Zaproszenie na wernisaż wystawy pokonkursowej „FotoKrajObraz”
 
W piątek, 14 stycznia o godz. 16.00 w Galerii Sztuki A1 przy ul. Kanonicznej 1 odbędzie się wernisaż wystawy prac uczestników konkursu i warsztatów fotograficznych „FotoKrajObraz”, organizowanego przez Katedrę Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. 
 
Celem konkursu – kierowanego do uczniów szkół średnich i studentów – jest promocja fotografii krajobrazowej, jako narzędzia pracy architekta krajobrazu, a także twórczej inspiracji i pasji. Ostatnia edycja odbywała się pod hasłem #połączenia. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu fotografii krajobrazowej nawiązującej do tematu. 
 
Laureatami konkursu zostali: 
 • I miejsce – Kinga Lewińska

 • II miejsce – Iga Trzeciak

 • III miejsce – Jakub Wawruch

 • Wyróżnienie – Patrycja Gargała

 • Wyróżnienie – Kinga Sanecka

 • Wyróżnienie – Anna Wójcik

 • Wyróżnienie – Zuzanna Surga
 
Zwycięzcy wzięli udział w warsztatach fotograficznych, prowadzonych przez mgr. inż. Jana Zycha (art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików). Ich tematem była „nieoczywista pocztówka z Krakowa”, a więc stworzenie cyklu prac ukazujących charakter Krakowa w sposób odbiegający od tradycyjnych, turystycznych ujęć. 
 
Wystawę prac uczestników konkursu i warsztatów fotograficznych „FotoKrajObraz” można będzie oglądać do końca miesiąca. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
17 stycznia rozpoczyna się rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej. To doskonała okazja dla osób chcących poszerzać kompetencje, a tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Politechnika przygotowała atrakcyjne kierunki studiów. Nie mogło wśród nich zabraknąć: architektury, architektury krajobrazu, biotechnologii, budownictwa, energetyki, informatyki, infotroniki, informatyki stosowanej, inżynierii materiałowej, mechaniki i budowy maszyn, gospodarki przestrzennej, transportu, środków transportu i logistyki, odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej. Zarejestrować można się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego z poziomu Portalu Rekrutacyjnego
 
 
 
Rekrutacja od kuchni
 
Główny budynek uczelni przy ul. Warszawskiej 24 Co ważne, rejestracji mogą dokonać także osoby, które nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Wystarczy zaświadczenie zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu ukończonych studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Proces rejestracji nie jest skomplikowany, a listę wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj. Osoby zainteresowane studiami na Wydziałach: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym oraz kierunku międzywydziałowym gospodarka przestrzenna, będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji do 7 lutego (do godz. 14.00). Nieco krócej trwa rejestracja na Wydział Architektury – do 4 lutego. Jednak lepiej nie zwlekać do samego końca i pozostawić pewien zapas czasu, np. na ewentualne kwestie wymagające kontaktu z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi. 
 
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla większości kierunków to 85 zł, a w przypadku architektury i architektury krajobrazu – 150 zł. Wpłaty należy dokonać do końca okresu elektronicznej rejestracji, a więc 7 lub 4 lutego. Decyduje data dokonania przelewu. Jeśli chodzi o dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, należy się ich spodziewać w przypadku rekrutacji na Wydział Architektury (przygotowanie portfolio według kryteriów dla architektury i architektury krajobrazu; należy je złożyć w dniach od 17 stycznia do 6 lutego), a także w rekrutacji na kierunki prowadzone w języku angielskim (np. test sprawdzający kompetencje językowe). Może również wystąpić konieczność przystąpienia do testu weryfikującego efekty uczenia się. Kryteria podano w Portalu Rekrutacyjnym
 
Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Architektury (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz znajomość języka angielskiego) zaplanowano w dniach 8-14 lutego, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów – na 15 lutego. W przypadku pozostałych wydziałów PK i międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna, postępowania kwalifikacyjne odbędą się od 8 do 11 lutego, zaś listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zostaną ogłoszone do 14 lutego br.
 
 
 
Świetnie skrojona oferta
 
Na zainteresowanych studiami II stopnia na Politechnice Krakowskiej czeka wiele kierunków: architektura, architektura w języku angielskim, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, budownictwo w języku angielskim, elektrotechnika i automatyka, energetyka, energetyka w języku angielskim, fizyka techniczna, fizyka techniczna w języku angielskim, gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka stosowana, infotronika, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w języku angielskim, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, systemy i urządzenia przemysłowe, technologia chemiczna, technologia chemiczna w języku angielskim, transport. W sumie uczelnia przygotowała blisko 2400 miejsc na II stopniu kształcenia. 
 
 
 
Dlaczego warto zostać magistrem?Absolwenci Politechniki w charakterystycznych togach i czapkach pozują do zdjęcia przy pawilonie "Kotłownia"
 
Badania uczelnianego Biura Karier pokazują, że absolwenci studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej wysoko oceniają swoje kompetencje i nabytą wiedzę techniczną. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy PK z czołowymi firmami (m.in. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Siemens Mobility, ABB), zawodowe szlify zdobywają podczas praktyk i staży u przyszłych pracodawców. Studenci, dzięki aktywności w licznych kołach naukowych, a także poprzez realizację ciekawych projektów naukowych wspólnie z naukowcami PK oraz mentorami biznesowymi, mogą rozwijać kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne do pracy w zespole czy zarządzania. Dla aktywnych naukowo studentów, Politechnika oferuje program finansowego wsparcia w ramach własnego funduszu stypendialnego uczelni. 
 
Najnowszy raport dotyczący zawodowych losów absolwentów PK wskazuje, że ponad 90 proc. magistrów inżynierów znalazło zatrudnienie w ciągu pół roku po obronie dyplomu. Zdecydowana większość badanych została zatrudniona jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Ponad 90 proc. badanych wychowanków Politechniki deklaruje, że ich zatrudnienie jest zgodne lub częściowo zgodne z profilem kształcenia.
 
Szczegóły związane z rekrutacją na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK, w tym harmonogram, znajdują się tutaj
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
23 lutego br. o godz. 19.00 odbędzie się bal karnawałowy organizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej, Naczelną Organizację Techniczną, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, Małopolski Oddział Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematem przewodnim zabawy będą wikingowie. 
 
plakat BAL WIKINGOW 2019
 
Motyw przewodni imprezy wiąże się z tradycją mostowców, którzy co roku organizują bale inspirowane swoimi podróżami. Tym razem temat wydarzenia został zaczerpnięty z wyprawy do Skandynawii. 
 
Ważne informacje na temat uczestnictwa w balu można pobrać tutaj.
 
Odwiedź stronę wydarzenia na Facebook'u: www.facebook.com/events/2235573180102992/
 
(bk) 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Chór "Cantata" występuje scenie zlokalizowanej na Rynku Głównym podczas wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”. W niedzielę, 16 stycznia w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją mgr Marty Stós. Wstęp jest bezpłatny. 
 
Politechnicznych chórzystów będzie można posłuchać bezpośrednio po mszy św. o godz. 18.30. Co roku, w okresie świąteczno-noworocznym muzycy „Cantaty” prezentują repertuar kolędowy. Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia mogliśmy ich posłuchać na Rynku Głównym w Krakowie, w ramach wydarzenia pn. „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”. 
 
W 2021 r. Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” obchodził jubileusz 30-lecia działalności. Muzycy mają na koncie wiele nagród i wyróżnień. W ciągu ostatnich lat ich pula poszerzyła się m.in. o: I miejsce w kategorii chórów akademickich podczas XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”, dwa Srebrne Dyplomy Międzynarodowego Konkursu „Voce Magna” w Żylinie (Słowacja) i Ogólnopolskiego Konkursu „O złotą strunę” w Niepołomicach, I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018”, II miejsce w XXXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020”. W styczniu ub. roku muzycy pod dyrekcją Marty Stós zajęli I miejsce podczas VIII Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” występuje podczas wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami” (grudzień 2021 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
W środę, 6 lutego br. poznaliśmy laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, który organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską. W gronie nagrodzonych osób znaleźli się mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska i mgr inż. Łukasz Janus (na zdjęciach / fot. Jan Zych) – doktoranci na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
 
Julia RadwanKomisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień i dziewięć nagród specjalnych. W tegorocznej edycji konkursu nadesłano 139 rozwiązań z 20 polskich uczelni. 
 
Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska i mgr inż. Łukasz Janus zostali docenieni za rozwiązanie z dziedziny inżynierii tkankowej pn. „Biodegradowalne nanokompozyty chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 o właściwościach ferrimagnetycznych”, opracowane wspólnie z dr. inż. Markiem Piątkowskim (WIiTCh PK). Przedmiotem projektu są bioaktywne nanokompozyty na bazie chitozanu i poli(asparaginianu sodu) dotowane nanocząstkami półprzewodzącymi oraz technologia ich otrzymywania. Chitozan jest polimerem uzyskiwanym w wyniku deacetylacji chityny występującej w egzoszkieletach skorupiaków i owadów, a także w niektórych grzybach. Stanowi ona odpad przemysłu spożywczego, czy pszczelarskiego. Ze względu na swoje unikalne właściwości takie jak biodegradowalność, biozgodność, antybakteryjność, hemostatyczność, antyalergiczność i brak toksyczności znajduje szerokie zastosowanie w medycynie. 
 
Bioaktywne nanokompozyty to wysoce porowate materiały o trójwymiarowej strukturze, posiadające zdolność do chłonięcia wody i potwierdzony potencjał w hodowli nowych tkanek. Możliwe jest wszczepienie takiego „rusztowania” do organizmu pacjenta. Po porośnięciu żywą tkanką ulegnie ono rozkładowi biologicznemu do nietoksycznych substancji, które w naturalny sposób zostaną usunięte z organizmu.
 
ukasz JanusNagrodą główną Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” jest możliwość prezentacji i promocji swoich rozwiązań podczas 47. International Exhibition of Inventions of Geneva. Dodatkowo laureaci biorą udział w seminariach organizowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Europejską Organizację Badań Jądrowych (CERN). Zwycięskie rozwiązania zostaną również zaprezentowane w czasie 13. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.
 
Konkurs „Student-Wynalazca”, organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską, adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego (przemysłowego) chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłaszane wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.
 
W dziewięciu edycjach konkursu zgłoszono łącznie 791 rozwiązania. Laureaci zdobyli 16 złotych, 14 srebrnych, 5 brązowych medali i 26 nagród specjalnych podczas Międzynarodowych Wystaw Wynalazków w Genewie. Zwycięzcy Konkursu „Student-Wynalazca” uzyskali także wysokie oceny ekspertów oraz najwyższe pozycje w klasyfikacji medalowej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS.
 
Więcej o konkursie na stronie Politechniki Świętokrzyskiej: https://tu.kielce.pl/pokolenie-wynalazcow/
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Plakat konkursu "O Złoty Indeks PK"8 stycznia odbył się I etap (on-line) konkursu „O Złoty Indeks PK”, w którym 211 tegorocznych maturzystów rywalizuje w trzech dyscyplinach: matematyce, chemii i informatyce. Do finału, zaplanowanego na 26 lutego, zakwalifikowało się 89 osób. Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. 
 
I etap konkursu „O Złoty Indeks PK” został zorganizowany za pomocą platformy e-learningowej. Między 6 grudnia 2021 r. a 6 stycznia 2022 r. odbywała się elektroniczna rejestracja, podczas której osoby zainteresowane udziałem w rywalizacji wskazywały jeden z trzech konkursowych przedmiotów. W bieżącej, 7. edycji po raz pierwszy naukowe zmagania toczą się w dziedzinie informatyki. Spośród 211 osób, które zgłosiły się do konkursu, 136 wybrało matematykę, 56 chemię, a 19 osób informatykę. Wśród 89 finalistów, 46 powalczy w dyscyplinie matematyka, 32 sprawdzi swoje umiejętności chemiczne i 11 – informatyczne. 
 
II etap konkursu „O Złoty Indeks PK” odbędzie się 26 lutego (sobota) na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, choć – ze względu na sytuację epidemiczną – istnieje możliwość zrealizowania go zdalnie. W zależności od uzyskanych wyników, laureaci otrzymają 200, 100 lub 60 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK, za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym oraz kierunków oferowanych przez Wydział Architektury. Ponadto dla laureatów I stopnia, którzy podejmą studia na Politechnice Krakowskiej oraz zaliczą pierwszy semestr, przyznane zostaną nagrody finansowe w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”. 
 
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej: indeks.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
received 2155977634715250Z okazji Tajlandzkiego Dnia Wynalazców, w Bangkoku odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEx 2019 (2-6 lutego br.). Jedna z nagród, które przyznano w czasie targów, trafiła do zespołu naukowego pracującego pod kierunkiem prof. Agnieszki Sobczak-Kupiec z Politechniki Krakowskiej
 
Zespół w składzie: dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK), dr inż. Dagmara Malina (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK), dr inż. Ewa Olejnik (Wydział Odlewnictwa AGH), dr inż. Bożena Tyliszczak (Katedra Chemii i Technologii Polimerów WIiTCh PK), mgr inż. Anna Drabczyk (Instytut Chemii i Technologii Organicznej WIiTCh PK), mgr inż. Wioletta Florkiewicz (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK), mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk (Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej WIiTCh PK), opracował rozwiązanie „Powłoki kompozytowe modyfikowane nanocząstkami srebra na stopach tytanu”. 
 
Nagrodzony srebrnym medalem wynalazek będzie mógł znaleźć zastosowanie w stomatologii i implantologii do wytwarzania implantów, zarówno poddawanych, jak i niepoddawanych (np. płytki do zespalania kości czaszki) obciążeniom dynamicznym. Dodatkowo, ze względu na swoje wielopoziomowe działanie, spełni również rolę nośnika substancji aktywnej zapobiegającej powstawaniu infekcji pooperacyjnych podczas wszczepiania implantu.received 752143855162333
 
Wytworzenie wielofunkcyjnych biomateriałów jest możliwe dzięki połączeniu właściwości bakteriobójczych nanocząstek srebra, bioaktywności fosforanów wapniowych (hydroksyapatytu i fosforanu trójwapniowego), a także albuminie, która zwiększa biokompatybilność. Tak otrzymane kompozyty w roli powłok na stopach tytanu cechują się również dobrymi właściwościami mechanicznymi. Ponadto, zastosowanie ekstraktów i naparów roślinnych z czystka, karczocha oraz ostropestu jako reduktorów i stabilizatorów (podczas syntezy nanocząstek), powoduje nabycie prozdrowotnych właściwości przez kompozyt.
 
Tajlandzka wystawa IPITEx (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition) jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Azji. Biorą w niej udział wynalazcy, przedstawiciele biznesu oraz naukowcy reprezentujący szkoły wyższe i instytuty, a także zagraniczne stowarzyszenia, fundacje czy instytucje wyspecjalizowane w zakresie promocji rozwoju i innowacyjności. Organizatorzy podają, że w tegorocznej edycji zaprezentowano ponad 1000 wynalazków z całego świata.  
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
19 studenckich projektów ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej otrzyma dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez FutureLab PK. Spotkanie Rady Naukowej tej jednostki, podczas którego wybrani zostali laureaci, odbyło się zdalnie 20 grudnia br. Łączna kwota finansowego wsparcia to 470 tys. zł. 
 
Grafika konkursu– Co rok zwiększamy budżet na wsparcie studentów innowatorów, w pierwszym konkursie FutureLab-a było to blisko 300 tys. zł. Teraz to już 470 tys. zł. Chcemy w ten sposób doceniać pomysłowość naszych studentów i wspierać ich ponadprzeciętną aktywność – mówi prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. –Konkurs na projekty studenckie w ramach FutureLab-a PK to jedna z wielu inicjatyw uczelni, wspierających studencką innowacyjność i osiągnięcia. W 2022 r. będziemy też nagradzać najbardziej aktywnych studentów-naukowców w ramach własnego funduszu stypendialnego uczelni. Kontynuujemy również program nagród dla studentów liderów I roku. Mocniej wesprzemy także ruch kół naukowych.
 
Tegoroczny konkurs na projekty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem żaków z Politechniki Krakowskiej. Do 30 listopada spłynęło 26 wniosków, a w skład zgłoszonych grup wchodziło 218 studentów – najwięcej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Architektury i Wydziału Mechanicznego. Rada Naukowa FutureLab PK postanowiła przyznać granty 19 projektom skupiającym 188 studentów. W ocenie uwzględniano przede wszystkim zdefiniowany cel projektu i innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, a także zakres przeprowadzonego projektu i przyjętą metodologię. Na wsparcie studentów Politechnika Krakowska przeznaczy 470 tys. zł z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i środków prorektora do spraw studenckich. 
 
Dofinansowanie przyznane laureatom konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, potrzebne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty studentów, a nawet opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Zwycięskie grupy otrzymają także opiekę mentorów uczelnianych i ekspertów z otoczenia biznesowego, a ponadto pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych swojego projektu.
 
Na początku 2022 r. FutureLab będzie się kontaktował z każdą z grup, by przedyskutować plany pracy oraz optymalne wydatkowanie środków.
 
 
 
LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW
 
 
1. Systemy transdermalne z personalizowaną dawką substancji terapeutycznej w leczeniu nekrozy
 
Projekt 
Opracowanie hydrożelowych systemów transdermalnych wzbogaconych aloesem, witaminą C oraz antybiotykiem (cefaleksyną) do leczenia nekrozy (martwicy skóry) spowodowanej poparzeniem lub infekcją bakteryjną. Innowacyjność tych systemów polega na ich wielofunkcyjności – tworzą one barierę dla drobnoustrojów, nie przywierają do rany oraz pochłaniają wysięk z rany i dostarczają substancji o działaniu bakteriobójczym i wspomagającym gojenie ran. Opracowane systemy będą otrzymywane metodą fotopolimeryzacji, która jest krótkotrwała, bezodpadowa z jednoczesną sterylizacją produktu. Zakres projektu obejmuje syntezę systemów transdermalnych, analizę ich właściwości fizykochemicznych, biologicznych i mechanicznych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki 
 
 
2. Polimerowe systemy do kontrolowanego uwalniania retardantów wzrostu roślin dla potrzeb ogrodnictwa 
 
Projekt
Hamowanie wzrostu roślin ozdobnych jest celowym zabiegiem powodującym, że rośliny mają atrakcyjniejszy wygląd, posiadają większą liczbę kwiatów oraz gęstsze ulistnienie. Zyskują w ten sposób na wartości, co przyczynia się do zwiększenia dochodów z działalności ogrodniczej. Celem projektu jest opracowanie sposobu otrzymywania materiałów polimerowych, uwalniających do gleby – pod wpływem wilgoci – wybrane, komercyjne retardanty wzrostu roślin (CCC).
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
3. Nietrombogenne materiały wielowarstwowe dedykowane do elementów systemu wspomagania serca, immobilizowane oligo-prolinami opracowywane w oparciu o biomechaniczny system „sztucznego pacjenta – SERCE”
 
Projekt
Celem projektu są nietrombogenne materiały wielowarstwowe, minimalizujące ryzyko tworzenia skrzeplin na elementach pulsacyjnych komór wspomagania serca. Zastosowanie powierzchni immobilizowanych oligo-prolinami, peptydami, pozwala na efektywne i trwałe zapobieganie adsorpcji białek i adhezji komórek. Protezy serca wspierają pacjentów z późnymi stadiami chorób serca w procesie powrotu do zdrowia lub stanowią pomost do transplantacji, a w najnowszych zastosowaniach pomost do wspomagania permanentnego. Projekt został zdefiniowany w celu zaspokojenia pilnej potrzeby medycznej, jaką jest zwiększenie skuteczności leczenia niewydolności serca (zmniejszenie śmiertelności) oraz zapewnienie poprawy jakości życia osób wymagających mechanicznego wspomagania serca w trakcie leczenia zagrażających życiu chorób serca. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
4. Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne nowej generacji z kropkami kwantowymi
 
Projekt
Poszukiwanie tanich, odnawialnych źródeł energii jest obecnie bardzo popularne. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się energia słoneczna, która niesie ze sobą nieograniczony potencjał. Cienkowarstwowe, hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne, które dzięki swojej funkcjonalności nie tylko produkują ekologiczny prąd, ale również mogę stanowić element dekoracyjny budynków, odzieży czy nawet powierzchni użytkowych. Głównym celem projektu jest opracowanie koncepcji i wykonanie w warunkach laboratoryjnych prototypów hybrydowych ogniw fotowoltaicznych zawierających w swojej warstwie aktywnej polimery przewodzące oraz perowskitowe kropki kwantowe.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
5. Zaawansowane metody obliczeniowe w diagnostyce medycznej opartej o sekwencjonowanie genów 
 
Projekt
Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych i efektywnych metod diagnostyki chorób nowotworowych opartych na zaawansowanych metodach obliczeniowych oraz wykorzystanie metody składowych głównych PCA i funkcjonalnej analizy danych FDA do wyodrębniania cech powodujących nowotworzenie.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
 
 
6. Projekt nowych rozwiązań dla protez kończyn górnych drukowanych w 3D technologią MJF – współpraca z Glaze Prosthetics
 
Projekt
Celem działania jest zaprojektowanie alternatywnych rozwiązań dla protez pasywnych. Zdefiniowanie potrzeby, nadanie funkcjonalności, wykorzystywanie technologii druku 3D. Dostępne protezy pasywne mają ograniczoną mobilnością w obrębie nadgarstka, palców, śródręcza. Rezultatem prac będą produkty, które pomogą osobom po amputacji ramienia lub przedramienia, zwiększą ich sprawności ruchową i poprawią kondycję psychiczną po zabiegu oraz wzmocnią przynależność do swoich grup wiekowych. Efekty projektu pozwolą zwiększyć jakość życia dla osób po amputacji i zdolność do pracy i podniosą jakość wykonywania czynności codziennych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
7. Podniesienie poziomu technologicznego TRL konstrukcji modułów biomimetycznego pojazdu pływającego
 
Projekt
Działania ukierunkowane na rozwój i zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Laboratorium Podwodnych Robotów Mobilnych Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W ramach projektu zostaną opracowane m.in. rozwiązania konstrukcyjne systemu monitorowania linii brzegowej. Opracowanie i wykorzystanie dodatkowych modułów rozszerzających zakres działania podwodnych pojazdów hybrydowych koresponduje z projektem międzynarodowym SABUVIS II. Przedsięwzięcie służy stworzeniu i przetestowaniu prototypów rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa obszarów infrastruktury portowej oraz statków. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
8. PARKLET-EKO-MYSLOVIC – generator aktywności w nowoczesnym mieście 
 
Projekt
Głównym celem projektu ma być wykonie opracowania standardów parkletów dla miasta Mysłowice, odpowiadających potrzebom różnych grup interesariuszy. Pierwszym etapem będzie określenie celów projektowych związanych z analizą problemów miasta, jak również analiza obecnych rozwiązań w innych krajach w Europie – etap ten odbywać się będzie przy współpracy z miastem, a jego efektem będzie opracowanie wytycznych wraz z proponowanymi lokalizacjami, scenariuszami, optymalizacją przyjętych rozwiązań i projektami koncepcyjnymi. Cały proces będzie również zaadaptowany do wirtualnej rzeczywistości. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Architektury
 
 
9. Analiza wykonalności interpretatora gestów przy pomocy sztucznej inteligencji do sterowania modelem 3D inteligentnego domu
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przebadanie modelu 3D inteligentnego domu dla osób niepełnosprawnych, w którym wybrane elementy sterowane są przy pomocy gestów interpretowanych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej intencji. Przeprowadzona zostanie analiza danych pomiarowych w chmurze, w oparciu o technologie Big Data. Wykonane zostaną prace integrujące nowe rozwiązania z dziedziny architektury, budownictwa, informatyki, automatyki i energetyki.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
 
10. Lizard 
 
Projekt
Autorzy projektu dążą do zbudowania pojazdu zasilanego energią elektryczną przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Pojazd będzie posiadał następujące innowacje i udogodnienia: regulowane elektrycznie zawieszenie tylnie w celu zapewnienia komfortowego wjazdu na najazd; dzielone tylnie drzwi pozwalające uzyskać platformę najazdową dla wózka inwalidzkiego; system autonomicznej jazdy w określonym stopniu; silniki elektryczne napędzające pojazd, wbudowane w piastę koła; nadwozie wykonane z materiałów kompozytowych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
11. Zintegrowana konstrukcja 2 lub 3 głowic dla drukarek 3D pracujących w technologii FFF 
 
Projekt
Studenci planują opracować nową, zintegrowaną konstrukcję dwóch lub trzech głowic drukujących w jednym zespole konstrukcyjnym. Spodziewany efekt realizacji tego projektu to innowacyjne rozwiązanie, które będzie mogło być stosowane przez producentów drukarek 3D i pozwoli na zwiększenie liczby głowic drukujących. Aktualnie stosowane rozwiązania oferują funkcjonalność opartą na zmianie głowicy znajdującej się na tej samej wysokości (ale przesuniętej w płaszczyźnie ruchu głowicy o zadaną wartość), co stwarza realne zagrożenie zahaczania głowicy (nie podającej filamentu w danym momencie wydruku) o świeżo wydrukowaną warstwę. Młodzi naukowcy dążą do opracowania mechanizmu opartego na zautomatyzowanej zmianie wysokości dwóch (lub trzech) głowic w zależności od wymagań danego modelu drukarki. Zdaniem zespołu projektowego, możliwe jest zbudowanie zintegrowanej konstrukcji dla trzech głowic, co umożliwi drukowanie trzema różnymi kolorami filamentu lub zastosowanie materiału podporowego w jednej z głowic, a w dwóch pozostałych materiału właściwego. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
 
 
12. Urządzenie przetwarzające tekst na alfabet Braille’a z możliwością wykorzystania detekcji obrazu i funkcjonalnością nauczania alfabetu 
 
Projekt
Celem studentów jest stworzenie urządzenia, które będzie przetwarzało tekst na alfabet Braille’a, umożliwiając osobie niewidomej jego odczytanie. W dalszej części projektu urządzenie zostanie wzbogacone o detekcję obrazu (rozpoznawanie tekstu), opartego na sieci neuronowej, pozwalającego tłumaczyć tekst w czasie rzeczywistym. Zastosowanie modelu rozpoznawania tekstu pozwoli na przetwarzanie tekstu książek w sposób umożliwiający ich płynne czytanie. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
13. Innowacyjna komora UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej wydruków z żywic fotoutwardzalnych dla sektora biodruku 3D
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej komory UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej bio-struktur oraz bio-wydruków 3D znakowanych sensorami luminescencyjnymi m.in. na potrzeby ich wykorzystania w technikach obrazowania luminescencyjnego. Obróbka poprodukcyjna w sektorze biodruku 3D jest bardzo wymagającym zadaniem, dlatego obecnie na rynku dostępność takich urządzeń jest niewielka. Dodatkowo urządzenia te cechuje niewielka uniwersalność. Dzięki wykorzystaniu zaproponowanych przez studentów innowacyjnych rozwiązań, opracowany produkt będzie miał wysoce uniwersalny charakter. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
14. Projekt Synchronizacja – Razem czy Osobno w Przestrzeni Miasta  
 
Projekt
Projekt polega na zdiagnozowaniu przestrzeni publicznej Krakowa w zakresie identyfikacji miejsc wykluczających i niesprzyjających tworzeniu się lokalnych więzi społecznych, a także zbadaniu cech jakościowych wskazanych przestrzeni oraz wskazaniu modelowych rozwiązań projektowych, które mogą stać się prototypem architektury miejsca spotkań, integrującej różne formy społecznego współistnienia. Jednym ze spodziewanych efektów realizacji projektu jest rozpropagowanie idei prospołecznej rewitalizacji miejsc w przestrzeni publicznej miasta. Projekt w innowacyjny sposób łączy badania naukowe z dziedziny nauk społecznych (psychologia) i humanistycznych (teoria sztuki, estetyka) z projektowaniem architektonicznym.
 
Zespół: studenci z Wydziału Architektury
 
 
15. Mata sensoryczna modułowa dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 
Projekt
Produkt zostanie wykonany za pomocą technik addytywnych, które będą odporne na warunki atmosferyczne oraz łatwe w dezynfekcji. Mata ma walory edukacyjne oraz poznawcze. Pozwala na rozwój zmysłów i kształtowanie harmonijnego postrzeganie świata poprzez zapoznanie się z różnymi fakturami i rodzajami materiałów wykorzystanymi do wykonania mat. Mata docelowo będzie uzupełniać wyposażenie edukacyjne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub szkołach specjalnych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
 
16. Opracowanie innowacyjnych biotuszy do druku przestrzennych struktur 3D wspierających wzrost i proliferację materiału biologicznego w postaci wyselekcjonowanych linii komórkowych 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie nowych tuszy hydrożelowych z udziałem materiału biologicznego dedykowanych do druku 3D. Wśród potencjalnych zastosowań biodruku 3D można wymienić np. wytwarzanie trójwymiarowych modeli tkanek, w tym modeli nowotworowych, umożliwiających badanie skuteczności danej terapii metodą bezpośrednią na komórkach pacjenta, co pozwala na skrócenie czasu i dobór spersonalizowanej terapii, czy też tworzenie i drukowanie dopasowanego do pacjenta skafoldu pozwalającego na zastąpienie nawet całej kości. Innym zastosowaniem biodruku 3D jest wytwarzanie systemów lab-on-a-chip czy też organ-on-a-chip, czyli miniaturowych urządzeń analitycznych, które mogą wykrywać pasożyty i wirusy we krwi lub stymulować funkcje, mechanikę i reakcje fizjologiczne całych narządów. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
 
17. Analiza ilościowa strumienia wyjść separatora urobku rud szlachetnych za pomocą obrazu z kamery 3D
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie systemu analizującego przepustowość pracy separatora urobku górniczego niezależnie dla strumieni wyjść: produktu i odpadu. Efektem projektu będzie układ pomiarowy z możliwością kontroli nastaw separatora w pętli sprzężenia zwrotnego w zależności od rzeczywistego podziału strumienia, analizujący przepustowość wynikowych strumieni pracy separatora w czasie rzeczywistym.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej 
 
 
18. Projekt i wykonanie urządzenia przetwarzającego butelki typu PET na filament do druku 3D 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie prototypu zautomatyzowanej wytłaczarki do filamentu wykorzystującej jako materiał bazowy zużyte butelki PET. Proponowane urządzenie pozwoli na stosunkowo tanią i prostą produkcję filamentu, pozwalając znacznie obniżyć koszty drukowania elementów.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
19. Technologia do samodzielnego budowania ścian domów o powierzchni do 70 m kw. 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie kompletnej technologii do samodzielnego budowania lekkich ścian domów o powierzchni do 70 m kw. Główne etapy projektu opierają się zaprojektowaniu bloczków budowlanych, a następnie ich wykonaniu, zarówno z kompozytów polimerowych, jak i materiałów drewnianych, zawierających w swoim rdzeniu bio-ekologiczną piankę termoizolacyjną. Równolegle opracowana zostanie receptura spoiny polimerowej do tychże bloczków oraz sposób otrzymywania w 100 proc. ekologicznej sztywnej pianki termoizolacyjnej. Wynikiem prac badawczych będzie kilka finalnych konstrukcji bloczków budowlanych o zdefiniowanych parametrach fizykochemicznych, które dzięki odpowiedniemu ułożeniu i wzajemnemu dopasowaniu, będą mogły stanowić zewnętrzną ścianę budynku. Innowacją tego rozwiązania jest kształt i konstrukcja bloczków budowlanych, ich sposób łączenia oraz nowy hybrydowy materiał łączeniowy, a także bio-ekologiczna pianka termoizolacyjna.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
 
Więcej informacji o studenckich projektach na stronie internetowej FutureLab PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej, którzy chcą znaleźć partnera lub odbiorcę dla opracowanej przez siebie technologii, mają możliwość skorzystania z narzędzia InnoGet. Jest to międzynarodowa platforma łącząca zapytania technologiczne z przemysłu z ofertą technologiczną kierowaną do sprzedaży, licencji lub dalszego rozwoju we współpracy z zagranicznymi firmami lub ośrodkami badawczymi. 
 
 
innoget big
 
 
Otwarta sieć innowacji InnoGet została stworza dla firm, naukowców, startupów i ekspertów. Platforma daje prostą i bezpieczną możliwość nawiązywania wiarygodnych kontaktów, inicjowania projektów i dzielenia się wiedzą o technologiach. 
 
Aby zamieścić informację o wynalazku w bazie wystarczy wypełnić formularz, a następnie dostarczyć go do Centrum Transferu Technologii PK (osobiście lub wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 
Więcej informacji na temat bazy udziela CTT PK
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Początek nowego, zbliżającego się wielkimi krokami roku 2022, upłynie m.in. pod znakiem Grand Prix Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. 7 grudnia br. rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz powołał Radę Koordynatorów tego wydarzenia, które cieszy dużym zainteresowaniem wśród społeczności uczelni. 
 
Początki narciarskiej rywalizacji pracowników Politechniki sięgają lat 70. XX w. Organizowano wtedy zawody (mecze) między wydziałami uczelni. Pierwsza edycja Grand Prix o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim odbyła się w 2010 r. Od tego momentu pracownicy PK co roku zmagają się we wzorowanym na Pucharze Świata FIS cyklu zawodów, nazywanym potocznie Grand Prix. Uczestnicy walczą o puchary dziekanów wszystkich wydziałów PK, a także o puchar kanclerza PK, dyrektora Biblioteki PK i kierownik Studium Języków Obcych. 7 grudnia 2021 r. rektor uczelni prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, w oparciu o Zarządzenie nr 119 z 24 listopada br., powołał Radę Koordynatorów Grand Prix w narciarstwie alpejskim i snowboardzie Politechniki Krakowskiej. W jej skład weszli: zawody1
 • Wydział Architektury: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, dr hab. inż. arch. Marcin Petelenz prof. PK

 • Wydział Informatyki i Telekomunikacji: Karolina Robotycka, mgr inż. Dariusz Żelasko

 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

 • Wydział Inżynierii Lądowej: mgr inż. Mirosław Boryczko, dr inż. Dorota Kram, mgr inż. Zuzanna Podgórna

 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki: dr hab. Ewa Gondek, prof. PK

 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: dr inż. Agata Pawłowska-Salach

 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej: dr inż. Tomasz Majka

 • Wydział Mechaniczny: mgr Wioleta Pietruszka

 • Pion Kanclerza PK: mgr inż. Jacek Husakowski

 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej: mgr Piotr Pitala 

 • Studium Języków Obcych: mgr Magdalena Cora
 
9 grudnia odbyło się zebranie koordynatorów, któremu przewodniczył prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. Członkowie wybrali Zarząd Rady, w skład którego weszli:
 • prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar (koordynator główny)

 • mgr Jacek Majka (zastępca koordynatora głównego)

 • mgr Krzysztof Włodarczyk (zastępca ds. sportowych) 
   
Zgodnie z Regulaminem cyklu zawodów o Puchar Rektora PK w narciarstwie, do kompetencji Rady Koordynatorów należy m.in.: przygotowanie propozycji i akceptacja kalendarza zawodów, w tym rozgrywanych konkurencji, miejsc i terminów zawodów, ewentualnych treningów itp.; współpraca z władzami jednostek PK i wspomaganie procesu zapisów na zawody poprzez promowanie zawodów oraz informowanie o zawodach i szczegółach uczestnictwa potencjalnych zawodników; powoływanie Komisji Technicznej odpowiedzialnej za decyzje dotyczące ewentualnego przerwania lub skrócenia zawodów ze względu na niekorzystne warunki pogodowe lub bezpieczeństwo zawodników i za rozpatrywanie ewentualnych protestów; wyznaczanie przedstawicieli Rady upoważnionych do współpracy ze stacjami narciarskimi w sprawach przygotowania i przebiegu zawodów (pełniących funkcję delegata technicznego). 
 
Doceniając dotychczasową pracę Komisji Technicznej, będącej odpowiednikiem jury zawodów, Rada powołała ją w składzie, w którym pracuje od kilku lat. Jej członkami zostali: Andrzej Łobodziński, Zuzanna Podgórna, Krzysztof Włodarczyk, Leszek Wojnar. 
 
Istotną rolę w organizacji politechnicznych zawodów narciarskich pełni Centrum Sportu i Rekreacji PK. Dyrektor CSiR, mgr Barbara Grabacka-Pietruszka wyznaczyła do współpracy z Radą Koordynatorów mgr Annę Masłyk. Informacje dotyczące organizacji zawodów oraz ich terminarz zostaną opublikowane na stronie Centrum Sportu i Rekreacji PK.
 
Start tegorocznego Grand Prix PK planowany jest na połowę stycznia, finał na koniec lutego. Zawody inauguracyjne i kończące cykl  mają się odbyć w Spytkowicach. Ostateczny kształt kalendarza GP będzie zależał od warunków atmosferycznych oraz sytuacji pandemicznej w Polsce i związanych z nią ograniczeń.
 
(bk) 
 
Fot. CSiR PK 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Politechnika Krakowska będzie gospodarzem II Europejskiej Konferencji U-MOB na temat Zrównoważonej Mobilności Uczelnianej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 marca br. na kampusie uczelni przy ul. Warszawskiej 24. 
 
umob plakat
 
Konferencje jest jednym z działań projektu Unii Europejskiej pn. U-MOB LIFE (Europejska Sieć Uniwersytetów dla Zrównoważonej Mobilności), którego celem jest ułatwianie wymiany informacji i transferu wiedzy o najlepszych praktykach europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Program rozpoczął się w lipcu 2016 r., a jego zakończenie przewidziano na czerwiec 2021 r. W przedsięwzięciu uczestniczą cztery uczelnie posiadające duże doświadczenie w zakresie wdrażania działań na rzecz zrównoważonej mobilności: Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania), Erasmus Universiteit Rotterdam (Holandia), Università degli Studi di Bergamo (Włochy) oraz Politechnika Krakowska.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: 2019krk.u-mob.eu/registration
 
Więcej informacji o konferencji w ramach projektu U-MOB LIFE tutaj
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W konkursie organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, a skierowanym do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich obejmujących tematykę chemii lub jej pogranicza, Brązowy Medal Chemii oraz wyróżnienie firmy DuPont zdobyła Dominika Krok, studentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
 
Do rozstrzygniętej niedawno XI edycji konkursu „Złoty Medal Chemii” można było zgłaszać prace napisane i obronione w roku akademickim 2020/2021. Jury zwracało szczególną uwagę na: wartość naukową pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. 
 
Nie po raz pierwszy w historii tego konkursu, w gronie laureatów znalazła się osoba z Politechniki Krakowskiej. W XI edycji Brązowy Medal Chemii i nagroda w wysokości 2,5 tys. zł trafiły do inż. Dominiki Krok z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jury doceniło jej pracę dyplomową pt. „Opracowanie nowych efektywnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do otrzymywania polimerowych materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji”, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK i mgr inż. Wiktorii Tomal. Oprócz medalu, Dominika Krok została także uhonorowana wyróżnieniem firmy DuPont. 
 
Złoty Medal Chemii zdobył w tym roku Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, autor pracy pt. „Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych”. Srebrny Medal Chemii otrzymała Karolina Urbanowicz (Wydział Chemiczny PW).
 
Oprócz nagród głównych przyznano także cztery wyróżnienia konkursowe dla: Aleksandry Bandzerewicz (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej), Zofii Dziekan (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego), Marity Pigłowskiej (Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej), Patryka Wesołowskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). Wyróżnienia firmy DuPont – poza Dominiką Krok – trafiły do Marity Pigłowskiej, Zofii Dziekan oraz Kamili Splinter (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Finaliści konkursu „Złoty Medal Chemii” mają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
93,4 proc. absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2017 pracuje w pół roku po studiach magisterskich – wynika z najnowszego badania Biura Karier PK. Zdecydowana większość badanych pracę znalazła jeszcze przed obroną pracy magisterskiej (patrz poniższy wykres)
 
Dzięki badaniu losów oraz opinii absolwentów i studentów na temat kształcenia na PK uczelnia może skuteczniej modyfikować programy kształcenia, np. wprowadzać do nich więcej zajęć praktycznych, realizowanych wspólnie z pracodawcami czy wykładów i ćwiczeń opartych na najnowszych badaniach naukowych. 
 
wykresWiększość badanych absolwentów (75,5 proc.) pracuje w województwie małopolskim (w tym ponad połowa w samym Krakowie), a pozostali najczęściej w województwach śląskim i podkarpackim. Niespełna 4 proc. wyjechało do pracy za granicę. Wśród magistrów inżynierów po PK 91,5 proc. pracuje najemnie – najwięcej na umowę o pracę (86 proc.), w tym 33,9 proc.
na czas nieokreślony, a 33,2 proc. na czas określony, minimum roczny.
 
Najczęściej wymieniane branże, w których pracują absolwenci Politechniki Krakowskiej to: budownictwo (29 proc.), architektura (13,3 proc.), IT (12,1 proc.), mechaniczna (7,5 proc.), inżynieria środowiska (5,4 proc.), chemiczna (4,6 proc.), transport i logistyka (4,3 proc.), energetyczna (4,1 proc.). 
 
Badanie losów absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2017 po sześciu miesiącach od ukończenia studiów przeprowadziło Biuro Karier Politechniki Krakowskiej za pomocą ankiety elektronicznej na próbie 1428 osób. Co roku podsumowania z badań losów absolwentów publikowane są na stronie Biura Karier PK. Tam też można znaleźć oferty pracy, staży i praktyk dla studentów PK oraz roczne i miesięczne raporty na temat składanych przed pracodawców ofert. W bazie ofert zamieszczono w 2018 r. blisko 4 tys. ogłoszeń, przy czym łączna liczba oferowanych miejsc pracy wyniosła 10 345.
 
Aby pomóc studentom w rozpoznaniu rynku pracy i swoich predyspozycji zawodowych, co roku na Politechnice Krakowskiej organizowane są Inżynierskie Targi Pracy, w których udział bierze kilkadziesiąt firm reprezentujących różne branże, m.in. budownictwo, automatykę i robotykę, elektronikę, energetykę, mechanikę, telekomunikację, IT. Dodatkowo studenci PK mogą bezpłatnie wziąć udział w projekcie PIKAP - Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki, w ramach którego wykonywane są  profesjonalne testy kompetencyjne, wykorzystywane w procesach rekrutacji. Uczestnicy projektu korzystają też z coachingu, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, a także spotkań z pracodawcami w formule case studies. W marcu i kwietniu odbędą się Branżowe Targi Pracy, będące częścią projektu. Więcej szczegółów pod adresem: http://www.kariery.pk.edu.pl/#/section/pikap
 
Najnowszy raport prezentujący wyniki badań losów absolwentów PK dostępny jest na stronie internetowej: www.kariery.pk.edu.pl (zakładka Badania). 
 
 
(bk)
 
Wykres z raportu „Badanie losów zawodowych absolwentów PK rocznika 2017 po 6 miesiącach od ukończenia studiów”
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Medalowa trójka z Politechniki Studenci Politechniki Krakowskiej okazali się najlepsi w pierwszym rzucie zawodów w tenisie stołowym w ramach Akademickich Mistrzostw Małopolski. Sportowe zmagania odbyły się w minioną niedzielę, 12 grudnia w hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego. 
 
W zawodach wzięło udział 25 zawodniczek i 27 zawodników. Wśród panów bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Krakowska, którzy zdobyli wszystkie medale. Złoto wywalczył Bartosz Sułkowski (Wydział Mechaniczny PK), srebro Arkadiusz Kołos (Wydział Inżynierii Lądowej), a brązowy medal Adrian Piegza (WIL). Reprezentanci PK wyprzedzili na drużynowym podium Uniwersytet Rolniczy i AGH. Trenerem sekcji tenisa stołowego AZS PK w tym roku jest Damian Głąb.
 

Rywalizację pań wygrały studentki AZS UJ (Aleksandra Garb, Anna Zając, Ala Śliwa) przed AZS AGH i AZS AWF Kraków. Indywidualnie na podium stanęły: 1. Aleksandra Garb (AZS UJ), 2. Patrycja Szabat (AZS AGH), 3. Anna Zając (AZS UJ).

 
Akademickie Mistrzostwa Małopolski (AMM) to liga sportowa przeprowadzana w trakcie roku akademickiego, obejmująca rozgrywki w kilkudziesięciu dyscyplinach. Organizatorem zmagań jest AZS Kraków. Udział w rozgrywkach biorą uczelnie z Małopolski, które rywalizują o tytuł Akademickiego Mistrza Małopolski. Zdobywa go uczelnia, która zgromadzi największą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej.
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciu, medaliści AMM z Politechniki Krakowskiej, od lewej: Adrian Piegza, Bartosz Sułkowski, Arkadiusz Kołos/ fot. AZS PK 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
12 lutego br. zostały wręczone Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
 
Ceremonia rozdania nagród odbyła się podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma oraz targów WinDoor-tech w Poznaniu. Obydwa wydarzenia potrwają do 15 lutego br. 
 
 
W gronie laureatów Nagród Ministra Inwestycji i Rozwoju znaleźli się pracownicy i absolwenci Politechniki Krakowskiej:
 
Kategoria rozprawy habilitacyjne

1. Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt za rozprawę habilitacyjną „Naturalne elementy kompozycji w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej. Relacje budynku z otoczeniem”
 
2. Dr hab. inż. Wit Derkowski za rozprawę habilitacyjną „Wybrane aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej prefabrykowanych stropów sprężonych współpracujących z nadbetonem”
 
3. Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska za rozprawę habilitacyjną „Techno-Polis. Idea. Struktura. Przestrzeń”
 
Kategoria rozprawy doktorskie

1. Dr inż. arch. Eliza Szczerek za rozprawę doktorską „Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta”, promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
 
2. Dr inż. Mateusz Surma za rozprawę doktorską „Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych z uwzględnieniem nadbetonu, opartych na podporach podatnych”, promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, promotor pomocniczy: dr hab. inż. Wit Derkowski
 
Kategoria prace magisterskie

1. Mgr inż. arch. Rita Łabuz za pracę magisterską „Rejon Placu Kossaka na tle przemian przestrzennych Młynówki Królewskiej w Krakowie”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner
 
2. Mgr inż. arch. Michał Lichoń za pracę magisterską „Projekt Osiedla mieszkaniowego z parkiem technologicznym w Nowym Sączu”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Piotr Celewicz
 
3. Mgr inż. Wojciech Sobota za pracę magisterską „Shotcrete technology in the construction of Solbakk tunnel in Norway. Technologia torkretowania na budowie tunelu Solbakk w Norwegii”, promotor: dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/budowlane-nagrody-miir-rozdane/
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Plakat wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” już w najbliższą sobotę wystąpi w świątecznym, kolędowym repertuarze. Muzycy z PK zaprezentują się na Rynku Głównym w ramach wydarzenia „Śpiewaj z nami! Kolędowanie z krakowskimi chórami”
 
Cykliczny projekt jest okazją do podtrzymania tradycji wspólnego kolędowania, ale również stanowi ukłon w stronę krakowskich zespołów chóralnych. Podczas dwóch weekendowych wieczorów – 18 i 19 grudnia – usłyszymy najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Na plenerowej scenie, zlokalizowanej na Rynku Głównym, zaśpiewa kilkanaście chórów. Występu muzyków politechnicznej „Cantaty” będzie można posłuchać w sobotę 18 grudnia między godz. 18.00 a 19.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 
 
Co roku, w okresie świąteczno-noworocznym chórzyści Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” prezentują repertuar kolędowy. W styczniu muzycy pod dyrekcją Marty Stós zajęli I miejsce podczas VIII Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
 
Zespół obchodził w tym roku 30-lecie działalności. „Cantata” zdobyła wiele nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konkursów oraz festiwali. W ostatnich latach były to m.in.: I miejsce w kategorii chórów akademickich podczas XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis”, dwa Srebrne Dyplomy Międzynarodowego Konkursu „Voce Magna” w Żylinie (Słowacja) i Ogólnopolskiego Konkursu „O złotą strunę” w Niepołomicach, I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018”, II miejsce w XXXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020”. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 

plakat3

 

 

Więcej informacji na: smkos.pl

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Mgr inż. arch. Michał Kołodziej, autor obronionej na Politechnice Krakowskiej pracy magisterskiej pt. „Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu”, zdobył I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze projekty magisterskie pn. „Drewno w architekturze”. 
 
Grafika do pracy magisterskiej Michała Kołodzieja prezentująca zabudowę obszaru po dawnej synagodze w Przedborzu Konkurs, którego celem jest ukazanie walorów drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego, został zorganizowany przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej oraz firmy Unibep i Danwood – przedsiębiorstwa należące do największych w Europie producentów budynków mieszkalnych z drewna. Do ogólnopolskiej rywalizacji można było zgłaszać prace dyplomowe prezentujące właściwości drewna w każdym z trzech powyższych aspektów lub tylko w jednym z nich. Kryteria oceny obejmowały też wartość rozwiązań architektonicznych i jakość relacji między tworzywem a kształtowaną formą. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac z 11 wydziałów architektury. Jury nagrodziło trzy, a dwóm pozostałym przyznało wyróżnienia.
 
I nagrodę konkursu „Drewno w architekturze” zdobył mgr inż. arch. Michał Kołodziej, autor projektu magisterskiego pt. „Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu”, stworzonego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich z Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
 
Jury w uzasadnieniu werdyktu wskazało, że nagroda dla absolwenta PK została przyznana m.in. za: „podjęcie próby rozwiązania trudnego problemu utraconej pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski”. Projekt mgr. inż. arch. Michała Kołodzieja dotyczy obszaru po zniszczonej przez hitlerowców drewnianej synagodze w miejscowości Przedbórz w województwie łódzkim. Autor chciał przybliżyć dawną historię i kulturę, a tym samym nawiązać do tradycji miejsca, które przed II wojną światową wypełnione było gęstą zabudową mieszkalną i gospodarczą. Michał Kołodziej założył odtworzenie przestrzeni modlitwy, ale także dodanie nowych funkcji o charakterze użyteczności publicznej. 
 
Ważną rolę w projekcie młodego architekta pełni rzeka, która dzieli przestrzeń projektową na dwie części. Po zachodniej stronie znajduje się cmentarz żydowski – miejsce kontemplacji i modlitwy. Po wschodniej stronie autor zaprojektował zespół siedmiu budynków odnoszących się do nieistniejących żydowskich zabudowań: mykwę, synagogę, muzeum, punkt informacji turystycznej, centrum naukowo-badawcze, restaurację oraz księgarnię połączoną z czytelnią. Proponowana zabudowa pod względem skali odnosi się do architektury przedwojennych miasteczek. Obie części projektu łączy most. 
 
Michał Kołodziej ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2020 r. Studiował także na Politechnice Mediolańskiej. Jego praca dyplomowa została doceniona i nagrodzona m.in. Krakowską Nagrodą Dyplom Roku 2020 – najlepszy dyplom obroniony w województwie małopolskim, nominacją do finału Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej 2020 BDA-SARP, III Nagrodą w konkursie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę dyplomową. Michał Kołodziej jest również autorem i współautorem wielu projektów nagradzanych w konkursach krajowych i międzynarodowych. 
 
Jury konkursu „Drewno w architekturze” przyznało II nagrodę Aleksandrze Hajdenrajch, absolwentce Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, za pracę „Bioklimatyczna jednostka modularna, jako dominanta przestrzeni Praga-Południe. Projektowanie zrównoważone w kontekście architektury przyszłości”. III nagrodę otrzymała Karolina Barbara Jabłońska, autorka projektu pt. „Równowaga pomiędzy współczesną technologią a tradycyjnymi technikami budowania. Projekt schroniska górskiego w Bieszczadach” (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej). Wyróżnieniami uhonorowano prace Bartłomieja Bruzdy („Centrum zdrowia psychicznego w Gdyni”, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej) i Jędrzeja Idziaka-Sępkowskiego („Projekt modularnego hotelu w technologii CLT, pozostającego w dialogu z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym Podhala”; Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). 
 
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu autorstwa Michała Kołodzieja / fot. drewnowarchitekturze.pl 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Furgonetka Politechniki Krakowskiej w której znajdują się prezenty przygotowane dla dzieci w ramach studenckiej akcji 34. edycja akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom” doczekała się finału. Prezenty o wartości ponad 40 tys. zł zostaną przekazane przez studenckich wolontariuszy z Politechniki Krakowskiej do małopolskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. 
 
Tegoroczna akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom”, organizowana przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej i Radę Osiedla Domów Studenckich PK, została zainagurowana 15 listopada. Studenci, pracownicy oraz sympatycy mogli wesprzeć ją na dwa sposoby: wrzucając datek do specjalnie oznakowanych puszek lub samemu kupując wskazane produkty, które należało przekazać do biura SSPK przy ul. Warszawskiej 24. Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze zgłosiły politechnicznym wolontariuszom zapotrzebowanie m.in. na zabawki, pościel, sprzęty i produkty spożywcze z długim terminem ważności. 34. edycję akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom” koordynuje Amelia Kwiecińska. 
 
W tym roku obdarowanych zostanie 163 podopiecznych z małopolskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Św. Mikołaj z PK od kilku dni odwiedza dzieci. Był już m.in. w placówkach Dzieło Pomocy Dzieciom. Fundacja Ruperta Mayera przy ul. Rajskiej w Krakowie oraz w Żmiącej koło Ujanowic. Na jego liście znajdują się również: Dom Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Spokojna Przystań’’ i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Na Wzgórzu’’ w Miękini, domy dziecka ,,Dworek Marzeń’’ i „Pomocna Dłoń” w Olkuszu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i nr 2 w Chrzanowie, placówki opiekuńczo-wychowawcze ,,Azymut’’ i ,,Perspektywa’’ w Bochni.
 
Akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom” organizowana jest przez studentów Politechniki Krakowskiej od 1987 r., kiedy to mieszkańcy akademików przy ul. Skarżyńskiego po raz pierwszy przygotowali prezenty mikołajkowe dla dzieci swoich kolegów i koleżanek z akademika „Rumcajs”.
 
(bk)
 
 
 
 
Na zdjęciu, prezenty przygotowane w ramach akcji  „Mikołajki – Studenci Dzieciom” / fot. SSPK
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Plakat Zoty Indeks PK 2019 wersja mniejszaW sobotę, 23 lutego br. przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”, adresowanego do tegorocznych maturzystów. Laureaci otrzymają 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnice Krakowskiej
 
Konkurs „O Złoty Indeks PK” organizowany jest w dwóch dyscyplinach: matematyka i chemia. Każdy uczestnik mógł wybrać tylko jedną z dyscyplin. Pierwszy etap (online) odbył się 12 stycznia br. Sobotnie zmagania finałowe rozpoczną się o godz. 12.00 i potrwają przez 2 godziny 15 minut. 
 
Laureatami I stopnia etapu finałowego konkursu zostają osoby, które uzyskały wynik od 81 do 100 proc. maksymalnej liczby punktów. Tytuł laureata II stopnia otrzymują uczestnicy, który uzyskali wynik od 51 do 80 proc. Osoby, które zdobyły od 30 do 50 proc. maksymalnej liczby punktów zostają laureatami III stopnia. 
 
Finaliści konkursu  „O Złoty Indeks PK” otrzymają odpowiednio 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym).
 
Głównym celem konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przedmioty ścisłe, przygotowujące do podjęcia studiów technicznych. Konkurs oparty jest na zakresie materiału obowiązującego do matury rozszerzonej z matematyki lub chemii. 
 
Szczegółowe informacje: indeks.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Na Politechnice Krakowskiej zostały przyznane Nagrody Rektora za 2020 r. dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, organizacyjne, dydaktyczne oraz za całokształt dorobku. Ze względu na stan epidemiczny, w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – nie odbędzie się tradycyjna uroczystość wręczenia nagród w Sali Senackiej. Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrodę finansową oraz dyplomy okolicznościowe, które zostaną przekazane za pośrednictwem wydziałów i jednostek pozawydziałowych. 
 
 
Nagrody Rektora za 2020 r.
 
 
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku:
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (WIL)
 • dr hab. inż. Janusz German, prof. PK (WIL)
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior (WIMiF) 
 
 
Wydział Architektury
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK
 • dr inż. arch. Lukas Patric Olma
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. arch. Anna Mielnik
 • dr inż. arch. Przemysław Bigaj
 • mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior
 • dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK
 • dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
 • mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz
---------------------------------
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK 
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 • dr inż. arch. Anna Staniewska
---------------------------------
 • dr inż. arch. Maciej Skaza
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 • prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
 • dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK,   
 • dr inż. Przemysław Kowalski,
 • dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK
---------------------------------
 • prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, 
 • dr inż. arch. Marek Początko, prof. PK
 
 
 
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • mgr inż. Dariusz Żelasko
 • prof. dr hab. Anatolij Prykarpatski
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
 • dr Sylwia Dudek
 • dr Marcin Wątorek
 
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr inż. Bartosz Rozegnał
 • mgr inż. Paweł Albrechtowicz
 • mgr inż. Dominik Mamcarz
 • dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska
 
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
 • dr inż. Katarzyna Mróz
 • dr inż. Paweł Boroń
 • dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
 • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
 • dr hab. inż. Izabela Hager, Prof. PK
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • dr inż. Jacek Magiera
 • dr inż. Marian Świerczek
 • dr inż. Paweł Gałek
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK
 • dr inż. Katarzyna Mróz
 • dr inż. Tomasz Zdeb
 • mgr inż. Mateusz Sitarz
 • mgr inż. Marcin Adamczyk
 • mgr inż. Krystian Brasse
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr. hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Truty
 • dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
 • dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald
 • dr inż. Mirosława Bazarnik
 • dr inż. Janusz Kogut
 
 
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 • dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
 
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Anna Czaplicka
 • dr hab. inż. Zbigniew Mucha
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Jan Taler
 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler
 • dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK
 • dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK
 • dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
 • mgr inż. Katarzyna Węglarz 
 • mgr inż. Mariusz Granda
 • mgr inż. Mateusz Marcinkowski
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
 • dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
 • mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
 
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
 • dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK  
 • dr inż. Elwira Lasoń                             
 • dr inż. Małgorzata Miastkowska         
---------------------------------
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak  
 • dr inż. Maria Kurańska                         
 
 
 
Wydział Mechaniczny
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
 • dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć
 • dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
 • dr inż. Justyna Miodowska
 • mgr inż. Damian Brewczyński
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • dr inż. Marcin Malec 
 • dr inż. Marcin Morawski
---------------------------------
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK
 • mgr inż. Wiktor Harmatys 
 • dr inż. Dariusz Karpisz 
 • mgr inż. Damian Brewczyński 
 • dr inż. Małgorzata Kuźnar
 • dr inż. Marcin Grabowski 
 • dr Jan Bosak 
 • dr inż. Krzysztof Weigel-Milleret 
 • mgr inż. Roman Duda 
 • mgr inż. Ryszard Trela
---------------------------------
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK 
 • dr inż. Danuta Owczarek 
 • dr inż. Dominik Wyszyński
 • dr inż. Marcin Grabowski 
 • mgr inż. Konrad Kobiela
 
 
 
Studium Języków Obcych
 
 
Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:
 • mgr Magdalena Cora
 
 
 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia
 
 
Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:
 • mgr Edyta Gałat
 • mgr Izabela Kugiel-Abuhasna
 • mgr Agnieszka Kamińska

 

 

 
 
{fastsocialshare}

 

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał prof. Jacka Leśkowa – pracownika Instytutu Teleinformatyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej – na stanowisko dyrektora państwowego instytutu badawczego, prowadzącego działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu – NASK. 
 
Lekow NASKProf. Jacek Leśkow tytuł doktora uzyskał w 1987 r. w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, a doktora habilitowanego – w 1999 r. na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w statystycznej obróbce sygnałów i sztucznej inteligencji. W swoim dorobku ma 55 publikacji naukowych oraz 5 książek.
 
Prof. Leśkow przez kilkanaście lat pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara jako dyrektor Laboratorium Konsultingu Departamentu Statystyki. Był również prorektorem ds. naukowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, a także członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Należał do Komitetu Doradców przy ambasadorze USA w Warszawie.
 
Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK pełnił do tej pory w NASK funkcję zastępcy dyrektora ds. projektów administracyjno-edukacyjnych. 
 
NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Kluczowym polem jego aktywności są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu, reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacja działań w tym obszarze. NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Instytut jest również odpowiedzialny za rejestr nazw w domenie „.pl”. 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK / fot. NASK 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
7 grudnia w Krakowskim Teatrze Variete zostały rozdane Nagrody Miasta Krakowa – wyróżnienia dla osób, których działania przyczyniają się do rozwoju miasta i wzrostu jego znaczenia w dziedzinach kultury, sztuki, nauki, techniki, a także sportu. Wśród nagrodzonych osób w kategorii prace dyplomowe, znalazła się absolwentka Politechniki Krakowskiej, Kinga Bazan. 
 
Kinga Bazan na zdjęciu dyplomowym Historia nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla Krakowa ma wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem takiej nagrody był Mikołaj Jaskier, którego w 1535 r. uhonorowano za kodyfikację prawa miejskiego. Krakowskie nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od lat 30. XX w. laureatów zaczęto wybierać systematycznie. Od 1994 r. Nagroda Miasta Krakowa wręczana jest w kategoriach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz za prace dyplomowe, których tematyka związana jest z Krakowem. Kandydatów proponują instytucje artystyczne, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa i związki twórcze, a także inne organizacje. Prezydent Krakowa każdego roku powołuje komisję, która wskazuje laureatów. Prezydent – po zapoznaniu się z ustaleniami komisji – podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia. 
 
W tym roku Nagrodę Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe otrzymała m.in. Kinga Bazan (na zdjęciu, fot. archiwum prywatne), absolwentka międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej. Laureatka została wyróżniona za pracę magisterską pt. „Analiza rozmieszczenia ludności w Krakowie dla potrzeb budowania modelu transportowego” (promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata).
 
Pomysł na tematykę pracy wynikał z własnych doświadczeń zawodowych zdobytych w pracy przy budowie Krajowego Modelu Ruchu, ale również z powszechnego problemu braku wiarygodnych informacji dotyczących liczby mieszkańców, co jest szczególnie trudne w dużych miastach – mówi mgr inż. Kinga Bazan. – Moim celem było znalezienie sposobu na oszacowanie rzeczywistej demografii miasta. Dla wprowadzenia prawidłowej liczby kursów autobusowych czy tramwajowych przy danym przystanku, tak, by komunikacja zbiorowa była atrakcyjna dla użytkowników, należy znać liczbę mieszkańców, którzy potencjalnie mogliby z tego przystanku korzystać. Podobnie jest z infrastrukturą drogową – powinna być ona planowana lub modernizowana tam, gdzie jej brakuje lub nie jest wystarczająca. Jednak ciężko określić takie lokalizacje bez znajomości rozmieszczenia ludności na analizowanym terenie – tłumaczy. Jak wskazuje absolwentka PK, w statystykach przeprowadzanych przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Miasta Krakowa często brakuje dokładnych wyliczeń, np. liczby studentów czy osób pracujących w Krakowie, którzy nie są zameldowani w mieście, a regularnie korzystają z transportu zbiorowego lub indywidualnego. 
 
Podczas pisania pracy, Kinga Bazan przeanalizowała szereg alternatywnych źródeł demograficznych, m.in. dane dotyczące liczby osób rozliczających podatek PIT w Krakowie, osób zapisanych do rejestru Państwowej Komisji Wyborczej lub Narodowego Funduszu Zdrowia czy też statystyki kościelne. Najcenniejszymi danymi okazały się te z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a więc średnie dobowe zużycie wody przez jednego mieszkańca. Podstawą do oszacowania populacji w Krakowie stała się Baza Danych Obiektów Topograficznych, zarządzana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Na podstawie liczby powierzchni mieszkalnej oraz przyjętej przeciętnej powierzchni mieszkania przypadającej na jedną osobę obliczono, ile osób mieszka na danym terenie. Analiza przygotowywana była w oparciu o Krakowski Model Ruchu, gdzie Kraków podzielono na 364 rejony. Budynki zostały przypisane do rejonów, a ich powierzchnia zagregowana.
 
Jako formę sprawdzającą poprawność wyników wykorzystałam Narodowy Spis Powszechny z 2011 r. oraz dane dotyczące średniego dobowego zużycia wody przez jednego mieszkańca. Różnica pomiędzy obliczoną przeze mnie liczbą ludności w Krakowie, a danymi przedstawionymi przez UMK w 2017 r. to ponad 400 tys. mieszkańców – wyjaśnia zdobywczyni Nagrody Miasta Krakowa. 
 
Efektem końcowym pracy dyplomowej Kingi Bazan jest szereg analiz, które pokazały m.in. wskaźniki długości sieci drogowej oraz sieci komunikacji miejskiej przypadającej na 1000 mieszkańców w podziale na dzielnice Krakowa według populacji opracowanej w ramach pracy magisterskiej oraz tych, podanych przez Urząd Miasta Krakowa. Analizy dotyczyły również natężenia ruchu na drogach. Absolwentka PK wykazuje nawet 600 pojazdów więcej na ulicach w centrum miasta w godzinach szczytu. Praca dyplomowa wskazuje, że aby dobrze planować rozwój infrastruktury drogowej oraz komunikacji zbiorowej w mieście na lata prognostyczne, najważniejsze jest odzwierciedlenie rzeczywistości w modelu transportowym, co nie jest możliwe bez prawidłowego oszacowania wielkości populacji w Krakowie. Model transportowy zbudowany z wykorzystaniem dokładnej bazy danych demograficznych, pozwoli odwzorować zachowania transportowe mieszkańców tak, aby podejmowane decyzje związane z jego rozwojem miały dużą wiarygodność.   
 
Kinga Bazan studiowała na Politechnice Krakowskiej w latach 2015-2020. Promotorem jej pracy inżynierskiej pt. „Analiza kierunków rozwoju SKA w obszarze metropolii krakowskiej” był również prof. Andrzej Szarata. Na II stopniu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, kształciła się w specjalności „Urbanistyka i Transport”. Absolwentka Politechniki Krakowskiej pracuje obecnie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
 
Oprócz Kingi Bazan, Nagrodami Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe wyróżniono: Alinę Krystynę Lis-Przybek (absolwentkę Uniwersytetu Rolniczego), Kamilę Łabno-Hajduk (absolwentkę Uniwersytetu Pedagogicznego) i Mariusza Madeja (absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego). Tegorocznymi laureatami Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie kultura i sztuka zostali: Joanna Gościej-Lewińska, Witold Bereś, prof. dr hab. Wiesław Delimat, prof. Władysław Pluta, Michał Zabłocki. W dziedzinie nauka i technika nagrodę otrzymali: dr Jarosław Duda, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć oraz dwuosobowy zespół prof. dr hab. Wojciech Branicki i dr hab. inż. Paweł Łabaj. W kategorii sport wyróżniono Sobiesława Zasadę.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
ZARZĄDZENIE NR 124

REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 6 grudnia 2021 r.

znak R.0201.141.2021
 
 
w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. kształcenie na studiach I i II stopnia, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz 
w ramach innych form kształcenia prowadzone będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
       R E K T O R
 
 
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Kosciuszko konkursOd piątku 22 lutego do 22 marca br. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci z całej Polski mogą rejestrować się on-line do udziału w 8. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”.
 
Na laureatów konkursu, którego finał odbędzie się 26 kwietnia br., czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a troje najlepszych uczniów otrzyma dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz” jest rejestracja na stronie internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl - w terminie do 22 marca br. W konkursie nie mogą brać udziału studenci kierunku historia oraz finaliści poprzednich edycji.
 
4 kwietnia br. zarejestrowani uczestnicy przystąpią do testu on-line (I etap), złożonego z 30 pytań zamkniętych.
 
Regulamin konkursu wyrównuje szanse uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Do II etapu (finału) Komisja konkursowa zakwalifikuje bowiem 10 osób - po 5 najwyżej ocenionych uczestników z obydwu grup.
 
Finał odbędzie się 26 kwietnia br. na Politechnice Krakowskiej
 
Szczegóły (w tym wykaz literatury) na stronie internetowej: www.kosciuszko.pk.edu.pl
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
 
(bk)
 

 

 

Zobacz relację z 7. edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”

 

 

 

 

 

{fastsocialshare} 

 
 
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 można obejrzeć pięć wystaw tematycznych autorstwa pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej. Wernisaż wystaw odbył się 25 listopada z okazji dziesiątej rocznicy powstania kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, prowadzonego we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. 
 
Profesor Zbigniew Latała stoi obok ściany na której wiszą jego prace składające się na wystawę „Nie tylko JAZZ, not only”W budynku A Wydziału Mechanicznego znajdują się dwie wystawy – plakatów pt. „Nie tylko JAZZ, not only” autorstwa dr. hab. inż. Zbigniewa Latały, prof. PK (I piętro) oraz projektów sztućców ekologicznych (parter). W Galerii Przewiązka (łącznik budynków A i B) zainteresowani mogą zapoznać się z najlepszymi pracami inżynierskimi. Wystawa grafik warsztatowych dr. Jana Bosaka została zlokalizowana w budynku J (Galeria IWP). W budynku G można zobaczyć wizualizacje produktu – prace studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego
 
Wernisaż wystaw odbył się 25 listopada. W uroczystości udział wzięli m.in.: dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych dr Grzegorz Matusik, kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu na Wydziale Form Przemysłowych ASP dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP, dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. 
 
Wernisaż wpisał się w obchody dziesięciolecia istnienia kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego. Porozumienie pomiędzy PK a ASP w sprawie jego utworzenia zostało podpisane 5 grudnia 2011 r. Politechnika Krakowska była pierwszą uczelnią techniczną, oferującą studentom interdyscyplinarny kierunek łączący technikę i sztukę, kształcący specjalistów o kompetencjach inżynierskich i umiejętnościach projektantów wzornictwa przemysłowego. Początkowo nowy kierunek został przypisany do Instytutu Informatyki Stosowanej i Instytutu Pojazdów Samochodowych. W 2017 r. dziekan WM prof. Jerzy A. Sładek powołał nową jednostkę pod nazwą Pracownia Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego, która w 2019 r. została przekształcona w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego. Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK. 
 
W zakresie przedmiotów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego zachowana została równowaga między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. Dzięki ścisłej kooperacji z otoczeniem gospodarczym i realizacji wspólnych projektów, np. z firmami: Fakro, Juka, NEWAG, Wotel, studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego odbywają staże w najlepszych firmach projektowych. Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości podjęcia pracy w działach projektowych przedsiębiorstw, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów czy tworzeniem wyrobów innowacyjnych. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych.
 Jedna z wystaw na Wydziale Mechanicznym
Żacy z PK są autorami niezwykłych projektów, które zostały wysoko ocenione w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. W 2016 r. Daniel Czyszczoń zajął I miejsce w konkursie „Renault. Passion For Design & Innovation” na projekt samochodu autonomicznego. Student zaprojektował Renault Avame – w pełni autonomiczny pojazd elektroniczny, którego wnętrze to nie tylko przestrzeń do odpoczynku i rozmów, ale dzięki nowoczesnym systemom multimedialnym również miejsce do kreatywnego spędzania czasu bądź zarządzania domem lub firmą. W 2018 r. Daniel wraz z Michałem Witalisem zwyciężyli w międzynarodowym konkursie „Radical Innovation”, w kategorii Student Winner. Studenci opracowali i zgłosili do konkursu koncepcję mobilnego rozszerzenia pokoju hotelowego RES (Room Extension Solution), działającą w oparciu o pojazd autonomiczny. Rozwiązanie koncentrowało się na optymalizacji czasu podróży, a także zapewnieniu podróżnym komfortu i bezpieczeństwa. W założeniu, po opuszczeniu samolotu, pasażerowie zostaną powitani w hali przylotów z szybką odprawą na RES. Wewnątrz mobilnego pokoju hotelowego znajdzie się pełnowymiarowe łóżko, obszerna przestrzeń na bagaż z szafkami i małą szafą oraz w pełni funkcjonalna łazienka. 
 
Studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego triumfowali w kilku edycjach konkursu współorganizowanego z firmą CP Glass na projekty butelek do różnych napojów. Z kolei w 2021 r. stworzona na PK koncepcja wagonów sypialnych, uwzględniająca zwiększony komfort i bezpieczeństwo podróży na trasach długodystansowych, została doceniona w konkursie „Projekty wzornicze nowych pociągów klasy Intercity oraz koncepcje usług świadczonych w czasie podróży”, zorganizowanym wspólnie przez firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i PKP Intercity S.A. Autorem nagrodzonego rozwiązania, będącego także projektem inżynierskim, jest Piotr Cebula, absolwent inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK.
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK i jego wystawa; 2) jedna z wystaw na WM / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
Rozpoczęły się zapisy na zajęcia Szkoły Letniej Wydziału Architektury. Tematem przewodnim będzie hasło „Architektura jako doświadczenie przestrzeni”. Zajęcia odbędą się między 15 a 24 lipca br. 
 
 
summerschool 19 02 2019poziomo
 
 
Tematem tegorocznych warsztatów jest „Pawilon Sztuki na Placu Św. Ducha”. W warsztatowym systemie edukacji Szkół Letnich przewiduje się wsparcie realizacji programu wykładami i prezentacjami prowadzonymi przez pracowników naukowych z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, a także doświadczonych architektów, przedstawicieli branżowych i technologów.
 
Program Szkół Letnich WA PK jest rozszerzeniem dydaktyki prowadzonej na krajowych oraz zagranicznych Wydziałach Architektury. Podczas zajęć uczestnicy skupiają się na problematyce współczesnej architektury i urbanistyki, a także rozumieniu i interpretacji budulca architektury. 
 
Rejestracja do udziału w Szkole Letniej Wydziału Architektury PK zakończy się 31 marca br.
 
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Studenci i doktoranci Politechniki Krakowskiej mogą poznawać przemysł 4.0 nie tylko w teorii. Wkrótce w ramach zajęć na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej zaczną tworzyć symulacje z wykorzystaniem cyfrowej rozdzielnicy, podłączonej do chmury obliczeniowej. Technologia, którą dostarczy firma ABB, posłuży m.in. do prowadzenia projektów badawczych na potrzeby sektorów energetyki zawodowej i przemysłu. To nowy obszar w trwającej już na wielu polach współpracy Politechniki Krakowskiej i ABB. 
 
By przybliżyć studentom zagadnienia i możliwości rozwiązań dla przemysłu 4.0, Politechnika Krakowska podpisała list intencyjny o współpracy ze spółką ABB w Polsce. Od dłuższego czasu pracownicy firmy ABB angażują się w życie uczelni prowadząc m.in. wykłady i szkolenia. W minionym roku ABB i Politechnika Krakowska otworzyły Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA). Tym razem współpraca przeniosła się do laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, gdzie na początku 2022 r. stanie inteligentna rozdzielnica niskiego napięcia. Urządzenie zostanie podłączone do chmury obliczeniowej i zintegrowane ze stanowiskami laboratoryjnymi, na których już zainstalowano aparaturę zasilającą i nadzorczą ABB, m.in. zabezpieczenia silnikowe nn, sterowniki programowalne, układy pomiarowe, terminale zabezpieczeniowe Sn. 
 
Ceglany budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kampusie przy ulicy Warszawskiej
 
W laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej mamy działający model systemu elektroenergetycznego, który w przyszłości inżynierowie będą obsługiwali w zakładach produkcyjnych i energetycznych. To najnowsza technologia dostępna na rynku. Dzięki niej wspólnie ze studentami możemy przeprowadzać badania z obszaru energetyki konwencjonalnej. W przyszłym roku postaramy się stworzyć nowe zastosowanie dla cyfrowej rozdzielnicy i opracować rozwiązanie, które zapewni ciągłość działania procesu technologicznego, nawet gdy w układzie nastąpi zanik napięcia – mówi mgr inż. Łukasz Sołtysek z WIEiK PK, kierownik projektu „Badania zabezpieczeń niskiego napięcia w standardzie rozdzielnicy cyfrowej, wpisującej się w koncepcję Przemysłu 4.0.” Celem projektu jest stworzenie systemu bezpieczeństwa, który w przyszłości mógłby zapobiegać nawet tak wielkim awariom jak blackout i długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej, grożąca katastrofalnymi  skutkami społecznymi i gospodarczymi.
 
Wszystkie urządzenia w politechnicznym laboratorium będą ze sobą połączone i wpięte do chmury obliczeniowej, tak jak to ma miejsce w rzeczywistych rozwiązaniach przemysłowych. Rolę nadrzędnego systemu, agregującego dane ze wszystkich odbiorników w laboratorium (w tym z rozdzielnicy) będzie pełnić ABB Ability Energy and Asset Manager, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem urządzeń podłączonych do Internetu np. urządzeń mobilnych. To bardzo użyteczne, także w sytuacji nauki zdalnej. 
 
Jeszcze kilka lat temu wiedza o przetwarzaniu w chmurze obliczeniowej była zarezerwowana dla działów IT. Obecnie trend ten ulega zmianie, a jego znaczenie dla inżynierów poszczególnych działów technicznych rośnie z roku na rok. Młodzi ludzie powinni więc poznawać możliwości takich technologii już w trakcie studiów. To dziś wymóg rynku pracy i jedna z bardziej istotnych kompetencji w przemyśle i energetyce, które w coraz większym stopniu korzystają z cyfryzacji – mówi Radosław Dudzik z ABB. 
 
ABB od ponad 20 lat współpracuje ze środowiskiem akademickim w Polsce. Z Politechniką Krakowską realizuje wspólne projekty nie tylko w Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA), ale też patronując kilku politechnicznym kierunkom studiów. Studenci uczelni korzystają ze wsparcia ekspertów firmy także w ramach Koła Naukowego ABB. To w nim powstały tak unikatowe projekty jak biomimetyczna proteza dłoni sterowana impulsami EMG czy proteza kończyny dolnej dla baletnicy, opracowane przez studentki Wydziału Mechanicznego PK Agnieszkę Tkaczyk oraz Zuzannę Gwiazdonik i Annę Wątek. Studenci PK mogą również odbywać praktyki i staże w Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB w Krakowie. Firma wspiera nie tyko uczelnie z Krakowa, ale też z Wrocławia i Gdańska. 
 
(mas, abb)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
edt2 22W kwietniu zakończy się realizowany od 2016 r. przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą projekt „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” (EDT). Jego celem jest upowszechnienie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym. Najważniejsze efekty projektu zostaną przedstawione podczas konferencji pt. „Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”, która odbędzie się 26 marca br. na terenie głównego kampusu PK. 
 
Projekt „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Politechnika Krakowska otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 861 256,18 zł,  w tym z budżetu środków europejskich 4 114 081,10 zł.  Przedsięwzięcie zostało podzielone na zadania. Pierwszym było przygotowanie dokumentacji projektowej. W ramach drugiego zadania zrealizowano prace koncepcyjne dotyczące tworzenia i działania nowoczesnego systemu udostępniania zasobów, jak również prace związane z przystosowaniem posiadanej oraz zakupionej infrastruktury do wymagań realizacji celów projektu. Realizację zadania trzeciego – napisanie programu informatycznego spełniającego wymagania określone w zadaniu drugim – powierzono AGH (partnerowi projektu).
 
W ramach zadania czwartego na kampusie w Czyżynach w Oddziale Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym (BWM), zaadaptowano i dostosowano pomieszczenia czytelni BWM na Pracownię Digitalizacji BPK, którą wyposażono  w  specjalistyczne skanery, pozwalające na bezpieczną digitalizację cennych i zabytkowych druków. Piątym zadaniem było przygotowanie zbiorów do digitalizacji i jej przeprowadzenie oraz obróbka i opracowanie zasobów do udostępnienia.  Ostatnie zadanie to działania promocyjne na rzecz projektu oraz jego rezultatów. 
 
Łącznie do digitalizacji wybrano ponad 6 tys. woluminów książek i czasopism, które wcześniej nie zostały poddane temu procesowi w innych instytucjach naukowych i nie były dostępne on-line. Ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej wytypowano m.in. kolekcję „Lwowiana” - zbiór publikacji na temat Lwowa i prac wydanych w tym mieście przed 1945 rokiem oraz kolekcję druków wydanych między XVI a XX w. Z kolei Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wybrała kolekcję czasopism z XIX i XX w. 
 
Przed przystąpieniem do nadawania zbiorom postaci cyfrowej poddano je konserwacji. Wszystkie woluminy zostały zdezynfekowane w próżniowej komorze fumigacyjnej. Część zbioru wytypowanego do digitalizacji wymagała odkwaszenia papieru. W ramach konserwacji dokonano również niezbędnych napraw uszkodzonych woluminów. 
 

 Film promujący projekt EDT

 

 
Wytworzone w ramach projektu zasoby cyfrowe są poddawane procesowi OCR umożliwiającemu ich pełnotekstowe wyszukiwanie, co ma szczególne znaczenie w przypadku książek w języku niemieckim. Większość z nich drukowana jest szwabachą (odmiana pisma gotyckiego), niedostępną dla internetowych wyszukiwarek. 
 
Upowszechnione dzięki projektowi EDT kolekcje służyć będą popularyzacji wiedzy z zakresu rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych, architektury, sztuki, historii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i bibliofilstwa. Około 80 proc. druków posiada znaki własnościowe: ekslibrisy, pieczątki i odręczne podpisy, notatki, dedykacje autorskie i od wydawców. Cennym uzupełnieniem książek z kolekcji są bogate materiały ilustracyjne, w formie map, planów, projektów, rycin, fotografii. Wartość kolekcji podnoszą zachowane oryginalne oprawy.
 PK surowka.00 41 26 13a
Projekt „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” zakończy się 30 kwietnia br. Wcześniej, 26 marca w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się konferencja „Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”, której głównym celem jest przegląd zagadnień związanych z zachowaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie działań, które pozwolą zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do publikacji naukowych. Konferencja będzie także okazją do podsumowania kilku lat prac prowadzonych w ramach projektu EDT. 
 
Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie wystawa najcenniejszych druków zdigitalizowanych i udostępnionych dzięki EDT w Repozytorium PK, działającym dzięki systemowi Redo, który stworzono w ramach projektu. Na wystawie zostaną także przedstawione efekty prac związanych z zabezpieczeniem i konserwacją księgozbioru poddanego procesowi digitalizacji. Obok oryginalnych druków z XVI i XIX w. zostaną zaprezentowane ich odpowiedniki cyfrowe. 
 
Więcej informacji o konferencji i projekcie „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” można znaleźć na stronie internetowej BPK: www.biblos.pk.edu.pl/edt
 
(bk)
 
Materiały graficzne: Biblioteka PK
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Dr inż. Stanisław Czernik (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Wydziału Architektury, konstruktor wieży widokowej ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w koronach drzew w Krynicy-Zdroju, odebrał podczas gali branży budowlanej i architektonicznej statuetkę „Małopolski Inżynier Budownictwa” za 2019 r. (kategoria: Projektowanie). Nagroda została przyznana w 2020 r., ale – w związku z sytuacją epidemiczną – jej wręczenie odbyło się w październiku br. 
 
Zdjęcie portretowe doktora inżyniera Stanisława CzernikaKonkurs „Małopolski Inżynier Budownictwa” organizowany jest od 2009 r. Nagradzani są w nim inżynierowie będący członkami Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Laureatami mogą też zostać członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale za wybitne osiągnięcia dotyczące obiektów budowlanych oddanych do użytku na terenie Małopolski. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w październiku w Operze Krakowskiej. Wziął w niej udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 
 
Zdobywca statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa” w kategorii Projektowanie – dr inż. Stanisław Czernik – studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Pracę magisterską pt. „Projekt konstrukcyjno-budowlany pensjonatu w stylu zakopiańskim” obronił w 2010 r. Od 2018 r. pracuje na Wydziale Architektury PK (Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego). Prowadzi ze studentami następujące przedmioty: „Konstrukcje budowlane”, „Mechanika budowli”, „Projektowanie zintegrowane” oraz fakultet „Zagadnienia konstrukcyjne w krajobrazie”. 
 
W 2019 r. w Krynicy-Zdroju otwarta została pierwsza w Polsce wieża widokowa ze ścieżką edukacyjną wijącą się wśród koron drzew, według projektu architektów Jana Karpiela „Bułecki” i Wojciecha Trzebuni „Twardego”. Za konstrukcję obiektu odpowiadał zespół pod kierunkiem Stanisława Czernika. Przedsięwzięcie uzyskało tytuł „Budowa Roku 2019” (nagroda I stopnia). Wieża zlokalizowana jest w lasach pasma Jaworzyny Krynickiej. Liczy 49,5 m wysokości. Prowadzi do niej – wznosząca się stopniowo – trasa edukacyjna podpierana przez 18 wież i 87 słupów. Ścieżka mierzy 1030 m i jest obecnie najdłuższą tego typu realizacją w Polsce, cieszącą się dużą popularnością wśród turystów. Dr inż. Stanisław Czernik poświęcił tematyce wież i platform widokowych swoją rozprawę doktorską, którą obronił w 2021 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
Jednym z podstawowych celów dysertacji była próba kompleksowej analizy współcześnie występujących form strukturalnych i zastosowań funkcjonalnych wież i platform widokowych, które dostosowywane są do obsługi ruchu turystycznego wraz z oceną możliwości spełnienia wymogów w zakresie użytkowania ich przez osoby o ograniczonej zdolności ruchowej oraz małe dzieci. Ponadto autor podjął próbę sformułowania zasad kształtowania form architektonicznych wież i ścieżek napowietrznych zlokalizowanych w chronionych obszarach przyrodniczych z określeniem zalecanych systemów posadowienia takich obiektów.
 
W swojej pracy zawodowej dr inż. Stanisław Czernik brał udział w działaniach związanych z ochroną Zamku Królewskiego na Wawelu, Łazienek Królewskich w Warszawie czy ruin zamku w Czorsztynie i Mirowie. Sporządzał projekty konstrukcyjne stadionów piłkarskich (Stadion Miejski w Łodzi, stadion GKS Tychy), budynków użyteczności publicznej (np. Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie), budynków wielorodzinnych, a także wież widokowych w Kurzętnikach koło Ostródy oraz w Rzykach koło Andrychowa. 
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
7 marca br. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się „High 5! Pięć lat współpracy Nokii i PK” – wydarzenie, podczas którego studenci będą mogli poznać technologię i metody pracy firmy będącej liderem w dziedzinie mobilnej transmisji szerokopasmowej.
 
grafika Nokia
 
Od godz. 9.00 do 17.00 przewidziano wykłady otwarte, m.in.: „Jak bezpieczne są Twoje SMSy - IPSec w LTE”, „Technologia 5G vs 4G”, „Internet of Things (IoT)”, „Od słonia do mrówki - historia rozwoju stacji bazowych”. Dla zainteresowanych przygotowane zostanie stanowisko Speed Recruitment, gdzie studenci będą mogli odbyć krótkie spotkania z przedstawicielami Nokii. 
 
Więcej informacji o wydarzeniu „High 5! Pięć lat współpracy Nokii i PK” na Facebook’u: www.facebook.com/events/2278174842430065/ 
 
sprzt NokiaPorozumienie między Politechniką Krakowską a firmą Nokia Kraków zostało zawarte w 2014 r. Współpraca realizowana jest na wielu płaszczyznach, w tym przy organizacji targów pracy, praktyk i staży dla studentów, realizacji prac dyplomowych oraz prowadzeniu szkoleń i kursów dla studentów. Na studiach I stopnia kierunku informatyka (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki) realizowany jest – trwający trzy semestry – kurs, w którym uczestniczą najlepsi studenci danego roku. Blok przedmiotów zaczynają wykłady teoretyczne „Podstawy transmisji danych”, prowadzone przez pracowników WFMiI na czwartym semestrze studiów. W trakcie piątego semestru pracownicy Nokii prowadzą wykłady pn. „Systemy radiokomunikacji ruchomej 4G”. Od 28 lutego br. ruszy nowy przedmiot – „Projektowanie złożonych systemów telekomunikacyjnych” – realizowany wspólnie przez ekspertów z PK i Nokii. Dodatkowo, w tym roku rozpoczną się po raz pierwszy nadobowiązkowe zajęcia w laboratoriach Nokii, dotyczące projektowania układów FPGA. Będą mogli w nich uczestniczyć studenci z innych wydziałów i kierunków Politechniki Krakowskiej
 
W październiku 2017 r. na Politechnice otwarte zostało laboratorium dydaktyczne Nokii, dzięki któremu studenci PK mogą praktycznie poznawać nowoczesne technologie przesyłania danych w standardzie LTE (Long Term Evolution). W skład stanowisk laboratoryjnych wchodzą dwie stacje bazowe BTS (Basic Tracking Station) typu FZM, które wykorzystywane są w profesjonalnych instalacjach zapewniających dostęp do zasobów Internetu w technologii 4G LTE i wysokiej jakości połączenia mobilne dużej liczbie użytkowników. Pracownia Nokii na PK została także wyposażona w oprogramowanie umożliwiające symulację działania pełnego środowiska sieci 4G (Evolved Packet Core). 
 
W Polsce Nokia zatrudnia już 4,5 tys. osób - w Centrum R&D w Krakowie, Europejskim Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu oraz w Warszawie. Najnowsze rozwiązania telekomunikacyjne są tworzone i opracowywane w Krakowie, gdzie firma działa od ponad 5 lat. Obecnie specjaliści Nokii pracują nad technologią 4G, oprócz tego testowana jest także jej najnowsza generacja – 5G, która ma zrewolucjonizować jakość mobilnego Internetu.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, sprzęt Nokii przekazany Politechnice Krakowskiej w 2017 r. / fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare} 
 
 
Pod koniec listopada br. odbyło się otwarcie zmodernizowanego i doposażonego Laboratorium COWIK, funkcjonującego w ramach Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Nowoczesna aparatura badawcza i oprogramowanie pozwoli m.in. jeszcze lepiej kształcić studentów kierunku inżynieria środowiska na specjalności „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja” – ekspertów w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji związanych z zaopatrzeniem budynków w ciepło, utrzymywaniem mikroklimatu pomieszczeń oraz w zakresie technik ochrony powietrza.
 
Dr inż. Kazimierz Wojtas w Laboratorium COWIK prezentuje silnie gestykulując zakres prac modernizacyjnychNowo otwarte laboratorium dydaktyczne powstało na przełomie XX i XXI w. po to, aby prezentować rozwiązania z zakresu techniki instalacyjnej, a także umożliwić przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych, w ramach których studenci mogą badać charakterystyki eksploatacyjne poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacyjno-grzewczych budynków. Pracownia w momencie powstania została wyposażona w urządzenia i systemy adekwatne do ówczesnego poziomu techniki. Po ponad dwudziestu latach większość aparatury wymagała modernizacji. Jak wyjaśnia dr inż. Kazimierz Wojtas (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, koordynator unowocześnienia laboratorium: – Najbardziej palącymi problemami, które wymagały nowych rozwiązań modernizacyjnych były: brak w wyposażeniu tego laboratorium nowoczesnej, rewersyjnej pompy ciepła, mogącej stanowić zarówno źródło ciepła jak i energii chłodniczej oraz konieczność wymiany przestarzałego układu sterowania na nowoczesny, interaktywny, współpracujący z Internetem system sterowania i akwizycji danych pomiarowych
 
Pierwszemu z wyzwań udało się sprostać z pomocą firmy Vaillant – światowego producenta urządzeń grzewczych. Przedsiębiorstwo przekazało Politechnice bezpłatnie nowoczesną, wysokoefektywną pompę ciepła, której wartość wynosi ponad 60 tys. zł. Zamontowane urządzenie jest pompą typu „powietrze-woda”, co oznacza, że czerpie ciepło „odnawialne” z powietrza i podgrzewa w sposób efektywny wodę wykorzystywaną do celów grzewczych i klimatyzacyjnych. Co więcej, podgrzewanie wody dokonuje się w części zamontowanej wewnątrz pomieszczenia laboratoryjnego, dzięki czemu pompa pracuje z większą efektywnością. Urządzenie może pracować w systemie „rewersyjnym”, co sprawia, że w lecie może pełnić zadania agregatu ziębniczego, chłodzącego wodę zasilającą chłodnice w centrali, jak i w klimakonwektorach chłodzących pomieszczenia. Ponadto pompa wyposażona jest w nowoczesny interakcyjny układ sterowania i regulacji, zapewniający możliwość zdalnego sterowania. 
 
Drugim, niezwykle istotnym elementem modernizacji Laboratorium COWIK była konieczność wymiany oprogramowania systemu sterowania i akwizycji danych. – Potrzebowaliśmy oprogramowania, które umożliwi interakcyjne sterowanie wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład systemów zainstalowanych w laboratorium, a także pozwoli na zaprogramowanie (zautomatyzowanie) przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych, interpretację graficzną on-line wyników pomiarów, rejestrację i eksport danych pomiarowych w celu wykonania sprawozdań przez studentów – tłumaczy dr inż. Kazimierz Wojtas. – Znaczącą zaletą tego nowego systemu, szczególnie w czasie pandemii, jest możliwość realizacji wybranych ćwiczeń laboratoryjnych w sposób zdalny. Właśnie takie narzędzie informatyczne stworzyła i dostarczyła krakowska firma WDW. 
 
Modernizacji oprogramowania Laboratorium COWIK dokonano w ramach programu POWER, natomiast koszty montażu i modernizacji instalacji wewnętrznych związanych z pompą ciepła, w wysokości około 23,5 tys. zł, zostały sfinansowane z tzw. rezerwy dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
 
 
(mp, bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nazwiska stypendystów I edycji Program im. Bekkera. Wśród laureatów są pracownicy Politechniki Krakowskiej
 
Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Dla młodszych badaczy Program stworzy szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.
 
K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02
 
Program im. Bekkera zapewnia finansowanie obejmujące zarówno koszty utrzymania beneficjenta związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i specjalny dodatek. Kwota stypendium może zostać podwyższona, gdy w wyjeździe uczestniczy małżonek beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.
 
W I edycji Programu im. Bekkera finansowe wsparcie otrzymało 156 osób. W gronie laureatów znaleźli się pracownicy Politechniki Krakowskiej. Na stypendium, które będzie realizowane na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium pojedzie dr inż. Wiktor Kasprzyk z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK (Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej). Dr Kasprzyk będzie pracował w Niemczech nad projektem pn. „Luminescence Phenomena of Red Fluorescing Carbon Dots”. Kwota finansowania wynosi 191 000 zł. Stypendystą Programu im. Bekkera został także dr hab. inż. Jan Jaśkowiec z Wydziału Inżynierii Lądowej (Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii). Projekt „Development of discontinuous Galerkin method with polygonal finite elements” będzie realizował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (USA). Kwota wsparcia to 202 000 zł. 
 
Gala Inauguracyjna Programu im. Bekkera odbyła się 19 lutego br. w Warszawie. 
 
Zadaniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Polityka na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni prowadzona jest m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej z Polski i zagranicy. Do zadań NAWA należy również wspieranie indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego, a także pomoc w procesie umiędzynarodawiania oferty programowej uczelni oraz promowania polskiego szkolnictwa wyższego i języka polskiego za granicą.
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Poznaliśmy laureatów Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. W gronie nagrodzonych nie mogło zabraknąć autorów związanych z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
Okładka nagrodzonej książki autorstwa doktor Anny StaniewskiejNa konkurs wpłynęło 47 prac – 8 doktorskich, 29 magisterskich, 1 inżynierska, 4 wieńczące studia podyplomowe oraz 5 opracowań naukowych – z następujących uczelni i instytucji: Politechnika Krakowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechnika Wrocławska, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Muzeum w Gliwicach, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.
 
Po zapoznaniu się z pracami, Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród, każda w wysokości 5 tys. zł oraz 11 wyróżnień. W kategorii książka (monografia naukowa) nagrodę zdobyła dr inż. arch. Anna Staniewska z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autorka została doceniona za monografię pt. „Obłędne Ogrody. Idea krajobrazu terapeutycznego w kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i początku XX wieku”, przedstawiającą genezę i ewolucję, a także interdyscyplinarne korzenie kształtowania krajobrazu jako wsparcia terapii w dawnych zakładach dla osób chorych psychicznie. Opierając się na obszernej bazie źródłowej, dr inż. arch. Anna Staniewska opisała przestrzeń kulturową charakterystyczną dla otoczenia szpitali psychiatrycznych z przełomu XIX i XX w., które lokowano w drobiazgowo zaprojektowanych parkach, nierzadko budując w pobliżu obiekty gospodarcze i ogrody użytkowe, umożliwiające realizację terapii zajęciowej. W pracy przywołano szereg modelowych europejskich przykładów klinik, które wiodły prym w okresie, gdy rodziła się psychiatria jako osobna gałąź medycyny. Książka „Obłędne Ogrody” została opublikowana w 2020 r. przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, które – właśnie za tę monografię – zdobyło Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych (2021 r.). 
 
W kategorii praca doktorska nagrodę otrzymała m.in. dr inż. arch. Dominika Długosz – autorka obronionej na Wydziale Architektury PK rozprawy pt. „Adaptacja zabytkowych kościołów katolickich do nowych funkcji na wybranych przykładach w Polsce oraz Europie zachodniej” (promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka). Mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Skrzypek została jedną z laureatek w kategorii praca magisterska. Komisja nagrodziła jej dyplom pt. „Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy Wesoła w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK; współpromotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Zieliński). 
 
Więcej informacji na temat Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków tutaj
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
baner obcasyCentrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska 8 marca br. organizuje już 11. konferencję z cyklu „Kobiety w Nauce i Biznesie”. Tym razem temat przewodni to „Świat pod obcasem”.
 
Zaproszone prelegentki są kobietami realizującymi się w pracy naukowej i biznesowej. Uczestnicy konferencji będą mogli posłuchać m.in. o narzędziach rozwoju karier kadry akademickiej w świetle Ustawy 2.0 oraz możliwościach finansowania badań i stypendiów w nowych konkursach Narodowego Centrum Nauki.
 
W ramach wydarzenia odbędzie się też panel dyskusyjny pt. „Czy kariera w nauce i biznesie ma płeć?”. Dyskusja będzie opierała się o pierwsze wyniki projektu GEECCO (Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment), finansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Inicjatywa ma na celu opracowanie i wdrożenie Generalnego Planu Równości, ułatwiającego rozwój kariery zawodowej kobiet-inżynierów. Politechnika Krakowska jest jedną z czterech uczelni w Europie, które realizują ten prekursorski projekt. 
 
Miejscem 11. konferencji „Kobiety w Nauce i Biznesie” będzie Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24. Początek wydarzenia - godz. 9.30.
 
Szczegółowy program na stronie internetowej CTT PK oraz Facebook’u
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zostali sklasyfikowani w najnowszej edycji prestiżowego rankingu TOP 2%, zawierającego nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.
 
Zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opracowywane jest przez Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier i firmę SciTech Strategies. Ranking zawiera uszeregowane nazwiska 2 proc. naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy we wszystkich dziedzinach nauki, oceniana jest według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia następujące kryteria: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).
 
Na liście TOP 2% uwzględniono prawie 190 tys. osób z całego świata – specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. W zestawieniu znalazło się 957 badaczy pracujących w polskich ośrodkach naukowych. 
 
 
Pracownicy Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2%: 
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr Marek Malinowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 • dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
 
Na stronie z wynikami rankingu TOP 2% zostało też opublikowane zestawienie osób, których publikacje były najczęściej cytowane przez innych autorów w 2020 r.
 
 
Pracownicy Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2% za rok 2020:
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)

 • prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz (Wydział Inżynierii Lądowej) 

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 • dr Marek Malinowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
 
 
Lista TOP 2% dostępna jest na stronie internetowej: elsevier.digitalcommonsdata.com
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
W dniach od 28 lutego do 2 marca br. w wielickiej kopalni odbędzie się plener artystyczny z udziałem blisko 100 studentów i pedagogów z krakowskich uczelni. Wydarzenie zainauguruje projekt artystyczno-naukowy „Pamięć morza”, organizowany przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z: Politechniką Krakowską – Wydział Architektury, Akademią Sztuk Pięknych – Wydział Architektury Wnętrz i Wydział Malarstwa oraz Uniwersytetem Pedagogicznym – Wydział Sztuki.
 
Ryc 7Organizatorem przedsięwzięcia na Politechnice jest Zakład Architektury i Planowania Wsi Instytutu Projektowania Miast i Regionów WA. W plenerze malarskim wezmą udział studenci I roku studiów II stopnia pod opieką naukową dr hab. inż. arch. Małgorzaty Drożdż-Szczybury, prof. PK i mgr inż. arch. Agaty Korzeniowskiej. Ich zadaniem będzie przygotowanie projektów koncepcyjnych tzw. farm pionowych dla wielickiej kopalni. Tematyka wiąże się bezpośrednio z zagadnieniami podejmowanymi na zajęciach z przedmiotu Architektura i Planowanie Wsi II. 
 
Jako temat przewodni warsztatów w wielickiej kopalni wybrano motyw śladów morza. Płynąca woda, przyrównywana do czegoś nietrwałego, wymykającego się kontroli i ciągle zmiennego, traktowana bywa często jako analogia upływu czasu. Rozległy, podziemny świat kopalni to wynik aktywności natury, m.in. zaniku morza w okresie mioceńskim oraz zapis pracy człowieka, cały czas narażonego na działanie żywiołów. Poznanie tej niedostępnej na co dzień sfery może pomóc studentom kierunków artystycznych i projektowych w rozwijaniu pasji badawczych, a także stworzeniu warunków do powstania współczesnej sztuki, inspirowanej wielickimi plenerami. Studium in situ zastanych motywów, np. zachowanych obiektów inżynierii kopalnianej i interpretacja innych, samodzielnie wybranych solnych wnętrz lub form geologicznych, pozwoli uczestnikom spojrzeć na kopalnię soli z nowej perspektywy. 
Ryc 10
 
Efektem wspólnych działań – oprowadzania, prelekcji i samych warsztatów w scenerii podziemnych wnętrz w Wieliczce – będzie prezentacja prac rysunkowych, malarskich i autorskich koncepcji projektowych w ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich (16 maja – 1 października br.), a następnie w Krakowie. Na wernisaż wystawy poplenerowej przygotowana zostanie monografia pt. „Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych”, obejmująca teksty naukowców, artystów, prowadzących warsztaty i zaproszonych gości. Książka podejmie dialog z plenerową formułą podziemnych warsztatów i szukaniem inspiracji twórczych w miejscu nietypowym.
 
Patronat honorowy nad projektem „Pamięć morza” objęli rektorzy Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Pedagogicznego: prof. Jan Kazior, prof. Stanisław Tabisz i prof. Kazimierz Karolczak. 
 
 
 
(ak)
Na zdjęciach, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce / fot. Agata Korzeniowska
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wsparciem na badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu i nauk humanistycznych oraz społecznych i o sztuce objętych zostało 912 projektów, w tym z Politechniki Krakowskiej. W sumie w dwóch konkursach NCN naukowcy zgłosili 4531 wniosków. 
 
Konkurs OPUS adresowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Zgłaszający wniosek nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w konkursie OPUS można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej, czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi. W OPUS 21 sfinansowanych zostanie 417 projektów. Wśród laureatów są pracownicy Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. Joanna Agnieszka Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Wydziału Mechanicznego. 
 
Prof. Błażej Skoczeń na projekt pn. „Badanie zjawisk przystosowania (shakedown) i nieprzystosowania (ratchetting) do obciążeń cyklicznie zmiennych w ekstremalnie niskich temperaturach” uzyskał 1 444 250 zł dofinansowania z NCN. Celem przedsięwzięcia jest zbadanie mechanizmów przystosowania i nieprzystosowania struktur wykonanych z nowoczesnych materiałów (wielofazowych i kompozytowych), poddanych działaniu obciążeń cyklicznie zmiennych w ekstremalnych temperaturach. Przystosowanie do obciążeń cyklicznych (tzw. shakedown) ma kluczowe znaczenie dla czasu życia konstrukcji. Zjawisko przystosowania mierzone jest za pomocą energii rozpraszanej na pojedynczym cyklu obciążenia. Jeśli rozpraszana energia maleje z cyklu na cykl i ostatecznie osiąga wartość zerową, wówczas mówi się o przystosowaniu sprężystym. Gdy zachodzi zjawisko nieprzystosowania do obciążeń cyklicznie zmiennych, mamy do czynienia z przyrostem energii rozpraszanej na każdym kolejnym cyklu, co prowadzi do degradacji właściwości fizycznych i mechanicznych materiału oraz przyspieszonego niszczenia obiektu. Jednym ze zjawisk związanych z nieprzystosowaniem do obciążeń cyklicznych jest tzw. ratchetting, którego główną cechą jest przyrost odkształcenia (lub naprężenia) średniego na każdym kolejnym cyklu obciążenia. Zjawiska te były szeroko badane w temperaturach pokojowych oraz podwyższonych. Jednak w literaturze światowej brak opisu badań w temperaturach kriogenicznych, w tym bliskich absolutnego zera. 
 
 
 
logo poziom
 
 
 
Podstawowy cel projektu „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK (1 490 160 zł dofinansowania), polega na syntezie nowej klasy zielonych nano-układów, w których szerszy zakres pochłanianego światła pozwoli na użycie – zyskujących na popularności – źródeł światła typu LED (light emitting diodes) i rozszerzy spektrum zastosowań, m.in. w druku 3D. 
 
Wśród laureatów konkursu PRELUDIUM znalazło się pięcioro młodych naukowców z Politechniki Krakowskiej: mgr inż. Filip Koper, mgr inż. Filip Petko, mgr inż. Natalia Sobuś, mgr inż. Katarzyna Sutor (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), mgr inż. Karolina Mazur (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki). Kierownikiem grantu w ramach PRELUDIUM może być osoba, która nie ma stopnia doktora. Temat zgłoszonego projektu może (lecz nie musi) być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Zespół badawczy w projekcie może składać się z najwyżej trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. Do konkursu PRELUDIUM 20 zakwalifikowanych zostało w sumie 495 projektów. 
 
Mgr inż. Filip Koper w swoim naukowym przedsięwzięciu pn. „Wytwarzanie trójwymiarowych rusztowań tkankowych dla naczyń krwionośnych wspomagane metodami szybkiego prototypowania w wielofunkcyjnym druku 3D na bazie cyfrowego przetwarzania światła z poli(cytrynianu alkilenu)”, dofinansowanym na kwotę 139 760 zł, zajmie się zaprojektowaniem biotuszy do druku 3D, które mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z komórkami, dzięki biozgodności uzyskanej poprzez zastosowanie do ich wytwarzania polimerów biodegradowalnych. Naukowiec chce stworzyć takie biologiczne „tusze” z materiałów polimerowych otrzymanych z kwasu cytrynowego i dioli (alkoholi o dwóch grupach funkcyjnych) zwanych PAC oraz kwasu itakonowego. Warto wspomnieć, że materiały PAC są obecnie przedmiotem badań pod kątem ich zastosowania do wytwarzania rusztowań tkankowych naczyń krwionośnych. Cechują się bardzo dobrymi właściwościami komórkowymi i mechanicznymi. 
 
„Fotochemiczne dostrajanie zdolności do fotoinicjacji soli jodonowych za pomocą łatwo modyfikowalnych chromoforów: Uwolnienie potencjału łatwego wytwarzania wydajnych kationowych fotoinicjatorów aktywnych w świetle widzialnym”, czyli projekt, którym kieruje mgr inż. Filip Petko (210 000 zł), dotyczy wsparcia dla druku 3D. Podstawowym celem jest synteza wysokowydajnych nowych fotoinicjatorów kationowych opartych o strukturę soli jodoniowych umożliwiających inicjowanie procesu fotopolimeryzacji kationowej w zakresie bliskiego UV oraz światła widzialnego. Dofinansowanie w wysokości 129 120 zł pozwoli mgr inż. Natalii Sobuś na zrealizowanie prac pn. „Projektowanie katalizatorów na bazie naturalnego zeolitu dla konwersji biomasy do bio-kwasów karboksylowych”, dotyczących poszukiwania nowych, odnawialnych źródeł energii. Konwersja odpadów, w tym biomasy lignocelulozowej, stanowiącej m.in. odpad w przemyśle leśnym, papierniczym, rolnictwie, może przyczynić się do uzyskania zrównoważonej gospodarki odpadami, produkcji cennych odnawialnych nośników energetycznych, a przede wszystkim ograniczenia postępujących zmian klimatycznych oraz ograniczenia toksycznych odpadów podczas ich przeróbki. 
 
Mgr inż. Karolina Mazur z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki poprzez projekt „Analiza mechanizmów zmęczeniowych występujących w biodegradowalnych kompozytach polimerowych z uwzględnieniem hydrolitycznej degradacji i technologii produkcji” (finansowanie NCN: 196 560 zł), próbuje wypełnić lukę informacyjną dotyczącą zagadnienia zmęczenia materiałów biopochodnych. Naukowczyni chce przeprowadzić eksperymentalne i obliczeniowe badania zmęczeniowe, aby zrozumieć mechanizmy prowadzące do zniszczenia materiału, co znacznie ułatwi projektowanie inżynierskie i zwiększy bezpieczeństwo pracy materiałów polimerowych i ich kompozytów. Badania doktorantki z WIiTCh, mgr inż. Katarzyny Sutor, służą z kolei poszerzeniu aktualnego stanu wiedzy na temat bioaktywności oraz właściwości antyoksydacyjnych i fizykochemicznych oczyszczonych ekstraktów i wyizolowanych unikalnych acylowanych betacyjanin z miąższu i skórek owoców. Betalainy, w tym stanowiące ich podgrupę betacyjaniny, są grupą naturalnych barwników, które coraz częściej przyciągają uwagę ze względu na swoje cenne właściwości przeciwutleniające, przeciwnowotworowe czy przeciwzapalne. Dodatkowo, dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym i przeważającym braku toksyczności czy alergenności dla ludzi, mogą stanowić alternatywę dla barwników syntetycznych. Główną częścią planowanych prac „Owoce klonów Hylocereus polyrhizus jako alternatywne źródło acylowanych barwników betacyjaninowych w przygotowywaniu mikrosystemów i modulacji metabolizmu komórek raka wątrobowokomórkowego – badania in vitro” (210 000 zł dofinansowania) jest zbadanie wpływu omawianych barwników na aktywność metaboliczną linii komórkowych raka wątrobowokomórkowego oraz ich prawidłowych analogów w testach in vitro.
 
(bk)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
Trwa rekrutacja do wiosennej edycji Otwartego Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej. Jest to doskonała okazja zarówno dla początkujących, jak i fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności i pogłębić dotychczasową wiedzę. 
 
studium1
 
Kurs rozpocznie się 15 marca i potrwa do 28 czerwca br. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją znajdują się na stronie internetowej: foto.pk.edu.pl
 
Wykłady Otwartego Studium Fotografii prowadzą uznani wykładowcy Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików i pracownicy Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Wiedza teoretyczna łączona jest z praktyką w pracowni fotograficznej, komputerowej oraz w plenerze. Kurs kończy zbiorowa wystawa fotografii uczestników. 
 
Odwiedź stronę na Facebook’u: www.facebook.com/studiumfoto
 
(bk)
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazała się rozmowa z rektorem Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem.
 
 
Na zdjęciu rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Białkiewicz siedzący przy biurku w swoim gabinecieRenoma, świetna kadra, różnorodna oferta studiów, bogata infrastruktura. Czy to dziś wystarczy, by zachęcić kandydatów na studia? 
 
Prof. dr hab. inż. arch. ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ, rektor Politechniki Krakowskiej: – Politechnika Krakowska ma mocną markę, słyniemy z dobrej dydaktyki, mocnej kadry nauczycielskiej, możemy pochwalić się udanymi karierami zawodowymi naszych absolwentów i współpracą z pracodawcami. Ale oferujemy coś więcej niż dobre studia dodatkowe możliwości rozwoju. Zachęcamy do pozytywnej rywalizacji m.in. w ramach działalności naszych kół naukowych, najlepsi studenci otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe na swój rozwój. Kreatywność młodych wspieramy przez nasz FutureLab laboratorium studenckich innowacji, które finansuje najbardziej wizjonerskie projekty. Inwestujemy także w aktywnych studentów-naukowców, oferując im fundusz stypendialny wsparcie finansowe dostają najlepsi autorzy wysoko punktowanych publikacji, uczestnicy prestiżowych projektów badawczych, zdobywcy nagród w konkursach krajowych i zagranicznych. Dzięki tym działaniom studenci mają szansę na zbudowanie bogatego CV już podczas studiów. Jako uczelnia techniczna o wysokich aspiracjach zwracamy uwagę, by nasi studenci mogli korzystać z wysokiej klasy laboratoriów. Systematycznie poprawiamy warunki studiowania, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej. Oprócz tego powiększyliśmy pakiet pomocy materialnej dla studentów, np. zwiększyliśmy wysokość stypendium rektora do poziomu jednego z najwyższych w Polsce.
 
 
Oferta kierunków studiów na uczelni to mieszanka klasyki i nowoczesności. Które z nich cieszą się największą popularnością?
 
– Budownictwo i architektura to od lat najchętniej wybierane studia, ale w ostatnich latach dołączyły do nich także kierunki IT: informatyka, informatyka stosowana oraz informatyka w inżynierii komputerowej notujemy na nich nawet powyżej 10 osób na miejsce. W ostatnich dwóch, trzech latach widać też wyraźny wzrost zainteresowania kierunkami związanymi ze środowiskiem, jego ochroną, zrównoważonym planowaniem i rozwojem miast i regionów czy odnawialnymi źródłami energii. Z jednej strony oferujemy kandydatom pewien kanon klasycznych dla naszej uczelni kierunków, takich jak budownictwo, transport, architektura, architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, co wynika nie tylko z tradycji, ale też z niesłabnącego zapotrzebowania rynku pracy na wysokiej klasy kadry inżynierskie z tych branż. Z drugiej strony jesteśmy otwarci na nowe potrzeby gospodarki i rynku pracy, stąd w naszej ofercie znaleźć można nowości: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria medyczna, biotechnologia, nanotechnologie i nanomateriały, inżynieria czystego powietrza, geoinformatyka czy infotronika. Stale też poszerzamy ofertę kształcenia w języku angielskim.
 
 
W czerwcu uczelnia przyjęła nową strategię rozwoju na lata 2021–2025. Jakie cele stawia sobie Politechnika Krakowska na przyszłość?
 
– Zależy nam na osiągnięciu najwyższej jakości kształcenia poprzez rozbudowę nowoczesnych technik kształcenia i komunikacji ze studentami, wizjonerskie programy studiów tworzone we współpracy z pracodawcami i partnerami zagranicznymi, poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim oraz stałe dopasowywanie oferty kształcenia praktycznego do potrzeb rynku pracy. Priorytetem będzie też podnoszenie jakości badań naukowych oraz wysokie oceny dorobku PK i jej pracowników w ramach ewaluacji dyscyplin naukowych. Najbliższym celem jest uzyskanie w nadchodzącej ocenie kategorii nie niższej niż B+ dla ośmiu dyscyplin uprawianych na PK. Uczelnia przeszła reformy, które mają w tym pomóc. Działamy w nowej strukturze z ośmioma wydziałami, każdy z wiodącą dyscypliną naukową. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które pomaga w aplikowaniu o projekty badawcze oraz opracowywaniu wartościowych interdyscyplinarnych artykułów naukowych. Jeszcze mocniej chcemy postawić na innowacyjne projekty badawcze, realizowane także we współpracy z otoczeniem gospodarczym, samorządowym i ogólnoakademickim. Stąd inwestycje przy wsparciu ogromnych środków unijnych w nowe laboratoria: Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, Centrum Proekologicznych Technologii Energetycznych, Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych w ramach Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej. Priorytetem jest także poprawa warunków studiowania i pracy na PK, stąd ambicja, by wszystkie nasze wydziały miały własne siedziby. Czekają na nie Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Mamy też „Zielony plan dla Politechniki” program działań proekologicznych na uczelni i rewitalizacji wszystkich naszych kampusów w Krakowie.
 
 
Jakiego wsparcia potrzebują szkoły wyższe w związku z dynamicznymi zmianami, jakie zachodzą?
 
– Uczelnie potrzebują prawnej i finansowej stabilności, po to, by planować działania długoterminowo i spokojnie realizować swoją misję. Pandemia pokazała, że nauce można i należy ufać nawet w ekstremalnie trudnych sytuacjach. Na Politechnice Krakowskiej dobrze to widzimy w rosnącej liczbie zaproszeń i zleceń dla naszych ekspertów do udziału w gremiach i projektach, które mają rozwiązać palące problemy miast, regionów, kraju. Bez naukowców nie da się powstrzymać zmian klimatu, rozprawić ze smogiem, przeprowadzić transformacji energetycznej, walczyć z chorobami cywilizacyjnymi. Wciąż jednak wobec nasilenia różnych form populizmu trzeba stać na straży naukowej wiedzy, odważnie bronić jej osiągnięć, bo w dobie „mądrości z internetów” łatwo dezinformacją czy fake newsem zakrzyczeć autorytet naukowca. 
 
 
Pandemia mocno zmieniła uczelnie. Jak wpłynęła na funkcjonowanie PK?
 
– Szybciej przeprowadziliśmy inwestycje w infrastrukturę informatyczną, sprawniej korzystamy z narzędzi elektronicznych wspierających kształcenie. Dziś mamy jednak jeszcze więcej dowodów na to, że uniwersytet opiera się na relacjach, bezpośrednich kontaktach akademickich i nie zastąpimy ich techniką. Do pełnego rozkwitu talentów naszych wychowanków i naukowców potrzebujemy międzyludzkich relacji. Z niecierpliwością czekamy więc na akademicką normalność. W hybrydowej formule kształcenia wprawdzie zdecydowana większość zajęć praktycznych jest prowadzona stacjonarnie, jest więcej pracy w małych grupach, co daje pewne korzyści – lepszy kontakt z praktyczną wiedzą i nauczycielem. Jednak wykłady w dużych grupach realizowane są zdalnie. Zdajemy sobie sprawę, że po wielu miesiącach nauki zdalnej studenci pierwszego roku mogą mieć pewne braki, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych. Dlatego przystąpiliśmy do ministerialnego programu zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki lub chemii. Program korepetycji opracowali nasi najlepsi dydaktycy. Na każdym kroku staramy się pomagać studentom, którzy najbardziej odczuwają skutki pandemii.
 
 
Jednym z istotnych elementów funkcjonowania polskich uczelni są badania naukowe. Ich poziom świadczy o renomie szkoły wyższej. Jakie projekty badawcze są obecnie prowadzone na krakowskiej uczelni?
 
– Naukowcy są zaangażowani m.in. w projekty związane z przemianami energetycznymi i ochroną przed skutkami zmian klimatu, m.in. w porozumienie na rzecz rozwoju energetyki wodorowej w Polsce oraz konsorcjum powołane dla przeciwdziałania suszy. W ramach programu Horyzont 2020 nasi badacze opracowują zeroemisyjny, autonomiczny system energetyczny oparty na instalacjach wykorzystujących OZE, pracują też nad rozwiązaniami technologicznymi na potrzeby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Energooszczędne budownictwo, innowacje technologiczne i materiałowe w tym obszarze to nasz sztandarowy kierunek badawczy od wielu lat. Walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza, badania dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie to kolejna z naszych specjalności. W naszych laboratoriach chemicznych pracujemy także nad substancjami aktywnymi, które mogą być wykorzystywane do produkcji leków, m.in. w celowanej terapii onkologicznej, transplantologii, stomatologii, implantologii. Opracowujemy technologie produkcji leków oparte na zielonej chemii. Światowej klasy sukcesy odnosimy w inżynierii materiałowej, opracowując innowacyjne materiały m.in. na potrzeby naszych partnerów przemysłowych. Mocne zespoły badawcze mamy też w takich dyscyplinach jak inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna czy inżynieria środowiska i energetyka, w górę pnie się nasza informatyka. Wiele innowacyjnych badań prowadzimy w partnerstwie z samorządami – dla Krakowa nasi naukowcy opracowują właśnie standard klimatyczny dla nowych i istniejących budynków użyteczności publicznej. Nasi architekci i studenci uczestniczą też w projektach służących zrównoważonej rewitalizacji terenów poprzemysłowych czy ochronie zabytkowych miast m.in. przed zagrożeniami klimatycznymi i presją inwestorską. Tematów badawczych stale przybywa.
 
 
Pozycja Politechniki jest widoczna w polskich i światowych rankingach. To zasługa m.in. prowadzonych badań?
 
– Biorąc pod uwagę liczbę studentów i pracowników, jesteśmy średniej wielkości uczelnią, ale rozpoznawalną w międzynarodowej przestrzeni badawczej, zwłaszcza w europejskiej. W kilku ostatnich latach Politechnika Krakowska jest klasyfikowana w najważniejszych międzynarodowych rankingach uczelni wyższych, m.in. Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, THE World University Rankings, QS World University Ranking, QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, US News Best Global Universities Ranking. Największe sukcesy odnosimy w QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, sukcesywnie pnąc się w górę. Szczególnie dobrze wypadamy w najważniejszych międzynarodowych rankingach przedmiotowych. W tegorocznej edycji rankingu THE World University Rankings by subject w dziedzinie informatyki w ciągu zaledwie 12 miesięcy PK przesunęła się z pozycji 601–800 na pozycję 501–600. Również w rankingu US News Best Global Universities Rankings by subject w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii (Engineering) Politechnika Krakowska odnotowała wzrost. W tym roku nasza uczelnia po raz pierwszy znalazła się również we wspomnianym rankingu w dziedzinie inżynieria materiałowa (Materials Science). Pojawiamy się także w słynnym Rankingu Szanghajskim, w edycji 2018 w dziedzinie inżynierii chemicznej, a w dwóch kolejnych edycjach w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Staramy się o to, by dzięki wartościowym badaniom naukowym i publikacjom być widocznym w Europie i świecie. To ważne dla budowania strategicznych partnerstw naukowych i rozwoju uczelni.
 
 
Rozmawiała Agnieszka Usiarczyk z „Rzeczpospolitej” 
 
 
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
GlobalLogic IoT Lab otwarto w piątek, 26 listopada br. na Politechnice Krakowskiej. To nowocześnie wyposażone laboratorium dydaktyczne Internetu Rzeczy (IoT), ufundowane przez firmę GlobalLogic, lidera w branży usług inżynierii cyfrowej. Nowe laboratorium służyć będzie studentom PK, szczególnie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,  do zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru Internet of Things, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w branży usług informatycznych. Zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, którzy będą umieli tworzyć i obsługiwać inteligentne systemy i urządzenia jest ogromne.
  

 
 
Laboratorium IoT w praktyce
 
Rola nowych technologii rośnie na całym świecie. Ich dynamiczny rozwój ma wpływ nie tylko na przemysł i gospodarkę, ale przede wszystkim na codzienne życie ludzi. – Przyszłość dzieje się tu i teraz. Technologie Internetu Rzeczy (IoT) stały się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Mamy je w domach, są w fabrykach, na ulicach miast. Na nich opierają się inteligentne systemy automatyki domowej i przemysłowej, układy do zarządzania bezpieczeństwem czy systemami transportu. Podejmując współpracę z firmą GlobalLogic zapewniamy naszym studentom dostęp do nowoczesnego sprzętu i unikatowej wiedzy, czerpanej od praktyków branży IoT – mówi prof. Dariusz Bogdał, prorektor Politechniki Krakowskiej ds. nauki.
 
GlobalLogic, firma technologiczna z główną siedzibą w Dolinie Krzemowej, stworzyła dla studentów PK laboratorium Internetu Rzeczy o wartości 100 tys. zł. W nowocześnie zaaranżowanym i wyposażonym wnętrzu znajdują się stanowiska komputerowe ze specjalistycznym sprzętem: monitorami, laptopami i zestawami mikrokontrolerów (Embedded Kits), służącymi do programowania systemów wbudowanych o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Takie systemy są podstawą technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things) czyli sieci przedmiotów codziennego użytku, które mogą się ze sobą komunikować –  wysyłać i odbierać dane – dzięki połączeniu z Internetem. 
 
 
Potrzeba inżynierów inteligentnych systemów
 
Lodówka, która kontroluje domowe zakupy, budzik czuły na pogorszenie pogody, telewizor, który sam zaktualizuje oprogramowanie – to już się dzieje. Obecnie niemal każde urządzenie – poczynając od sprzętów AGD, przez urządzenia rejestrujące parametry zdrowotne pacjenta czy sterujące elektrycznymi autami, po roboty przemysłowe i systemy produkcyjne fabryk – można wyposażyć w dostęp do Internetu. W ramach IoT na całym świecie współpracują ze sobą miliardy urządzeń, a ich – połączone w systemy – możliwości można wykorzystać do zapewnienia bezpieczeństwa i ułatwienia codziennego życia miliardów ludzi. To powoduje, że globalny rynek IoT szacowano w 2019 r. na ponad 1,3 bln USD (dane International Data Corporation). – Dynamiczny rozwój technologii IoT rodzi pilne potrzeby na rynku pracy i edukacji – systemowego kształcenia specjalistów, którzy będą umieli tworzyć i obsługiwać inteligentne systemy i urządzenia – podkreśla dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK,  dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, na którym powstał GlobalLogic IoT Lab. 
 
To tym ważniejsze, że według raportu Ministerstwa Cyfryzacji z 2019 r. („IoT w polskiej gospodarce”) niewystarczający obecnie napływ kadr może być jedną z poważniejszych barier ograniczających rozwój firm, produktów i usług związanych z IoT w Polsce. – Stąd m.in. zaangażowanie naszej firmy w projekty edukacyjne, współpracę z Politechniką Krakowską i innymi uczelniami, tak, aby już na poziomie studiów wyposażać przyszłych inżynierów w praktyczne umiejętności z zakresu technologii IoT, angażować w realne wyzwania projektowe, które spotkają później w pracy w branży cyfrowych technologii – mówi Oleg Onufriienko, dyrektor Dywizji  GlobalLogic.
 Otwarcie nowego laboratorium na Politechnice Krakowskiej fot 4533  Sala nowego laboratorium Politechniki Krakowskiej. We wnętrzu są stanowiska komputerowe: białe stoliki na których ostawiono sprzęt komputerowy. Przy każdym stoliku ustawiano krzesła z pomarańczowymi obiciami - w kolorze GlobalLogic  Sala nowego laboratorium Politechniki Krakowskiej. We wnętrzu są stanowiska komputerowe: białe stoliki na których ostawiono sprzęt komputerowy. Przy każdym stoliku ustawiano krzesła z pomarańczowymi obiciami - w kolorze GlobalLogic
 
Podczas zajęć w GlobalLogic IoT Lab studenci informatyki Politechniki Krakowskiej poznają zagadnienia związane z podstawami elektroniki i techniki cyfrowej, mikroprocesorami i mikrokontrolerami, systemami wbudowanymi, platformami sprzętowymi. – Zdobędą też wiedzę o budowie sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych o wysokim stopniu rozproszenia, które służyć mogą m.in. tworzeniu inteligentnych systemów analitycznych i kontrolno-pomiarowych czy układów sterowania niemal w każdej dziedzinie życia i gospodarki – wymienia Dariusz Żelasko, pełnomocnik dziekana WIiT PK ds. organizacyjnych.
 
Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu laboratorium studenci mogą też realizować w nim własne projekty, w tym innowacyjne prace dyplomowe. – Poznają też specyfikę naszej firmy i współpracy z klientami z całego świata, będą mogli uczestniczyć w naszych programach stażowych i skorzystać z przyśpieszonej ścieżki aplikacji o pracę – mówi Marcin Szydełko, dyrektor ds. inżynierii w GlobalLogic Poland. W planach jest też współpraca z kołami naukowymi PK, organizacja praktyk i konkursów dla studentów uczelni. 
 Sala nowego laboratorium Politechniki Krakowskiej. We wnętrzu są stanowiska komputerowe: białe stoliki na których ostawiono sprzęt komputerowy. Przy każdym stoliku ustawiano krzesła z pomarańczowymi obiciami - w kolorze GlobalLogic
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, który – wraz z nowym laboratorium – zacieśnia trwającą od 2019 r. współpracę z GlobalLogic, kształci blisko 1400 studentów. Jego sztandarowym kierunkiem jest informatyka, ciesząca się rekordową popularnością. – Podczas tegorocznej rekrutacji o 108 miejsc ubiegało się ponad 1500 osób. Tylko najlepsi z nich mogą podjąć studia na naszym wydziale i realizować innowacyjny program kształcenia we współpracy z wiodącymi przedstawicielami rynku nowoczesnych technologii, takimi jak GlobalLogic – podkreślał dziekan wydziału prof. Paweł Pławiak podczas otwarcia nowego laboratorium. 
 
 
Z Doliny Krzemowej na globalny rynek
 
Firma GlobalLogic, fundator nowego laboratorium dydaktycznego na PK, od ponad 20 lat działa w branży usług inżynierii cyfrowej, tworząc innowacyjne produkty informatyczne dla klientów z branż: motoryzacyjnej, komunikacyjnej, usług finansowych, opieki zdrowotnej, produkcyjnej, mediów i rozrywki, półprzewodników i technologii. Jej główna siedziba mieści się w Dolinie Krzemowej, ale działa globalnie. Zatrudnia ponad 21 tys. pracowników w 14 krajach, dysponuje ponad 70 laboratoriami, dedykowanymi konkretnym klientom, 30 centrami technologicznymi, 8 studiami projektowymi, 12 biurami sprzedaży. Od 2021 r. GlobalLogic jest częścią grupy Hitachi. W Polsce działa w kilku miastach, m.in. Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi i zatrudnia ponad 1500 inżynierów oraz menadżerów. GlobalLogic Poland specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla systemów wbudowanych oraz cyfrowej transformacji. GlobalLogic IoT Lab na Politechnice Krakowskiej jest trzecim laboratorium dydaktycznym, które firma współtworzyła na polskich uczelniach. Wcześniejsze powstały na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (2018) i w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (2019).
 
(mas)
 
 
 
Na zdjęciach, sala GlobalLogic IoT Lab / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Już w najbliższą sobotę Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zainauguruje cykl zajęć, w którym wezmą udział przedstawiciele Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
 
kycia22 marca br. o godz. 11.00 wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w spotkaniu, podczas którego dr Radosław Kycia z PK przedstawi przekrój działalności Koła Naukowego ‘Enigma’ z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Członkowie ‘Enigmy’ zajmują się zaawansowanymi i interdyscyplinarnymi projektami z pogranicza fizyki, matematyki i informatyki, a także biotechnologii. Pracują w multidyscyplinarnych zespołach, uczestniczą aktywnie w konferencjach i tworzą prototypy nowych urządzeń. 
 
W sobotę studenci z KN ‘Enigma’ wraz ze swoim opiekunem dr Radosławem Kycią zaprezentują wybrane prace naukowe i studenckie realizowane w Instytucie Fizyki oraz spróbują odpowiedzieć  na pytania publiczności związane z tematyką (np. co ma wspólnego spaghetti z gwiazdą neutronową?; co wspólnego mają kasyna w Monte Carlo z fizyką cząstek elementarnych?; co byłoby, gdyby roboty mogły ewoluować jak organizmy żywe?). 
 balon
Uczestnicy zajęć w Muzeum Inżynierii Miejskiej zobaczą unikatowe zdjęcia i filmy ze stratosferycznej misji balonowej pn. „ELF Hunters”, a także gondolę, która bezpiecznie powróciła na ziemię z danymi. Niezwykłe przedsięwzięcie zostało zorganizowane w 2016 r. przez KN ‘Enigma’ we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, kilkoma instytutami naukowymi i firmami. Jej celem był pomiar w górnych warstwach atmosfery rezonansów Schumanna – grupy charakterystycznych maksimów fal elektromagnetycznych w zakresie skrajnie niskich częstotliwości (ELF). Głównym źródłem energii zasilającej rezonans Schumanna są wyładowania elektryczne, powstające w atmosferze ziemskiej.
 
Członkowie KN ‘Enigma’ przedstawią też w przystępny sposób zjawisko interferencji dwóch fal oraz jego wykorzystanie do unoszenia małych obiektów. Uczestnicy będą mogli obejrzeć film pokazujący lewitację kawałka styropianu w laboratorium KN ‘Enigma’, a także projekt zbudowanego przez studentów PK profesjonalnego lewitatora, który każdy może wykonać w domu. 
 
„Co słychać w Instytucie Fizyki Politechniki Krakowskiej?” (Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15), 2 marca 2019 r., godz. 11.00-12.00. 
 
 
(bk)
Na zdjęciach, stratosferyczna misja balonowa: 1) fotografia wykonana podczas lotu balonu; 2) przygotowania do misji / fot. http://fizyk.ifpk.pk.edu.pl/~rkycia/groups/elfHunters.html
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W portalu SmogLab.pl ukazał się wywiad z prof. dr. hab. inż. Markiem Brzeżańskim, kierownikiem Katedry Pojazdów Samochodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, dotyczący kwestii elektromobilności, wodorowych ogniw paliwowych i polskiej strategii rozwoju gospodarki wodorowej. Przypomnijmy, że 14 października br. Politechnika przystąpiła do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. 
 
Profesor Marek BrzeżańskiProf. Marek Brzeżański (na zdjęciu / fot. Jan Zych) w rozmowie z Tomaszem Borejzą tłumaczy, że w motoryzacji każda zmiana ma charakter ewolucyjny, ponieważ niemożliwa jest natychmiastowa wymiana wszystkich środków transportu. – Dlatego musimy się nastawić na pewien okres przejściowy, kiedy silniki cieplne nadal będą wykorzystywane. Ale w newralgicznych punktach, którymi są duże aglomeracje miejskie, musimy stosunkowo szybko wprowadzać proekologiczne rozwiązania transportowe – mówi prof. Brzeżański w wywiadzie dla smoglab.pl. Naukowiec przekonuje, iż przyszłością motoryzacji jest napęd wodorowy, choć należy jeszcze uporać się z problemami technicznymi dotyczącymi jego taniego odzyskiwania. Już teraz pojawiają się rozwiązania, które wskazują, że będzie to opłacalne: – Pojazd napędzany ogniwem wodorowym też jest elektryczny. Widzę tutaj dużą przyszłość. Ona się bardzo dobrze rysuje także w tym aspekcie, że ogniwa paliwowe nadają się do napędu ciężkiego transportu, maszyn budowlanych, statków i pociągów. Mają znacznie więcej zastosowań niż napęd bateryjny.
 
Badacz z Politechniki Krakowskiej wspomina o polskiej strategii rozwoju gospodarki wodorowej i porozumieniu sektorowym do którego przystąpiła m.in. Politechnika Krakowska. Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański brał udział w pracach – poprzedzającego podpisanie tego dokumentu – Partnerstwa wodorowego. Porozumienie stanowi odpowiedź na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i w swojej treści proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki. Istotny wpływ na kształt niniejszego Porozumienia ma polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej ujęta w Europejskim Zielonym Ładzie (ang. Green Deal), na podstawie której Rada Europejska zatwierdziła wiążący dla UE cel zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990, by do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. 
 
 
Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu z prof. Markiem Brzeżańskim na stronie smoglab.pl
 
 
Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański jest kierownikiem Katedry Pojazdów Samochodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jego działalność naukowo-badawcza obejmuje trzy podstawowe obszary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania odpadowych paliw dla celów energetycznych, w tym postprocesowych gazów z procesów przemysłowych i biologicznych. Drugi obszar działalności naukowej to rozwiązania w zakresie systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin. Trzecim obszarem zainteresowań naukowych prof. Marka Brzeżańskiego są badania nowych systemów napędu pojazdów, m.in. badania drogowe pojazdów hybrydowych oraz pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. W marcu 2019 r. prof. Brzeżański został powołany do Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego. 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu 27 lutego br.  powołał pierwszą Radę Uczelni. W jej skład weszło 7 osób, w tym 3 spoza społeczności PK. Powołanie rady  na PK wypełnia wymogi nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Kadencja pierwszej Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej rozpocznie się 1 marca br., a zakończy 31 grudnia 2020 r.  
 
Zgodnie z ustawą członkiem rady uczelni może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była karana karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami, posiada wykształcenie wyższe i nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
 
 
W skład Rady Uczelni na PK weszli, spoza wspólnoty PK:
 
 
wsWitold Szczypiński – wiceprezes Grupy Azoty  (od 2008 r.), w zarządzie Grupy Azoty S.A. odpowiada za integrację produkcji, segment agro, tworzyw oraz syntez organicznych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej (Wydział Organizacji Produkcji, studia w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem), od 1979 r. związany z zawodowo z Zakładami Azotowymi w Tarnowie, obecnie wiceprezes zarządu, a wcześniej m.in. kierownik wydziału i zakłady, dyrektor do spraw technicznych i rozwoju, członek zarządu Grupy Azoty, członek rad nadzorczych licznych spółek, członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk (2011-2015), członek Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt: „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012-1015), członek Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle (2011-2015), przewodniczący Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie (2007-2010), autor lub współautor blisko 40 wdrożonych specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym sześciu objętych ochroną patentową.
 
zyczkowskiStefan Życzkowski – prezes zarządu spółki ASTOR, założyciel i współwłaściciel firmy działającej od 1991 r. ASTOR jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzy biznesowej i technicznej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Jest  absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Odbywał praktykę w dziale części zamiennych szwajcarskiego producenta silników Sulzer w Szwajcarii. Pracując podczas studiów w firmie komputerowej, poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów PC. Od 1981 r. zajmował się programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich udało się z sukcesem sprzedać na rynku). Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce. Bierze udział w licznych debatach dzieląc się wiedzą oraz  30-letnim doświadczeniem pracy z przemysłem. Członek Business Centre Club. 
 
drabikJacek Drabik – prezes zarządu spółek Motorola Solutions Systems Polska oraz Motorola Solutions Polska, odpowiada za działalność firmy Motorola Solutions w Polsce. Firma dostarcza rozwiązania telekomunikacyjne dla klientów rządowych, służb bezpieczeństwa publicznego oraz firm komercyjnych. Jest absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, studia w zakresie mechaniki, specjalność energetyka cieplna. Dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej Odział Kraków & Katowice, członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, członek Zarządu Stowarzyszenia ASPIRE, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Małopolskiej Rady Gospodarczej.
 
 
 
 
 
Ze społeczności PK do Rady Uczelni powołani zostali: 

 
gacaprof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (od 2009 r.), kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruch (2013 r.), członek Senatu Politechniki Krakowskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej (od 2012 r.).  Związany z PK od roku 1978. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego PK w specjalności „drogi, ulice, lotniska”. Uczestniczył w realizacji 14 grantów badawczych, z tego w 6 jako ich kierownik. Jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji naukowych, ekspertem w zakresie drogownictwa, silnie związanym z praktyką inżynierską, autorem licznych opracowań eksperckich na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Od 2003 r. członek Rady Programowej ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej Miasta Krakowa; od 2016 r. pracuje w dwóch grupach roboczych Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen (Niemcy) opracowujących zmiany w wytycznych szkolenia audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego i realizacji tego audytu; członek Komisji Budownictwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (od 2003 r.); przewodniczący Sekcji Inżynieria Komunikacyjna KILiW PAN (od 2012 r.); członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 2016 r.). 
 
jastaldr hab. Jacek Jaśtal – dyrektor Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (od 2013), kierownik Zakładu Filozofii, Etyki i Socjologii; członek Senatu PK (od 2011), przewodniczący Senackiej Komisji Etyki (od 2016) i członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry (od 2012); członek komisji rektorskich, m.in. do spraw oceny pracowników PK i przygotowania statutu PK. Absolwent kierunku mechanika stosowana na Wydziale Mechanicznym PK (1988) oraz filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990). Od 1992 r. związany z PK. W 1994 r. obronił z wyróżnieniem doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu filozofii i socjologii. Jego zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z wpływem rozwoju technologicznego na zmiany społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki etycznej. Zajmuje się także historią etyki (zwłaszcza etyki starożytnej) oraz teorią moralności. Prowadził badania na Universität zu Köln oraz Freie Universität Berlin.  Przez wiele lat związany z działalnością wydawniczą. W 1999 r. otrzymał stypendium Amerykańskiej Agencji Informacyjnej i Uniwersytetu Stanowego w Bloomington (Indiana, USA) i odbył szkolenie dla wydawców i redaktorów wydawnictw naukowych prowadzone pod auspicjami American Assotiation of University Presses (m.in. w Chicago University Press i The University of Michigan Press (Ann Arbor)).
 
pietraszekdr hab. inż. Jacek Pietraszek – dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (od 2017 r.), kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowane (od 2015 r.), absolwent kierunku podstawowe problemy techniki (specjalność mechanika stosowana) na Wydziale Mechanicznym PK, rzecznik dyscyplinarny PK ds. studentów, autor ponad 100 publikacji; kierownik i wykonawca w grantach naukowo-badawczych KNB/MNiSW/NCN oraz projektach POIG, członek: Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (od 1995 r) i Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego (od  2007), audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, absolwent studiów podyplomowych w Szkole Biznesu (Institute of Business Studies) Politechniki Krakowskiej i  Central Connecticut State University, USA.
 
 
 
 
kostrzewaSkład Rady Uczelni – na mocy ustawy – uzupełnia inż. Michał Kostrzewa, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej, absolwent kierunku biotechnologia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, student studiów II stopnia biotechnologii, członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP i Prezydium Forum Uczelni Technicznych.
 
Do zadań Rady Uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej  i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
 
 
(ms)
 
 
 
 
Zdjęcia, materiały PK
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
22 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej nowej kadencji, podczas którego Marta Tyrka (na zdjęciu / fot. Jan Zych) została wybrana przewodniczącą. Marta jest pierwszą studentką na czele SSPK od 1995 r., a drugą w historii PK. 
 
Zdjęcie portretowe Marty Tyrki. Młoda kobieta uśmiecha się do obiektywu, lekko przechylając głowę. Ma jasne włosy średniej długości. Ubrana jest w biały sweter. W tle widać oświetlone pomieszczenie. Zdjęcie utrzymane jest w ciepłej kolorystyce.Nowa przewodnicząca zacznie pełnić swój urząd 1 grudnia. – To dla mnie niesamowite wyróżnienie! Dołożę wszelkich starań, by godnie reprezentować całą społeczność studencką Politechniki Krakowskiej. W nowej kadencji czeka nas wiele wyzwań dotyczących odbudowy struktur, które pandemia znacząco osłabiła – mówi Marta Tyrka. – Chcemy wyznaczać nowe ścieżki rozwoju Samorządu i konsekwentnie nimi podążać. Podstawą będzie również kontynuowanie silnej reprezentacji Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej na arenie ogólnopolskiej, którą mój poprzednik starannie pielęgnował – zapowiada. 
 
Marta Tyrka jest studentką budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej, a także inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. W minionej kadencji Parlamentu Samorządu Studenckiego PK przewodniczyła Komisji Promocji i Mediów. Jest także członkinią Senatu Politechniki Krakowskiej. W październiku br. Marta została powołana w skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – organu opiniodawczo-doradczego przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Studentka PK jest Ambasadorką Strefy Komfortu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2021 r. koordynowała organizację obozu integracyjnego dla nowych żaków pn. „Adapciak”. Wydarzenie było okazją do spotkania z władzami Politechniki, poznania jej kampusów i Krakowa oraz uczestniczenia w licznych atrakcjach podczas pobytu w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego PK w Żywcu.
 
Marta Tyrka zastąpi na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej mgr. inż. Krzysztofa Pszczółkę. Studentka jest drugą kobietą w historii uczelni, która przewodniczy Parlamentowi SSPK. W 1995 r. funkcję tę powierzono Jolancie Król.
 
Wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego dokonuje Parlament na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Do kompetencji przewodniczącego należy m.in.: zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Parlamentu oraz kierowanie jego pracami, wykonywanie uchwał Parlamentu, reprezentowanie interesów studentów przed władzami PK i na zewnątrz, pełnienie funkcji reprezentanta studentów w Kolegium Rektorskim, uzgadnianie zasady przyznawania stypendiów dla studentów z własnego funduszu stypendialnego uczelni, koordynowanie prac organów Samorządu. Przewodniczący Parlamentu SSPK z urzędu pełni funkcję delegata do: Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, Forum Uczelni Technicznych, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych ogólnopolskich i regionalnych tematycznych przedstawicielstw samorządów studenckich.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
promocje 2019 
 
DOKTORZY HABILITOWANI
 
 
Wydział Architektury
 
1. Dr hab. inż. arch. Michał Krupa
Osiągnięcie naukowe: 1) Skawina w okresie zaborów (1772-1918). Urbanistyka i architektura miasta 2) Rabka-Zdrój. Aspekty urbanistyczno-architektoniczne dziedzictwa kulturowego
2. Dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski 
Osiągnięcie naukowe: Wieże mieszkalne
3. Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska
Osiągnięcie naukowe: Techno-polis. Idea-Struktura-Przestrzeń
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
1. Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz 
Osiągnięcie naukowe: Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym 
2. Dr hab. inż. Teresa Stryszewska
Osiągnięcia naukowe: cykl publikacji nt. „Wybrane aspekty oceny trwałości mineralnych materiałów murowych”
3. Dr hab. inż. Krzysztof Zima
Osiągnięcie naukowe: Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM
 
Wydział Inżynierii Środowiska
 
1. Dr hab. inż. Agnieszka Lechowska
Osiągnięcie naukowe: Nieustalone modele cieplne elementów budynków
2. Dr hab. Tomasz Ściężor
Osiągnięcie naukowe: Naturalne i antropogeniczne czynniki łuny świetlnej nocnego nieba
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr hab. inż. Stanisław Kudła
Osiągnięcie naukowe: Badania procesów chemicznej modyfikacji polimerów etylenowych pod kątem ich wykorzystania technologicznego
 
Wydział Mechaniczny
 
1. Dr hab. inż. Grzegorz Filo
Osiągnięcie naukowe: Metodyka modelowania hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania z wykorzystaniem logiki rozmytej 
 
 
DOKTORZY
 
 
Wydział Architektury 
 
1. Dr inż. arch. Kamil Biskup
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł dysertacji: „Inteligentna architektura w środowisku mieszkaniowym”
2. Dr inż. arch. Joanna Dudek
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Tytuł dysertacji: „Identyfikacja i implementacja wzorców prawidłowego kształtowania śródmiejskiej ulicy na przykładzie miasta Rzeszowa”
3. Dr inż. arch. Joanna Figurska-Dudek
Promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof.  PK
Tytuł dysertacji: „Dukla w średniowieczu (urbanistyka i architektura miasta)”
4. Dr inż. arch. Joanna Malczewska
Promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof.  PK
Tytuł dysertacji: „Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII w.”
5. Dr inż. arch. Tomasz Moskal
Promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Motak
Tytuł dysertacji: „Wpływ założeń Ogólnego Planu Zabudowania Miasta Rzeszowa z 1939 roku na dokumenty planistyczne miasta w latach 1939-2003”
6. Dr inż. arch. Jakub Mrozowski
Promotor: dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Jakość przestrzeni społecznych w wybranych obszarach mieszkaniowych na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie”
7. Dr inż. arch. Magdalena Ociepka-Miśkowiec
Promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Wpływ formy architektonicznej na kształtowanie klimatu akustycznego wnętrz sakralnych”
8. Dr inż. arch. Wojciech Józef Spyrka
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda
Tytuł dysertacji: „Planowanie korytarzy osiedleńczych w oparciu o sieć transportu zbiorowego – przykład pasma Doliny Raby”
9. Dr inż. arch. Paulina Tota
Promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Tytuł dysertacji: „Mulitisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady tworzenia multisenrorycznych otwartych stref nauki i rekreacji”
10. Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grazyna Schneider-Skalska / dr inż. Krystian Woźniak
Tytuł dysertacji: „”Wpływ urbanistyczno-architektonicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycznego na jego komfort akustyczny” 
 
Wydział Inżynierii Lądowej 
 
1. Dr inż. Krystian Birr
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Modelowanie podziału zadań przewozowych w obszarach zurbanizowanych”
2. Dr inż. Dawid Kisała
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Tytuł dysertacji: „Nośność i ugięcia belek zespolonych typu stalowa blacha-beton” 
3. Dr inż. Paweł Kisiel
Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Model approach for Polymer Flexible Joints in precast elements joints od concrete pavements (Ujęcie modelowe Polimerowych Złączy Podatnych w połączeniach elementów prefabrykowanych nawierzchni betonowych)”
4. Dr inż. Łukasz Tkaczyk
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Machowski
Tytuł dysertacji: „Badania wybranych doczołowych połączeń śrubowych z imperfekcjami”
5. Dr inż. Anna Zastawna-Rumin
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK / dr inż. Katarzyna Nowak
Tytuł dysertacji: „Analiza efektywności stosowania materiałów fazowo-zmiennych w przegrodach polskich budynków niskoenergetycznych”
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr Termeh Darvishzad
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Promotor pomocniczy: dr inż. Stefan Kurek
Tytuł dysertacji: „Electrooxidation of guanine – the use in quantifying antioxidant activity and nanomolar electroanalysis”
 
Wydział Mechaniczny 
 
1. Dr inż. Magdalena Machno
Promotor: Dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Lipiec
Tytuł dysertacji: „Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna głębokich otworów w materiałach trudnoobrabialnych”
2. Dr inż. Karol Majewski
Promotor: dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Sobota
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych”
3. Dr inż. Marcin Pilarczyk
Promotor: dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK / dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Analiza cieplno-wytrzymałościowa krytycznych elementów kotła energetycznego dużej mocy w warunkach nieustalonych”
4. Dr inż. Jakub Tabin
Promotor: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń 
Tytuł dysertacji: „Modelling and experimental investigation of strain localization in discontinuous plastic flow at cryogenic temperatures”
 
 
Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, Sala Senacka PK, 1 marca 2019 r. / fot Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs MINIATURA 5. Dzięki otrzymanym środkom 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy konsultacyjne. Wśród nagrodzonych naukowców są również pracownicy Politechniki Krakowskiej. 
 
Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W piątej edycji MINIATURY można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działania trwające do 12 miesięcy.
 
 
 logo poziom
 
 
O przyznanie środków starali się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym z Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne albo artystyczno-naukowe.
 
Wśród laureatów konkursu MINIATURA 5 są naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Dofinansowanie do wyjazdu badawczego w wysokości 30 567 zł, podczas którego prowadzone będą działania pn. „Wyznaczenie rozkładu gluonu w protonie przy pomocy modelu dipolowego zależnego od parametru zderzenia”, otrzymała dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Katedra Fizyki). Dr inż. Barbara Kozub pracująca na tym samym wydziale (Katedra Inżynierii Materiałowej) na badania wstępne/pilotażowe „Opracowanie imitacji regolitu księżycowego do druku 3D w technologii Binder Jetting” dostała z NCN 29 700 zł. Wsparcie w zakresie badań wstępnych i pilotażowych uzyskały też naukowczynie z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej): dr inż. Olga Długosz – 49 720 zł na projekt „Badanie możliwość otrzymywania nanocząstek metali w kwasowym środowisku w naturalnych rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych”; dr inż. Halyna Kominko – 49 500 zł dla prac pn. „Badania wpływu form występowania związków fosforu na jego mobilność i biodostępność”. Przeprowadzenie badań w projekcie „Cyfrowa rekonstrukcja mikrostruktury betonu asfaltowego dla celów modelowania numerycznego” ułatwi dr. inż. Markowi Klimczakowi z Wydziału Inżynierii Lądowej (Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii) wsparcie NCN w wysokości 5 225 zł. 
 
Wyniki konkursu MINIATURA 5 dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare} 
6 marca br. o godz. 10.00 w pawilonie „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się wydarzenie pt. „BalticSat From The Sky 2019” – konferencja informacyjna na temat hackathonu organizowanego w ramach współprowadzonego przez Politechnikę Krakowską projektu „BalticSatApps”.
 
konferencjaCelem projektu jest przyspieszenie wprowadzania na rynek usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego, poprzez wykorzystanie potrzeb i wyzwań społecznych oraz akceleracji nowych startupów. Rezultatem przedsięwzięcia będzie udoskonalenie wiedzy i dostępu do danych, dostarczonych przez program Copernicus (program obserwacji Ziemi realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną), a także zwiększenie świadomości, popytu i innowacyjności w obszarze danych satelitarnych. Prace nad projektem „BalticSatApps” prowadzą: Politechnika Krakowska, Krakowski Park Technologiczny oraz Instytut Geodezji i Kartografii wraz z krajami regionu Morza Bałtyckiego - Finlandii, Szwecji, Estonii, Rosji.
 
Na marcową konferencję złoży się cykl krótkich wykładów przygotowanych przez przedstawicieli firm i organizacji publicznych, a także rządowych związanych z sektorem kosmicznym oraz wykorzystujących dane i serwisy platformy Copernicus. Pojawią się m.in. przedstawiciele Skywarn Polska, Instytutu Geodezji i Kartografii, Jlupin, Krakowskiego Parku Technologicznego. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z problematyką inżynierii oprogramowania, przetwarzania dużych zbiorów danych, przetwarzania danych satelitarnych, finansowaniem i wsparciem technologii kosmicznych i satelitarnych w Polsce.
 
Konferencja będzie jednym z wydarzeń poprzedzających tegoroczny dwudniowy hackathon, który w dniach 26-27 kwietnia br. odbędzie się na Politechnice Krakowskiej. Wydarzenie pozwoli wyłonić najlepsze rozwiązania z zakresu usług, wykorzystujących dane satelitarne w pięciu obszarach zastosowań: edukacja oparta o dane satelitarne, przyjazne miasta, rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, nowe rozwiązania przetwarzania i analizy danych satelitarnych, teledetekcja w naukach o Ziemi.
 
Więcej informacji o projekcie „BalticSatApps” i możliwość rejestracji do udziału w hackathonie na: balticsatapps.pl
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
16 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Prace Przedwdrożeniowe TRL 4.0, podczas którego mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska odebrała Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F. Wyróżnienie zostało przyznane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” dla rozwiązania opracowanego przez zespół z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. 
 
CTT 1W tym roku paryskie targi „Concours Lépine” zorganizowano po raz 120. To jedyne wydarzenie tego typu mające ponad stuletnią tradycję. Targi Wynalazczości „Concours Lépine” wypromowały wiele ważnych wynalazków z różnych branż i dziedzin, m.in.: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, drukarkę 3D, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi, szkła kontaktowe. Obecnie w czasie wydarzenia prezentowane są osiągnięcia i innowacje w takich dziedzinach, jak: budownictwo, inżynieria, ekologia, energia odnawialna, chemia, automatyka, hydraulika, mechanika, elektronika, informatyka, telekomunikacja, transport, bezpieczeństwo i zabezpieczenia, rolnictwo, aparatura i sprzęt medyczny, sport i rekreacja, rozwiązania dla biznesu, edukacja, sztuka i design, wyposażenie wnętrz itp.
 CTT 3
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wystawiło w międzynarodowym konkursie innowacyjności „Concours Lépine 2021” w Paryżu rozwiązanie oraz produkt pn. „Sposób otrzymywania bioaktywnego środka hemostatycznego na bazie chitozanu i bioaktywny środek hemostatyczny na bazie chitozanu”, opracowane przez zespół z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej: dr. hab. inż. Marka Piątkowskiego, prof. PK, mgr inż. Julię Radwan-Pragłowską, mgr inż. Aleksandrę Sierakowską, mgr. inż. Łukasza Janusa. Rozwiązanie badaczy z Politechniki Krakowskiej zaprezentowała przed Komisją Konkursową Julia Radwan-Pragłowska. – Prezentacja wywarła wielkie wrażenie, zarówno ze względu na wysoki poziom wynalazczy projektu, jak i fakt, że została wygłoszona w języku francuskim – mówi mgr inż. Małgorzata Ciesielska z CTT PK, odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji konkursowej w języku francuskim.
 
Bioaktywny środek na bazie chitozanu jest wynalazkiem zdolnym zrewolucjonizować branżę ratownictwa medycznego. Posiada unikalne własności tamowania nawet bardzo poważnych krwotoków zagrażających życiu. Ponadto jest skuteczny w warunkach CTT 2hipotermii organizmu oraz hamuje rozwój zakażenia rany. Prosty sposób aplikacji sprawia, że może być stosowany samodzielnie przez ofiary wypadków, zanim dotrze do nich profesjonalna pomoc medyczna. Biokompatybilność i biodegradowalność materiału pozwala wyeliminować potrzebę głębokiego oczyszczania rany i usuwania pozostałości opatrunku. Prace nad projektem oraz udział naukowców z PK w paryskich targach zostały sfinansowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. 
 
16 listopada Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg, prezes Fundacji Eurobiznes-Haller, odpowiedzialnej za stoiska polskie podczas „Concours Lépine”, wręczyła dyplom i Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F., który odebrała mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska. W wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. W czasie posiedzenia Komitetu Monitorującego Prace Przedwdrożeniowe TRL 4.0, statuetka i medal „Lider Innowacji” (kategorie: Kobieta Wynalazca i Start-up typu spin-off) Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG został wręczony dr hab. inż. Joannie Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Badaczka została doceniona za działalność naukowo-badawczą, a więc: liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe, projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, szczególnie w dziedzinie fotochemii (obejmującej procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych), a także wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową. Co więcej, w konkursie „Lider Innowacji” zwyciężyła firma Photo4Chem Sp. z o.o., założona przez prof. Joannę Ortyl.
 
(bk)
 
 
 
 
Na zdjęciach, 1) od lewej: mgr inż. Julia Radwan Pragłowska, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg, prof. Dariusz Bogdał; 2) dyplom i medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów A.I.F.F.; 3) od lewej: mgr inż. Małgorzata Ciesielska, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, prof. Dariusz Bogdał / fot. CTT PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
Zapraszamy na Dzień Otwarty na PK, podczas którego wszyscy zainteresowani nauką na naszej uczelni mogą ją bliżej poznać. Politechnikę Krakowską będzie można odwiedzić w godzinach od 9.00 do 14.00. Dla uczestników przygotowaliśmy prezentacje na temat oferty dydaktycznej uczelni, zasad rekrutacji, życia studenckiego i wymiany międzynarodowej. W tym roku specjalny wykład pt. Cała prawda o smogu wygłosi dr hab. Tomasz Ściężor. Na powyższe prezentacje i wykład zapraszamy do Pawilonu Konferencyjno-Wystawowego „Kotłownia” na kampusie przy ul. Warszawskiej 24.
 
grafika DO
 
 
 
 
Dzień Otwarty to wyjątkowa okazja, by osobiście porozmawiać ze studentami i pracownikami uczelni. Na przygotowanych w Galerii „Gil” stanowiskach wydziałów i jednostek uczelni będzie można uzyskać informacje dotyczące studiów na konkretnym kierunku, znaleźć odpowiedzi na pytania o zakwaterowanie w domach studenckich, stypendia i studia za granicą. Swoje drzwi otworzą także wydziały Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy wydarzenia będą mieli też okazję zwiedzić nowoczesne laboratoria m.in. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Laboratorium Robotyki, Laboratorium Nokii i Komorę Termoklimatyczną oraz wziąć udział w niektórych zajęciach. Na osoby, które zechcą odwiedzić wydziały znajdujące się poza głównym kampusem PK, będą o godz. 11.00 czekały specjalne autobusy.
 
 
 
 
W tym roku w ramach Dnia Otwartrgo na PK przygotowaliśmy dla naszych gości możliwość wygrania gadżetów Politechniki Krakowskiej! Osoby posiadające konto na Instagramie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „#wybieramPK”. Wystarczy, że uczestnik zrobi zdjęcie podczas Dnia Otwartego, udostępni je na swoim profilu i krótko napisze, dlaczego chce studiować na Politechnice Krakowskiej. 
 
 
 
 
Ponieważ zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu wszystkich materiałów informacyjnych do potrzeb kandydatów na studia, zapraszamy wszystkich uczestników Dnia Otwartego do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Kwestionariusze będzie można pobrać na stanowiskach przy wejściu na uczelnię, w galeriach „Gil” oraz „Kotłownia”. Wypełnioną ankietę należy zostawić na recepcji w „Kotłowni”, gdzie po wykładach – o godz. 10.30 – wśród uczestników ankiety zostaną wylosowane nagrody.
 
 
Szczegółowych informacji na temat Dnia Otwartego na PK udziela Dział Promocji – tel. 12 628 20 65, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
*Udział w Dniu Otwartym na PK jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie podczas wydarzenia i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora w celach promocyjnych.
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
W piątek, 19 listopada br. prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Naukowiec jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mostownictwa, a także badań materiałów i konstrukcji. Przyczynił się do wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych służących wzmocnieniu konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego. Senat PK uhonorował prof. Wojciecha Radomskiego podczas uroczystego posiedzenia w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
W dniu 26 maja br. Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. 
  

 
 
Wybitne osiągnięcia naukowe i projektowe
 
Fot 1Działalność naukowa prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego, dr. h. c. mult. związana jest z projektowaniem, budową i eksploatacją mostów, a także ich estetyką oraz badaniami i zastosowaniem materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza nowych i niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji betonu i kompozytów polimerowych). Prof. Radomski w działalności badawczej zajmował się m.in.: badaniem obiektów mostowych pod obciążeniami statycznymi i dynamicznymi; dynamicznymi właściwościami betonu i fibrobetonu oraz elementów konstrukcyjnych wykonanych z tych materiałów, poddawanych obciążeniom uderzeniowym (prace o charakterze prekursorskim w skali kraju); oddziaływaniami termicznymi na beton i mosty betonowe; efektywnością ekonomiczną w mostownictwie; zastosowaniem techniki komputerowej w projektowaniu, budowie i utrzymaniu mostów; estetyką mostów; zastosowaniem materiałów nowej generacji w mostownictwie, głównie betonów wysokowartościowych, wysokowartościowych betonów lekkich i betonów samozagęszczonych oraz kompozytów polimerowych z włóknami jako elementów do zbrojenia i wzmacniania konstrukcji z betonu; destrukcją konstrukcji z betonu; technicznymi, ekonomicznymi i eksploatacyjnymi aspektami projektowania i budowy mostów betonowych, głównie z betonu sprężonego; modernizacją obiektów mostowych.
 
Prof. Wojciech Radomski opublikował w kraju i za granicą ponad 260 prac, w tym – jako autor lub współautor – 25 książek, 99 artykułów w prestiżowych czasopismach oraz 139 referatów prezentowanych na wielu konferencjach, m. in. w Chinach, Belgii, Hiszpanii, Indiach, Japonii, Malezji, Norwegii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Dwie napisane indywidualnie książki zostały wydane w języku angielskim w Japonii („Fibre Reinforced Concrete”) i w Wielkiej Brytanii („Bridge Rehabilitation”). 
 Fot 4
Obszary badawcze, którymi zajmuje się prof. Wojciech Radomski świadczą o uniwersalnym charakterze jego działalności naukowej. Widoczne jest to jeszcze bardziej, gdy uwzględni się szczegółowe zakresy badań – powiedział w laudacji prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka, dr. h. c., rektor Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. – W swojej działalności prof. Radomski stara się łączyć badania naukowe, poznawcze z zagadnieniami aplikacyjnymi – jest praktykującym inżynierem z uprawnieniami i osiągnięciami projektowymi. W miarę możliwości wprowadza nowe, prekursorskie rozwiązania materiałowe, przede wszystkim do mostownictwa, ale też do innych dziedzin budownictwa.
 
Prof. Radomski brał udział w projektowaniu wielu obiektów mostowych i tunelowych, sprawował również nadzór nad ich wykonywaniem, np. betonowego mostu przez Odrę w Opolu, betonowego podwieszonego Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, betonowego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Weryfikował wiele projektów konstrukcji budowlanych (m.in. „Spodka” w Katowicach) i inżynierskich oraz opracował liczne ekspertyzy. Jest obecnie konsultantem biur projektowych i firm mostowych. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie budownictwa mostowego. Wraz z prof. Tomaszem Siwowskim jest prekursorem wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego (pierwsze krajowe zastosowanie w mostownictwie – łuki Mostu Zamkowego w Rzeszowie).
 
 
Politechnika Warszawska, epizod japoński, Olimpiada Wiedzy Technicznej
 
Fot 6Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 r. w Lublinie. W 1965 r. ukończył studia na ówczesnym Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Na PW uzyskał stopień naukowy doktora (1972 r.) i doktora habilitowanego (1982 r.). Tytuł profesora otrzymał w 1995 r. Uczony przez wiele lat (1986-2011) kierował Instytutem Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. W latach 2011-2015 był zatrudniony na Politechnice Łódzkiej, a od roku 2018 pracuje na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Odbył staże naukowe i techniczne, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i we Włoszech. W latach 1991-1992 pracował na Uniwersytecie w Kanazawa w Japonii. 
 
Jest członkiem naukowych i technicznych organizacji międzynarodowych: przewodniczył Polskiej Grupie International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), zasiadał w trzech komitetach mostowych Transportation Research Board (TRB) w USA. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008-2015 – przez dwie kadencje – przewodniczył temu Komitetowi. W 2001 r. i 2004 r. wybierany na przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2002-2012 wiceprezes Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe. 
 
Prof. Wojciech Radomski wypromował 179 dyplomantów – inżynierów i magistrów inżynierów, 9 doktorów, był recenzentem 35 prac doktorskich, 13 prac habilitacyjnych oraz 15 wniosków o przyznanie tytułu profesora i 9 wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa. Popularyzuje naukę i technikę wśród młodzieży. Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Głównemu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej do uczniów szkół średnich.
 
W 2014 r. Politechnika Świętokrzyska przyznała prof. Wojciechowi Radomskiemu godność doktora honoris causa. W 2017 r. został wyróżniony Medalem Politechniki Warszawskiej. Otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Posiada też szereg odznaczeń resortowych i stowarzyszeniowych. Jest honorowym członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
 Fot tablica
 
Współpraca z Politechniką Krakowską
 
Prof. Wojciech Radomski od ponad 40 lat współpracuje na wielu polach – naukowym, publikacyjnym i organizacyjnym – z Politechniką Krakowską. Wieloletnia kooperacja naukowa z pracownikami Wydziału Inżynierii Lądowej PK została zwieńczona wydaniem wspólnego podręcznika oraz artykułami i referatami. Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski uczestniczył jako recenzent w licznych postępowaniach o nadanie pracownikom PK stopni doktora i doktora habilitowanego, stanowiska profesora uczelni oraz tytułu profesora. Ponadto brał udział w przygotowaniu przez zespoły z Wydziału Inżynierii Lądowej wniosków dotyczących wspólnych projektów badawczych. W czasie pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, prof. Radomski wielokrotnie współpracował z WIL PK przy organizacji, prestiżowej dla inżynierii lądowej, konferencji w Krynicy-Zdroju, a także innych konferencji naukowych organizowanych przez Politechnikę Krakowską.
 
Podczas uroczystości w Collegium Maius, prof. Wojciech Radomski wygłosił wykład pt. „Most nad czasem i przestrzenią – moje związki z Krakowem i jego politechniką”. 
 
 
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
W środę, 6 marca br. w Kielcach odbyła się uroczystość nadania prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi – rektorowi PK w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 – tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. 
 
KFLaudację na cześć prof. Furtaka wygłosiła dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk (Wydział Budownictwa i Architektury PŚk). 
 
Prof. Kazimierz Furtak (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest wybitnym ekspertem w dziedzinie inżynierii lądowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z badaniami konstrukcji i materiałów, budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi, wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Jego działalność naukowa zaowocowała m.in. wprowadzeniem do polskiego mostownictwa techniki zespolenia żelbetowej płyty pomostu z dźwigarami stalowymi za pomocą łączników listwowych. 
 
Prof. Kazimierz Furtak swoją pracę naukową i zawodową związał z Politechniką Krakowską. Tytuł magistra uzyskał w 1973 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego PK (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej). Pracę rozpoczął jako asystent stażysta w Zakładzie Budowy Mostów i Tuneli (obecnie Katedrze Budowy Mostów i Tuneli, którą kieruje). Doktorat obronił w 1979 r. Został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a ponadto prowadził zajęcia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Prof. Furtak uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w 1987 r. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1999 r. 
 
Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych i 130 artykułów. Wypromował ponad 100 prac dyplomowych i ponad 20 przewodów doktorskich. Recenzent rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich.
 
Prof. Furtak w latach 1996-2002 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK (wcześniej przez sześć lat był prodziekanem tego wydziału). Od 2002 do 2005 r. był prorektorem Politechniki Krakowskiej ds. rozwoju, a w latach 2005-2008 prorektorem ds. nauki. W roku 2008 został wybrany na stanowisko rektora PK. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje: 2008-2012 i 2012-2016. 
 
Od 2017 r. jest przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Ponadto przewodniczy Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, a także Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Członek Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Prof. Kazimierz Furtak od początku kariery zawodowej zdobywał praktyczne doświadczenie jako inżynier i projektant mostów, m.in. w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”, Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, Biurze Projektów i Ekspertyz Budowli Komunikacyjnych „Miastoprojekt” w Krakowie. Uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania mostów i tuneli, kierowania, nadzorowania i kontroli budowy, oceniania i badania stanu technicznego budowli. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. 
 
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Furtak otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla Polskiego Mostownictwa, Medal Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Infrastruktury, a także nagrody przyznawane przez Politechnikę Krakowską
 
(bk)
 fot1  fot2  fot7  fot9
 fot4  fot5  fot6  fot8

 

 

Na zdjęciach, uroczystość nadania prof. Kazimierzowi Furtakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej (6.03.2019 r.) / fot. Jan Zych

 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej opracowują dokument o nazwie „Standard klimatyczny” dla nowych i istniejących budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Opracowanie ma stać się przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego przeznaczoną dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej. 9 listopada odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, podczas którego pracownicy uczelni omówili koncepcję „Standardu klimatycznego”. Jego sporządzenie zleciła Politechnice Krakowskiej miejska jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Umowa w tej sprawie została podpisana na początku października br. przez dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK dr. hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof. PK oraz dr. hab. inż. Marka Bogackiego, prof. AGH, zastępcę dyrektora KEGW. 
 
Rynek w KrakowieW projekt „Standardu klimatycznego” zaangażowanych jest 38 ekspertów z 5 wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Pula zagadnień, którymi zajmują się interdyscyplinarne zespoły naukowców z Politechniki Krakowskiej, jest rozbudowana. Opracowywane są m.in. standardy energetyczne i mikroklimatu otoczenia. Naukowcy zaproponują minimalne standardy energetyczne dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, opracują – rekomendowane do zastosowania – przedsięwzięcia termomodernizacyjne, a więc przykładowe rozwiązania, analizę opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych, analizę możliwości zastosowania OZE dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, a także określą standardy w zakresie kształtowania różnych typów budynków użyteczności publicznej, w tym ich geometrii z uwzględnieniem uwarunkowań klimatycznych. Wytyczą także standardy w zakresie zagospodarowania przestrzeni wokół obiektów architektonicznych z uwzględnieniem uwarunkowań mikroklimatycznych i innych uwarunkowań środowiskowych. 
 
Dokument dla Krakowa będzie zawierał również: standardy optymalnego klimatu wewnętrznego (m.in. wytyczne dotyczące sposobu osiągnięcia optymalnego poziomu komfortu cieplnego, jakości powietrza wewnętrznego, komfortu akustycznego, wizualnego, jakości oświetlenia i ergonomii budynku wraz ze zdefiniowaniem minimalnych kryteriów i sposobu oceny wspomnianych parametrów); standardy uwarunkowań architektonicznych i urbanistycznych (m.in. rekomendacje w zakresie sposobu prowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych w różnych uwarunkowaniach architektoniczno-urbanistycznych, środowiskowych, technicznych i innych); standardy związane z przeciwdziałaniem nadmiernej insolacji budynków (m.in. rekomendacja sposobów przeciwdziałania nadmiernej insolacji budynków wraz z uwarunkowaniami ich stosowania); standardy w zakresie adaptacji budynku i jego otoczenia do możliwości zagospodarowania wód opadowych (m.in. opracowanie wstępnych wytycznych w zakresie: miejscowego i powierzchniowego retencjonowania wód opadowych, wykorzystania wody szarej, budowy ogrodów deszczowych i innego typu niebiesko-zielonej infrastruktury); standardy w zakresie ograniczenia zużycia wody pitnej w budynkach (m.in. rekomendacje rozwiązań technicznych i organizacyjnych możliwych do zastosowania wraz z ich uwarunkowaniami, mających na celu zmniejszenie zużycia wody pitnej w budynkach); standardy w zakresie zielonego otoczenia budynków (m. in. rekomendacje w zakresie tworzenia: stref wypoczynku/relaksu/zabawy/edukacji, kształtowania przyjaznego człowiekowi mikroklimatu, siedlisk dla zwierząt, przestrzeni zmniejszającej albo do gruntu). 
 
Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Urzędzie Miasta Krakowa, pracownicy Politechniki Krakowskiej zwrócili szczególną uwagę na potrzebę wypracowania procedur recyklingu materiałów budowlanych pochodzących z remontowanych lub wyburzanych obiektów. – Zmiany są konieczne, traktujemy je wszystkie jak ewolucję w budownictwie, a nie rewolucję – podkreśla prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk. 
 
Zaproponowana koncepcja „Standardu klimatycznego” zostanie teraz przeanalizowana przez jednostki odpowiedzialne za realizację procesów inwestycyjnych w mieście. Prace nad dokumentem dla Krakowa potrwają do połowy 2022 r.
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, został laureatem prestiżowej Nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Nagroda przyznawana jest za wyróżniającą się, opublikowaną, twórczą pracę naukową lub cykl prac z dziedziny nauk technicznych. 
 
Na zdjęciu młody mężczyzna w dużych, modnych okularach, z brodą. Pod szyją mucha, elegancka koszula i marynarka. Delikatnie się uśmiecha. To profesor Paweł PławiakProf. Paweł Pławiak został wyróżniony w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja za cykl 31 publikacji dotyczących badań bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim, obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji, które doprowadziły do zaprojektowania nowych skutec