Dr inż. arch. Bartosz Dendura z Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zdobył nagrodę specjalną w konkursie „Dom z klimatem” na najlepszy zrealizowany projekt budynku ekologicznego. Organizatorem przedsięwzięcia było Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jury doceniło architekta z PK za projekt ekologicznego domu jednorodzinnego w Krakowie, do którego wykonania wykorzystana została prefabrykowana konstrukcja drewniana. – Dom ekologiczny projektu Bartosza Dendury pokazuje, że budownictwo jednorodzinne, zrealizowane w oparciu o technologie w konstrukcji drewnianej, wspaniale wpisuje się również w krajobraz miejski – oceniło jury. 
 
Projekt ekologicznego domu autorstwa Bartosza Dendury „Dom z klimatem” to projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Główne założenia dotyczą zwiększenia udziału budynków o niemal zerowym zużyciu energii, wsparcie samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną budynków, promocja proekologicznych rozwiązań w budownictwie oraz rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach wsparcia tego typu inwestycji, czy wykreowanie mody na ekobudownictwo w Polsce, a także stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych i metod budowy, w tym stosowania drewna w konstrukcjach. W ramach ministerialnego projektu został przeprowadzony konkurs na najlepszy zrealizowany projekt budynku ekologicznego, skierowany do architektów, inwestorów oraz wykonawców. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury nagrodziło 4 inwestycje oraz wyróżniło 3 projekty. Jedną z nagród otrzymał pracownik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dr inż. arch. Bartosz Dendura. 
 
W uzasadnieniu nagrody dla Bartosza Dendury, jury podkreśliło, że dom przy ul. Dobrej w Krakowie jest dowodem na to, iż budownictwo jednorodzinne – zrealizowane w oparciu o technologie w konstrukcji drewnianej – wspaniale wpisuje się również w krajobraz miejski. Obiekt zrealizowano na wcześniej zabudowanej działce, znajdującej się w obrębie istniejącej infrastruktury miejskiej. Do jego realizacji zastosowano technologię prefabrykowanych paneli o szkieletowej konstrukcji drewnianej, ograniczając ślad węglowy i ilość odpadów budowlanych w porównaniu z analogicznymi realizacjami w technologii tradycyjnej. Drewno zastosowano też jako materiał elewacyjny, udowadniając, że doskonale pasuje on do współczesnego charakteru budynku realizowanego w zabudowie miejskiej. – Ten projekt przeczy stereotypowi, jakoby dom drewniany był rozwiązaniem pasującym wyłącznie do krajobrazów podmiejskich czy zabudowy letniskowej – podkreśla autor koncepcji. – Dom drewniany nie musi być kojarzony z dachami dwuspadowymi i tradycyjnymi oknami, ale może posiadać płaski dach i wielkie narożne przeszklenia, tworzące budynek na miarę XXI w.: zrównoważony, ekologiczny, energooszczędny i nowoczesny w formie – dodaje dr inż. arch. Bartosz Dendura. 
 
Należy podkreślić, że budynek wykonany został z zastosowaniem rozwiązań pasywnych i charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi przegród zewnętrznych. W celu zmniejszenia strat ciepła przez wentylację, zastosowano odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest powietrzną pompą ciepła, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na dachu budynku. Realizacja autorstwa dr. inż. arch. Bartosza Dendury prezentowana była m.in. na konferencji Energodom 2022, organizowanej przez Politechnikę Krakowską. Jak mówi architekt: – Warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce cały czas bardzo mało budynków powstaje w oparciu o technologie drewniane i prefabrykowane. Zgodnie z danymi GUS, w zeszłym roku tylko 1,5 proc. wszystkich budynków realizowanych w naszym kraju budowano w oparciu o inne technologie niż tradycyjne. Zaskakujące też jest to, że tylko 4 proc. budynków wyposażonych było w odnawialne źródła energii. Kłóci się to z innymi badaniami pokazującymi, że zdecydowana większość społeczeństwa dostrzega zmiany klimatyczne, a 75 proc. badanych deklaruje gotowość ponoszenia dodatkowych kosztów za proekologiczne rozwiązania.
 Projekt ekologicznego domu autorstwa Bartosza Dendury
Zagadnienia związane z energooszczędnością i działalnością proekologiczną są od wielu lat obecne na Politechnice Krakowskiej. Od 2013 r. na uczelni działa Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, które propaguje ideę budownictwa niemal zeroenergetycznego, prowadząc aktywne działania w zakresie przemian budownictwa w Polsce. Jednostka kieruje swoją ofertę w szczególności do producentów materiałów budowlanych, deweloperów i architektów, a także wszystkich firm, które chcą ograniczyć zużycie energii. MCBE proponuje wykonanie audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej i symulacji energetycznych budynków. Ponadto, eksperci MCBE zajmują się doradztwem energetycznym, pomiarami termowizyjnymi, specjalistycznymi obliczeniami oraz weryfikacją dokumentacji projektowej. Przygotowują też badania: szczelności powietrznej budynków, komfortu cieplnego pomieszczeń, jakości powietrza wewnętrznego VOC, współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych. 
 
Niedawno zespół kilkudziesięciu naukowców z Politechniki Krakowskiej zakończył prace nad dokumentem pn. „Standard Klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie”. Opracowanie, stworzone zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa, jest przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej. Wśród projektów badawczych o tematyce proekologicznej wymienić należy m.in. projekt RESHeat, polegający na stworzeniu innowacyjnego zeroemisyjnego i autonomicznego systemu energetycznego, opartego tylko na instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przedsięwzięcie uzyskało dofinasowane w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Politechnika Krakowska pełniła w projekcie rolę lidera międzynarodowego konsorcjum z udziałem czołowych europejskich jednostek naukowych z Włoch i Czech, a także przedsiębiorstw i firm sektora MŚP. Z kolei zespół naukowców, projektantów i technologów skupionych w konsorcjum badawczo-rozwojowym DMD-M (z udziałem PK) stworzył projekt, który ma szansę stać się przełomem na rynku mieszkalnictwa i gotowym modelem do wykorzystania przez rodzime samorządy i firmy – wielorodzinny budynek zaprojektowany w technologii modułowej 3D. W interdyscyplinarnej grupie badaczy z Politechniki pracował m.in. dr inż. arch. Bartosz Dendura. Podobnych przykładów działań naukowych podejmowanych na PK jest znacznie więcej. 
 
Bartosz Dendura siedzi przy biurku i pozuje do zdjęciaWarto dodać, że projekt domu ekologicznego autorstwa dr. inż. arch. Bartosza Dendury został doceniony pierwszą nagrodą podczas tegorocznej edycji Salonu Architektury. Uzyskał też główną nagrodę w kategorii „Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”, przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.
 
Dr inż. arch. Bartosz Dendura jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Studiował także na University of Tennessee (College of Architecture and Design). Po odbyciu praktyki zawodowej w Wielkiej Brytanii i Finlandii, rozpoczął działalność architektoniczną w Polsce. Od 2010 r. prowadzi grupę projektową i badawczą Studio4SPACE, łączącą działania z zakresu urbanistyki, architektury, projektowania krajobrazu po projekty wnętrz i mebli. Od 2017 r. pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie czynnie uczestniczy w projektach grantowych i badaniach poświęconych rozwiązaniom proekologicznym oraz projektowaniu zrównoważonemu. Praca doktorska Bartosza Dendury pt. „Architektura poolimpijska – architektura obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej, realizowanych na potrzeby igrzysk w kontekście idei dziedzictwa olimpijskiego”, którą obronił na PK w 2017 r., otrzymała główną nagrodę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 
(bd, bk)
 
 
 
Grafiki użyte w tekście – projekt ekologicznego domu autorstwa dr. inż. arch. Bartosza Dendury z WA PK
 
Na zdjęciu, Bartosz Dendura / fot. Małgorzata Michalik
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Prezentacja nowoczesnej lokomotywy wielosystemowej Siemens Vectron oraz transformacja cyfrowa i trendy w rozwoju automatyki kolejowej na świecie, cyberbezpieczeństwa, a także automatyzacji w transporcie szynowym były tematami wykładu, który przedstawiciele firmy Siemens Mobility wygłosili na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej dla studentów kierunku środki transportu i logistyka. Prelekcja odbyła się w ramach – trwającej już kilka lat – współpracy PK i Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM z Siemens Mobility. Na podstawie umowy zawartej w 2019 r. firma została patronem kierunku. 
 
Pracownicy firmy Siemens Mobility wraz z pracownikami Wydziału Mechanicznego pozują do zdjęciaWspółpraca dydaktyczna Politechniki Krakowskiej z Siemens Mobility – światowym liderem produkującym pojazdy szynowe, drogowe i lotnicze, a także tworzącym specjalistyczne rozwiązania w dziedzinie transportu oraz inteligentne systemy w zakresie mobilności i logistyki, zwiększające dostępność infrastruktury, optymalizujące przepustowość, zapewniające właściwe, efektywne kosztowo podejście dla spełnienia wymogów nowoczesnego, ekonomicznego transportu – jest szeroka. Uczelnia i Siemens podejmą wspólnie tematykę istotną dla kierunku środki transportu i logistyka, dotyczącą przemysłu kolejowego, w tym innowacyjnych technologii wytwarzania i eksploatacji środków transportu, inteligentnych systemów transportowych i rozwiązań w obszarze mobilności, zintegrowanych rozwiązań dla transportu i logistyki.
 
22 listopada w auli Wydziału Mechanicznego przedstawiciele Siemens Mobility Sp. z o.o.: Alicja Babik, Marcin Górecki i Jerzy Frejgandt, wygłosili wykład dla studentów PK. Pracownicy firmy zaprezentowali nowoczesną lokomotywę wielosystemową Siemens Vectron wraz z doświadczeniami z dotychczasowej eksploatacji 1000 pojazdów. Wykład dotyczył również transformacji cyfrowej i trendów w rozwoju automatyki kolejowej na świecie, cyberbezpieczeństwa oraz automatyzacji w transporcie szynowym – połączenie technologii ATO (Automatic Train Operation) z systemem ETCS (European Train Control System).
 
Środki transportu i logistyka, czyli kierunek studiów, któremu patronuje Siemens Mobility, służy przekazaniu specjalistycznej wiedzy dotyczącej eksploatacji, budowy, projektowania, niezawodności i zarządzania bezpieczeństwem środków transportu i systemów logistycznych oraz spedycji. Studenci poznają m.in. nowoczesne techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kształtowania systemów i technologii transportowych, organizacji procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Ponadto korzystają z nowoczesnej bazy laboratoryjnej, w tym – opracowanego na PK – pierwszego polskiego symulatora tramwaju. Kształcenie odbywa się w czterech specjalnościach: logistyka i spedycja, bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu, automatyzacja logistycznych systemów transportowych, inżynieria pojazdów szynowych. Wszystko to przy ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami branżowymi.
 
Kolejny wykład przedstawicieli firmy Siemens Mobility został zaplanowany na 6 grudnia o godz. 9.30 (Aula C04, bud. C, kampus przy al. Jana Pawła II 37). W ramach prelekcji zostaną przedstawione rozwiązania dotyczące wykorzystania technologii wodorowych do napędu pojazdów szynowych.
 
(ms, bk)
 
 
Na zdjęciu, pracownicy Wydziału Mechanicznego PK oraz firmy Siemens Mobility / fot. Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Mgr inż. Agnieszka Żyra, doktorantka z Politechniki Krakowskiej, została wybrana na stanowisko przewodniczącej Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców (EURODOC) w kadencji 2021/2022. Walne zgromadzenie organizacji odbyło się w dniach 16-17 lipca br. 
 
a zyra fotoEURODOC z siedzibą w Brukseli to istniejąca od 2005 r. międzynarodowa federacja, która zrzesza doktorantów i młodych naukowców z krajów należących do Unii Europejskiej i Rady Europy. Organizacja reprezentuje interesy młodych naukowców w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju zawodowego. EURODOC monitoruje sytuację początkujących naukowców pod względem mobilności, warunków pracy, możliwości zatrudnienia i wyboru kariery oraz pracuje nad polepszeniem programów studiów doktoranckich i szkolnictwa wyższego w Europie.
 
Nowa przewodnicząca Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców – mgr inż. Agnieszka Żyra – od kilku lat angażuje się w działalność doktorancką na szczeblu uczelnianym, krajowym i międzynarodowym. W kadencji 2020/2021 pełniła funkcję sekretarza Zarządu EURODOC. 
 
Agnieszka Żyra (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku inżynieria produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Kontynuuje swoją karierę naukową na PK – jest doktorantką, a także pracownikiem dydaktycznym na stanowisku asystenta w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami związanymi z niekonwencjonalnymi technikami obróbki, szczególnie obróbką elektroerozyjną.
 
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
W wtorek, 22 listopada br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Radę do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach Narodowej Rady Rozwoju, która stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy prezydencie RP. Przewodniczącym Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji został prof. Artur Hugo Świergiel, zaś w jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli świata nauki, w tym dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata. Uroczystość wręczenia nominacji oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyły się w Pałacu Prezydenckim. 
 
Prezydent RP Andrzej Duda i członkowie nowo powołanej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i InnowacjiTo rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki – mówił prezydent Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Innowacji. Do zadań nowo powołanej Rady należy w szczególności: przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie ich analizy; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz wspieranie działań prezydenta RP w tych obszarach; tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce. Jak zapowiedział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, jednym z pierwszych zadań stojących przed Radą będzie ocena funkcjonowania ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie w październiku 2018 r. 
 
W skład – powołanej 22 listopada br. – Rady weszli przedstawiciele świata nauki: prof. Andrzej Szarata, prof. Rajmund Bacewicz, prof. Dariusz Boroń, prof. Maciej Chorowski, prof. Janusz Chwastowski, prof. Stanisław Mariusz Karpiński, dr hab. prof. Marek Kisilowski, prof. Jerzy Lis, prof. Sławomir Mazur, dr Janusz Michałek, prof. Stanisław Mikołajczak, prof. Alojzy Nowak, dr Marcin Opławski, dr hab. Tadeusz Pietrucha, prof. Piotr Wachowiak, a jej przewodniczącym został prof. Artur Hugo Świergiel, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego i kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członkami Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji są również sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz Łukasz Słoniowski. 
 
Przedstawiciel Politechniki Krakowskiej w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Jest ekspertem w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy drógDziekan WIL prof. Andrzej Szarata odbiera z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Jest autorem modeli transportowych, m.in. dla: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również dla województwa mazowieckiego i małopolskiego; współautorem modelu transportowego greckich Salonik. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). 
 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku budowa dróg i autostrad. Pracę na Politechnice Krakowskiej rozpoczął w 1999 r. W 2006 r. obronił na PK pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport uzyskał w 2014 r. na Politechnice Warszawskiej, a tytuł profesora w 2020 r. Zasiada w wielu prestiżowych gremiach eksperckich, m.in. przewodniczy Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy prezydencie m. Krakowa. Jest członkiem Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Naukowej Metra Warszawskiego, Rady Strategii Rozwoju Krakowa, Rady Naukowej Związku Podhalan w Polsce, Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Krakowie, Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN. Przewodniczy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 
 
 
 
 
Na zdjęciach, 1) prezydent RP Andrzej Duda i członkowie nowo powołanej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji; 2) dziekan WIL prof. Andrzej Szarata odbiera z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji / fot. Przemysław Keler / Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło I edycję konkursu ,,Infostrateg”. Wśród 10 przedsięwzięć, które otrzymały finansowe wsparcie jest również projekt z Politechniki Krakowskiej pn. „Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wiadomości o charakterze deepfake”. Kieruje nim dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. 
 
 
ncbr logo z czerwonym napisem
 
 
Nabór wniosków na konkurs ,,Infostrateg I” odbywał się od 4 stycznia do 3 marca br. Głównym celem tego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, a mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. 
 
NCBR zwraca szczególnie uwagę na: utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań; rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji; znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych; zastosowanie sieci neuronowych w robotyce i automatyzacji; stworzenie narzędzi opartych o technologię blockchain (technologia służąca do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie; informacje zostają ułożone w postaci następujących po sobie bloków danych) przyspieszających rozwój gospodarki cyfrowej; stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów. Spełnienie tych założeń będzie możliwe dzięki projektom wyłonionym w trybie konkursowym. 
 
W pierwszej edycji konkursu ,,Infostrateg” złożono 54 wnioski. Tylko 10 projektów otrzymało finansowanie na łączną kwotę 57 453 227,12 zł. Wśród nich znalazł się projekt „Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wiadomości o charakterze deepfake” kierowany przez dr. hab. inż. Michała Beretę, prof. PK z Katedry Informatyki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Kwota dofinansowania wynosi 3 965 841,58 zł. 
 
Wyniki konkursu ,,Infostrateg” zostały opublikowane na stronie NCBR
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zakończyli prace nad dokumentem pn. „Standard Klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie”. Opracowanie, stworzone zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa, jest przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej. 17 listopada dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK przekazał dokument na ręce dr. hab. inż. Marka Bogackiego, prof. AGH, zastępcy dyrektora miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, która zleciła ekspertom Politechniki jego sporządzenie. – „Standard klimatyczny” to praktyczne narzędzie służące realizacji polityki klimatycznej miasta w sektorze budownictwa. Jest zbiorem wytycznych, wskaźników i zaleceń, uwzględniających różne kryteria, w oparciu o które można dokonać kategoryzacji stosowanych rozwiązań projektowych – mówi dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, prof. PK z WIŚiE, jeden z koordynatorów zespołu przygotowującego dokument.
 
Od lewej dziekan WIŚiE prof. Stanisław M. Rybicki i zastępca dyrektora miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna prof. Marek Bogacki. Panowie trzymają w rękach kopie dokumentu "Standard klimatyczny"Umowa pomiędzy Politechniką Krakowską a jednostką Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w sprawie sporządzenia „Standardu klimatycznego” została podpisana we wrześniu ub. roku. W przygotowaniu szczegółowych wytycznych brało udział kilkudziesięciu pracowników PK z 5 wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. – Cieszymy się, że możemy służyć ekspercką wiedzą w tak ważnym dla przyszłości Krakowa obszarze jak zarządzanie tkanką miejską w zgodzie z ideą inteligentnych miast. Czerpanie z doświadczeń nauki i wykorzystywanie ich w praktyce jest szczególnie ważne wobec – stawianych przed nami – coraz poważniejszych wyzwań klimatycznych i energetycznych – podkreśla prof. Stanisław Rybicki, dziekan WIŚiE PK.
 
„Standard klimatyczny” obejmuje rekomendacje, które zostały opracowane w odniesieniu do sześciu obszarów oceny procesu inwestycyjnego. Zdefiniowano je jako: energia, woda, zieleń i otoczenie budynku, mikroklimat otoczenia, komfort środowiska wewnętrznego, materiały i technologie budowlane. Dodatkowo, dokument zawiera wytyczne w zakresie standardów jakościowych dokumentacji projektowej i procedur racjonalnego sposobu organizacji przedsięwzięć budowlanych. – „Standard klimatyczny” przygotowano zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa, uwzględniając działania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym cyklu ich życia, począwszy od przygotowania projektu, poprzez proces budowy, eksploatację, wreszcie rozbiórkę – tłumaczy prof. Agnieszka Flaga-Maryańczyk. 
 
Poza dbałością o środowisko naturalne, wyrażającą się w redukcji zużycia energii i wody, oszczędnej gospodarce surowcami i ograniczaniu odpadów, twórcy „Standardu klimatycznego” wskazują również rekomendacje w zakresie komfortu środowiska wewnętrznego, czyli odpowiednich warunków przebywania dla użytkowników budynków. Istotnym aspektem, uwzględnionym w opracowaniu, jest też możliwość łagodzenia skutków zmian klimatycznych, w tym ograniczania zjawiska miejskiej wyspy ciepła (zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury powietrza w mieście w stosunku do terenów je otaczających), suszy, wzmożonego spływu powierzchniowego czy powodzi błyskawicznych, poprzez działania dotyczące otoczenia budynku, a zwłaszcza zieleni oraz zagospodarowania wód opadowych na terenie nieruchomości. 
 
Analizowane w opracowaniu zagadnienia wpisują się w aktualny trend wdrażania zasad inteligentnych miast. Wśród najważniejszych zaleceń, które znalazły odzwierciedlenie w poszczególnych kryteriach „Standardu klimatycznego” i są wspólne dla wszystkich typów budynków należy wymienić: ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię, zwiększenie udziału systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, zwiększenie wykorzystania magazynów energii cieplnej, ograniczanie zużycia w budynkach wody spełniającej parametry wody do spożycia, stosowanie zieleni i rozwiązań opartych na przyrodzie w otoczeniu budynku i zintegrowanych z budynkiem, upowszechnienie zielonych parkingów, wiat i infrastruktury zrównoważonej mobilności, stosowanie materiałów i procesów o niskim śladzie węglowym, zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualną potrzebę realizacji prac studialnych, studiów wykonalności, analiz prawnych i analiz potencjalnego ryzyka w odniesieniu do  podejmowanych działań przygotowawczych dotyczących przedsięwzięć budowlanych. 
 
„Standard klimatyczny dla Krakowa” dotyczy budynków użyteczności publicznej w mieście, zarówno nowych, jak i modernizowanych. W przypadku tych drugich zakres zaleceń z dokumentu powinien być tożsamy z zakresem planowanych remontów. W odniesieniu do obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską, stosowanie „Standardu klimatycznego” jest zalecane w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Twórcy opracowania podkreślają, że – ze względu na zmieniające się wymagania prawne oraz rozwój nowych technologii – kryteria uwzględnione w „Standardzie klimatycznym” i ich wartości graniczne mogą ulegać zmianom, a co za tym idzie powinny być aktualizowane. O tym kiedy i w jakim zakresie oraz o zakresie wykorzystania zapisów dokumentu i jego pełnej treści, decydować już będzie jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW), pierwsza w Polsce wyspecjalizowana jednostka samorządowa powołana, by adaptować miasto do zmian klimatu. Na jej zlecenie pracowali naukowcy PK.
 
Organizację prac politechnicznych ekspertów, opracowujących „Standard klimatyczny” dla Krakowa, koordynowali naukowcy z WIŚiE PK: dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, prof. PK (prodziekan WIŚiE), prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń (WIŚiE, dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych), dr inż. Jarosław Müller, prof. PK (prodziekan WIŚiE), mgr inż. Ireneusz Żmuda (WIŚiE). Kierownikami zespołu, który opracował wytyczne w obszarze „energia”, byli prof. dr hab. inż. Wiesław Zima i dr inż. Bogusław Maludziński. Zespołem ds. zakresu „woda” kierowali prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski i dr inż. Izabela Godyń, „zieleń i otoczenie budynku” – dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK, zaś „mikroklimat otoczenia” – prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk. Nadzór nad zespołem opracowującym wytyczne w obszarze „materiały i technologie budowlane” sprawowały dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK i dr inż. Kinga Korniejenko. „Komfortem środowiska wewnętrznego” zajęli się dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak i dr inż. Jarosław Müller, prof. PK, a nadzór nad obszarem „dokumentacja projektowa i procedury” sprawowali dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK i mgr inż. Ireneusz Żmuda. 
 
(bk, afm, m)
 
 
 
Na zdjęciu, od lewej: dziekan WIŚiE dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK i zastępca dyrektora miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna dr hab. inż. Marek Bogacki, prof. AGH / fot. Monika Piaskowska-Zastawniak
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska włącza się w organizację XVI Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, którego temat – „Ku pojednaniu” – to hasło tegorocznego wydarzenia. Termin nadsyłania prac mija 22 października br.
 
JPII fb
 
Konkurs PK adresowany jest zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca. 
 
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości: 1500 zł (I nagroda), 1200 zł (II nagroda) i 1000 zł (III nagroda). Wernisaż i ogłoszenie wyników nastąpi w czasie trwania XVI Dni Jana Pawła II: 15-18 listopada 2021 r.
 
Prace konkursowe należy dostarczyć pocztą (w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem) na adres: Politechnika Krakowska, Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia”, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub osobiście na wskazany adres (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00). 
 
Do prac należy dołączyć ich elektroniczną wersję na nośnikach CD, DVD lub pendrive albo przesłać w formie załącznika wiadomości e-mail (pliki do 5 MB) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia. Dodatkowo, osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
 
 
 
Celem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe z Krakowa i Małopolski, w tym Politechnika Krakowska. Hasłami poprzednich edycji były m.in.: „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość”, „Nadzieja”, „Uniwersytet”.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Plakat zapraszający na wystawęOd 23 listopada do 8 grudnia br. w Galerii GIL będzie można obejrzeć prace studentów Politechniki Krakowskiej z kierunków architektura, architektura krajobrazu i transport, wykonane w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Wystawę swoim patronatem objął prorektor ds. studenckich PK dr inż. Marek Bauer. Podczas wernisażu zaplanowano rozstrzygnięcie konkursu „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”.

 

W maju br. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły się partycypacyjne warsztaty projektowe pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, w których uczestniczyli studenci architektury, architektury krajobrazu i transportu z Politechniki Krakowskiej. Pod okiem pracowników dydaktyczno-naukowych realizowali koncepcje zagospodarowania przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie. W trakcie warsztatów zostały przeprowadzone konsultacje m.in. z przedstawicielami przewoźników komunikacyjnych, uczniami korzystającymi z lokalnej komunikacji zbiorowej, a także z osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Po spotkaniach partycypacyjnych studenci wspierani przez kadrę naukową opracowali trzy koncepcje przebudowy przystanku. Następnie Biuro Projektu Rozwoju Lokalnego ogłosiło konkurs internetowy, podczas którego mieszkańcy miasta mogli wybierać spośród przygotowanych wizji. Z pracami warsztatowymi będzie można zapoznać się odwiedzając wystawę w Galerii GIL przy ul. Warszawskiej 24 w dniach od 23 listopada do 8 grudnia. Dodatkowo, w dniu wernisażu o godz. 14.30 zostanie rozstrzygnięty konkurs po-warsztatowy, a także nastąpi przyznanie nagród.

 

Należy dodać, że na wystawę w Galerii GIL złożą się również prace studenckie wykonane w ramach działania „Hrubieszowski dom z klimatem”. Są to wyniki studenckich praktyk inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w Hrubieszowie w lipcu br., podczas których studenci architektury i architektury krajobrazu z Wydziału Architektury PK zinwentaryzowali wiele historycznych domów i ogrodów, w tym rodzinny dom prof. Wiktora Zina. Dopełnieniem wystawy są prace malarskie i szkice wykonane podczas pleneru w Hrubieszowie.

 

Politechnika Krakowska jest partnerem projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” realizowanego w ramach programu „Rozwój lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Głównym celem tego projektu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

 

 jg

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej został powołany przez ministra klimatu i środowiska na członka Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku, w kadencji 2021-2025. 
 Na zdjęciu mężczyzna mówiący do mikrofon. Jest to prof. Błażej Skoczeń. Zdjęcie zostało wykonane podczas Polskiego Kongresu Mechaniki
Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało 1 września 2011 r. Jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, który dysponuje – jedynym w kraju – jądrowym reaktorem badawczym. Główna siedziba Centrum znajduje się w Otwocku (dzielnica Świerk). Zakłady i pracownie naukowe NCBJ zlokalizowane są także w Warszawie i Łodzi. 
 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum produkuje m.in. radiofarmaceutyki, a także urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ tworzy infrastrukturę informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce. Jest partnerem Wspólnego Centrum Badawczego (ang. Joint Research Centre), stanowiącego zaplecze badawczo-naukowe Komisji Europejskiej. Centrum prowadzi również studia doktoranckie w zakresie fizyki cząstek elementarnych, fizyki promieniowania kosmicznego, kosmologii i astrofizyki, fizyki jądrowej, fizyki i technologii plazmy, fizyki ciała stałego i badań materiałowych, w tym dwa kierunki elitarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich: w zakresie reaktorów jądrowych nowych generacji i projektowania radiofarmaceutyków.
 
Do zadań Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w skład której został powołany prof. Błażej Skoczeń (na zdjęciu / fot. Jan Zych), należy m.in.: opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych NCBJ, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań; zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej; opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników; opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych; przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień; opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich; opiniowanie regulaminu zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 
 
Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Obecnie kieruje Centrum Projektowania Akceleratorów Wydziału Mechanicznego PK. Od 2019 r. przewodniczy Komisji Ewaluacji Nauki. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (1992) i w Toyohashi University of Technology w Japonii (1993). Pracował również w Institut Français de Mécanique Avancée (2006). Kierował w CERN jednym z zespołów zajmujących się projektem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). W 2013 r. został członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor około 200 publikacji, książek, raportów i opracowań naukowych, m.in. trzech monografii.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
14 listopada br. Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej zawarł porozumienie o współpracy z Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym, jednostką wchodzącą w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli dziekan WM prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek oraz przedstawiciele KIT: dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego dr inż. Michał Kwiecień, zastępca dyrektora ds. komercjalizacji dr inż. Wojciech Drożdż i dr inż. Andrzej Stwora, starszy specjalista ds. badawczych w Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Porozumienie między PK a KIT ma być realizowane na wielu polach, m.in. poprzez podejmowanie wspólnych projektów badawczych, praktyki i staże studentów Politechniki w Łukasiewicz – KIT, czy współorganizację szkoleń, seminariów i konferencji naukowo-biznesowych. 
 
Dr inż. Michał Kwiecień i prof. Jerzy Sładek podpisują porozumienieŁukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, będący jednostką Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie – prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w ramach pięciu centrów badawczych: Centrum Badań Materiałowych, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii, Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych, które zajmują się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Krakowski Instytut Technologiczny oferuje komercyjne usługi badawcze i certyfikacyjne oraz projektuje i wytwarza specjalistyczną aparaturę i linie produkcyjne dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego. KIT koncentruje się głównie na realizacji projektów i usług B+R. Instytutowe laboratoria opracowują nowe technologie, materiały i metody pomiarowe, m.in. dla działów badawczych podmiotów komercyjnych. Odbiorcami tych rozwiązań są przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, energetycznego, medycznego oraz wielu innych.
 Dr inż. Michał Kwiecień i prof. Jerzy Sładek ściskają dłonie po podpisaniu porozumienia
Porozumienie zawarte pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej a Krakowskim Instytutem Technologicznym zakłada m.in.: podejmowanie i realizację wspólnych projektów badawczych oraz projektów innowacyjnych w zakresie opracowywania nowych technologii dla przemysłu, modernizacji już wdrożonych procesów, współpracę przy występowaniu o środki finansowe w ramach konkursów z funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, programów strategicznych, krajowych i międzynarodowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz Programu „Horyzont Europa” lub innych programów wsparcia w ramach funduszy wspólnotowych lub międzynarodowych.
 
Ponadto, obydwie instytucje planują współorganizację szkoleń, seminariów, konferencji naukowo-biznesowych i targów mających na celu integrację środowiska naukowego z biznesem, a także współpracę w zakresie możliwości odbycia w Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym praktyk i staży przez studentów i absolwentów Politechniki Krakowskiej. Wydział Mechaniczny i KIT chcą też prowadzić współpracę w zakresie realizacji prac dyplomowych i doktoratów wdrożeniowych. 
 
Koordynatorem porozumienia ze strony Politechniki Krakowskiej jest prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK. 
 
(S. Skoczypiec, bk)
 
 
Fot. W. Nowak
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Wykorzystanie farb czułych na ciśnienie typu PSP w testach aerodynamicznych i przystosowanie tej, stosowanej przez NASA technologii do badań konstrukcji budowlanych, m.in. wieżowców i mostów – takie prace prowadzi zespół naukowców, którym kieruje doktorant z Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Maciej Pilch. Badania realizowane są w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, koordynowanego przez Centrum Transferu Technologii PK
 
Przyciemnione światło. Na pierwszym planie modele wieżowców. W tle wielkie wiatraki w tunelu aerodynamicznymW skład zespołu odpowiedzialnego za projekt pn. „Znakowane luminescencyjnie powłoki dedykowane do mapowania ciśnienia na powierzchniach testowanych w tunelach aerodynamicznych modeli obiektów rzeczywistych (takich jak budynki wysokościowe i maszyny transportowe)”, na czele którego stoi mgr inż. Maciej Pilch ze Szkoły Doktorskiej PK, wchodzą: prof. dr hab. inż. Roman Popielarz i dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, doktorant mgr inż. Paweł Fiedor, a także inż. Magdalena Jankowska, studentka technologii chemicznej (II stopień) na WIiTCh. Kwota dofinansowania badań z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” wynosi ponad 66 tys. zł. 
 
 
Zmodyfikowana technologia NASA
 
Rozwiązanie, nad którym pracujemy, skupia się na wykorzystaniu farb czułych na ciśnienie typu Pressure Sensitive Paints (PSP) do testów aerodynamicznych. Technologia ta jest wykorzystywana przez NASA m.in. do testów aerodynamicznych samolotów oraz promów kosmicznych. Nasze zadanie polega na jej przystosowaniu do badań konstrukcji budowlanych, np. budynków wysokościowych czy mostów – tłumaczy mgr inż. Maciej Pilch. Wyniki badań prowadzonych przez zespół naukowy z Politechniki Krakowskiej będą miały duże znacznie przy projektowaniu budynków wysokościowych, ponieważ pozwolą określić m.in. wymagany poziom wytrzymałości konstrukcji na działanie wiatru. – Chcemy poprawić parametry użytkowe, takie jak czułość czy odporność na wahania temperatury. Możemy to osiągnąć poprzez wykorzystanie systemów PSP zawierających dodatkowy składnik w postaci rozpuszczalnika organicznego – dodaje młody naukowiec z PK.
 
 
Testy w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej 
Na zdjęciu widzimy modele budynków wysokościowych - wyższe i niższe. Wśród nich jest mężczyzna, który trzyma wkrętarkę. Mężczyzna to Maciej Pilch przygotowujący modele budynków do testów
 
Naukowcy zaczęli swoje prace badawcze w Laboratorium Fotochemii Stosowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Na tym etapie zsyntezowali nowe sensory luminescencyjne i zbadali właściwości powłok PSP. – Prace badawcze w Laboratorium Fotochemii Stosowanej są nadal prowadzone w tym obszarze i skupiają się na poszukiwaniu nowych systemów PSP o zwiększonej czułości oraz silniejszej luminescencji – mówi Maciej Pilch. Rozwiązanie opracowywane przez badaczy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej wymagało przetestowania w tunelu aerodynamicznym. Z pomocą pospieszyło Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Na potrzeby testów w tunelu przygotowana została specjalna przystawka pomiarowa do badań z użyciem systemów PSP w świetle ultrafioletowym. Modele budynków wysokościowych, wykonanych przy pomocy techniki druku 3D, naukowcy pomalowali luminescencyjną powłoką świecącą na czerwono. Mapowanie nacisku ciał stałych przy użyciu technologii PSP umożliwił specjalnie skonstruowany skaner 3D. – Wyniki testów prowadzonych w LIW są niezwykle obiecujące. Zdajemy sobie sprawę, że nadal istnieje konieczność poszukiwania systemów PSP o polepszonych parametrach użytkowych, w szczególności w odniesieniu do czułości takich układów i nad tym będziemy pracować – dodaje Pilch. 
 
 
Dokładniejsze badania i bezpieczeństwo 
 
Rozwiązanie proponowane przez zespół Macieja Pilcha dedykowane jest przede wszystkim placówkom zajmującym się badaniami aerodynamicznymi nowopowstających konstrukcji budowlanych. Jedną z nich jest wspomniane wyżej Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK, które regularnie przeprowadza testy takich konstrukcji. Docelowo naukowcy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej chcą zainteresować wynikami swoich prac firmy zajmujące się wykonywaniem testów aerodynamicznych dla budownictwa oraz producentów maszyn transportowych. Atutami nowej technologii – w porównaniu z klasycznymi technikami pomiarowymi – są m.in. ekonomiczność, a także większa dokładność pomiarów. Dzięki możliwości uzyskania wyników o znacznie większej rozdzielczości przestrzennej, przebadane konstrukcje budowlane będą też bezpieczniejsze dla ich użytkowników. 
 
Kierujący projektem „Znakowane luminescencyjnie powłoki dedykowane do mapowania ciśnienia na powierzchniach testowanych w tunelach aerodynamicznych modeli obiektów rzeczywistych (takich jak budynki wysokościowe i maszyny transportowe)” mgr inż. Maciej Pilch jest absolwentem Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK (kierunki: inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna). Od października 2019 r. realizuje doktorat w trybie interdyscyplinarnym w ramach programu POLIDOCTUS (dyscyplina wiodąca: Inżynieria chemiczna; dyscyplina dodatkowa: Inżynieria lądowa i transport). Tytuł jego przewodu doktorskiego to „Innowacyjne luminescencyjne systemy sensoryczne do mapowania rozkładu Przyciemnione światło. Na pierwszym planie modele wieżowcówtermodynamicznych parametrów stanu na powierzchniach obiektów rzeczywistych”. Zainteresowania naukowe Macieja Pilcha obejmują fotochemię, elektrochemię, inżynierię wiatrową, badania aerodynamiczne i druk 3D. 
 
Młody badacz był wielokrotnie nagradzany za swoje dokonania. W 2018 r. został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Złoty Medal Chemii” – zdobył III nagrodę za pracę inżynierską pt. „Badanie wpływu ciśnienia na charakterystykę emisji molekularnych sensorów luminescencyjnych w polimerowych materiałach powłokowych”. W 2019 r. zajął I miejsce w konkursie „Młodzi Innowacyjni”. W tym samym roku zespół z PK, w którego pracach uczestniczył, zajął III miejsce w konkursie dla studenckich kół naukowych „Students Science Clubs Contest” za projekt pn. „Study of the effect of pressure on the emission characteristics of luminescent sensors in polymeric coating materials”. Maciej Pilch jest również laureatem Nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej. 
 
 
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) testy w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK / fot. Maciej Pilch ; 2) Maciej Pilch montuje modele budynków do testów w LIW / fot. Łukasz Flaga; 3) testy w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej / fot. Maciej Pilch 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
27 października br., podczas Forum Jakości 2022, prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK odebrał z rąk przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr. hab. Stanisława Wrzoska, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”, przyznany kierunkowi budownictwo (studia I i II stopnia), prowadzonemu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie przyznania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia 10 lutego br.
 
Prof. Stanisław Wrzosek i prof. Jerzy Zając, który trzyma certyfikat w ramkachPolska Komisja Akredytacyjna (wcześniej: Państwowa Komisja Akredytacyjna) jest instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach. Z chwilą utworzenia w 2002 r. PKA objęła swą działalnością uczelnie publiczne i niepubliczne. 27 października br. w sali audytoryjnej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyło się XI seminarium z cyklu Forum Jakości, organizowane w ramach jubileuszu 20-lecia działalności PKA, obchodzonego pod hasłem „Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”. W wydarzeniu wziął udział prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Politechniki Krakowskiej prof. Jerzy Zając, który odebrał Certyfikat Doskonałości Kształcenia przyznany jednemu ze sztandarowych kierunków PK – budownictwu
 
Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA stanowią potwierdzenie osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia na danym kierunku studiów.  Możliwe jest uzyskanie certyfikatu w czterech kategoriach: „Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku”, „Zawsze dla studenta − doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”, „Otwarty na świat − doskonałość we współpracy międzynarodowej”, „Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Uczelnie, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności: skutecznością, uniwersalnością, innowacyjnością, wzorcowością, etycznością i trwałością (powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia).
 
10 lutego 2022 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia czternastu uczelniom, w tym trzem z Krakowa – Politechnice Krakowskiej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Akademii Górniczo-Hutniczej. Kierunek budownictwo (I i II stopień) prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej otrzymał Certyfikat w kategorii „Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Oprócz PK, w grupie szkół wyższych wyróżnionych Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” znalazły się: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Łódzka i Politechnika Warszawska.
 
Budownictwo na Politechnice Krakowskiej jest jednym z najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów. Żacy mają możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Gwarancją właściwego poziomu nauczania są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz współpraca Wydziału Inżynierii Lądowej z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami, a także wiodącymi firmami branży budowlanej. Kooperacja z otoczeniem społeczno-gospodarczym zapewnia bieżącą aktualizację wykładanych treści programowych, odpowiadających najnowszym trendom światowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Ponadto, współpraca WIL z różnymi firmami daje możliwość odbywania przez studentów praktyk i staży w znanych i ważnych przedsiębiorstwach. Absolwenci kierunku budownictwo są poszukiwanymi i cenionymi wykonawcami, projektantami i ekspertami w kraju i zagranicą. 
 
Politechnika Krakowska i jej Wydział Inżynierii Lądowej zaangażowane są w ważne inicjatywy dotyczące regionu. Jednym z przykładów jest − podpisane 3 listopada br. − porozumienie pomiędzy PK a Województwem Małopolskim. Ramowa umowa dotyczy m.in. współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz prac naukowych i naukowo-technicznych dotyczących stanu dróg i mostów w Małopolsce, nadzoru merytorycznego ekspertów Politechniki Krakowskiej nad istniejącą oraz planowaną infrastrukturą drogowo-mostową regionu, konsultacji specjalistycznych oraz wspólnych działań edukacyjnych, szkoleniowych i publikacyjnych. W ramach współpracy możliwe będzie również opracowanie wytycznych w zakresie wymagań dla przyszłych realizacji drogowych. Podpisana umowa nawiązuje do zawartego w ubiegłym roku porozumienia w sprawie udziału małopolskich uczelni, w tym Politechniki Krakowskiej, w Radzie Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski.
 
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciu, od lewej: prof. Stanisław Wrzosek i prof. Jerzy Zając / fot. materiały PKA
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 20 + LAP skierowanego do badaczy na różnych etapach kariery naukowej. Finansowanie od NCN otrzymały m.in. projekty realizowane przy współudziale Politechniki Krakowskiej. 
 
 
logo poziom
 
 
Na konkurs OPUS + LAP wpłynęły aż 2122 wnioski na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł. Naukowcy mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, w tym w ramach współpracy LAP (Lead Agency Proceduret – kooperacja z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Po przeprowadzeniu procesu oceny formalnej i merytorycznej eksperci zakwalifikowali do finansowania 342 projekty o wartości ponad 449 mln zł, w tym 79 wniosków OPUS LAP. 
 
Wsparcie w wysokości 1 363 050 otrzymał polsko-czeski projekt „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”, realizowany przez Politechnikę Krakowską oraz Brno University of Technology. Kierownikiem projektu na Politechnice jest dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Wspólne prace polskich i czeskich naukowców to odpowiedź na wyzwanie, jakim są wysoce konfigurowalne materiały funkcjonalne do zastosowań nowej generacji. 
 
W ramach konkursu OPUS dofinansowany został również wspólny projekt AGH (lider konsorcjum) i PK pn. „Reologia cieczy magnetoreologicznych w niejednorodnym polu magnetycznym – tryb szczypania”. Zadania realizowane na Politechnice koordynuje dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Kwota dofinansowania projektu wynosi 533 262 zł z czego dla PK – 296 826 zł. Celem prowadzonych badań jest zrozumienie mechanizmu rządzącego zachowaniem cieczy magnetoreologicznej w – słabo do tej pory zbadanym – trybie szczypania. Wyniki projektu mogą przynieść szereg interesujących rezultatów, także w zakresie wytycznych do projektowania urządzeń z cieczami MR, które znajdują zastosowanie w inteligentnych układach napędowych jak sprzęgła i hamulce, a także tłumiących (amortyzatory, tłumiki drgań i pochłaniacze energii) oraz w obróbce dokładnościowo-gładkościowej powierzchni. 
 
Wyniki konkursu OPUS 20 znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
55 muzeów i galerii wraz z oddziałami, w tym Muzeum Politechniki Krakowskiej, weźmie udział w 17. edycji Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich. Program wydarzenia, które w tym roku odbędzie się 20 listopada, obejmuje zarówno możliwość zobaczenia ekspozycji stałych i czasowych, jak też muzealnych przestrzeni i obiektów na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. Muzeum PK, przy współpracy z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych i Wydziałem Architektury Wnętrz krakowskiej ASP, przygotowało prezentację instalacji artystycznej poświęconej twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza. 
 
Baner Dnia Otwartego Muzeów KrakowskichDzień Otwarty Muzeów Krakowskich to wydarzenie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Stała Konferencja Dyrektorów Muzeów Krakowskich, a inicjatywa jest realizowana we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Poza krakowskimi muzeami włączają się w nią też instytucje z Niepołomic i Wieliczki. Oprócz możliwości zobaczenia ekspozycji stałych i czasowych oraz muzealnych przestrzeni i obiektów na co dzień niedostępnych dla zwiedzających, placówki muzealne przygotowują warsztaty, prezentacje multimedialne, pokazy czy oprowadzania z przewodnikami. 
 
Muzeum Politechniki Krakowskiej wraz z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Wydziałem Architektury Wnętrz ASP przygotowują prezentację instalacji artystycznej poświęconej twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza – nieprzeciętnego architekta, konserwatora, rektora krakowskiej ASP, pierwszego dziekana Wydziału Architektury Politechniki w Krakowie. – Instalacja obejmuje impresje na temat obiektów architektonicznych autorstwa Adolfa Szyszko-Bohusza, twórcy otwartego na poszukiwania w celu przekraczania granic w budowaniu doświadczeń swoich i odbiorców na styku architektura‒przestrzeń‒styl – mówi kurator wystawy, prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka z Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP. 
 
Autorami wystawy, która po raz pierwszy prezentowana była w 2020 r., a więc Roku Adolfa Szyszko-Bohusza, są: dr Hubert Albertusiak, dr Patrycja Ochman-Tarka, dr Wojciech Kapela, mgr Kaja Czajczyk, mgr Anna Bas. Kuratorzy wystawy: prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka oraz mgr Lilianna Lewandowska. Aranżacja wystawy w Muzeum Politechniki Krakowskiej: prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka oraz mgr Lilianna Lewandowska.
 
Pokaz związany z twórczością Adolfa Szyszko-Bohusza odbędzie się w niedzielę 20 listopada br., w godz. 10.30-14.30 w siedzibie Muzeum Politechniki Krakowskiej na kampusie głównym uczelni przy ul. Warszawskiej 24. Wstęp wolny. 
 
Przypomnijmy, że 20 października br. – po generalnym remoncie – otwarto nowe przestrzenie Muzeum Politechniki Krakowskiej. Mieszczące się w budynku dawnego aresztu koszar austro-węgierskich Muzeum PK zyskało nowe pomieszczenia wystawowe, a nawet kameralną salę koncertową. Jest też w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Muzeum czeka na zwiedzających codziennie w godz. 10.00-15.00. Obecnie prezentowane są tu stałe ekspozycje, poświęcone m.in.: dziedzictwu głównej siedziby Politechniki Krakowskiej, czyli dawnym koszarom Arcyksięcia Rudolfa przy ul. Warszawskiej wraz z budynkiem aresztu, retrospektywie na temat działalności Muzeum PK, źródłom Politechniki w Krakowie, bibliotece muzealnej. Dla zwiedzających udostępniono też salę tradycji akademickiej (z pocztem rektorów oraz pamiątkami akademickimi z czasów powstawania uczelni) oraz spacerniak z czasowymi wystawami: „Historyczne lokalizacje Politechniki Krakowskiej” i „Pierwsze 50 lat PK”. Jest też mini ekspozycja stała, poświęcona patronowi uczelni – Tadeuszowi Kościuszce. Historię PK można także poznać w muzeum dzięki specjalnej animacji filmowej pt. „Od Tadeusza Kościuszki do Politechniki Krakowskiej”.
 
Instalację artystyczną poświęconą twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza będzie można oglądać do 31 stycznia 2023 r.
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Politechnika Krakowska i FAKRO sp. z o.o. zawarły umowę o strategicznej współpracy w zakresie inicjowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych, związanych m.in z produktami oferowanymi przez sądeckiego lidera branży okiennej. Porozumienie, które stworzy też nowe możliwości dla studentów i doktorantów uczelni, podpisali w Krakowie w środę 7 lipca 2021 r. rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz i Sebastian Talarczyk, członek zarządu FAKRO sp. z o.o. do spraw rozwoju i zarządzania produktami.

 

Przy stole siedzą dwaj mężczyźni. Jednym z nich jest rektor Politechniki Krakowskiej, a drugim Sebastian Talarczyk, członek Zarządu FAKRO. Panowie podpisują dokumenty.Współpraca PK i FAKRO trwa od wielu lat. Producent okien dachowych wielokrotnie korzystał z zaplecza badawczego Politechniki i wiedzy jej pracowników, by weryfikować i ulepszać swoje produkty. Naukowcy z PK w certyfikowanych laboratoriach uczelni zajmowali się m.in. pomiarami oraz obliczaniem współczynnika przenikania ciepła okien dachowych z wykorzystaniem różnych metod naukowych, oceną produktów za pomocą kamer termowizyjnych czy obliczaniem współczynnika przewodzenia ciepła. Umowa podpisana 7 lipca rozszerza kooperację i wyznacza jej strategiczne obszary.

 

– Naszą współpracę – biznesu z nauką – wznosimy dzięki nowemu porozumieniu na zaawansowany poziom, opierając się na wspólnym przekonaniu, że musimy stale inwestować w rozwój, zarówno technologiczny, jak i rozwój kompetencji i świadomości ludzi. Współpraca z FAKRO, firmą o globalnej marce i międzynarodowych osiągnięciach, jest dla Politechniki Krakowskiej zaszczytem i niezwykłą inspiracją – podkreśla prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. – Nasz partner śmiało podejmuje konkurencję na światowym rynku, stawiając na innowacje i kierując się wartościami bliskimi naszej misji, a to m.in. odpowiedzialność za rozwój polskiej gospodarki i jej pozycję w międzynarodowej przestrzeni ekonomicznej. Dlatego cieszymy się, że FAKRO wybrało naszych naukowców i nasze laboratoria jako ekspertów i miejsce wsparcia dla rozwoju swoich innowacyjnych produktów.

 

W ramach porozumienia Politechnika i firma FAKRO zobowiązały się do realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, w tym w ramach krajowych i międzynarodowych sieci współpracy, a także testowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, również współpracy w zakresie tworzenia prototypów i instalacji demonstracyjnych. – Wspólne wyzwania, które podejmiemy z tak ambitnym i aktywnym na światowych rynkach partnerem jak FAKRO, dotyczyć będą m.in. realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach prestiżowych programów unijnych. Liczymy, że zaowocują one m.in. wspólnymi zgłoszeniami patentów i wzorów użytkowych. W obszarze tym zarówno Politechnika Krakowska, jak i Fakro mają doświadczenia i sukcesy, ale razem możemy osiągnąć jeszcze więcej – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.

 

Zakres prac, które będą realizowane w laboratoriach uczelni, jest niezwykle bogaty. Eksperci z PK zajmą się m.in. poprawą izolacyjności cieplnej stosowanych rozwiązań, obliczaniem parametrów cieplnych przegród, badaniem produktów w komorze typu „woda- powietrze”, badaniem aerodynamicznym produktów w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, obliczeniami wytrzymałościowymi części i elementów mechanizmów, wzornictwem przemysłowym, badaniami własności fizyko-mechanicznych materiałów, kompatybilnością materiałową, badaniami właściwości chemicznych materiałów, współpracą w powstawaniu nowych materiałów i technologii produkcji, projektowaniem automatyki.

 

Jesteśmy otwarci na szeroką współpracę badawczą z Politechniką Krakowską, wiążemy duże nadzieje z możliwością korzystania z nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego uczelni oraz eksperckiego wsparcia jej specjalistów, także w formie szkoleń dla naszych pracowników czy doradztwa technologicznego czy programistycznego. Liczymy też na możliwość współuczestniczenia w sieciach międzynarodowej współpracy, w których działa już Politechnika – mówi Sebastian Talarczyk, członek zarządu FAKRO. Jak dodaje, na kooperacji PK i FAKRO skorzystają również studenci i doktoranci PK: – Mamy dla nich szeroką ofertę - wizyt studyjnych, praktyk zawodowych i staży w naszej firmie, a potem także atrakcyjne oferty pracy dla młodych inżynierów. Są już w naszym zespole absolwenci Politechniki Krakowskiej, jesteśmy bardzo zadowoleni z ich dokonań i kreatywności. Liczymy, że podpisanie umowy wpłynie również pozytywnie na rozwój naszej kadry.

 

Na ten aspekt współpracy zwraca też uwagę rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz: – Nasi studenci i doktoranci będą mogli czerpać z wiedzy i doświadczeń liderów oraz pracowników FAKRO, a także poznawać nowoczesne zaplecze produkcyjne i badawcze firmy. To będzie znakomity zawodowy poligon, podnoszący kwalifikacje naszych studentów i dający im mocną pozycję na rynku pracy – mówi rektor PK. Jak dodaje, FAKRO już wcześniej wspierało żaków z PK m.in. jako współfundator stypendiów dla najlepszego studenta Wydziału Inżynierii Lądowej czy sponsor wydarzeń sportowych i kulturalnych.

 

Firma FAKRO powstała w 1991 r. jako mały, rodzinny zakład. Współzałożycielem i prezesem zarządu jest Ryszard Florek – absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (obecnie: Wydział Inżynierii Lądowej). Spółka rozwinęła się w międzynarodową korporację, która dziś zajmuje pozycję wicelidera na światowym rynku okien dachowych. W skład Grupy FAKRO, zatrudniającej ponad 4000 osób, wchodzi 11 spółek produkcyjnych oraz 17 dystrybucyjnych. Produkty FAKRO można znaleźć w ponad 50 krajach świata. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim: okna dachowe drewniane i aluminiowo-tworzywowe o różnych konstrukcjach i sposobach otwierania, okna do dachów płaskich, świetliki rurowe, akcesoria do okien dachowych, akcesoria montażowe. FAKRO jest producentem schodów strychowych. Oferuje też kompleksową ofertę stolarki otworowej do zastosowania w budynkach inteligentnych.

 

 

(bk, mas)

 

 

Na zdjęciu, od lewej: rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Białkiewicz i Sebastian Talarczyk, członek Zarządu FAKRO / fot. Jan Zych

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Na Politechnice Krakowskiej trwa kolejna już edycja „Wampiriady” – akcji honorowego oddawania krwi organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. We wtorek 15 listopada punkt pobrań został zorganizowany w Galerii GIL na kampusie głównym PK przy ul. Warszawskiej 24. Krew można oddać w godz. 9.00-14.00. Tej jesieni „Wampiriada” zagości jeszcze na uczelni 28 listopada w Klubie „Kwadrat” (godz. 9.00-14.00). 
 
Wampiriada 1 Wampiriada 2
 
Pierwsza „Wampiriada” na Politechnice Krakowskiej odbyła się w 2000 r. Jej pomysłodawcą i organizatorem był Przemysław Miłoń, ówczesny przewodniczący NZS PK. Niezależne Zrzeszenie Studentów organizuje akcję honorowego oddawania krwi zwykle dwa razy do roku.
 
Odwiedź stronę wydarzenia na Facebooku.
 
(bk)
 
 
Fot. Joanna Skowrońska
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Za nami XII edycja Ogólnopolskiego Otwartego Studenckiego Konkursu „Wnętrze, Światło, Cień”, zorganizowanego przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wystawę prac uczestników można oglądać on-line za pośrednictwem strony: sway.office.com
 
Konkurs „Wnętrze, Światło, Cień” służy podkreśleniu związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru. Zadanie uczestników polega na aranżacji wnętrza mieszkalnego, biurowego lub strefy wejściowej do budynku usługowego w powiązaniu z kontekstem zewnętrznym – przestrzenią publiczną, wejściową, ogrodem. 
 
Grafika konkursu nawiązująca do lockdownu - kwadrat podzielony na małe kwadraty niczym mieszkania w bloku. W niektórych kwadratach postacie - jakby mieszkańcy w izolacji
 
Temat wiodący XII edycji – „Izolacja – stan, wybór, konieczność” – nawiązywał do ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Aranżacja wnętrza mogła być dowolną interpretacją koncepcji izolacji, np. upamiętnieniem wydarzeń związanych z pandemią, wyrażeniem pustki, którą odczuwamy w odosobnieniu, przestrzenią przystosowaną do zachowania reżimu sanitarnego, a także dowolną interpretacją stanu ducha, potrzeb fizycznych i psychicznych związanych ze stanem izolacji, również tej dobrowolnej. 
 
W tym roku na konkurs wpłynęły 43 projekty. Członkowie jury nagrodzili siedem z nich. Przyznano również wyróżnienia pozaregulaminowe. Laureatów poznaliśmy 17 czerwca podczas wirtualnego wernisażu prac uczestników. Nagrodę Prorektora ds. Studenckich PK za pracę pt. „Szkoła w Białołęce. Projekt wnętrza hallu wejściowego” otrzymała Adrianna Baka. Laureatką Nagrody Dziekana Wydziału Architektury PK została Laura Janik, autorka projektu „Kolonia artystów w Gdańsku – galeria miejscem spotkań”. 
 
XII edycję Ogólnopolskiego Otwartego Studenckiego Konkursu „Wnętrze, Światło, Cień” objęli patronatem honorowym: prorektor ds. studenckich Politechniki Krakowskiej dr inż. Marek Bauer, dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK i SARP Oddział Kraków. 
 
 
Więcej na temat konkursu: wsc.pk.edu.pl
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Blisko dwieście działań naukowych zostało zakwalifikowanych do finansowania w ostatniej rundzie tegorocznego konkursu MINIATURA 6. Do laureatów trafi ponad 7,7 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze. Finansowe wsparcie otrzymają również naukowczynie z Politechniki Krakowskiej – dr inż. Anna Stręk z Wydziału Inżynierii Lądowej i dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. 
 
 
Logo NCN
 
 
W 6. edycji konkursu MINIATURA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego przedsięwzięcia wynosił 20 mln zł. O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Na ostatniej w 2022 r. liście MINIATURY znalazły się nazwiska 194 badaczek i badaczy, którzy na pojedyncze działania naukowe otrzymają ponad 7,7 mln zł. Większość rozdysponowanych środków w ostatnim rozdaniu MINIATURY przeznaczono na 78 projektów z zakresu nauk o życiu (3,6 mln zł), 2,7 mln zł na 67 projektów z obszaru nauk ścisłych i technicznych, zaś badaczom w kategorii nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano 1,3 mln zł na 49 działań. W sumie o środki w ramach konkursu MINIATURA aplikowało w tym roku 15 projektów z Politechniki Krakowskiej, a 5 uzyskało finansowanie.
 
W ostatnim rozdaniu konkursu finansowanie uzyskały dwa projekty naukowczyń z Politechniki Krakowskiej. 49 999 zł na badania wstępne (pilotażowe) w projekcie „Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie tworzenia i badania innowacyjnych powłok opartych o Ti/Zr celem zwiększenia efektywności neodymowych magnesów trwałych stosowanych w rozwiązaniach konstrukcyjnych do budowy maszyn elektrycznych” otrzymała dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska z Katedry Inżynierii Elektrycznej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. 49 302 zł przyznano dr inż. Annie Stręk, pracującej w Katedrze Mechaniki Budowli i Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej, na projekt (badania wstępne/pilotażowe) pn. „Parametryczna definicja i wytworzenie struktur geometrycznych w celu opracowania modelu metalowego materiału komórkowego”. 
 
Listę laureatów konkursu MINIATURA 6 można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.
 
(bk)
 
 
 
 
 
 
 {fastsocialshare}
 
 
Ekologiczna technologia opracowana przez zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej pozwoli nawet o 90 proc. skrócić czas produkcji leków i wpłynie korzystnie na portfele pacjentów. Rozwiązanie jest już objęte zgłoszeniem patentowym. 
 
Jolanta Jaśkowska trzyma probówki z fioletową cieczą. Za nią znajdują się półki ze sprzętem laboratoryjnymiNa czele zespołu, który opracował uniwersalną metodę opartą na ultradźwiękach, stoi dr inż. Jolanta Jaśkowska (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Katedry Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Technologia znajduje zastosowanie w produkcji leków antydepresyjnych, przeciwnowotworowych oraz przeciwbólowych. Bazuje na wykorzystaniu ultradźwięków jako niskoenergetycznej i skutecznej alternatywy dla klasycznych sposobów produkcji obecnie stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. – Najlepsze efekty osiągamy przy lekach przeciwdepresyjnych, gdzie skrócenie czasu otrzymywania produktu wynosi aż 90 proc. W innych grupach skrócenie czasu produkcji wynosi od 30 do 50 proc. – tłumaczy dr inż. Jolanta Jaśkowska. 
 
Koncerny farmaceutyczne wykorzystujące tę technologię będą mogły znacząco obniżyć koszty produkcji, co przełoży się również na niższy koszt końcowy leku dla pacjenta. Naukowcy szacują, że ceny leków wykorzystujących opracowaną metodę powinny spaść o około 20-30 proc. 
 
Eksperci podkreślają, że wykorzystanie ultradźwięków pozwala również na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. – Mimo ogromnego znaczenia jakie ma branża farmaceutyczna dla całego społeczeństwa, nie możemy pozostać obojętni na uboczne skutki produkcji leków. Dlatego opracowana przez mój zespół metoda wyróżnia się przede wszystkim mniejszym zużyciem energii oraz możliwością zastąpienia toksycznych rozpuszczalników np. wodą – mówi dr inż. Jaśkowska.
 
Więcej o osiągnięciu naukowców z Politechniki Krakowskiej można przeczytać na portalu rynekzdrowia.pl
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Dobiegają końca XVII Dni Jana Pawła II (7-10 listopada), które w tym roku zorganizowano pod hasłem „Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa”. W ramach wydarzenia, Politechnika Krakowska przeprowadziła już po raz 12. otwarty konkurs fotograficzny. Nazwiska laureatów ogłoszono 10 listopada po mszy św. w Katedrze Wawelskiej. 
 
Zdjęcie z cyklu Adama KasperkiewiczaCelem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe z Krakowa. W ramach Dni JP II – oprócz konkursu fotograficznego – odbywają się wykłady, debaty, konferencje, sesje naukowe, koncerty i konkurs literacki. W tym roku zorganizowano m.in. spotkanie z metropolitą łódzkim abp Grzegorzem Rysiem, główną sesję naukową, na którą złożyło się pięć wykładów dotyczących relacji polsko-ukraińskich i roli Jana Pawła II w procesie pojednania polsko-ukraińskiego, a także sesję naukową pt. „Polska a Ukraina – inspiracje płynące z przesłania Jana Pawła II”, czy konferencję naukową „Tryptyk Rzymski – interpretacje i konteksty”. Warto przypomnieć, że hasłami poprzednich edycji Dni JP II były m.in.: „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość”, „Nadzieja”, „Uniwersytet”, „Ku pojednaniu”. 
 
Ogólnopolski konkurs fotograficzny, zorganizowany przez Politechnikę Krakowską, skierowany był zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Uczestnicy mogli przesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), nawiązujące do hasła „Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa”.
 Zdjęcie z cyklu Wiktora Szymika
W jury konkursu fotograficznego zasiedli: prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (przewodniczący jury), dr hab. inż. arch. Marcin Barański, prof. PK (Wydział Architektury PK, przewodniczący Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej), mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska (Dział Promocji PK, członkini Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej), mgr inż. Jan Zych (artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej), mgr Danuta Zajda (Dział Promocji, sekretarz konkursu).
 
Na posiedzeniu 2 listopada jury wyłoniło laureatów konkursu, przyznając dwie równorzędne I nagrody w wysokości 1500 złotych autorom cykli zdjęć: Adamowi Kasperkiewiczowi i Wiktorowi Szymikowi oraz III nagrodę w wysokości 1000 złotych Józefowi Cisło za zdjęcie pt. „Czasem warto poświęcić całe życie na poszukiwania początku i poznanie przyczyny, by ostatecznie stanąć w prawdzie”.
 
Tradycyjnie, wybrane zostały też fotografie, które wyróżniono udziałem w wirtualnej wystawie. Ich autorami są: Adam Kasperkiewicz, Wiktor Szymik, Józef Cisło, Jacek Cisło, Wojciech Domagała i Dominika Szwajczak-Kopeć.
 
 
(bk)
 
 
 
Fotografie użyte w tekście: 1) zdjęcie z cyklu autorstwa Adama Kasperkiewicza; 2) zdjęcie z cyklu autorstwa Wiktora Szymika
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
10 lipca na Jeziorze Żywieckim odbyły się 43. Regaty o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej. Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach: omega standard, jachty kabinowe o długości do 6,5 m, jachty kabinowe o długości pow. 6,5 m, klasa wolna. Wydarzenie było również 11. memoriałem Zbigniewa Kuci.
 
 reagty 5  regaty 8  regaty 1  regaty 3
 
 
Tradycyjnie, główna przystań została ulokowana w pobliżu Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej przy ul. św. Wita 73 w Żywcu. Najlepsi w swoich kategoriach okazali się:
 
Omega standard
Jakub Midor, Katarzyna Minoł, Adam Barut 
 
Jachty kabinowe o długości do 6,5 m
Zbigniew Polański, Irma Polańska (KŻ Halny)
 
Jachty kabinowe o długości pow. 6,5 m
Paweł Fałat, Hanna Fałat, Jerzy Fałat (KŻ Perkoz) 
 
Klasa wolna
Cezary Płusa, Michał Gaszczyk (KŻ Halny) 
 
 
43. Regaty o Puchar Rektora PK zostały zorganizowane przez: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PK oraz Centrum Sportu i Rekreacji PK. Sponsorem głównym przedsięwzięcia była Energa. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Żywca, Antoni Szlagor.
 
 reagty 6  regaty 4  regaty 2  regaty 7
 
Pierwsze politechniczne regaty odbyły się w 1977 r. Rozegrano wtedy wyścigi w klasie omega. Celem zawodów jest popularyzacja żeglarstwa na Jeziorze Żywieckim, propagowanie aktywnego i bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, a także promocja atrakcyjnych terenów do uprawiania sportów wodnych.
 
Strona wydarzenia na Facebook’u.  
 
 (bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Student Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej – inż. Szymon Grodowicz – jest jednym z tegorocznych laureatów Nagrody im. Tadeusza Tertila, przyznawanej autorom najlepszych prac dyplomowych o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Zwycięzców ogłoszono 30 października podczas wspólnej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego. 
 
Dyplom i statuetka dla Szymona GrodowiczaNagroda im. Tadeusza Tertila została ustanowiona w 2007 r. Jej patron pełnił funkcję burmistrza Tarnowa w latach 1907-1923, z przerwą w czasie okupacji miasta przez wojska rosyjskie (1914-1915). Był też posłem do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie oraz członkiem Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Jak co roku, o tarnowską nagrodę mogli ubiegać się autorzy prac dyplomowych – absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – mieszkający na stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. W przypadku tej ostatniej, zwycięzcy wyłonieni zostali w dwóch obszarach – nauk społecznych oraz nauk technicznych. Fundatorami nagród są Urząd Miasta Tarnowa oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. 
 
Kapituła XVI edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila postanowiła uhonorować pięć osób. W kategorii prace licencjackie i inżynierskie nagrodę otrzymał Szymon Grodowicz z Politechniki Krakowskiej, autor dyplomu inżynierskiego pt. „Projekt koncepcyjny dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi”. Szymon Grodowicz kontynuuje studia (II stopień) na Wydziale Inżynierii Lądowej PK na kierunku budownictwo, specjalność: budowle – informacja i modelowanie (BIM). 
 
Za najlepszą pracę magisterską w obszarze nauk społecznych, Kapituła konkursu uznała dyplom Ewy Słoty (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna) pt. „Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego na przykładzie Przedszkola Publicznego w Pogórskiej Woli”. Zdobywcą Nagrody im. Tadeusza Tertila w kategorii prace magisterskie – obszar nauk technicznych został Bartłomiej Rój (Akademia Górniczo-Hutnicza). Doceniono jego dyplom „Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych temperaturowych oraz wskaźników wegetacji do badania mikroklimatu miasta”. W tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila, wręczono również dwa wyróżnienia dla autorów prac magisterskich (obszar nauk społecznych): Mariana Kołodzieja (Wyższa Szkoła Biznesu) za pracę „Firma to ludzie – zarządzanie pracą a komunikacja interpersonalna, etyka a etykieta. Analiza organizacji zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie” oraz Anny Budzyń (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) za pracę „Życie codzienne w Tarnowie w okresie II wojny światowej (1939-1945)”. Laureaci konkursu otrzymali – oprócz nagród finansowych – dyplom i statuetkę. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, dyplom i statuetka dla studenta PK / fot. Szymon Grodowicz
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
prof. R. Blazy otwiera wystawę. Towarzyszą mu dyrektor ośrodka przy ul. Tynieckiej M. Dębski, po lewej prof. Hrabiec. Przed nimi stoi jedna z makietW czerwcu br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul Tynieckiej 6 odbyła się wystawa pt. „Architektura widziana rękoma”, zorganizowana przez Katedrę Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego WydziałuGrupa uczniów wraz z nauczycielkami stoi przy makietach Architektury Politechniki Krakowskiej. Do placówki zostały dostarczone wybrane makiety, wykonane przez dyplomantów WA w ramach obrony prac magisterskich. 
 
Inspiratorem przedsięwzięcia był dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, prof. PK. – Dzieci, którym zadedykowaliśmy naszą wystawę, naprawdę widzą rękoma. Czują skalę prezentowanych elementów i za pomocą rąk odczytują architekturę – mówi. Makiety udostępnione w ośrodku przy ul. Tynieckiej były bardzo różne. Pojawiła się np. kolejka górska, centrum biurowe w bułgarskiej stolicy czy małe polskie miasteczko. 
 
Wystawę otworzył kierownik Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK, który – w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży – wytłumaczył czym zajmuje się jego jednostka, czego uczą się studenci oraz dlaczego kompozycja jest tak ważna dla układów urbanistycznych oraz architektury. Podopieczni ośrodka dowiedzieli się także, w jaki sposób studenci z Politechniki Krakowskiej wykonali swoje makiety i co było najważniejsze w ich tworzeniu. 
 
Patronat nad wydarzeniem objęli: rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz, dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz TVP 3 Kraków.
 
 
 
 (bk)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) prof. R. Blazy (w środku) otwiera wystawę, po prawej dyrektor ośrodka przy ul. Tynieckiej M. Dębski, po lewej prof. A. Hrabiec; 2) grupa uczniów wraz z nauczycielkami przy makietach / fot. M. Chuderska
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Niedawno rozstrzygnięty został konkurs, zorganizowany przez SARP Toruń i Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej PSP wraz z zagospodarowaniem terenu. Wyróżnienie w konkursie otrzymał zespół z Politechniki Krakowskiej: dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł (Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich) i mgr inż. arch. Marcin Gierbienis (Katedra Projektowania Architektonicznego) z Wydziału Architektury wraz z Martyną Kramarz i Michałem Kierczem – studentami WA PK. 
 
Wizualizacja projektu opracowanego przez architektów z Politechniki KrakowskiejOrganizatorzy konkursu chcieli uzyskać najlepsze pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcje modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym, który leży w obrębie – wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – toruńskiej starówki. Zabudowania, będące siedzibą straży pożarnej, składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu i trzykondygnacyjnej wraz z wieżą, a także  budynku pomocniczego. Uczestnicy konkursu musieli pamiętać, że nowoprojektowany budynek ma tworzyć jedną funkcjonalną całość z zabytkowym obiektem dawnej straży ogniowej.
 
Podczas ogłoszenia wyników konkursu, 28 października, przedstawiono 25 wizualizacji, spośród których nagrodzono aż pięć prac. Wyróżnienie otrzymał m.in. projekt, który zrealizowali wspólnie pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł i mgr inż. arch. Marcin Gierbienis oraz studenci PK – Martyna Kramarz i Michał Kiercz. W ocenie jury koncepcja została wyróżniona za uzyskaną harmonijną kompozycję brył o dynamicznym charakterze i zaproponowanie wielu rozwiązań realizujących idee zrównoważonego rozwoju. Ponieważ istniejąca remiza jest jednym z ciekawszych przykładów toruńskiej architektury gotyckiej, zlokalizowanej w obszarze średniowiecznych fos i murów miejskich, których fragmenty pozostają widoczne do dziś, ten kontekst stał się punktem wyjścia dla propozycji projektowej, u której podstaw leżało uszanowanie historycznej zabudowy, jako nadrzędnej i realizacja nowej, stanowiącej jej „domknięcie” o współczesnym charakterze. 
 
Architekci z Politechniki Krakowskiej uznali za najistotniejsze zaprojektowanie budynku, który harmonijnie dopełniałby działkę, współgrał z istniejącym gmachem, ale jednak przynależał do współczesności. – Harmonia w naszym rozumieniu jest odnalezieniem proporcji i skali bryły oraz doboru materiałów ją tworzących, które są właściwe dla tego miejsca i przeznaczenia. Uzyskana bryła wyraża kontynuację tradycji, jak i spojrzenie w przyszłość, którą widzimy, jako większy nacisk na relacje pomiędzy architekturą i środowiskiem – tłumaczą twórcy wyróżnionego projektu z Politechniki Krakowskiej. – Stąd bardzo ważne było projektowanie obiektu w duchu idei zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę zarówno korzyści energetyczne, jak i komfort użytkowania oraz wprowadzenie zielonego zagospodarowania nie tylko na terenie, ale również na stropodachach
 
Więcej o konkursie na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na stronie: www.architekturaibiznes.pl.
 
(bk)
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu opracowanego przez architektów z Politechniki Krakowskiej
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Mgr inż. Karolina Mazur, doktorantka z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, została laureatką programu stypendialnego pn. „Kobieta z Pasją”, realizowanego przez Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International. Nagroda została przyznana w uznaniu dotychczasowych osiągnięć naukowych. W ostatnim czasie Karolina Mazur została też uhonorowana ministerialnym stypendium dla wybitnych młodych naukowców oraz w programie stypendialnym Politechniki Krakowskiej, realizowanym z Własnego Funduszu Stypendialnego. 
 
Karolina Mazur siedzi koło aparatury laboratoryjnej. Ubrana jest w biały fartuch. Jedną rękę opiera o aparaturę. Uśmiecha się.Projekty nad którymi pracuje ambitna doktorantka dotyczą m.in. modyfikacji tworzyw sztucznych, przede wszystkim na biopochodne i biodegradowalne polimery. – W mojej pracy zajmuję się produkcją funkcjonalnych biopochodnych kompozytów polimerowych o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych oraz o małym negatywnym wpływie na środowisko naturalne, a także oceną wpływu struktury kompozytów polimerowych na właściwości mechaniczne, zmęczeniowe czy termiczne. Podjęłam próbę stworzenia procesu recyklingu tworzyw sztucznych oraz ich powtórnego przetworzenia bez znacznych spadków właściwości produktów – mówi mgr inż. Karolina Mazur (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne).
 
To właśnie ostatni z wymienionych projektów, będący odpowiedzią na problem gromadzenia się odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym, był podstawą do przyznania stypendium w wysokości 5 tys. zł w pierwszej edycji programu „Kobieta z Pasją”, dedykowanemu młodym, przedsiębiorczym paniom w wieku od 20 do 35 lat. Komisja Stypendialna zwróciła uwagę na dotychczasowe dokonania laureatki (liczne nagrody i wyróżnienia, udział w krajowych i zagranicznych konferencjach oraz sympozjach naukowych) i chęć rozwijania kwalifikacji zawodowych – zdobyte stypendium chce przeznaczyć na kurs językowy i kurs obsługi wtryskarki. 
 
W ub. tygodniu Karolina Mazur – wraz 216 młodymi naukowcami z całej Polski – otrzymała od ministra edukacji i nauki stypendium dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących innowacyjne badania na wysokim poziomie i mających na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Dodatkowo, za publikacje: „Green high density polyethylene (HDPE) reinforced with basalt fiber and agricultural fillers for technical applications” oraz „Mechanical behavior and morphological study of polytetrafluoroethylene (PTFE) composites under static and cyclic loading condition” doktorantka została nagrodzona wsparciem w ramach programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej. 
 
Zapytana o źródło swoich sukcesów naukowych, Karolina Mazur odpowiada: – Może to banalne, ale są trzy sposoby na osiągnięcie celów: marzenia, ciężka praca i… ciężka praca. Jeśli połączymy te aspekty, jesteśmy naprawdę w stanie sięgać wysoko. Tytuł jej przewodu doktorskiego (promotor: dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK) to „Biodegradowalne i antybakteryjne kompozyty polimerowe o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej do zastosowań na elementy sprzętu medycznego”. Doktorantka jest obecnie zaangażowana w dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy, realizowany przez PK i firmę AM Consulting, dotyczy opracowania kompletów jednorazowych, posiadających właściwości biobójcze sztućców i naczyń, wytwarzanych na bazie degradowalnych/kompostowalnych kompozytów nanocelulozy i polimeru. Karolina Mazur pełni w projekcie rolę specjalisty w dziedzinie inżynierii materiałowej. 
 
Drugie przedsięwzięcie związane jest z firmą Walstead Kraków, gdzie doktorantka z Politechniki Krakowskiej została zatrudniona jako główny specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego prośrodowiskowego standu reklamowego o właściwościach antybakteryjnych. 
 
Karolina Mazur jest absolwentką studiów I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna (praca inżynierska: „Ocena zmian właściwości wytrzymałościowych biokompozytów PLA i PHA w warunkach silnego schłodzenia”, promotor: dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK). Studia II stopnia ukończyła na inżynierii materiałowej (praca magisterska: „Influence of particles shape and size on the oxidation behavior of 316L stainless steel”, promotor: dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK). Doktorantka odbyła staże zagraniczne w ramach prestiżowych programów – Fulbrighta i DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r. realizowała stypendium DAAD w Klinice Uniwersyteckiej w Erlangen (Niemcy), gdzie prowadziła badania dotyczące kompatybilności komórek ludzkich z kompozytami polimerowymi i dodatkiem nanocząstek antybakteryjnych. W 2020 r. przez pół roku przebywała na stażu na Uniwersytecie Kalifornijskim. W Stanach Zjednoczonych zajmowała się wpływem antybakteryjnych cząstek na właściwości kompozytów polimerowych i badała właściwości hybrydowych kompozytów polimerowych na osnowie PLA i PHBV wzmacnianych naturalnymi cząstkami.
 
Największą pasją Karoliny Mazur są podróże. – Dzięki nim mogę poznawać kulturę innych krajów oraz sposób myślenia ich mieszkańców. Podróże pomagają mi również w mojej pracy naukowej. To z nich często czerpię inspiracje do nowych działań – mówi doktorantka. W wolnych chwilach Karolina gra na pianinie, a jej ulubionym kompozytorem jest Luigi Boccherini. Nie stroni też od sportu – pływa i gra w tenisa. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
11 listopada o godz. 16.00 w hali CSiR Politechniki Krakowskiej przy ul. Kamiennej 17 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie koszykarskie. Otwarty trening koszykówki dedykowany byłemu studentowi Politechniki i koszykarzowi uczelnianej drużyny Dawidowi Nowakowi, poprowadzi popularny promotor sportu, showman, motywator i trener Kacper Lachowicz Kacpa.online (znany m.in. ze współpracy z Marcinem Gortatem przy jego campach). Podczas charytatywnego treningu, otwartego dla fanów sportu w każdym wieku, będzie można wesprzeć zbiórkę na rzecz Dawida Nowaka, który w 2013 roku, wkrótce po ukończeniu studiów na PK, uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Porusza się na wózku inwalidzkim i stale potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Politechnika Krakowska wspólnie z AZS Politechniki Krakowskiej oraz uczelnianym Centrum Sportu i Rekreacji po raz drugi organizuje wydarzenie wspierające Dawida w jego walce o sprawność.
 
Plakat wydarzeniaDawid łączył studia techniczne z grą w koszykówkę. Występował w III-ligowej drużynie AZS Politechniki, reprezentował uczelnię w rozgrywkach akademickich w Małopolsce i w mistrzostwach Polski. Grał na pozycji rozgrywającego, był czołowym zawodnikiem drużyny Politechniki, charyzmatycznym, potrafiącym stworzyć w zespole świetną atmosferę – wspomina zawodnika Jerzy Dybała, trener AZS Politechniki Krakowskiej. – 2 lutego 2013 r. w wyniku awarii samochodu, którym jechał, miał wypadek, w którym doznał bardzo poważnych urazów. Długo był w szpitalu, w śpiączce. Po wypadku porusza się na wózku inwalidzkim i potrzebuje ciągłej, kosztownej rehabilitacji. Chcemy wspomóc Dawida i jego rodzinę w walce o sprawność, stąd pomysł charytatywnego wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy wszystkich fanów sportu, a szczególnie koszykówki. W trakcie treningu będzie można wesprzeć finansowo zbiórkę na rzecz Dawida
 
Trening koszykówki rozpocznie się w piątek 11 listopada o godz. 16.00 w hali Politechniki Krakowskiej przy ul. Kamiennej 17. Jest otwarty dla wszystkich chętnych. Będzie pełen spontanicznej zabawy i niespodzianek dla uczestników w każdym wieku. Poprowadzi go pochodzący z Krakowa Kacper Lachowicz, znany sportowy showman, trener, motywator, który organizuje i prowadzi wydarzenia sportowe i campy (w tym słynne campy Marcina Gortata) w całej Polsce. Jest też zaangażowany w projekty promujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży w szkołach, ostatnio też w program „Mistrz w Twojej szkole”. – W moim rodzinnym mieście dość rzadko pojawiam się na treningach, więc czas to zmienić. Obecność na tym treningu przyniesie realną pomoc jednemu z naszej koszykarskiej Rodziny – Dawidowi Nowakowi. Dorośli, studenci, dzieci, zapraszam wszystkich! Umiejętności sportowe czy wiek nie są wymówką – są powodem! – zachęca do udziału w treningu Kacper Lachowicz. 
 
Warto wziąć na trening strój sportowy, buty na przebranie, ulubioną piłkę do koszykówki. Dzieci poniżej 10. roku życia są proszone o udział w ćwiczeniach w parze z opiekunem. 
 
(mas)
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej zwyciężyło w dwóch kategoriach Konkursu na Najlepszą Książkę i Poradnik Techniczny Technicus. Puchary i dyplomy zostały wręczone 30 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas Gali Konkursu im. Stanisława Staszica na Najlepszy Produkt Innowacyjny „Laur Innowacyjności 2020”. 
 
Puchary i dyplomy NOT dla Wydawnictwa PK oraz nagrodzone książki wyeksponowane na stoleKonkursu na Najlepszą Książkę i Poradnik Techniczny Technicus organizuje Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Nagrody przyznaje kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT, w skład której wchodzą eksperci kierunków technicznych, praktycy-wydawcy oraz przedstawiciele organizatora. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: Książka techniczna i Poradnik techniczny.
 
Za najlepszą książkę techniczną tegorocznej edycji konkursu Technicus uznano „Projektowanie samochodów” autorstwa Aleksandry Sładek-Zapletal, znanej designerki pracującej m.in. dla koncernów Škoda i Volkswagen. Książkę wydało Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Nagrodę w kategorii Poradnik techniczny za publikację Andrzeja Flagi i Łukasza Flagi pt. „Aerodynamika napowietrznych linii elektroenergetycznych z uwzględnieniem innych wpływów środowiskowych” również otrzymało Wydawnictwo PK. Doceniona monografia powstała w oparciu o wyniki prac naukowo-badawczych zespołu Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej, realizowanych w ramach projektu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. Książka jest pierwszą w Polsce pozycją bibliograficzną podejmującą zagadnienia aerodynamiki napowietrznych linii elektroenergetycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu innych wpływów środowiskowych. 
 
Cieszymy się z nagród przyznanych Wydawnictwu PK przez kapitułę Konkursu na Najlepszą Książkę i Poradnik Techniczny Technicus. To ogromne wyróżnienie i docenienie pracy całego zespołu redakcyjnego – mówi kierownik Wydawnictwa mgr Dorota Sapek. 
 
W kategorii Książka techniczna tegorocznej edycji konkursu Technicus wyróżnienia otrzymały: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wydawnictwo AGH, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Centrum Wydawnicze TKP Oddział Gdańsk. W kategorii Poradnik techniczny wyróżniono Oficynę Politechniki Warszawskiej. 
 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej wielokrotnie zdobywało nagrody i wyróżnienia, m.in. w konkursie „Gaudeamus” organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. >>> przeczytaj
 
(bk)
 
 
Fot. Dorota Sapek
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Książkomat czyli samoobsługowy punkt odbioru i zwrotu książek działa na Politechnice Krakowskiej. Pierwszy uczelniany książkomat stoi na kampusie w Czyżynach przy wejściu do budynku G, w którym zlokalizowany jest Oddział Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym (al. Jana Pawła II nr 37 G). – Cieszy się coraz większym powodzeniem – mówi Anna Donnersberg z czyżyńskiego oddziału Biblioteki PK. 
 
Książkomat na kampusie w CzyżynachZ książkomatu mogą korzystać użytkownicy z ważnym kontem bibliotecznym Biblioteki PK. Jest obsługiwany przez bibliotekarzy z Oddziału Biblioteki PK na WM, zawartość skrytek jest monitorowana za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Zamówienia do książkomatu można składać za pośrednictwem katalogu bibliotecznego dostępnego na stronie BPK. Książki oczekują na odbiór w książkomacie przez 3 dni. – Książkomat cieszy się rosnącym powodzeniem. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość korzystania z urządzenia przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Rozważamy w przyszłości zwiększyć ilość skrytek w książkomacie, jeśli okaże się, że potrzeby korzystania z niego przez społeczność uczelni będą rosnąć – mówi Anna Donnersberg z Oddziału BPK na Wydziale Mechanicznym. 
 
Książkomaty są w Polsce dostępne na coraz szerszą skalę. Prym w tej dziedzinie wiodą, zarówno w Krakowie jak i w kraju, biblioteki publiczne. Coraz więcej takich urządzeń jest też na polskich uczelniach: – W Krakowie w tym sektorze jesteśmy jednymi z prekursorów. Co ciekawe, nasz książkomat cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku bibliotekarskim, otrzymujemy liczne zapytania o taką usługę i podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami z użytkowania urządzenia – mówi Anna Donnersberg.
 Studenci stoją w kolejce do książkomatu
Czy w niedalekiej przyszłości książkomaty zastąpią bibliotekarzy? – W mojej opinii książkomaty będą zyskiwały na popularności, ale kontakt z żywym bibliotekarzem wciąż będzie ważny dla korzystających z bibliotek. Obecnie w godzinach pracy biblioteki na Wydziale Mechanicznym, większość studentów wybiera jednak bezpośredni kontakt z pracownikiem biblioteki. W obszarze korzystania z zasobów bibliotek zmierzamy raczej w stronę digitalizacji zbiorów i udostępniania ich np. poprzez repozytoria, podobne do Repozytorium Politechniki Krakowskiej – uważa Anna Donnersberg. 
 
Trwają prace nad tym, by kolejny książkomat pojawił się także na kampusie głównym PK przy ul. Warszawskiej. 
 
Więcej o pierwszym politechnicznym książkomacie na stronie Biblioteki PK.
 
(mas)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

W środę 30 czerwca br. odbyła się wystawa prac studentów drugiego roku I stopnia kierunku architektura krajobrazu. Wystawa zatytułowana „Ukryte ogrody Krakowa – Klasztor Karmelitów” prezentowała studenckie koncepcje rewaloryzacji ogrodowego założenia Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”. Projekty zostały udostępnione w ogrodach karmelitów przy ul. Karmelickiej 19.

 

Trzy uśmiechnięte studentki stoją obok planszy z plakatem wystawyPrace studenckie powstały w ramach przedmiotu „Projektowanie zintegrowane - rewaloryzacja ogrodów zabytkowych”, prowadzonego na drugim roku studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu Wydziału Architektury PK. – Na wernisażu zaprezentowano 27 plansz ze studenckimi pomysłami, ukazującymi możliwości zaaranżowania ogrodu, wirydarza i dziedzińca Klasztoru Karmelitów przy założeniu, że pod dziedzińcem powstanie parking podziemny. Koncepcje pokazują potencjał tego miejsca, są zaproszeniem do dyskusji na temat jego przyszłości – mówi dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, prowadząca zajęcia ze studentami wspólnie z dr inż. arch. kraj. Wojciechem Bobkiem i mgr inż. ogr. Katarzyną Fabijanowską. Jak wyjaśniła prof. Hodor, wszystkie prace nawiązują do tradycji miejsca i aspektów prawidłowo dobranej zieleni: – Studenci uwzględniali obecne uwarunkowania oraz stan zieleni, który oceniali wykonując aktualizację inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, a także analizy widokowe, wartościowanie. Przy doborze roślin proponowali tradycyjnie stosowane gatunki, wzorowane na starych zielnikach lub ich zamienniki. Narys kompozycji nawiązywać miał do klasztornych układów, projekt obejmował również ołtarz polowy, altanę lub inny obiekt uzasadniony w koncepcji.

 

Wystawa „Ukryte ogrody Krakowa – Klasztor Karmelitów” to kolejna próba odnalezienia historycznej formy i treści dla zaniedbanych ogrodów klasztornych Krakowa, podejmowana przez studentów architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Przedmiot „Projektowanie zintegrowane – rewaloryzacja ogrodów zabytkowych”, w ramach którego tworzą swoje koncepcje, jest obecny w programie kształcenia na kierunku architektura krajobrazu od jego powołania na WA PK czyli od ponad 20 lat. Pod opieką architektów, architektów krajobrazu i specjalistów od zieleni studenci PK tworzyli już koncepcje ogrodów we współpracy z klasztorami oo. bernardynów, misjonarzy, franciszkanów, reformatów, paulinów.

 

(JS, mas)

 

Wzdłuż ścieżki ustawione są plansze z pracami studentów. Ścieżką spaceruje młoda kobieta, która ogląda prace. Cztery uśmiechnięte osoby stoją obok plansz z projektami studentów. Jedną z osób na zdjęciu jest prorektor ds. studenckich, dr inż. Marek Bauer Wzdłuż ścieżki ustawione są plansze z pracami studentów. Duża grupa ludzi spaceruje i ogląda wystawę. Dwie kobiety oglądają jeden z projektów. Młodsza kobieta jest autorką pracy i opowiada o niej drugiej kobiecie. W tle widać ludzi oglądających wystawę.

 

 

Fot. Jan Zych

 

 

{fastsocialshare}

 

 

 

Inż. Marta Tyrka, przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej, została wybrana ekspertką Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

 

Marta TyrkaInż. Marta Tyrka jest absolwentką budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej, a także studentką kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Od 1 grudnia 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącej SSPK. W poprzedniej kadencji Parlamentu Samorządu Studenckiego PK przewodniczyła Komisji Promocji i Mediów. Jest także członkinią Senatu Politechniki Krakowskiej oraz członkinią Rady Uczelni.

 

Aby dołączyć do Zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Marta musiała przejść czteroetapowy proces rekrutacyjny i wykazać się wiedzą merytoryczną dotyczącą szkolnictwa wyższego, znajomością podstawowych zagadnień organizacyjnych i prawnych funkcjonowania szkół wyższych (w szczególności w zakresie toku studiów oraz praw i obowiązków studenta) oraz podstawowych zagadnień z zakresu jakości kształcenia.

 

Do obowiązków studenckich ekspertów PKA należy przeprowadzanie ocen programowych w szkołach wyższych, formułowanie opinii odnoszących się do spraw studenckich – w szczególności w zakresie opieki nad studentami w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia – oraz sporządzanie raportów powizytacyjnych.

 

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Do jej zadań należy m.in.: dokonywanie ocen programowych i instytucjonalnych, wydawanie opinii o jakości kształcenia, a także opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

 

(JS)

 

 

Fot. Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej otrzymała podczas czerwcowych XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG, które odbyły się on-line, nagrodę w konkursie „Lider Innowacji” (kategoria: Kobieta Wynalazca). W tym samym konkursie, spółka założona przez prof. Ortyl – Photo4Chem Sp. z o.o. – również została doceniona i zdobyła statuetkę. 
 
Profesor Joanna Ortyl w laboratorium XIV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG odbywały się w formule on-line w dniach 15-16 czerwca br. Wydarzenie służy prezentacji i promocji wynalazków i innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach na forum międzynarodowym, a także wymianie kontaktów naukowych oraz biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu oraz finansów. Targom towarzyszą różne wydarzenia, w tym konkursy. Jednym z nich jest „Lider Innowacji”, organizowany od 2001 r. Godło promocyjne i tytuł „Lidera Innowacji” to wyróżnienia honorowe przyznawane osobom i instytucjom za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności. W tym roku odbyła się już XIX edycja konkursu „Lider Innowacji”. W kategorii Kobieta Wynalazca zwyciężyła dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK (na zdjęciu / fot. NAWA) z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
Kapituła konkursu doceniła działalność naukowo-badawczą prowadzoną przez laureatkę, a więc: liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe, projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, szczególnie w dziedzinie fotochemii (obejmującej procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych), a także wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową. 
 
Co więcej, w kategorii Start-up typu spin-off konkursu „Lider Innowacji” zwyciężyła firma Photo4Chem Sp. z o.o., założona przez prof. Joannę Ortyl. Nagroda, jak czytamy w uzasadnieniu, została przyznana za wzorcową działalność prorynkową, bazującą na współpracy z jednostkami sfery nauki, zwłaszcza z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, w celu komercjalizacji projektów konstruktorskich z zakresu inżynierii chemicznej i inżynierii mechanicznej, dotyczących rozwiązań technologicznych nowej aparatury i urządzeń dedykowanych do druku 3D. Start-up świadczy też innowacyjne usługi badawcze dotyczące analiz foto-utwardzalnych materiałów polimerowych. Podstawą działalności spółki Photo4Chem jest interdyscyplinarny zespół naukowo-projektowy B+R oraz unikatowe zaplecze aparaturowe. 
 
Prof. Joanna Ortyl jest absolwentem kierunku technologia chemiczna (specjalność: technologia tworzyw sztucznych) na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Staże naukowe odbywała na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Münster University of Applied Sciences w Niemczech. Obecnie pracuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK. 
 
Problematyka naukowo-badawcza, którą zajmuje się dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, obejmuje: nowoczesne technologie fotochemiczne; syntezę i charakterystykę właściwości fotochemicznych i fotofizycznych inicjatorów polimeryzacji kationowej, fotoinicjowanej promieniowaniem nadfioletowym i widzialnym; fotochemię i fotofizykę sond spektroskopowych; syntezę nowych, efektywnych fotoinicjatorów oraz koinicjatorów polimeryzacji kationowej, a także badania procesu fotoinicjowania polimeryzacji; prace nad właściwościami fotochemicznymi i fotofizycznymi sond molekularnych.
 
Badaczka jest autorką i współautorką kilkudziesięciu wynalazków, które zdobyły liczne nagrody, zarówno krajowe, jak i zagraniczne oraz laureatką konkursów organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
Zobacz materiał filmowy z ogłoszenia wyników konkursu „Lider Innowacji”. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Ruszyła czwarta edycja Konkursu na Projekty Studenckie koordynowanego przez FutureLab PK. Studenci – indywidualnie lub w grupach – mogą zgłaszać swoje projekty do 10 grudnia br. Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć.

 

konkurs2022 flFutureLab PK jest jednostką uczelni, działającą od 2019 r. Do jej zadań należy m.in. wspieranie i promowanie działalności naukowo-projektowej studentów Politechniki Krakowskiej, koordynacja działań związanych z organizacją studenckich grup projektowych, organizacja wydarzeń promujących i upowszechniających działalność i osiągnięcia naukowe studentów PK, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, współpraca z wydziałami i innymi jednostkami uczelni oraz organizacjami w zakresie wspierania działalności naukowej studentów i promocji ich osiągnięć.

 

W ubiegłym roku do finansowania zostało zakwalifikowanych 19 projektów ze wszystkich wydziałów Politechniki. Łączna kwota finansowego wsparcia wyniosła 470 tys. zł. Grant otrzymał m.in. projekt nowych rozwiązań dla protez kończyn górnych drukowanych w 3D technologią MJF (współpraca z Glaze Prosthetics), systemy transdermalne z personalizowaną dawką substancji terapeutycznej w leczeniu nekrozy oraz „Lizard” – projekt pojazdu zasilanego energią elektryczną przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

 

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu można dokonać poprzez wypełnienie specjalnego formularza i dostarczenie go w terminie do FutureLab. Skan można przesłać na trzy sposoby: pocztą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pocztą tradycyjną (adres korespondencyjny: FutureLab PK, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków); pocztą wewnętrzną poprzez w kancelarię Politechniki Krakowskiej (budynek główny, kampus przy ul. Warszawskiej 24). Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć harmonogram realizacji projektu wraz z preliminarzem wydatków. W przypadku składania dokumentów w wersji papierowej preliminarz wydatków należy dosłać drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Grupy projektowe zgłaszające się do udziału w konkursie mogą składać się ze studentów dowolnych wydziałów, kierunków i roczników.

 

Złożone wnioski będzie oceniać Rada Naukowa FutureLab – składająca się z przedstawicieli 8 wiodących dyscyplin naukowych, wokół których prowadzona jest działalność badawcza na PK – wraz z przedstawicielem FutureLab, a także przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.


Jury konkursowe przy ocenie projektów będzie brać pod uwagę przede wszystkim realizowaną lub zadeklarowaną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym na etapie realizacji projektu, a także zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, innowacyjność i oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz zakres przeprowadzonego projektu i przyjętą metodologię.

 

Regulamin konkursu na projekty studenckie, formularz zgłoszeniowy, harmonogram realizacji projektu oraz wszystkie niezbędne informacje na stronie internetowej: futurelab.pk.edu.pl.

 

 

 

(JS)

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz został powołany przez prezydenta RP do Rady ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych. Uroczystość wręczenia nominacji oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyły się w środę 30 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim. Nowo powołane gremium konsultacyjno-doradcze zajmie się m.in. kwestiami transformacji energetycznej, ochrony środowiska i budowania niezależności energetycznej. 
 
Na czele Rady ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP stanął Paweł Sałek, prezydencki doradca do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Zespół ekspertów jest częścią Narodowej Rady Rozwoju, do której zadań należy formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągania poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości. 
 
Rada ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP
 
Każdy zespół działający w ramach NRR tworzą eksperci, teoretycy i praktycy, reprezentujący różne środowiska i specjalizacje. Narodowa Rada Rozwoju pierwszej kadencji (2015-2020) przygotowała kilkaset ekspertyz i opinii, a także założeń merytorycznych do prezydenckich projektów ustaw. W skład NRR wchodzą – poza nowo powołaną Radą ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych – Rada ds. Ochrony Zdrowia, Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Rada ds. Samorządu Terytorialnego, Rada ds. Społecznych. 
 
Poza prof. Andrzejem Białkiewiczem, w skład Rady ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP weszli: Paweł Sałek (przewodniczący), Bronisław Barchański, Krystyna Czaplicka-Kolarz, Mariusz Gajda, Tomasz Gierat, Janusz Gołaś, Piotr Grochowski, Jacek Hilszczański, Jerzy Kruszelnicki, Magdalena Loch, Zbigniew Mirek, Paweł Mzyk, Roman Niżnikowski, Małgorzata Paprocka, Mirosław Parol, Łukasz Popławski, Marek Ryszka, Janusz Sowa, Krystian Szczepański, Robert Szewczyk, Marek Ściążko, Stefan Taczanowski, Andrzej Tomek, Jacek Zimny, Bartosz Ziółkowski. 
 
Rektor PKProf. Andrzej Białkiewicz (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jako rektor Politechniki Krakowskiej, a wcześniej prorektor ds. ogólnych (w kadencjach: 2012-2016 i 2016-2020) jest zaangażowany w rozwój bazy dydaktycznej i materialnej PK oraz infrastruktury badawczej uczelni, dedykowanej m.in. badaniom nad energooszczędnymi technologiami i materiałami, rozwiązaniami projektowymi, konstrukcyjnymi i instalacyjnymi przyjaznymi środowisku i ludziom, a także bazy laboratoryjnej służącej badaniom nad technologiami odnawialnych źródeł energii, minimalizacji jej zużycia i odzysku energii w zamkniętej gospodarce cyrkulacyjnej, aerodynamiką środowiskową i zrównoważonym projektowaniem. Inicjował i współuczestniczył we współpracy naukowców i studentów uczelni z jednostkami samorządowymi i instytucjami zewnętrznymi m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i regionów, planowania przestrzennego, ewolucji przemysłowej w kierunku zielonej gospodarki, a także projektów edukacyjnych i popularyzujących wiedzę m.in. o ochronie środowiska i klimatu oraz odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów naturalnych.
 
Główne obszary indywidualnych zainteresowań badawczych prof. Andrzeja Białkiewicza dotyczą architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i technik rewaloryzacji, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Jest autorem lub współautorem 125 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 3 monografii. Równolegle do pracy badawczej i dydaktycznej na uczelni, prowadził działalność jako architekt, uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce (największa to kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu), na Ukrainie, Łotwie, Słowacji, Węgrzech, w Kamerunie, Chorwacji, Republice Południowej Afryki.
 
Równie istotnym kierunkiem działań architektonicznych prowadzonych przez prof. Białkiewicza są realizacje konserwatorskie (m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie). Należy do międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO, SKZ. Jest członkiem branżowych organizacji architektonicznych i budowlanych: SARP, MOIA, Rady Naukowej Galicyjskiej Izby Budownictwa, a także członkiem Międzynarodowego Instytutu ds. Edukacji Inżynierów WIETE w Melbourne.
 
(bk, mas)
 
 
Na zdjęciu nr 1, członkowie Rady ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych w towarzystwie prezydenta Andrzeja Dudy / źródło: prezydent.pl
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Po raz kolejny zainaugurowaliśmy akcję „Mikołajki – Studenci Dzieciom”, organizowaną przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej i Radę Osiedla Domów Studenckich PK. W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowało się ponad 80 studenckich wolontariuszy. Oficjalne rozpoczęcie akcji odbyło się 7 listopada, o godz. 12.00 pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na politechnicznym dziedzińcu.

 

 

mikolajki 3

 

 

mikolajki 2W tym roku studenci z PK zbierają fundusze na zakup prezentów oraz potrzebnych artykułów (np. ręczników, pościeli, naczyń, środków chemicznych, artykułów papierniczych, środków higieny osobistej) dla ponad 160 podopiecznych z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z Małopolski.

 

Koordynatorką tegorocznej akcji jest Kinga Wojciechowska: – Warto zaznaczyć, że wspieramy nie tylko samych podopiecznych ale także dołożymy wszelkich starań aby móc wesprzeć ogół wszystkich placówek, aby niczego nie brakowało.


Wolontariuszy będzie można spotkać na terenie uczelni (będą m.in. odwiedzać sale wykładowe na wydziałach), a także na terenie Osiedla Akademickiego Politechniki Krakowskiej. Puszki na datki zostaną także umieszczone w pomieszczeniach administracyjnych:. dziekanatach i sekretariatach.


mikolajki 1Akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom” organizowana jest przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej i Radę Osiedla Domów Studenckich PK od 1987 r., kiedy to mieszkańcy akademików przy ul. Skarżyńskiego po raz pierwszy przygotowali prezenty mikołajkowe dla dzieci swoich kolegów i koleżanek z akademika „Rumcajs”.


„Mikołajki – Studenci Dzieciom" to wydarzenie, które w tym roku ma 35. rocznicę. Jest to moim zdaniem coś wspaniałego, ponieważ nieprzerwanie od tylu lat Politechnika Krakowska wspiera poszczególne placówki opiekuńczo-wychowawcze – mówi Kinga Wojciechowska – Wiem, że teraz jest bardzo wyjątkowy i ciężki czas, ze względu na wiele sytuacji niezależnych od Nas. To powoduje wiele obaw, ale w stu procentach motywuje mnie myśl, że 162 tegorocznych podopiecznych może mieć Mikołajki, których nigdy nie zapomną. Dla mnie uśmiech tych dzieci będzie największą nagrodą.

 

Studenci Politechniki Krakowskiej w tym roku chcą pomóc aż 10 placówkom. Do 29 listopada będą zbierać fundusze dla: Domu Dziecka „Dworek Marzeń” w Olkuszu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Perspektywa” w Bochni, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie, Jednostki Wpierającej Rodzinę – Dąbrowa Tarnowska, Domu Dziecka „Pomocna Dłoń” w Olkuszu, Domu Dziecka nr 1 w Jasieniu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Azymut” w Bochni, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini.

 

Podobnie jak w ub. roku, można przygotować paczkę samemu lub w grupie koleżeńskiej (studenckiej, pracowniczej). Szczegóły wkrótce na fanpage'u akcji.

 

Mimo że akcja dopiero się rozpoczyna, to już mogę stwierdzić, że Politechnika Krakowska ma niesamowitych studentów-wolontariuszy, którzy zawsze i wszędzie są chętni do pomocy – podkreśla koordynatorka akcji.

 

 


Zachęcamy do śledzenia informacji o akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom” na Facebooku.

 

 

 

(JS)

 

 

Fot. Jan Zych

 

 

{fastsocialshare}

 

 

 

 

28 czerwca ruszyła rejestracja kandydatów na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Rekrutacja prowadzona na studia zaczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zakończy się we wrześniu. Absolwenci studiów I stopnia mogą się rejestrować na kierunki: architektura krajobrazu w języku angielskim, informatyka, informatyka w języku angielskim, matematyka, elektrotechnika i automatyka, budownictwo, transport, fizyka techniczna (specjalność Modelowanie Komputerowe - ang.), inżynieria materiałowa, energetyka i inżynieria środowiska.

 

 

Absolwenci studiów I stopnia na kampusie uczelniRozwinięcie kompetencji zawodowych, umiejętności specjalistycznych i organizacyjnych, to tylko niektóre z korzyści studiów II stopnia, jakie wymieniają absolwenci studiów magisterskich na Politechnice Krakowskiej. Dzięki możliwościom poszerzenia wiedzy zdobytej na studiach inżynierskich, absolwenci Politechniki Krakowskiej doskonale radzą sobie na rynku pracy. Badania uczelnianego Biura Karier pokazują, że ukończenie studiów II stopnia sprzyja znalezieniu pracy w zawodzie. Wśród absolwentów studiów magisterskich na PK aż 93,3 proc. pracuje, z czego 67 proc. znalazło pracę jeszcze przed obroną dyplomu. Dodatkowo, ukończenie studiów II stopnia pomaga znaleźć pracę zgodną z wykształceniem i korzystnie wpływa na zarobki – wynagrodzenia osób posiadających tytuł magistra są średnio o 500 zł wyższe niż osób legitymujących się tytułem inżyniera.

 

Szeroko zakrojona współpraca Politechniki Krakowskiej z czołowymi firmami (m.in. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Siemens) daje szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego. Wielu studentów po odbyciu praktyk i staży – często płatnych – znajduje w tych firmach zatrudnienie.

 

Do dyspozycji studentów Politechniki Krakowskiej pozostają doskonale wyposażone laboratoria i infrastruktura badawcza, w których mogą rozwijać swoje pomysły, takie jak m.in. elektroniczna proteza ręki. Jej twórczyni – Agnieszka Tkaczyk z inżynierii biomedycznej – zwyciężyła w kategorii „Studencki projekt roku” konkursu „Pro Juvenes”, organizowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także została laureatką 14. edycji konkursu „Kraków bez barier”.


Aktywni naukowo studenci mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego. W roku akademickim 2020/21 do studentów i doktorantów PK trafiło aż 200 tys. zł w uznaniu za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne.

 

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym odbywa się tylko na niektórych wydziałach Politechniki Krakowskiej. Kandydaci mogą dokonać rejestracji w Systemie Rekrutacyjnym do 14 września br. (na kierunki prowadzone na Wydziale Architektury do 12 września). Postępowanie kwalifikacyjne (poza WA) zostanie przeprowadzone pomiędzy 15 a 16 września. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi 17 września. Wpisu będzie można dokonać od 17-22 września.


Kandydaci na studia na kierunek architektura krajobrazu w języku angielskim będą musieli złożyć swoje portfolio w wersji elektronicznej w dniach 2-13 września. Postępowanie kwalifikacyjne oraz test kompetencyjny z języka angielskiego odbędą się 16 września. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zaplanowano na 17 września. Wpis na studia będzie możliwy od 20 do 23 września (do godz. 15.00).

 

Wszystkie niezbędne informacje o kierunkach studiów, harmonogramach, dokumentach itp. znajdują się na stronie Portalu Rekrutacyjnego uczelni. Kandydaci mogą przesyłać swoje pytania na adresy e-mail Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Działu Promocji za pośrednictwem Messengera.

 

(JS)

 

 

Fot. Jan Zych

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
3 listopada br. odbyła się Gala Sportu Akademickiego AZS Kraków. Podczas wydarzenia, którego gospodarzem była Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, przedstawiciele Politechniki Krakowskiej – prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK mgr Barbara Grabacka-Pietruszka oraz prezes Klubu Uczelnianego AZS PK mgr inż. Krzysztof Pszczółka – odebrali puchar i dyplom za zajęcie przez politechnicznych sportowców III miejsca w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Małopolski w sezonie 2021/22. – To ogromny sukces całego Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej – zawodniczek, zawodników i trenerów. W minionym sezonie udało nam się wystartować niemal we wszystkich dyscyplinach, co szczególnie cieszy – mówi Krzysztof Pszczółka. 
 
Puchar i dyplom dla sportowców z Politechniki KrakowskiejW poprzednim roku akademickim studenci-sportowcy z Politechniki Krakowskiej odnieśli mnóstwo sukcesów, rywalizując w ramach różnych imprez sportowych, w tym rangi mistrzowskiej. W ramach rywalizacji drużynowej Akademickich Mistrzostw Małopolski, żacy z PK zajęli następujące lokaty: I miejsce w lekkiej atletyce (mężczyźni), I miejsce w tenisie stołowym (mężczyźni), II miejsce w judo, II miejsce w tenisie (kobiety), II miejsce w tenisie (mężczyźni), II miejsce w siatkówce plażowej kobiet, III miejsce w biegach przełajowych mężczyzn, III miejsce w brydżu, III miejsce w kolarstwie górskim (mężczyźni), III miejsce w piłce ręcznej mężczyzn, III miejsce w snowboardzie (kobiety), III miejsce w snowboardzie (mężczyźni), III miejsce we wspinaczce mężczyzn. Bardzo dobre rezultaty pozwoliły Politechnice Krakowskiej na zajęcie III miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Małopolski. 
 
To ogromny sukces całego Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej – zawodniczek, zawodników i trenerów. W minionym sezonie udało nam się wystartować niemal we wszystkich dyscyplinach, co szczególnie cieszy. Tym bardziej, że sezon 2021/22 był dość trudny, gdyż cały czas wisiało nad nami widmo pandemii, a nasz klub nie odbudował się w pełni – mówi prezes KU AZS PK mgr inż. Krzysztof Pszczółka. – Chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu. Szczególne podziękowania dla rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza, prorektora ds. studenckich dr inż. Marka Bauera, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK mgr Barbary Grabackiej-Pietruszki oraz wszystkich dziekanów, którzy nas wspierali przez cały poprzedni rok
 
W klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Małopolski I miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza, a II – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. AMM to liga sportowa przeprowadzana w trakcie roku akademickiego, obejmująca rozgrywki w kilkudziesięciu dyscyplinach. Organizatorem zmagań jest AZS Kraków. Udział w rozgrywkach biorą uczelnie z Małopolski, które rywalizują o tytuł Akademickiego Mistrza Małopolski. Zdobywa go uczelnia, która zgromadzi największą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej. 
 
U progu nowego sezonu akademickich zmagań sportowych, prezes AZS PK Krzysztof Pszczółka zachęca studentów Politechniki, by wstępowali w szeregi Związku: – Cały czas prowadzimy nabór do kilku sekcji. Poszukujemy w szczególności nowych zawodniczek. Mamy ogromny potencjał, który potrafimy przekuć w sukcesy, więc jeśli ktoś chciałby wstąpić – serdecznie zapraszam
 
(bk)
 
 
Fot. Joanna Skowrońska
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Doktorantki z Politechniki Krakowskiej – Monika Topa, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Karolina Mazur – znalazły się w gronie ponad dwustu osób, które zostały wyróżnione przez ministra edukacji i nauki stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Laureaci konkursu będą pobierać stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do trzech lat.
 
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 23 czerwca br. Ministerstwo nagrodziło stypendiami 217 młodych naukowców, w tym 52 doktorantów, którzy prowadzą innowacyjne badania na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie.
 
W tegorocznej edycji wpłynęło łącznie 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne. Doktorantki z Politechniki Krakowskiej – Monika Topa, Sonia Kudłacik-Kramarczyk i Karolina Mazur – zostały nagrodzone w dyscyplinie naukowej „inżynieria materiałowa”. Będą otrzymywały miesięczne wsparcie w wysokości 5 390 zł. 
 
Wnioski o stypendium dla wybitnych młodych naukowców zostały ocenione przez specjalny ministerialny zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, tak aby wsparcie mogło trafić do naukowców z różnych środowisk naukowych. Laureaci stypendium musieli uzyskać co najmniej 78 na 100 punktów. W przypadku doktorantów, próg uprawniający do otrzymania stypendium został ustalony na poziomie 68 na 100 punktów, co wynika z przepisów rozporządzenia, gwarantującym młodym naukowcom posiadającym status doktoranta przyznanie minimum 50 stypendiów. 
 
Lista laureatów stypendium dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Województwo Małopolskie i Politechnika Krakowska zacieśniają współpracę. 3 listopada br. porozumienie o prowadzeniu wspólnych projektów inżynierskich, programów badawczych i dydaktycznych m.in. w zakresie infrastruktury komunikacyjnej Małopolski podpisali wicemarszałek Łukasz Smółka oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyła także prof. PK Lucyna Domagała, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK (ze strony uczelni będzie realizował umowę) oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja.

 


Rektor Białkiewicz i wicemarszałek Smółka podpisują porozumieniePodpisana dziś (3 listopada 2022 r.) ramowa umowa uczelni z województwem małopolskim dotyczy m. in. współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz prac naukowych i naukowo-technicznych dotyczących stanu dróg i mostów w Małopolsce, nadzoru merytorycznego ekspertów Politechniki Krakowskiej nad istniejącą oraz planowaną infrastrukturą drogowo-mostową regionu, konsultacji specjalistycznych oraz wspólnych działań edukacyjnych, szkoleniowych i publikacyjnych. W ramach współpracy możliwe będzie również opracowanie wytycznych w zakresie wymagań dla przyszłych realizacji drogowych. Podpisana dziś umowa nawiązuje do zawartego w ubiegłym roku porozumienia w sprawie udziału małopolskich uczelni, w tym Politechniki Krakowskiej, w Radzie Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski.


Cieszę, że Politechnika Krakowska będzie mogła w jeszcze szerszym wymiarze wesprzeć rozwój Małopolski i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Ramowa umowa z województwem małopolskim dotyczy m.in. szerokiego udziału naszych specjalistów w nadzorze nad infrastrukturą komunikacyjną regionu. Politechnika Krakowska, zwłaszcza Wydział Inżynierii Lądowej, ma światowej klasy ekspertów w obszarze inżynierii drogowej, mostowej i kolejowej. Ich ogromna wiedza i praktyczne doświadczenia będą na pewno cenną pomocą dla jednostek województwa, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury drogowo-mostowej. Na współpracy skorzystają także nasi naukowcy i studenci, zyskując nowe tematy badawcze i możliwość uczestniczenia w rozwiązywaniu ciekawych problemów inżynierskich – mówił podczas uroczystego podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim WM prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki. Jak podkreślał służba społeczeństwu, zaangażowanie w sprawy Małopolski i Krakowa są wpisane w misję Politechniki Krakowskiej. – Realizujemy ją w sposób aktywny i twórczy. Bez cienia przesady mogę powiedzieć, że nie ma ważnych spraw regionu i Krakowa bez eksperckiego głosu Politechniki Krakowskiej – podkreślił rektor PK.


Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, który w imieniu województwa sygnował umowę, zaznaczał: – Województwo Małopolskie nieustannie dąży do usprawnienia rozwoju oraz utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Nieprzypadkowo, największa pozycja w budżecie województwa przeznaczona jest na transport i drogownictwo. Wykorzystujemy w praktyce najnowsze osiągnięcia nauki oraz innowacyjne rozwiązania techniczne. Właśnie dlatego zawarte porozumienie jest dla nas niezwykle istotne.

 

Stoją: Prodziekan Lucyna Domagała, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz udziela mediom wywiadu Profesor Lucyna Domagała, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, udziela wywiadu

 


Realizacją porozumienia, które ma przyczynić się m.in. do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników małopolskich dróg, ze strony PK będzie się zajmował Wydział Inżynierii Lądowej PK. – Kadra naszego wydziału to liczna grupa ekspertów z różnych obszarów związanych z budownictwem. Dla realizacji właśnie zawieranej umowy największe znaczenie będzie miało doświadczenie i dorobek naukowy pracowników takich jednostek jak: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych, a w szczególności Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych – podkreśliła prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK. – Eksperckie doświadczenie zawodowe oraz ogromna wiedza naszych naukowców związana z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej i mostowej będą miały bezcenne znaczenie dla realizacji umowy, w tym zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej w Małopolsce.


Koordynatorem umowy na PK i jej inicjatorem jest dr inż. Piotr Gwoździewicz z Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych WIL PK, która od lat 50. ubiegłego wieku (wówczas pod nazwą Katedry Budownictwa Żelbetowego) nieprzerwanie bierze udział w rozwoju technologii konstrukcji sprężonych, zarówno na polu naukowym, jak i w obszarze jej wdrożeń. Pracownicy Katedry prowadzą także działania doradcze na potrzeby różnych podmiotów, m.in. zarządzających infrastrukturą drogową i mostową. – Obiekty mostowe są jednym z najbardziej istotnych rodzajów infrastruktury budowlanej, których trwałość i bezpieczeństwo nie znoszą kompromisów. Dla trafnej oceny stanu takich obiektów konieczna jest wiedza techniczna, inżynierska, szczegółowa znajomość zawiłości technologii, ale także znajomość szeregu zjawisk, które mogą mieć wpływ na procesy postępujące w konstrukcji. Opracowania i ekspertyzy poświęcone tematyce konstrukcji sprężonych autorstwa pracowników naszej katedry pozwalają wyjaśnić takie zjawiska. Stanowią także podstawę do podejmowania działań w zakresie utrzymania obiektów – wyjaśnia dr inż. Piotr Gwoździewicz. Stąd – jak podkreśla ekspert PK – płyną ważne korzyści z umowy o współpracy województwa i jego jednostek (w tym zwłaszcza Zarządu Dróg Wojewódzkich) z uczelnią: – Eksperci Politechniki wesprą procesy odpowiedniej oceny infrastruktury komunikacyjnej pod względem jej trwałości, bezpieczeństwa i działań koniecznych dla optymalnej eksploatacji. Z drugiej strony umowa o współpracy stworzy nam naukowcom możliwości potwierdzania w praktyce wyników dociekań badawczych opartych na modelach teoretycznych i badaniach w laboratorium. To ogromnie ważny krok i dla bezpieczeństwa infrastruktury w Małopolsce, i dla postępu wiedzy w dziedzinie inżynierii lądowej.

 

(mas)

 

Na zdjęciach, 1) wicemarszałek Łukasz Smółka oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz; 2) od lewej: prof. Lucyna Domagała, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz oraz Katarzyna Węgrzyn-Madeja, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie; 3) rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz; 4) prof. Lucyna Domagała, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej / fot. Jan Zych

 

 

{fastsocialshare}

 
 
22 czerwca br. Politechnika Krakowska i Politechnika Białostocka podpisały z Uniwersytetem Tianjin Chengjian w Chinach szczegółową umowę dotyczącą funkcjonowania Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej (ang. International School of Engineering). Dzięki niej chińscy studenci będą kształcić się pod okiem naukowców z Polski i otrzymają podwójny dyplom. Eksperci z PK zajmą się edukowaniem na kierunkach architektura oraz architektura krajobrazu, a dydaktycy z Białegostoku na budownictwie i inżynierii środowiska
 
Podpisanie umowy w sprawie Międzynarodowej Szkoły InżynierskiejTrójstronne ogólne porozumienie o utworzeniu Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej (ISE) zostało zawarte w 2017 r. Umowa z 22 czerwca doprecyzowuje zapisy dotyczące organizacji i kształcenia w ISE. Uroczystość z udziałem przedstawicieli trzech uczelni odbyła się z wykorzystaniem platformy komunikacji zdalnej. Z ramienia Politechniki Krakowskiej podpis złożył rektor prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. – Dziś formalnie konstytuuje się projekt pod nazwą Międzynarodowa Szkoła Inżynierska. Szczegółowe porozumienie między Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Tianjin Chengjian i Politechniką Białostocką wieńczy kilkuletni okres negocjacji oraz wznosi współpracę tych uczelni na wyższy poziom – mówi prof. Andrzej Białkiewicz. 
 
Międzynarodowa Szkoła Inżynierska działa w strukturach Uniwersytetu Tianjin Chengjian w mieście Tianjin położonym 114 km na południowy wschód od Pekinu, będącym dużym ośrodkiem handlu i przemysłu, a także ważnym portem nad Morzem Żółtym i ośrodkiem wydobycia ropy naftowej. Językiem wykładowym ISE jest angielski, a kształcenie odbywa się na studiach I i II stopnia.
 
Pierwsza rekrutacja do Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej została przeprowadzona w 2020 r. Założono, że każdego roku ISE przyjmie 240 studentów na studia I stopnia i 60 na II stopień. Strony umowy – PK, PB i TCU – będą prowadzić Szkołę do 2028 r., a inicjatywa może zostać przedłużona. – Międzynarodowa Szkoła Inżynierska jest wyjątkowym w skali Polski projektem trójstronnej współpracy w dziedzinie kształcenia chińskich studentów na tak masową skalę oraz uzyskiwania przez nich podwójnych dyplomów chińskiej i polskiej uczelni – tłumaczy kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz. 
 
Umowa zawarta między Politechniką Krakowską, Politechniką Białostocką i uczelnią w Tianjinie zakłada wspólne opracowywanie programów dla wszystkich rodzajów studiów, w tym celów kształcenia zawodowego, wymagań dotyczących kształcenia zawodowego, programów nauczania, planów nauczania itp. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Krakowskiej będą kształcić chińskich studentów na kierunkach: architektura oraz architektura krajobrazu. Politechnika Białostocka odpowiedzialna jest za budownictwo oraz inżynierię środowiska. Po ukończeniu nauki, chińscy studenci otrzymają dyplom ISE2odpowiednio jednej z polskich uczelni. Docelowo naukowcy z Polski mają regularnie odwiedzać Uniwersytet Tianjin Chengjian, by prowadzić tam zajęcia. Również chińscy studenci spędzą część swoich studiów w Polsce.
 
Nadzór nad prowadzeniem Szkoły sprawuje Wspólny Komitet Zarządzający. Przy okazji uroczystego podpisania umowy odbyło się pierwsze posiedzenie tego gremium, którego wiceprzewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej w kadencji 2016-2020. – Odczuwam dużą satysfakcję z faktu, że starania ostatnich czterech lat – dobra i rzetelna praca na rzecz wspólnej inicjatywy – przyniosły rezultat w postaci dzisiejszego wydarzenia. Mam nadzieję, że Międzynarodowa Szkoła Inżynierska spełni oczekiwania studentów i wszystkich współtworzących ją stron – mówi prof. Jan Kazior. 
 
Członkiem Wspólnego Komitetu Zarządzającego ISE jest także Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Funkcję prodziekana Katedry Architektury i Architektury Krajobrazu sprawuje dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK. Wicedyrektorami Katedry działającej w ramach ISE są: dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK oraz dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
(bk)
 
Fot. Joanna Skowrońska
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

W tym roku dwie inicjatywy studenckie z Politechniki Krakowskiej znalazły się w finale konkursu Pro Juvenes organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej: „Akademia e-Learningu” oraz akcja „Mikołajki – Studenci Dzieciom”. Teraz o zwycięstwie zdecydują internauci. Głosować na wybrane projekty można poprzez stronę internetową do niedzieli 6 listopada 2022 r., do godz. 20.00.

 

projuvenes 2022

 

„Akademia e-Learningu” to konferencja, która odbyła się zdalnie 26 maja 2022 r. Jej celem było udoskonalenie kształcenia zdalnego i hybrydowego, zarówno pod względem technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnych narzędzi oraz metodyki nauczania. Organizatorzy przygotowali w tym roku bardzo interesujący program: debaty, webinary, prelekcje dydaktyków o dużym doświadczeniu w nowoczesnych metodach kształcenia. Jednym z organizatorów wydarzenia był Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej.  

 

„Studenci Dzieciom – Mikołajki” są organizowane przez Samorząd Studencki PK i Radę Osiedla Domów Studenckich PK od 1987 roku. Wtedy to mieszkańcy akademików przy ul. Skarżyńskiego po raz pierwszy przygotowali prezenty mikołajkowe dla dzieci swoich kolegów i koleżanek z akademika „Rumcajs”. Do historii przeszła 30. edycja akcji w 2017 r. – studentom udało się wtedy zebrać rekordową sumę ponad 52 tysięcy zł. Tegoroczna akcja rusza 7 listopada.

 

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej organizowana od 2013 r. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw. Projekt „Akademia e-Learningu” został nominowany w kategorii „Studia na lepsze”, a „Studenci Dzieciom – Mikołajki” w kategorii „Inicjatywy społeczne”.

 

Głosowanie na projekty trwa do niedzieli 6 listopada 2022 do godziny 20.00. Głosować można codziennie za pośrednictwem strony internetowej: Głosowanie „Pro Juvenes” 2022 

 

Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku.

 

(JS)

 

{fastsocialshare}

 
 
31 studentów i doktorantów otrzymało – za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne – finansowe wsparcie w ramach programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego. 
 
W bieżącym roku akademickim został uruchomiony nowy program premiujący aktywnych studentów-naukowców. Uczelnia stworzyła na jego potrzeby własny fundusz stypendialny. W 2021 r. trafiło z niego do odnoszących naukowe i konkursowe sukcesy studentów i doktorantów 200 tys. zł (100 tys. w pierwszej, lutowej edycji i 100 tys. zł w czerwcu). Stypendia będą przyznawane dwa razy do roku za prestiżowe osiągnięcia. Mogą to być wartościowe publikacje naukowe, aktywny udział w realizowanych na PK projektach badawczych (ze środków NCN, NCBiR czy Unii Europejskiej), zrealizowane patenty oraz wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych.
 
Studenci Politechniki Krakowskiej są niezwykle aktywni, co przekłada się na duże sukcesy naukowe będące chlubą dla całej uczelni. Dlatego chcieliśmy w szczególny sposób uhonorować studentów i doktorantów za to, co robią dodatkowo poza programem studiów. Właśnie stąd wziął się pomysł na własny fundusz stypendialny i nowe stypendia, które są nagrodą dla aktywnych i motywacją do dalszej pracy – tłumaczy prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer, współinicjator własnego programu stypendialnego.  
 
W drugiej edycji programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej doceniono 22 studentów studiów II stopnia oraz 9 doktorantów. Pola ich działalności naukowej są bardzo różne. Uznanie zdobyły m.in. dokonania Magdaleny Jankowskiej i Moniki Topy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Pierwsza z pań bierze aktywny udział w projekcie badawczym w ramach konkursu TANGO 2, pn. „Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych”. Politechniczne stypendium zostało przyznane studentce technologii chemicznej również za zdobycie – wraz z zespołem badawczym – srebrnego medalu podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020. Doktorantka na WIiTCh, Monika Topa, uczestniczy w prestiżowym projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, a ponadto jest współautorką publikacji naukowej w czasopiśmie „Materials”. 
 
Wśród politechnicznych stypendystów nie mogło zabraknąć architektów. Należy do nich Patrycja Wierzchanowska – autorka publikacji „Miasta w chmurach. Ewoluujący schemat przestrzeni miast azjatyckich”, będącej częścią opracowania monograficznego z serii „Arch-Eco”. Studentka została także nagrodzona za zdobycie II nagrody w konkursie „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Troninach”. 
 
Kierowanie projektem „Nowa metoda określania efektywnych właściwości materiałów kompozytowych” (finansowanym przez NCN), a także publikacja pt. „Effective properties of composite material based on total strain energy equivalence” w periodyku naukowym „Composites. Part B, Engineering” to osiągnięcia, za które nagrodzono Annę Wiśniewską z Wydziału Mechanicznego. 
 
Wśród laureatów stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego PK znalazła się studentka transportu, Gabriela Frań, która zdobyła II miejsce w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, za swoją pracę inżynierską pt. „Analiza i koncepcja obsługi komunikacyjnej przystanku kolejowego Łuczyce”. Inny student Wydziału Inżynierii Lądowej – Kamil Wala – został doceniony za publikację „Słownik podstawowych pojęć i terminów norm ISO 19650-1 i 19650-2 – propozycja polskiej terminologii BIM”. 
 
Niezmiernie cieszy nas wysoka jakość osiągnięć studentów i doktorantów. Jesteśmy dumni ze wszystkich i z przyjemnością za nie nagradzamy – mówi prorektor dr inż. Marek Bauer. 
 
Studenci i doktoranci nagrodzeni w II edycji programu stypendialnego, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego PK: 
 
1. Agnieszka Fryźlewicz (WIiTCh)styp1
 
2. Aleksandra Wdowik (WA)
 
3. Marta Mojsik (WA)
 
4. Justyna Więcek (WM)
 
5. Karolina Szawiraacz (WM)
 
6. Patrycja Wierzchanowska (WA)
 
7. Magdalena Jankowska (WIiTCh)
 
8. Gabriela Frań (WIL)
 
9. Krzysztof Pszczółka (WIiTCh)
 
10. Dominika Krok (WIiTCh)
 
11. Monika Prokopiuk (WA)styp2
 
12. Paulina Sapuła (WIiTCh)
 
13. Klaudia Kluz (WIiTCh)
 
14. Patrycja Środa (WIiTCh)
 
15. Patryk Szymaszek (WIiTCh)
 
16. Wiktoria Kuzia (WA)
 
17. Aleksandra Paszkowska (WA)
 
18. Eduard Bairamov (WIL)
 
19. Anna Czaplejewicz (WIL)
 
20. Kamil Wala (WIL)
 
21. Jacek Bartusiak (WIL)pocig
 
22. Rafał Jaremski (WIL)
 
23. Anna Wiśniewska (WM)
 
24. Katarzyna Węglarz (Wrona) (SD)
 
25. Karolina Mazur (WM)
 
26. Maciej Pilch (SD)
 
27. Monika Topa (WIiTCh)
 
28. Krzysztof Polaczek (WIiTCh)
 
29. Mateusz Richter (WIŚiE)
 
30. Wojciech Bizoń (WM)
 
31. Emilia Franczyk (WM)
 
(bk)
 
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Politechnika Krakowska we współpracy z krakowskim oddziałem SARP ogłosiła wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych w Krakowie, obecnej siedziby Wydziału Architektury PK. Jury konkursowe, pod przewodnictwem dziekan Wydziału Architektury PK Magdaleny Kozień-Woźniak, przyznało I miejsce zespołowi projektantów pracowni Wojciech Sumlet Architektura. Zwycięska koncepcja będzie podstawą dla stworzenia wokół Pałacu w Łobzowie ogólnodostępnego parku-ogrodu – otwartego dla studentów i pracowników Politechniki oraz wszystkich mieszkańców Krakowa. O współpracy miasta z uczelnią w tej sprawie poinformowali w piątek 28 października – uczestniczący w pracach sądu konkursowego  radny m. Krakowa Grzegorz Stawowy i Jarosław Tabor, wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, jednostki miejskiej, która ma być wykonawcą parku. Po to, by mógł powstać, uczelnia zamierza długoletnio użyczyć miastu Kraków teren wokół siedziby WA PK.

 

Pierwsze miejsce za szacunek dla historii i nowoczesność spojrzenia

LobzowbecnieDo ogłoszonego w lipcu tego roku konkursu na koncepcję zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie (dawnej rezydencji królewskiej) złożono 21 wniosków o dopuszczenie do udziału. 17 uczestników zostało zaproszonych do składania opracowań studialnych. Ostatecznie złożono 5 prac konkursowych. Autorami zwycięskiej koncepcji, zgłoszonej przez firmę Wojciech Sumlet Architektura, są: Wojciech Sumlet, Maciej Pitek, Marta Lichaczewska, Michalina Hallmann, Dawid Stanek, współpraca Marek Sanecki. W nagrodę otrzymają 15 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie pracy konkursowej, kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą zagospodarowanie przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Przyznano też nagrody za 2 i 3. miejsce oraz jedno wyróżnienie honorowe (wyniki poniżej).

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu werdyktu I nagrodę przyznano za „czytelne rozwiązania uwzględniające historyczne uwarunkowania, a jednocześnie mające nowoczesny charakter. Jury wskazało, że „na wyróżnienie zasługuje klarowny podział na dwa typy przestrzeni. Pierwszy, z dużym zbiornikiem wodnym, wpisującym się w genius loci, a jednocześnie inkluzywny, atrakcyjny, o walorach ekspozycyjnych oraz odpowiadający na współczesne wyzwania środowiskowe. Drugi, stanowiący rozległą, otwartą łąkę, zapraszającą użytkowników do spotkań i akademickich dyskusji”. Sąd konkursowy docenił też takie zaproponowane w zwycięskiej koncepcji pomysły jak: czytelne wejście z narożnika, interesujący program rozwiązań proekologicznych, wysoka zielona ściana, ekranująca budynek stacji benzynowej (przy ul. Kazimierza Wielkiego), stanowiąca dobre tło dla czasowych ekspozycji. Za dużą wartość pracy uznano też interesujące rozwiązanie strefy parkingowej. 

 

Autorzy w zwycięskiej koncepcji przedstawili program funkcjonalny dla przestrzeni wokół Pałacu, który  zakłada jej strefowanie i wydzielenie obszarów o zdefiniowanym programie użytkowym. To m.in:

- strefa wejściowa od strony przystanków

- strefa expo w części południowej i zachodniej z możliwością organizacji wystaw dostrzegalnych z ulicy Królewskiej

- strefy wokół przewidzianego w projekcie zbiornika retencyjnego w formie stawu z miejscami rekreacyjnymi, groblą, „plażą”, 

- strefa „hamakowa”;

- oś historyczna w formie trasy pieszej z miejscami siedzącymi oraz donicami z ziołami zlokalizowanymi po obu stronach (przestrzeń wyciszenia).

- strefa przyrodnicza pomiędzy osią główną i historyczną (teren poprzecinany rozproszonymi utwardzeniami o roli częściowo komunikacyjnej i częściowo spacerowej)

- oś główna i oś wzdłuż budynku (obszary o charakterze reprezentacyjnym, symetrycznie obudowane oświetleniem wysokimi bollardami)

- strefa warsztatowa dla zajęć edukacyjnych

- łąka kwietna i górka (miejsce rekreacji, nauki, wypoczynku i integracji, otwarty teren na świeżym powietrzu dający duże możliwości dowolnej aranżacji.
- ogród „lawendy i fotowoltaiki” po stronie północno-zachodniej, gdzie zieleń jest przemieszana z panelami fotowoltaicznymi i wiatrakami (przestrzeń o charakterze edukacyjnym (demonstracyjnym) oraz rekreacyjnym).


Projektanci pomyśleli o rozwiązaniach proekologicznych (m.in. staw retencyjny, wiele nowych nasadzeń, wzbogacenie roślinności, mini farma fotowoltaiczna, zbilansowanie mas ziemnych,energoszczędne oświetlenie, przyjazne środowisku rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i instalacyjne). Nie zapomnieli również o tym, że przedpole pałacu jest terenem Politechniki i Wydziału Architektury, wizytówką uczelni i powinien stanowić emanację jej aspiracji. Jak wskazali w opisie koncepcji: "Przestrzeń powinna nieść treść o tym, czym wydział architektury jest i o tym, czym pragnie być. Powinna to być zatem przestrzeń kształcąca." Przewidzili więc kształcenie przez przekaz wynikający z formy przestrzeni (przez rozwiązania zrównoważone i proekologiczne, ścieżki przyrodnicze) oraz rozwiązania do prowadzenia kształcenia czynnego czyli edukacji na wolnym powietrzu (miejsca pod stoły dla zajęć warsztatowych, widownia skierowana jest w stronę łąki, skąd można prowadzić wykłady, prelekekcje, pokazy filmowe na wolnym powietrzu, przestrzeń expo w formie meandrującej ścieżki, gdzie można organizować plenerowe wystawy, prezntować plansze, makiety, rzeźby).

 

Wypowiedź prof. Tomasza Kozłowskiego, prodziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dla „Play Kraków” na temat zwycięskiej koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie

 

Politechnika otwarta na Kraków i jego mieszkańców

 

Zwyciezcykonkursu Cieszę się, że konkurs został rozstrzygnięty. To jest początek zmian oblicza Łobzowa. Uczelnia jeszcze mocniej otwiera się na Kraków i jego mieszkańców – mówił podczas ogłoszenia wyników konkursu dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, prorektor Politechniki Krakowskiej. Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK przekazywała: Chcemy to przedsięwzięcie realizować razem z miastem, dlatego za podjętą w tej sprawie inicjatywę dziękuję szczególnie władzom uczelni oraz radnemu miasta Krakowa Grzegorzowi Stawowemu.

 

Radny Stawowy, który uczestniczył w pracach sądu konkursowego, przypominał dziś, że rozmowy o zagospodarowaniu należącego do Politechniki Krakowskiej terenu przedpola Pałacu w Łobzowie w formie ogólnodostępnego parku rozpoczęły się w 2014 r. (przy okazji oddawania przez miasto do użytku przestrzeni parkowej za budynkiem WA PK, na terenie gospodarowanym przez WKS Wawel): Wtedy rozmawialiśmy z ówczesnym rektorem Kazimierzem Furtakiem o przyszłości przedpola Pałacu w Łobzowie. Tematu nie udało się sfinalizować, mimo pozytywnego nastawienia uczelni do koncepcji stworzenia otwartego parku przed budynkiem Wydziału Architektury. W zeszłym roku podjęliśmy ten temat ponownie wspólnie z nowym rektorem Andrzejem Białkiewiczem. Zadeklarował wolę uczelni przekazania ponad hektara terenu pod ogólnodostępny park. I sprawy szybko się potoczyły. Dziś mamy zgodę prezydenta Jacka Majchrowskiego na umowę dzierżawy z Politechniką, mamy przyzwolenie władz uczelni i wydziału, by otworzyć przestrzeń dla mieszkańców Krakowa i mamy wyłonioną koncepcję zagospodarowania przestrzeni przed Pałacem. Połączenie sił uczelni i miasta zaowocuje czymś dobrym - i dla mieszkańców, i dla uczelni – oceniał krakowski radny.

 

Jak przekazywał, teraz zwróci się do Rady Miasta Krakowa, by oficjalnie wystąpiła do prezydenta Krakowa, dając mu asumpt do rozmów z rektorem Politechniki. Przy deklarowanej już z obu stron woli współpracy, podpisanie listu intencyjnego w sprawie dzierżawy terenu w ciągu kilku miesięcy powinno być formalnością. W 2024 roku powinny się zacząć prace przy realizacji parku. Liczę, że mieszkańcy Krakowa i studenci będą mogli z niego skorzystać w 2025 r. Miasto sfinansuje budowę parku. Zakładam, że będzie to kwota 3,5 do 5 mln zł - mówił krakowski radny.

 

W pracach jury konkursowego uczestniczył wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Jarosław Tabor. Jak podkreślał podczas ogłoszenia wyników, zagospodarowanie terenu przedpola Pałacu w Łobzowie da możliwość domknięcia brakującego ogniwa w rewitalizacji Parku Młynówki Królewskiej, którą ZZM zajmuje się od kilku lat. – Zarządowi Zieleni przypadnie zapewne rola realizatora parku-ogrodu w Łobzowie na podstawie wyłonionej dziś koncepcji. Mamy pozytywne stanowisko prezydenta Jacka Majchrowskiego i wiceprezydenta Jerzego Muzyka wobec tej inicjatywy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie przełoży się to na podpisanie listu intencyjnego, wykonanie dokumentacji projektowej i podpisanie szczegółowej umowy z uczelnią, tak, żebyśmy mogli rozpocząć inwestycję – mówił Jarosław Tabor.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Łobzowie dotyczył nieruchomości, która kryje w sobie dawny pałac królewski. Później w przebudowanym obiekcie znalazła się Szkoła Kadetów, a od 1918 roku Szkoła Podchorążych Piechoty – Podchorążówka. Rezydencja królewska słynęła niegdyś z pięknych ogrodów. Zespół był ważnym ośrodkiem sztuki ogrodowej i przez przynajmniej dwa stulecia, w XVI i XVII wieku, wykształcił swoisty wzorzec ogrodu włoskiego. Założeniem organizatorów konkursu było uzyskanie prac, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca, pozwolą na przywrócenie świadomości społecznej o ważnym dla historii miasta obiekcie i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce. Uwzględnią przyrodnicze właściwości miejsca i maksymalnie wykorzystają jego walory widokowe oraz niezwykły potencjał wykorzystania go jako przestrzeni publicznej.

 

Ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję ogrodu-parku wokół Pałacu w Łobzowie odbyło się w piątek, 28 października w Galerii Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie, gdzie można już oglądać nagrodzone prace na wystawie pokonkursowej.

 

 

 

Wyniki konkursu Politechniki Krakowskiej i SARP oddz. w Krakowie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie, obecnej siedziby Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych

 

 

I NAGRODA w wysokości 15 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą zagospodarowanie przedpola obecnej siedziby WA PK: Wojciech Sumlet Architektura

 

Autorzy projektu: Wojciech Sumlet, Maciej Pitek, Marta Lichaczewska, Michalina Hallmann, Dawid Stanek. Współpraca: Marek Sanecki

 

Uzasadnienie: Pierwsze miejsce przyznano za czytelne rozwiązania uwzględniające historyczne uwarunkowania, a jednocześnie mające nowoczesny charakter. Na wyróżnienie zasługuje klarowny podział na dwa typy przestrzeni. Pierwszy, z dużym zbiornikiem wodnym, wpisującym się w genius loci, a jednocześnie inkluzywny, atrakcyjny, o walorach ekspozycyjnych oraz odpowiadający na współczesne wyzwania środowiskowe. Drugi, stanowiący rozległą, otwartą łąkę, zapraszającą użytkowników do spotkań i akademickich dyskusji. Podkreślić należy czytelne wejście z narożnika, interesujący program rozwiązań proekologicznych oraz wysoką zieloną ścianę, ekranującą budynek stacji benzynowej, stanowiącą dobre tło dla czasowych ekspozycji. Dużą wartością pracy jest też interesujące rozwiązanie strefy parkingowej.

 

1NagrodaPLANSZA 1NAGRODAPlansza2 1NAGRODAPlansza2

 

 

II NAGRODA w wysokości 10 000 zł: AND INVESTMENT SP. Z O.O.

 

Autorzy projektu: Andrzej Krzysztof Barysz. Współpraca: Krzysztof Rozstański, Ewa Niezabitowska, Tomasz Wróbel, Klaudia Piekacz, Klaudia Kłusek.

 

Uzasadnienie: W pracy zastosowano naturalistyczny układ nawiązujący do lokalnych zbiorowisk roślinnych. Walorem pracy jest też osiowa kompozycja w centralnej części, zaprojektowana jako ciąg pieszy. Nagrodę przyznano również za interesujące rozwiązania kwestii gospodarowania wodą w formie niecki retencyjnej i stawu – zbiornika retencyjnego oraz uwzględnienie w rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych możliwie niskiego śladu węglowego.

 

 

III NAGRODA w wysokości 5 000 zł: zespół autorski Agnieszka Wartacz, Katarzyna Łakomy, Anna Steuer-Jurek, Magdalena Raźny, Agata Fałat

 

Uzasadnienie: Nagroda za prawidłowe odczytanie walorów historycznych miejsca i próbę wielofunkcyjnej aranżacji terenu, uwzględniającej potrzeby różnych użytkowników.

 

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE: Sara Słojewska, Marta Bil, Dorota Mróz

 

Uzasadnienie: Autorzy poszukiwali odpowiedzi na nowoczesną interpretację włoskiego ogrodu renesansowego.

 

2NAGRODAPLANSZA1 2NAGRODAPLANSZA2 3NAGRODAPlansza1

 

Sąd konkursowy obradował w składzie:

 • Sędzia Przewodniczący: prof. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków
 • Sędzia Referent: prof. arch. Agata Zachariasz, z ramienia Zamawiającego
 • arch. Borysław Czarakcziew, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
 • prof. arch. Tomasz Kapecki, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, z ramienia Zamawiającego
 • prof. arch. Tomasz Kozłowski, Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków,
 • Grzegorz Stawowy, Radny Miasta Krakowa
 • arch. Marek Szeniawski, Sędzia Konkursowy SARP Odział Warszawa
 • Jarosław Tabor, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • arch. Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

Sekretarzem konkursu była dr arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc, SARP Oddział Kraków.

 

(mas)

 

Na zdjęciach, teren Pałacu w Łobzowie obecnie; członkowie zespołu, który zdobył I miejsce / fot. Jan Zych

Grafiki użyte w tekście – projekty nagrodzone w konkursie, kolejno: I miejsce (u góry); II miejsce i III miejsce (na dole)

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Politechnika Krakowska już kolejny rok utrzymuje się w gronie najlepszych uczelni na świecie. 8 czerwca br. został opublikowany najnowszy ranking QS World University Rankings. Oprócz PK znalazło się w nim 18 szkół wyższych z Polski. 
 
QS World University Rankings jest jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych (obok Rankingu Szanghajskiego, THE World University Rankings i US News Global University Ranking). Zestawienie przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy.
 
 
W rankingu zostało ujętych 1300 szkół wyższych z całego świata, w tym 19 polskich uczelni (w 2020 r. było ich 15). Najwyżej uplasował się Uniwersytet Warszawski (308 pozycja w zestawieniu), Uniwersytet Jagielloński (309) oraz Politechnika Warszawska (501-510). Politechnika Krakowska znalazła się w przedziale 801-1000 wraz z: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniką Poznańską,  Politechniką Śląską, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Politechniką Wrocławską. Notowane po raz pierwszy w rankingu: Politechnika Lubelska, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zostały sklasyfikowane w przedziale 1001-1200. 
 
Na czele światowego zestawienia odnotowano uczelnie ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce zajął Massachusetts Institute of Technology (MIT), drugie – Uniwersytet Oksfordzki, a na trzecim uplasowały się ex aequo Uniwersytet Stanforda i University of Cambridge. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
20 października br., po generalnym remoncie, otwarto nowe przestrzenie Muzeum Politechniki Krakowskiej. Mieszczące się w budynku dawnego aresztu koszar austro-węgierskich Muzeum PK zyskało nowe pomieszczenia wystawowe, a nawet kameralną salę koncertową. Jest już też w pełni  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 
Otwarcie Muzeum PK po remoncieW ciągu ostatnich 10 lat na prace związane z remontem zabytkowego budynku muzeum Politechnika Krakowska przeznaczyła ponad 3,7 mln zł. Były to środki własne uczelni oraz pozyskane m.in. ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, PFRON-u, budżetu państwa. Największe prace remontowe trwały od 2015 r. – W kadencji rektora Kazimierza Furtaka zmieniono pokrycie dachu, więźbę dachową oraz wymieniono stolarkę okienną. Odnowiono również elewację – mówi Lilianna Lewandowska, kierownik Muzeum PK.  W 2020 r., wraz z początkiem kadencji rektora Andrzeja Białkiewicza, rozpoczął się kolejny etap prac nad renowacją budynku muzeum. Służyły przede wszystkim dostosowaniu infrastruktury muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wymogów związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Budynek został wyposażony w windę i toaletę, które dają możliwość zwiedzania osobom mającym trudności w poruszaniu się. Są też specjalne oznaczenia dla osób niedowidzących. W całym muzeum zamontowano system dostosowany do obecnie obowiązującego prawa przeciwpożarowego. Spektakularną metamorfozę przeszły też muzealne wnętrza. – Przestrzeń wystawiennicza została wyposażona w nowoczesny system oświetlający ekspozycje. Konserwacji poddano stolarkę drzwiową na piętrze, zrekonstruowano drewniane obejście głównej hali, podłogi w celach na piętrze. Odnowiono metalowe elementy wystroju wnętrza – opisuje Lilianna Lewandowska. 
 
Muzeum PK ma teraz nowe przestrzenie wystawowe na parterze budynku (wcześniej działał tu CTT PK), a także salę audiowizualną, która może zmieniać się w kameralną salę koncertową. Pierwszy koncert już tu wybrzmiał. Podczas oficjalnego otwarcia odnowionej przestrzeni muzeum prof.  Krzysztof Kluszczyński z WIEiK PK muzycznie opowiedział na fortepianie historię Politechniki utworami wielkich kompozytorów, m.in. Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego i Franciszka Liszta. 
 Otwarcie Muzeum PK po remoncie
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej najpierw pandemią, a potem remontem, muzeum jest już otwarte dla zwiedzających (codziennie w godz. 10.00-15.00). Obecnie prezentowane są tu stałe ekspozycje, poświęcone m.in.: dziedzictwu głównej siedziby Politechniki Krakowskiej, czyli dawnym koszarom Arcyksięcia Rudolfa przy ul. Warszawskiej wraz z budynkiem aresztu, retrospektywie na temat działalności Muzeum PK, źródłom Politechniki w Krakowie, bibliotece muzealnej. Dla zwiedzających udostępniono też salę tradycji akademickiej (z pocztem rektorów oraz pamiątkami akademickimi z czasów powstawania uczelni) oraz spacerniak z czasowymi wystawami: Historyczne lokalizacje Politechniki Krakowskiej oraz Pierwsze 50 lat PK. Jest też mini ekspozycja stała, poświęcona patronowi PK Tadeuszowi Kościuszce. Historię uczelni można też poznać w muzeum dzięki specjalnej animacji filmowej pt. Od Tadeusza Kościuszki do Politechniki Krakowskiej.
 
20 listopada, w ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich, Muzeum Politechniki Krakowskiej, przy współpracy z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych i Wydziałem Architektury Wnętrz krakowskiej ASP zaprosi na prezentację instalacji artystycznej poświęconej twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza, nieprzeciętnego architekta, konserwatora, rektora krakowskiej ASP, pierwszego dziekana Wydziału Architektury Politechniki w Krakowie. Instalacja obejmuje impresje na temat obiektów architektonicznych autorstwa Adolfa Szyszko-Bohusza. Autorami prac są: dr Hubert Albertusiak, dr Patrycja Ochman-Tarka, dr Wojciech Kapela, mgr Kaja Czajczyk, mgr Anna Bas. Kuratorem wystawy jest prof. Beata Gibała-Kapecka. 
 
Muzeum Politechniki Krakowskiej zostało powołane decyzją Senatu Politechniki Krakowskiej 4 czerwca 2004 r. Za swoją siedzibę ma budynek dawnego aresztu koszar austro-węgierskich z XIX w., wpisany do rejestrów zabytków miasta Krakowa. Kolekcja Muzeum PK obejmuje obiekty związane z historią uczelni i jej patrona, m.in. dokumenty, druki, fotografie, grafiki, instrumenty naukowe, medalierstwo, odznaczenia, pieczęcie uczelniane, projekty architektoniczne i konstrukcyjne, rzemiosło artystyczne, rzeźby, tkaniny. Muzeum wydaje własny Biuletyn, Zeszyty Historyczne Muzeum PK oraz Katalog Wystaw Muzeum (wydawnictwa nieregularne). Ma też własną bibliotekę z czytelnią udostępniającą jej zbiory. Działalnością merytoryczną jednostki zajmuje się Rada Muzeum. Pracami muzeum kierują prof. Marcin Chrzanowski, kustosz/pełnomocnik rektora ds. działalności naukowej i wydawniczej oraz Liliana Lewandowska, kustosz/kierownik Muzeum PK. 
 
 
 
(mas)
 
 
 
Na zdjęciach, 1) rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i prof. Kazimierz Furtak (rektor PK w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016) odsłaniają tablicę pamiątkową w Muzeum PK / fot. Jan Zych; 2) odnowione przestrzenie Muzeum PK / fot. Małgorzata Syrda-Śliwa
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
9 czerwca br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 odbyło się spotkanie z laureatami XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, podczas którego wręczone zostały nagrody. W wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK, reprezentujący przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
Olimpiada 3
 
Już po raz 24. uczniowie liceów i techników wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, mierząc się z zagadnieniami z zakresu podstaw programowych dla zawodów budowlanych oraz matematyki, fizyki i chemii. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań budownictwem, lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych, zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa oraz stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami. Politechnika Krakowska i jeden z najstarszych wydziałów uczelni – Wydział Inżynierii Lądowej, wspierają tę inicjatywę. Komitetowi Okręgowemu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z siedzibą w Krakowie przewodniczy dr inż. Marcin Radoń z WIL PK. Organizatorem głównym Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 
 
OWiUB odbywała się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Zawody okręgowe XXXIV Olimpiady zorganizowano 6 marca br. Do rywalizacji przystąpiło 104 uczniów szkół średnich z Małopolski. Z tego grona wyłoniono 18 finalistów:
 Olimpiada 1
1. Anna Musiał (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

2. Piotr Chlipała (IV Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej)

3. Franciszek Hutek (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

4. Krzysztof Wielek (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

5. Łukasz Dziedzic (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

6. Wojciech Skowronek (IV Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

7. Mariusz Mika (IV Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach)

8. Karol Sułkowski (IV Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej)

9. Joanna Palac (II Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)Olimpiada 2

10. Sara Burdek (III Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

11. Jakub Sułkowski (II Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

12. Igor Malisz (III Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)

13. Dawid Siudut (III Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku)

14. Krzysztof Mól (IV Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej)

15. Błażej Kwaśny (IV Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej)

16. Martyna Talarczyk (II Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej)

17. Marcelina Paździo (IV Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie)
 
18. Katarzyna Łukaszczyk (IV Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego Zakopanem)
 
 
Od lat w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych czołowe miejsca zajmują uczniowie szkół limanowskich. Obecny rok był dla nich wyjątkowo udany. Prawdziwy triumf odniósł Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. J. Tischnera w Limanowej, którego reprezentanci świetnie poradzili sobie z etapem okręgowym, a następnie okazali się najlepsi w Polsce. W zawodach centralnych, które zorganizowano 16 kwietnia br. w Gdańsku, zdobyli łącznie 516 punktów i tym samym uplasowali się na pierwszym miejscu w rankingu szkół. Najwyższe miejsce indywidualnie w finałowych zawodach XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zajął Krzysztof Wielek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej. Piąty był Piotr Chlipała z Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. 
 
Podczas spotkania w „Działowni” zarówno prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, jak i dziekan WIL prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata zachęcali finalistów i laureatów OWiUB do podjęcia studiów na Politechnice Krakowskiej. Prof. Szarata zwrócił uwagę, że kierunek budownictwo oferowany przez Wydział Inżynierii Lądowej ma bardzo szeroko rozwiniętą współpracę z firmami z branży budowlanej, co znacznie ułatwia studentom start na rynku pracy oraz zdobywanie potrzebnych kompetencji. 
 
(ps, bk)
 
 
Na zdjęciach, rozdanie nagród laureatom i finalistom XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (9 czerwca 2021 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
W dniach 26-27 października – w ramach obchodów 175-lecia Kolei w Krakowie – odbywa się III Ogólnopolski Zjazd Uczniów Klas Kolejowych. Gospodarzem wydarzenia jest Zespół Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego – szkoła z Technikum Komunikacyjnym. W Zjeździe uczestniczą pracownicy Politechniki Krakowskiej, w tym Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. 
 
Zjazd Klas Kolejowych26 października wykład podczas szkolnej konferencji naukowej wygłosili przedstawiciele Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu z Wydziału Mechanicznego PK, kierownik Katedry dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK i mgr inż. Bartosz Szachniewicz (na zdjęciu / źródło: Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu). Wystąpienie nosiło tytuł: „Nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa kolejowych środków transportu”. Pracownicy PK szeroko omówili cele, wymagania i stosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pasywnego w nowoczesnych pojazdach kolejowych. Działania te mają na celu zredukowanie skutków zdarzeń niebezpiecznych w odniesieniu do uszkodzeń konstrukcji pojazdu oraz ewentualnych obrażeń wśród pasażerów. Wykład został zwieńczony prezentacją innowacyjnej specjalności kształcenia kadry inżynierskiej – inżynierii pojazdów szynowych, uruchomionej w 2017 r. na Wydziale Mechanicznym PK. 
 
Specjalność prowadzona jest na studiach I stopnia na kierunku środki transportu i logistyka. Pojawienie się IPS w ofercie Politechniki było odpowiedzią na potrzeby pracodawców, którzy pilnie poszukują specjalistów w dziedzinie inżynierii pojazdów szynowych. Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni PK, a także praktycy branży, m.in. z takich firm, jak: NEWAG SA, Instytut Kolejnictwa, MEDCOM, PLASTWAG, Urząd Transportu Kolejowego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Strategicznym partnerem specjalności jest firma NEWAG SA – czołowy polski producent pojazdów szynowych. Grupy studenckie w ramach specjalności liczą maksymalnie 15 osób, co sprawia, że kształcenie spełnia założenia idei „mistrz - uczeń”, czyli odpowiednio intensywnej, indywidualnej opieki wykładowców i wykwalifikowanych praktyków nad studentem. Ogromnym atutem IPS są – odbywane w ostatnim semestrze – specjalistyczne praktyki inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) w firmach przemysłu szynowego. 
 
Kształcenie przyszłych specjalistów branży kolejowej ułatwia nowoczesna infrastruktura i laboratoria uczelni. Przykładem może być pierwszy polski symulator tramwaju NGT6, który powstał na Wydziale Mechanicznym i stanowi wyjątkowe laboratorium badawczo-dydaktyczne. Urządzenie składa się z wiernie odzwierciedlonej kabiny tramwaju, układu projekcji scenerii jazdy, stanowiska instruktażowego oraz specjalnego programu symulacji jazdy. Podczas wirtualnej przejażdżki można zasymulować wszelkie możliwe niespodzianki, zdarzające się prowadzącym pojazd, jak śliskie tory, wtargnięcie pieszego lub samochodu na drogę, awaria tramwaju. Projekt jest ciągle rozwijany, dodawane są nowe funkcje i elementy oprogramowania. Od 2021 r. symulator tramwaju wspomaga szkolenie kandydatów na motorniczych krakowskiego MPK.
 
Niezwykłe laboratorium działa również na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. LIRK, a więc Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego, wyposażone jest w stworzony na PK symulator ruchu kolejowego. To jedna z niewielu takich pracowni dydaktycznych w Polsce, w której studenci oraz pracownicy firm kolejowych mogą w bezpiecznych warunkach uczyć się kierowania ruchem kolejowym, także w sytuacjach nadzwyczajnych. LIRK wyposażono w 12 stanowisk komputerowych odzwierciedlających stanowiska pracy współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz punkt instruktora, nadzorującego i kontrolującego symulację. Podczas zajęć w pracowni symulowany jest ruch kolejowy według zadanego rozkładu jazdy. Rolą osób szkolonych jest sterowanie ruchem pociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a do tego prowadzenie dokumentacji ruchowej oraz obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i innych systemów. Z symulatora ruchu kolejowego korzystają m.in. studenci specjalności transport kolejowy (II stopień studiów na kierunku transport) na Wydziale Inżynierii Lądowej. WIL, podobnie jak WM, zawarł szereg umów z wiodącymi firmami branży kolejowej, np. w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwiając w ten sposób start w pracy zawodowej. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
10 czerwca br. o godz. 19.30 odbędzie się koncert z okazji jubileuszu 30-lecia Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata”. W wydarzeniu będzie można uczestniczyć wirtualnie za pośrednictwem serwisu YouTube. Chórzyści z PK przygotowali ciekawy repertuar, w tym muzyczne niespodzianki.
 
Podczas jubileuszowego koncertu „Cantaty” usłyszymy m.in. utwory Claudio Monteverdiego, Zbigniewa Wodeckiego czy Ēriksa Ešenvaldsa. Transmisja on-line odbędzie się 10 czerwca o godz. 19.30 na kanale chóru w serwisie YouTube
  

 
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” powstał w 1990 r. Od 2001 r. jego dyrygentem jest mgr Marta Stós. Zespół gromadzi studentów i absolwentów krakowskich szkół wyższych. „Cantata” prezentuje bogaty i zróżnicowany repertuar składający się z utworów polskich i zagranicznych. – Śpiewaliśmy i wciąż śpiewamy utwory kompozytorów wszystkich epok – od muzyki dawnej przez klasycznych, romantycznych aż do współczesnych. W repertuarze mamy wielkie dzieła wokalno-instrumentalne, jak oratoria czy msze, pieśni, psalmy, kolędy, gospel, utwory świeckie, pieśni patriotyczne, muzykę rozrywkową – tłumaczy Marta Stós.
 
Chór aktywnie uczestniczy w życiu Politechniki Krakowskiej uświetniając oficjalne uroczystości, a także jest stale obecny na mapie kulturalnej Krakowa. W ciągu trzydziestu lat działalności zdobył wiele nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konkursów oraz festiwali. – Chór „Cantata” wpisał się trwale w tradycję Politechniki Krakowskiej. Jego obecność przy najważniejszych uczelnianych wydarzeniach dodaje im rangi i niepowtarzalnej atmosfery. Jest nieodłącznym towarzyszem uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki, Święta Szkoły czy okolicznościowych posiedzeń Senatów PK. Godnie reprezentuje i wspaniale promuje Politechnikę Krakowską podczas licznych koncertów w kraju i zagranicą. Jako zdobywca wielu nagród i wyróżnień dostarcza nam wielu powodów do dumy. Naszym studentom tworzy przestrzeń do rozwoju talentów i pasji, prawdziwego obcowania ze sztuką – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.
 
W ostatnich latach pula nagród i wyróżnień Akademickiego Chóru PK „Cantata” poszerzyła się o: III miejsce podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż” (lipiec 2016), Złoty Dyplom w czasie IV Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (styczeń 2017), II miejsce na XXVI Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” (styczeń 2017), Srebrne Pasmo w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Voce Magna” w Żylinie na Słowacji (październik 2017), I miejsce w kategorii „Chóry akademickie” na XX Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis” (listopad 2017), Srebrną Strunę w Ogólnopolskim Konkursie Chórów „O Złotą Strunę” w Niepołomicach (kwiecień 2018), I miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż” (czerwiec 2018), Brązowy Dyplom na VIII Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (marzec 2019), „Golden Plaque” oraz I miejsce w kategorii „Chóry i zespoły wokalne” na „XXV Balkan Folk Fest 2019” w Warnie w Bułgarii (sierpień 2019), II miejsce w kategorii „Chóry amatorskie świeckie” oraz wyróżnienie dla Marty Stós podczas XXXIX Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku (wrzesień 2020), I miejsce w kategorii „Zespoły kameralne” na VIII Międzynarodowym Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (styczeń 2021). 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Plakat na X Zaduszki PK5 listopada – już po raz dziesiąty – odbędą się Zaduszki Politechniki Krakowskiej, organizowane przez Koło Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków PK i Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Samorządem Studentów. Mszę św. za zmarłych wykładowców, pracowników, wychowanków i studentów Politechniki Krakowskiej oraz słuchaczy UTW PK zaplanowano na godz. 12.00 w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1. 
 
Przygotowania do politechnicznych Zaduszek już się rozpoczęły. Społeczność PK na ponad 100 grobach zlokalizowanych na krakowskich cmentarzach, a także nekropoliach w Wieliczce, Zebrzydowicach i Michałowicach, umieściła znaki pamięci. X Zaduszki PK będą transmitowane za pośrednictwem strony internetowej swflorian.net.
 
Pierwsze Zaduszki Politechniki Krakowskiej odbyły się 8 listopada 2013 r. na Cmentarzu Salwatorskim, gdzie spoczywa blisko 20 profesorów Politechniki, m.in. Izydor Stella-Sawicki. Zaduszki w latach 2014-2019 organizowano w pierwsze soboty listopada na Cmentarzu Rakowickim. W kaplicy przed ołtarzem zapalano znicze symbolizujące zmarłych ze wszystkich wydziałów PK, spoczywających na różnych cmentarzach. 
 
Ze względu na pandemię, w 2020 i 2021 r. Zaduszki odbyły się w Bazylice św. Floriana. Mając na uwadze osoby starsze, organizatorzy tegorocznych zaproponowali, by wydarzenie ponownie odbyło się w kościele przy ul. Warszawskiej. Zaplanowane na 5 listopada (godz. 12.00) Zaduszki poprzedzi Apel Pamięci. Oprawę muzyczną zapewni Akademicki Chór PK „Cantata” pod kierunkiem Marty Stós. 
 
 
 (bk)
 
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
 
W poniedziałek 24 października o godz. 12.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” ogłoszone zostały wyniki XXIII edycji Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku – „Architektura Betonowa 2022”. Zainicjowany w 2000 r. konkurs jest efektem współpracy Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu. 
 
Na konkurs nadesłano 30 prac dyplomowych, m.in. z wydziałów architektury Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Bydgoskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Świętokrzyskiej. 
 
Zdobywcy nagród w konkursie Architektura Betonowa
 
18 października odbyły się obrady jury XXIII edycji konkursu „Architektura Betonowa 2022”. W gremium tym zasiedli: dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK (przewodnicząca jury), dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski (komisarz konkursu), szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu mgr inż. Zbigniew Pilch. Eksperci oceniali wartości architektoniczne każdego projektu oparte na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Pośród nadesłanych prac jury nominowało 17. Z tej puli wyłoniono następnie troje zdobywców nagród, a kolejne trzy projekty wyróżniono. 
 
 
Nagrody
 Nagrodzony projekt autorstwa Mateusza Tomaszewskiego
Mateusz Tomaszewski z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, autor pracy pt. „KATHARSIS. Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie”
(promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ);

 
Joanna Żybul z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, autorka pracy pt. „Architektura a nowe formy edukacji. Projekt szkoły eksperymentalnej w Warszawie”
(promotor: dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. PW, mgr inż. arch. Paweł Grodzicki);

 
Szymon Albrycht z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, autor pracy pt. „Kościół w Reykjaviku”
(promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK).
 
 
Wyróżnienia
 Nagrodzony projekt autorstwa Joanny Żybuli
Małgorzata Partyka z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, autorka pracy pt. „Znaczenie druku 3d w łagodzeniu kryzysu mieszkaniowego. Osiedle socjalne w technologii druku 3d”
(promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung);

 
Karol Leszczyński z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, autor pracy pt. „Memorium w lesie Krępieckim”
(promotor: dr hab. inż. arch. Agnieszka Duniewicz);
 

Michał Wachura z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, autor pracy pt. „VELORAUM-Projekt koncepcyjny zagospodarowania strefy węzła drogowego na przykładzie Ronda Sybiraków w Zabrzu”
(promotor: dr inż. arch. Damian Radwański).
 
 Nagrodzony projekt autorstwa Szymona Albrychta
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymali nagrody finansowane, odpowiednio 4500 zł i 1500 zł. Ponadto, dla nagrodzonych osób przygotowano statuetki „Architektura Betonowa 2022”. 
 
 
 
 
 
 
Na zdjęciu, zdobywcy nagród w konkursie „Architektura Betonowa 2022”, od lewej: Szymon Albrycht, Joanna Żybul, Mateusz Tomaszewski / fot. Jan Zych
 
Grafiki użyte w tekście – projekty nagrodzone w konkursie, kolejno prace: M. Tomaszewskiego, J. Żybuli, Sz. Albrychta / źródło: WA PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
7 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I stopnia oferowane przez Politechnikę Krakowską. Kandydaci mają do wyboru m.in.: budownictwo, automatykę i robotykę, elektrotechnikę i automatykę, architekturę krajobrazu, informatykę, inżynierię wzornictwa przemysłowego, informatykę stosowaną, informatykę w inżynierii komputerowej, geoinformatykę, inżynierię i gospodarkę wodną, środki transportu i logistykę, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię materiałową, technologię chemiczną i wiele innych. Od 19 maja do 9 czerwca trwa elektroniczna rejestracja na architekturę
 
Gwny budynek PKRejestracja na Politechnikę Krakowską odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na Portalu Rekrutacyjnym. Wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów ma następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda na kierunkach artystycznych, gdyż w rekrutacji brane są pod uwagę dodatkowe kryteria. 
 
Na większość kierunków oferowanych przez Politechnikę Krakowską rejestracja zaczęła się 7 czerwca i potrwa do 21 września (studia stacjonarne). W semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego czeka 4167 miejsc na studiach I stopnia.
 
Harmonogram rekrutacji dostępny jest w Portalu Rekrutacyjnym.
 
 
Kierunki artystyczne 
 
 
Architektura
 
Kandydaci na kierunek architektura mogą do 10 czerwca złożyć swoje portfolio w wersji elektronicznej. Tematy prac rysunkowych oraz ich kryteria zostały podane na stronie: rekrutacja.pk.edu.pl. Kandydaci powinni dołączyć do portfolio oświadczenie, że ich prace zostały wykonane samodzielnie.
 
Egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, który – ze względu na pandemię – odbędzie się zdalnie, został zaplanowany w terminie 14-15 czerwca. System rekrutacyjny ustali dla każdego kandydata w sposób losowy dzień oraz godzinę egzaminu. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie, nie później niż dwa dni przed egzaminem. Tematy egzaminu dla danej grupy będą losowane przed jego rozpoczęciem. Rysunki wykonuje się na zakodowanym przez kandydata arkuszu brystolu w technice ołówkowej czarno-białej. Indywidualny numer kodowy każdy kandydat otrzyma od członka WKR przed rozpoczęciem egzaminu. Numer kodowy powinien zostać zapisany trwałą techniką za pomocą czarnego pisaka w prawym górnym rogu arkusza. Zakodowanego arkusza brystolu nie wolno podpisywać ani oznaczać. Swoje prace należy przesłać w sposób wskazany przez WKR.
 
 
 
Wyniki egzaminu wstępnego obejmującego ocenę portfolio i wynik egzaminu zdalnego zostaną ogłoszone 23 czerwca.
 
 
Architektura krajobrazu
 
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kandydaci na architekturę krajobrazu przekazują swoje portfolio elektronicznie. Elektroniczna rejestracja na ten kierunek rozpoczęła się 7 czerwca i potrwa do 12 września. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) należy wnieść do 8 lipca. Portfolio (informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w Portalu Rekrutacyjnym) będzie można składać od 28 czerwca do 8 lipca. 
 
 
Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 12 lipca, jednak szansa na studia na kierunku architektura krajobrazu będzie jeszcze we wrześniu.
 
 
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
 
Elektroniczna rejestracja na inżynierię wzornictwa przemysłowego jest prowadzona od 7 czerwca do 12 lipca. Do 12 lipca należy również wnieść opłatę rekrutacyjną (150 zł). Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu, który składa się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin praktyczny odbędzie się 14 lipca o godz. 10.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. Tematy egzaminu zostaną przedstawione kandydatom przed jego rozpoczęciem. Po zakończeniu egzaminu kandydaci oznaczają arkusze rysunkowe, na których wykonywali zadania za pomocą czterocyfrowego kodu dostępnego w systemie rekrutacyjnym PK, a następnie skanują lub wykonują zdjęcie prac i zamieszczają w systemie rekrutacyjnym. Oryginały prac należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przesyłką poleconą na adres korespondencyjny Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego (al. Jana Pawła II 37 pok. A19, 31-864 Kraków). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego muszą załączyć oświadczenie o oryginalności i samodzielnym wykonaniu prac. 
 
W drugiej części postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzana jest ocena portfolio – należy je przesłać do 13 lipca (przesyłka polecona na powyższy adres WKR WM, dopisek: „Portfolio”). Portfolio powinno zawierać własne prace w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii.
 
 
 
Kandydaci mogą kierować pytania związane z rekrutacją na PK za pośrednictwem Messengera oraz telefonicznie. Zapraszamy też do śledzenia naszego cyklu pt. „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”, który pozwoli lepiej poznać ofertę dydaktyczną, a także zasady rekrutacji. W trakcie każdego odcinka internauci mogą zadawać pytania. 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zostali sklasyfikowani w najnowszej edycji prestiżowego rankingu TOP 2%, zawierającego nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opracowują analitycy z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategies. 
 
Ranking TOP 2% zawiera uszeregowane nazwiska 2 proc. naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy we wszystkich dziedzinach nauki, oceniana jest według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia takie kryteria, jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (także autocytowań) czy miejsce na liście autorów.
 
W zestawieniu wzięto pod uwagę 195 605 naukowców. Ich nazwiska znajdują się w bazie danych obejmujących całą karierę. Na stronie z wynikami rankingu TOP 2% zostało też opublikowane zestawienie osób, których publikacje były najczęściej cytowane przez innych autorów w 2021 r. (200 409 badaczy). 
 
 
Badacze z Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2%
 
(nazwiska uszeregowane wg pozycji zajmowanej na liście TOP 2%)
 
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. Ludwik Byszewski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr Marek Malinowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)
 
 
Badacze z Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2% za rok 2021 – publikacje najczęściej cytowane przez innych autorów w 2021 r. 
 
(nazwiska uszeregowane wg pozycji zajmowanej na liście TOP 2%)
 
 • dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)

 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr inż. Reza Teimouri (Wydział Mechaniczny) 

 • dr hab. Ludwik Byszewski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. Stanisław Drożdż (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 • dr inż. Michał Łach (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 

 

Lista TOP 2% dostępna jest na stronie internetowej: elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4

 

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 

 

Politechnika Krakowska i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zacieśniają współpracę. W środę 2 czerwca 2021 r. ramowe porozumienie w tej sprawie podpisali rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew.


rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i przewodniczący SKOZK Borysław CzarakcziewStrony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie organizacji wydarzeń naukowych, zajęć, warsztatów i szkoleń naukowych, organizacji praktyk i staży studenckich, promocji i upowszechniania nauki i sztuki oraz współpracy programowej. PK i SKOZK planują m.in. organizację wspólnych wydarzeń promujących ochronę krajobrazu kulturowego oraz odnowę zabytków, współpracę z architektami i konserwatorami dzieł sztuki, organizację praktyk studenckich związanych z realizowanymi projektami, wzajemne współdziałanie i promocję przy wydarzeniach kulturalnych.


- Współpraca Politechniki Krakowskiej i naszych specjalistów ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa wkracza w nowy etap – jeszcze ściślejszego i usystematyzowanego współdziałania. Łączy nas współdzielenie głównej idei, która przyświeca działalności SKOZK. To chęć ochrony historycznego dziedzictwa i bogactwa Krakowa, poczucie odpowiedzialności za nie, bo stanowią o wyjątkowości naszego miasta. Eksperci Politechniki Krakowskiej niemal od początku istnienia SKOZK wspierali Komitet swoją wiedzą i doświadczeniem, działało w nim i nadal działa wielu znakomitych pracowników uczelni i jej wychowanków. Mamy potencjał kadrowy, intelektualny i organizacyjny, by jeszcze mocniej zaangażować się we wspieranie działań SKOZK, dlatego cieszymy się z popisania porozumienia i czekających nas wspólnych projektów – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa został powołany 18 grudnia 1978 r. Jest organizacją społeczną, której celem jest przywrócenie do dawnej świetności architektonicznych zespołów zabytkowych Krakowa, stanowiących spuściznę narodową w dziedzinie dóbr kultury, źródło narodowej dumy i tożsamości, a zarazem integralną część dziedzictwa światowego. Swoje cele Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa realizuje poprzez finansowanie odnowy zabytków, propagowanie idei ochrony dziedzictwa, współpracę z uczelniami, organami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskami naukowymi i twórczymi.


W SKOZK działają wybitne osobistości świata nauki, kultury, sztuki, konserwatorzy, architekci, artyści, dziennikarze i duchowni, w tym gronie liczni przedstawiciele PK. W marcu br. prezydent RP Andrzej Duda na członków SKOZK powołał pięcioro pracowników uczelni: prof. Andrzeja Białkiewicza, prof. Zbigniewa Myczkowskiego, dr. hab. inż. arch. Marcina Furtaka, prof. PK, dr inż. arch. Martę Urbańską, prof. PK i mgr. inż. Mirosława Boryczkę. Na liście powołanych wcześniej w skład SKOZK również znajdują się nazwiska osób związanych — obecnie lub w latach poprzednich — z PK. Są to: dr hab. Monika Bogdanowska (od 2019 r. małopolski wojewódzki konserwator zabytków), prof. Aleksander Böhm, prof. Witold Cęckiewicz, prof. Kazimierz Flaga, dr hab. Andrzej Gaczoł, prof. Andrzej Kadłuczka. dr inż. arch. Marek Łukacz, prof. Anna Mitkowska, prof. Wacław Seruga, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. Obecnie SKOZK liczy stu czterdziestu trzech członków.

 

 

(mas)

 

 

Na zdjęciu: rektor PK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Bialkiewicz (z lewej) i przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew podpisują porozumienie / fot. Jan Zych

 

Czytaj także:

 

 

{fastsocialshare}

 

 
 
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej, były rektor tej uczelni, otrzymał w piątek 21 października tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Badacz jest specjalistą z obszaru konstrukcji i technologii połączeń klejowych materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu lotniczego, a także twórcą szkoły naukowej w zakresie technologii kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. Senat PK uhonorował prof. Józefa Kuczmaszewskiego podczas uroczystego posiedzenia w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Nadanie prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki KrakowskiejSenat PK uchwałą z dnia 23 lutego 2022 r. zdecydował, by nadać prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Zgodnie z akademicką tradycją, godność tę otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla nauki i kultury. Posiedzeniu Senatu PK w Collegium Maius przewodniczył rektor uczelni prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Uroczystość prowadził prorektor ds. nauki PK prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. W wydarzeniu uczestniczył rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater. Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK. Przedstawiając niezwykle bogate dokonania naukowe i organizacyjne laureata podkreślał, że jest on bez wątpienia jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nauk techniczno-inżynieryjnych  w Polsce, a jednocześnie prawdziwym humanistą. – Prof. Józef Kuczmaszewski jest Człowiekiem Uniwersytetu, Człowiekiem z ogromną wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami, Człowiekiem rzetelnym o wysokiej kulturze osobistej, Człowiekiem wrażliwym na potrzeby innych, posiadającym poczucie szczególnej misji publicznej spoczywającej na społeczności akademickiej, mającym świadomość trudów, odpowiedzialności, blasków, ale i niebezpieczeństw związanych z realizacją swojej pasji naukowej – mówił prof. Sebastian Skoczypiec. 
 
M.in. ten rys wielowątkowej twórczości prof. Kaczmaszewskiego wybrzmiał dobitnie w jego wykładzie, towarzyszącym uroczystości. Jak podkreślał laureat, do wyboru tematu wystąpienia „Technologia – dobrodziejstwo i przekleństwo ludzkości”, skłoniła go m.in. wojna na Ukrainie i głębokie poruszenie, które – szczególnie w świadomości uczonego – wywołuje, tak wyraźna podczas wojny, śmiercionośna twarz technologii. – Technologia jest sposobem na urzeczywistnianie naszych marzeń (...) Technologia przynosi ułatwienia dla codziennych kłopotów i wyzwań w życiu człowieka. A jednak w pewnym momencie dobrodziejstwo i przekleństwo technologii idą razem w kontrowersyjnej parze. Coraz bardziej ludzkość uświadamia sobie cenę, jaką musi płacić za coraz wyższe wymagania dotyczące jakości życia. Najbardziej złowrogie jej oblicze możemy obserwować u naszego sąsiada – Ukrainy – podkreślał nowy doktor honoris causa PK.  To od ludzi zależy, jak wykorzystają technologię. Nasza cywilizacja będzie się rozwijać, jeśli znajdziemy równowagę między rosnącą potęgą technologii a mądrością, z jaką nią zarządzamyNie zatrzymamy rozwoju technologicznego. Ten rozwój to naturalna potrzeba człowieka i naturalna konsekwencja rozwoju, to chęć poznania, to realizacja marzeń, to wreszcie potrzeba rywalizacji. Czy ten rozwój przyniesie nam szczęście, czy unicestwienie, to zależy w największym stopniu od nas. Jeszcze od nas... – wskazywał na koniec uczony. Tradycyjnie, doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej dokonał odsłonięcia swojego nazwiska na tablicy pamiątkowej w głównym budynku uczelni przy ul. Warszawskiej 24.
 
 
Wybitny badacz z Politechniki Lubelskiej
 Nadanie prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski urodził się 23 września 1951 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (od 1977 r. Politechnika Lubelska), którą ukończył w 1977 r. w specjalności technologia maszyn. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1981 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, natomiast stopień doktora habilitowanego (1996 r.) na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2007 r. prezydent RP nadał Józefowi Kuczmaszewskiemu tytuł profesora nauk technicznych. 
 
Prof. Józef Kuczmaszewski od początku swojej pracy zawodowej związany jest z Politechniką Lubelską. W latach 1993-1999 był prodziekanem Wydziału Mechanicznego PL. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Procesów i Systemów Technologicznych (1998-2000) oraz kierownika Katedry Obróbki Ubytkowej, przekształconej w 2012 r. w Katedrę Podstaw Inżynierii Produkcji (2000-2020). W roku 2002 prof. Kuczmaszewski został rektorem Politechniki Lubelskiej i funkcję tę sprawował do 2008 r. 
 
Działalność naukowa i wdrożeniowa prof. Józefa Kuczmaszewskiego dotyczy szerokiego spektrum zagadnień z obszaru inżynierii mechanicznej. Początkowo jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na badaniach połączeń klejowych metali i technologiach kształtowania właściwości warstwy wierzchniej. Kompetencje zbudowanego przez badacza zespołu naukowego zajmującego się tymi zagadnieniami są określane jako szkoła naukowa Politechniki Lubelskiej w zakresie klejenia metali. W ramach wieloletnich badań opracowane zostały rozwiązania analityczne dotyczące wpływu niedoklejeń i pęcherzy gazowych na wytrzymałość klejowych połączeń metali, a także oryginalna technologia ozonowania powierzchni w celu przygotowania jej do klejenia. Zespół pod kierunkiem prof. Kuczmaszewskiego opracował również algorytmy prognozowania wytrzymałości połączeń klejowych. 
 
Zaproponowane przez niego i jego współpracowników rozwiązania mają aplikacyjny wymiar, służą m.in. bezpieczeństwu w lotnictwie i zastosowaniom inżynierii w medycynie. 
 
 
Współpraca z przemysłem lotniczym i medykami
 
Nadanie prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki KrakowskiejUzyskany kapitał wiedzy i kompetencji w zakresie klejenia materiałów konstrukcyjnych zaowocował wieloletnią, ścisłą współpracą zespołu naukowego prof. Józefa Kuczmaszewskiego z przemysłem lotniczym, m.in. z PZL Mielec. W ramach tej kooperacji, pod kierownictwem prof. Kuczmaszewskiego zrealizowany został projekt, a co za tym idzie – obszerne badania dotyczące klejenia stopów aluminium i kompozytów epoksydowo-węglowych w technologiach secondary bonding, co-bonding i co-curing dla różnych typów połączeń oraz różnych klejów błonkowych i past. Były to badania ukierunkowane na tzw. struktury pierwszorzędowe, czyli elementy samolotu ściśle związane z bezpieczeństwem lotu.
 
Współpraca z przemysłem lotniczym zaowocowała także podjęciem przez naukowca z Politechniki Lubelskiej prac w zakresie innowacyjnych metod obróbki zaawansowanych stopów i elementów lotniczych. Kierowany przez prof. Kuczmaszewskiego zespół przeprowadził dla PZL Mielec badania procesów wysokowydajnej obróbki mechanicznej stopów tytanu i stali w celu zapewnienia produktywności w procesie hybrydyzacji, czyli połączenia technik obróbki ubytkowej i przyrostowej dla wytwarzania części i zespołów w przemyśle lotniczym. Wymiernym efektem tych prac było zwiększenie wydajności objętościowej skrawania o ok. 30 proc. w stosunku do uzyskiwanej efektywności przed rozpoczęciem projektu. Zespół z lubelskiej uczelni prowadził też dla PZL Mielec obszerne badania związane z redukcją odkształceń przy obróbce z dużymi prędkościami skrawania cienkościennych, wielkogabarytowych elementów ze stopów aluminium. W ramach tej współpracy opracowano strategię obróbki wielkogabarytowych elementów integralnych w aspekcie redukcji odkształceń poobróbkowych, równocześnie wskazując na możliwość eliminacji kosztownej, międzyoperacyjnej obróbki cieplnej.
 
Prof. Józef Kuczmaszewski był liderem merytorycznym międzyuczelnianego zespołu badawczego realizującego zadanie pn. „Nowoczesna obróbka stopów magnezu i aluminium”, a efektem tych prac było m.in. kilka rozpraw doktorskich, kilka patentów, monografia pt. „Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu” oraz wiele innych publikacji. W ramach tego projektu na Politechnice Lubelskiej została opracowana technologia modyfikacji klejów epoksydowych nanonapełniaczami w postaci krzemianów warstwowych. 
 
W ostatnich latach prof. Kuczmaszewski w ramach  współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie za angażował się też w prace nad projektem linii technologicznej  do produkcji tzw. sztucznej kości. Zespół przez  niego kierowany opracował przemysłową wersję technologii, w tym  zaprojektował urządzenia specjalne. Technologia i urządzenia zostały opatentowane m.in. w USA, a aktualnie linia jest montowana i przygotowywana do produkcji.
 
 
Dydaktyka, publikacje, najważniejsze osiągnięcia
 Nadanie prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej
Prof. Józef Kuczmaszewski był promotorem w 11 zakończonych przewodach doktorskich, w tym 2 wyróżnionych (kolejne 3 są w toku). Z grupy wypromowanych doktorów 2 osoby uzyskały tytuł profesora, a 2 przygotowują się do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Uczony jest autorem lub współautorem 10 opracowań monograficznych, 113 recenzowanych publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych, 115 prac opublikowanych w materiałach z krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Prof. Józef Kuczmaszewski był recenzentem 37 rozpraw doktorskich, 33 rozpraw habilitacyjnych, 25 książek oraz 15 wniosków w postępowaniach profesorskich. Recenzował także wiele prac naukowych dla czasopism krajowych i zagranicznych, wnioski o uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. Kierował 10 projektami naukowymi uzyskanymi w postępowaniach konkursowych. Jest współautorem 9 patentów (jednego w Stanach Zjednoczonych) i 2 wzorów użytkowych. 
 
Prof. Kuczmaszewski wygłosił wiele wykładów – w kraju i za granicą – dotyczących popularyzacji wiedzy, w tym w trakcie otwartych zebrań Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, spotkań z przedsiębiorcami, konferencji studenckich, seminariów, konferencji rektorów. Był promotorem ponad 200 prac dyplomowych, organizatorem Laboratorium Technologii Montażu na Politechnice Lubelskiej, współautorem koncepcji elastycznego systemu studiów na Wydziale Mechanicznym PL, współorganizatorem kierunków studiów zarządzanie i inżynieria produkcji oraz inżynieria produkcji. Opracował pierwszy w Polsce skrypt dydaktyczny (1990 r.) pt. „Technologia Śmigłowców. Teoria i technika klejenia”. Jest autorem artykułów w „Forum Akademickim” i prasie lokalnej na temat kształcenia inżynierów, zwłaszcza w kontekście ochrony tytułu zawodowego inżyniera. 
 Nadanie prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej
Od początku swojej pracy zawodowej prof. Kuczmaszewski jest aktywnie zaangażowany w prace organizacyjne na rzecz środowiska akademickiego oraz Lubelszczyzny i kraju. W latach 2005-2008 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, zaś w latach 1999-2002 członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Zasiadał w Radzie Fundacji Rektorów Polskich (2009-2022). Aktywnie działa w Komitecie Inżynierii Produkcji PAN, a od 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego tego komitetu. Był także członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN. Należy również podkreślić działalność prof. Józefa Kuczmaszewskiego w obszarze łączenia biznesu ze środowiskiem akademickim. Przez 10 lat przewodniczył Radzie Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu, stowarzyszeniu zrzeszającemu ponad 300 firm z regionu lubelskiego. Badacz był i jest członkiem wielu komisji oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju regionu, m.in. członkiem Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie (druga kadencja z wyboru Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) i członkiem założycielem Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.
 Nadanie prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej
Za swoją aktywną działalność w różnych obszarach prof. Józef Kuczmaszewski otrzymał wiele nagród. Do najważniejszych z nich należą: Nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (sześciokrotnie), liczne Nagrody Rektora Politechniki Lubelskiej, Medal „Zasłużony dla Politechniki Lubelskiej” (2010 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2014 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1997 r.), Brązowy Krzyż Zasługi (1979 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.), Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” (2008 r.), Medal „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” (2011 r.), Medal Wojewody Lubelskiego (2008 r.), Medal Prezydenta Miasta Lublin (2008 r.), Medal 700-lecia Lublina (2019 r.), Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (2006 r.), Srebrna Odznaka Honorowa NOT (2004 r.), Złota Honorowa Odznaka SIMP (2003 r.). 
 
 
Współpraca z Politechniką Krakowską 
 
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski od ponad trzydziestu lat intensywnie współpracuje z Politechniką Krakowską i jej pracownikami naukowymi, m.in. prof. dr. hab. inż. Józefem Gawlikiem. W 1988 r. odbył na PK staż naukowo-dydaktyczny. Od tego czasu systematycznie bierze czynny udział w organizowanych przez Politechnikę Krakowską sympozjach „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn”. Opracował recenzje pięciu rozpraw doktorskich, opinie w trzech postępowaniach habilitacyjnych i trzech postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Aktywnie wspierał Wydział Mechaniczny PK w staraniach o uzyskanie pierwszych w kraju uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria produkcji. 
 
(bk)
 
 
 
Fot. Jan Zych, Małgorzata Syrda-Śliwa
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Agnieszka Tkaczyk, studentka inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, została laureatką 14. edycji konkursu „Kraków bez barier”. 31 maja br. w Pałacu Krzysztofory odbyła się kameralna gala, w czasie której przyznano nagrody.

 

 

Agnieszka Tkaczyk w czasie Gali przyznania nagród "Kraków bez barier"„Kraków bez barier” to konkurs organizowany przez Urząd Miasta. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań – zarówno architektonicznych, jak i technologicznych – oraz dobrych praktyk i inicjatyw mających korzystny wpływ na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. W tegorocznej edycji na konkurs wpłynęło 46 zgłoszeń – ośmiu przyznano nagrodę główną, a dziewięć otrzymało wyróżnienia.

 

Agnieszka Tkaczyk zwyciężyła w kategorii „innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”. Jej projekt elektronicznej protezy dłoni sterowanej impulsami mięśniowymi pomoże osobom po amputacjach w powrocie do normalnego funkcjonowania. Studentka Wydziału Mechanicznego pracowała nad swoim wynalazkiem przez 9 miesięcy, a jedną z inspiracji były opowiadania Stanisława Lema. Projekt został zrealizowany we współpracy z firmą ABB w ramach 7. edycji Koła Naukowego ABB. Autorka rozwiązania zapewniła w czasie gali, że pracuje udoskonaleniem protezy i już zaplanowała ulepszenia dla projektu.


Zobacz też: Studentka Wydziału Mechanicznego PK zaprojektowała elektroniczną protezę ręki

 

 

To nie pierwsze wyróżnienie dla Agnieszki Tkaczyk za jej wynalazek. Elektroniczna proteza dłoni została doceniona także przez środowisko studenckie. Projekt zwyciężył w kategorii „studencki projekt roku” podczas VIII Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.

 

Zobacz też: Konkurs „Pro Juvenes” rozstrzygnięty. Elektroniczna proteza dłoni z PK nagrodzona przez środowisko studenckie

 

 

 

(JS)

 

Na zdjęciu: Agnieszka Tkaczyk / fot. archiwum prywatne

 

 

 

{fastsocialshare}

 


Miesięcznik „Builder” ogłosił wyniki Builder Ranking Education for the Future. W kategorii wydziałów kształcących na kierunku budownictwo pierwsze miejsce zajął Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Doceniony został także Wydział Architektury PK, który w rankingu dotyczącym kierunku architektura zajął trzecie miejsce.

 


builder 2022 dziekan a szarataOgłoszenie wyników odbyło się 24 października br. w Siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podczas Gali Builder Polska 4the Future, organizowanej z okazji ogólnopolskiego Dnia Młodego Architekta i Dnia Młodego Inżyniera. Nagrody dla wydziałów odebrali osobiście dziekani – prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej oraz dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan Wydziału Architektury.


Przy tworzeniu Rankingu Builder Ranking Education For The Future pod uwagę brana jest aktywność studentów poszczególnych wydziałów architektury i budownictwa w inicjatywach odbywających się w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future m.in.: w Konkursie dla Młodych Architektów oraz Konkursie dla Młodych Inżynierów, warsztatach BIM, organizacji wykładów branżowych, a także aktywnościach w inicjatywach własnych wydziałów, którym Builder patronuje. W ostatniej, piątej edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów, pierwszą nagrodę zdobyli studenci Politechniki Krakowskiej. W Konkursie dla Młodych Architektów również nie zabrakło finalistów z naszej uczelni.

 

Czytaj też: Projekty z Politechniki wysoko ocenione w konkursach „Buildera”. Główna nagroda dla studentów z WIL i WA

 

 

W Rankingu Builder Ranking Education For The Future TOP 2022 Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pokonał Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W zestawieniu najlepszych wydziałów architektury I miejsce zdobył Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

 

Tablica z wynikami dla najlepszych wydziałów budownictwa Laureaci na scenie, wśród nich profesor Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK Ogłoszenie wyników dla najlepszych wydziałów architektury

 

 

O wysokim poziomie działalności naukowej prowadzonej przez Wydział Inżynierii Lądowej świadczy przyznanie kategorii naukowej A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, reprezentowanej przez wydział. Kategoria ta została przyznana w wyniku przeprowadzonej w 2022 oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała dla kierunku budownictwo prowadzonego na WIL PK certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z jednostkami otoczenia zewnętrznego. Przy Wydziale działa Rada Przedsiębiorców, skupiająca przedstawicieli czołowych firm budowlanych i przedsiębiorstw związanych z transportem. Rada ma wpływ na kształtowanie programów studiów, dzięki czemu studenci mają możliwość nabycia pełnych kompetencji inżynierskich i stać się w przyszłości cenionymi ekspertami w kraju i zagranicą.

 

Kierunek architektura oferuje szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne. Kształtuje umiejętności projektowe oraz kompetencje społeczne w 4 podstawowych blokach: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków, wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. Program studiów kierunku Architektura zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów. Kierunek architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest notyfikowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku architektura otrzymują również dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie. W 2022 roku dyscyplina architektura i urbanistyka prowadzona na Wydziale Architektury PK otrzymała kategorię A w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. 

 

 

(JS)

 

Fot. Wydział Inżynierii Lądowej

 

 

{fastsocialshare}

 
 
31 maja br. odbędzie się konferencja pn. „CyberSecurity Roadshow 2021-22”, która zapoczątkuje cykl edukacyjny przeznaczony dla studentów i ekspertów z całego świata, a dotyczący funkcjonowania ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Poniedziałkowe wydarzenie jest organizowane przez Fundację The Bridge, a także Regionalne Cyber Laby – centra gromadzące studentów, liderów opinii i naukowców zajmujących się tematyką cyberbezpieczeństwa. Koordynatorem i mentorem projektu Cyber Lab w Małopolsce jest dr inż. Anna Romańska-Zapała z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. 
 
Grafika zapraszająca na wydarzenie przedstawiająca studenta PKZapoczątkowana w Polsce inicjatywa Cyber Labów ma stanowić wsparcie w projektowaniu i kształtowaniu interdyscyplinarnej edukacji o cyberbezpieczeństwie i wyzwaniach związanych z transformacją cyfrową. Ta innowacyjna struktura stworzyła potencjał dla komunikacji i wymiany doświadczeń między ekspertami i studentami. Uczestniczą w niej żacy z uczelni technicznych, biznesowych, prawniczych, medycznych i mundurowych. Działania Cyber Lab w województwie małopolskim koordynuje dr inż. Anna Romańska-Zapała z Katedry Automatyki i Informatyki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. 
 
W ub. roku studenci opracowali raport pt. „Nowe otwarcie w edukacji o cyberbezpieczeństwie”, promujący perspektywę interdyscyplinarnego podejścia do edukacji o ekosystemie cyberbezpieczeństwa. Jego autorzy skupili się na kilku obszarach (domenach): IT, prawo, biznes, medycyna i wojskowość. Przygotowali indywidualne analizy, które następnie poddano grupowym konsultacjom. W efekcie powstał zbiorczy dokument, prezentujący opinie dotyczące danej domeny. W prace nad rozdziałem o IT zaangażowali się studenci Politechniki Krakowskiej: Mariusz Górny i Piotr Dudek. Studencki raport został w listopadzie 2020 r. przekazany ambasadorowi Jürgowi Lauberowi, przewodniczącemu Grupy Roboczej ONZ ds. Cyberbezpieczeństwa, który zaprezentował dokument i strukturę Regionalnych Cyber Labów działających w Polsce na forum ONZ. 
 
31 maja (godz. 15.00-17.00), podczas konferencji „CyberSecurity Roadshow”, światowej sławy eksperci podyskutują z międzynarodową społecznością studencką o kluczowych możliwościach i wyzwaniach technologicznych wpływających na społeczeństwo i gospodarkę. Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku. Konferencja współorganizowana z inicjatywy Regionalnych Cyber Labów współtworzących Global Cyber Lab, zapoczątkuje – przewidziany na rok – edukacyjny cykl.
 
(bk)
 
Grafika / materiały organizatorów wydarzenia
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Wielu przedstawicieli rynku pracy w jednym miejscu, możliwość rozmowy, złożenia dokumentów aplikacyjnych oraz skonsultowania swojego CV z ekspertami – wczoraj odbyły się Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie zorganizowano w hali Centrum Sportu i Rekreacji PK przy ul. Kamiennej 17. Otwarcia ITP dokonał prorektor ds. studenckich PK dr inż. Marek Bauer. 
 
Organizatorem Inżynierskich Targów Pracy było tradycyjnie Biuro Karier Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie ma charakter cykliczny. Podobnie jak w poprzednich edycjach, 20 października na stoiskach w hali przy ul. Kamiennej zaprezentowali się przedstawiciele różnych branż, w tym: budowlanej, architektonicznej, elektronicznej, IT, energetycznej, mechanicznej, produkcyjnej, konstrukcyjnej, telekomunikacyjnej. Swój profil działalności oraz oferty pracy dla studentów i absolwentów przedstawili m.in.: Bamet, Mota-Engil Central Europe S.A. iTechArt Group, Air Liquide, ALTHA Powder Metallurgy, Anatomic Iron Poland Sp. z o.o., ArcelorMittal Poland, Budimex S.A., Fabryka kotłów SEFAKO S.A., Forglass Sp. z o.o., Hitachi Energy Services Sp. z o.o., NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o.o., ZUE S.A., Główny Urząd Miar, CFE Polska Sp. z o.o., Dassault Systems S.A, E80 Group, Eurovia Polska, Jacobs Engineering, Keller Polska, Malbox, Onwelo S.A., OpenX Poland, Schwitzke Górski sp. z o.o., Selvita S.A, Shell, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny, State Street Bank, Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o.o., ZUE S.A, ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. 
 
Inżynierskie Targi Pracy PK Inżynierskie Targi Pracy PK Inżynierskie Targi Pracy PK Inżynierskie Targi Pracy PK
 
Przedstawiciele firm chwalili organizację wydarzenia i pochlebnie wypowiadali się o absolwentach Politechniki Krakowskiej, którzy już pracują. Podkreślali ogromne zapotrzebowanie na inżynierów różnych branż. Osoby odwiedzające halę CSiR PK, mogły pozostawić swoje CV na stanowiskach wystawców. Dla zainteresowanych została zaaranżowana specjalna „Strefa doradztwa”, gdzie swoje dokumenty aplikacyjne mogli skonsultować z ekspertami zawodowymi Biura Karier Politechniki Krakowskiej i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz pracownikami firm. 
 
Inżynierskie Targi Pracy PK Inżynierskie Targi Pracy PK Inżynierskie Targi Pracy PK Inżynierskie Targi Pracy PK
 
Inżynierskie Targi Pracy odbywały się pod patronatem honorowym rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza. Sponsorami wydarzenia były: Bamet, Mota-Engil Central Europe S.A. oraz iTechArt Group. 
 
 
(bk)
 
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu ogłosiło wyniki konkursu na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020. W obu kategoriach pierwsze miejsca zajęły absolwentki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Projekt Parku ŁokietkaW tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 5 prac inżynierskich oraz 5 prac magisterskich. Tematyka prac dyplomowych miała mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Ponadto, prace inżynierskie miały posiadać charakter prac projektowych, zaś magisterskie charakter opracowań projektowych lub studialnych. Kapituła konkursowa przy ocenie prac zwracała uwagę m.in. stopień przydatności pracy dla rozwiązywania problemów związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu, innowacyjność, metody autora, merytoryczną wartość rozwiązania, samodzielność pracy oraz umiejętność współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin.

 

Pierwszą nagrodę w kategorii dyplomów inżynierskich otrzymała inż. Klaudia Małyjurek za pracę Park Łokietka projekt parku publicznego przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie. Praca jest projektem publicznego parku na terenie urbanistycznego nieużytku, zlokalizowanego przy ulicy Władysława Łokietka i przy terenach przykolejowych w krakowskiej dzielnicy Krowodrza, gdzie występuje znaczny deficyt terenów zieleni. Projekt nie ingeruje w roślinność porastającą teren i eksponuje naturalny, półdziki charakter miejsca. Autorka skupiła się także na tym, by siedliska zwierząt, ptaków i owadów zostały przywrócone. Ważną rolę w projekcie pełni także postać króla Władysława Łokietka – w parku przewidziano budowę ścieżki edukacyjnej. Park ma pełnić ważną rolę społeczną i integracyjną wśród okolicznych mieszkańców, jako przestrzeń otwarta, pozwalająca na różne aktywności i dostosowana do potrzeb różnych grup wiekowych i osób z dysfunkcjami ruchu. 

 

Park Łokietka projekt parku publicznego przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie został przygotowany pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Sykty. Projekt zwyciężył w dzielnicowej edycji Budżetu Obywatelskiego 2020 i jest obecnie realizowany.

 

Pierwszą nagrodę w kategorii dyplomów magisterskich przyznano mgr inż. Anecie Majkowskiej za pracę Zielono-błękitna infrastruktura wzdłuż trasy Pychowickiej. To projekt zagospodarowania obszaru zarezerwowanego pod tzw. Kanał Krakowski, zlokalizowany na terenie dzielnicy VIII Dębniki i obejmujący fragment nadbrzeża rzeki Wilgi, ogródki działkowe Ludwinów, nieużytki leżące obok zalewu Zakrzówek oraz tereny leśne biegnące wzdłuż ulicy Norymberskiej. Teren ten cechuje się dużą wartością przyrodniczą i walorami widokowymi, jednak obecnie jest zaniedbany i słabo skomunikowany. Praca zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu przy jednoczesnej ochronie korytarzy ekologicznych i zachowaniu tras przemieszczania się zwierząt. Autorka zaprojektowała także m.in.: park Ludwinów, ogród społeczny ze strefą warsztatową oraz placem zabaw, ścieżki rekreacyjno-edukacyjne wraz z trasami rowerowymi wpisanymi w istniejący system komunikacji rowerowej, punkty widokowo-obserwacyjne oraz strefę sportową z torem rolkowo-rowerowym. Promotorką pracy Zielono-błękitna infrastruktura wzdłuż trasy Pychowickiej jest dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK.

 

Projekt zagospodarowania trasy pychowickiej

 

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę pieniężną. Dodatkowo, za zajęcia I miejsca w kategorii dyplomów magisterskich, autor zwycięskiej pracy ma możliwość publikacji w czasopiśmie naukowym: „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”.

 

 

(JS)

 

 

Grafiki użyte w tekście – wizualizacje projektów autorstwa: 1) Klaudii Małyjurek; 2) Anety Majkowskiej / fot. WAPK

 

 

{fastsocialshare}

 
 
13 października br. Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej zainaugurowała 4. w swojej historii rok akademicki. Uroczystość odbyła się w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”. – Na rozpoczynający się rok akademicki 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej przyjęliśmy 76 osób, w tym 31 na „Doktoraty wdrożeniowe” – zaznaczyła w swoim przemówieniu dyrektor Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. 
 
Powołana w 2019 r. Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej z nowym rokiem akademickim zamyka pierwszy cykl kształcenia doktorantów – rozprawy doktorskie opracowywane przez nich w ramach nauki w SD, będą bronione już w 2023 r. Powstanie Szkoły Doktorskiej PK było odpowiedzią na ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Zgodnie z przyjętymi zasadami Szkoła Doktorska proponuje kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Krakowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Nadzór merytoryczny nad SD sprawuje Rada Szkoły Doktorskiej PK, w skład której wchodzą m.in. pracownicy naukowi Politechniki reprezentujący dyscypliny naukowe. Do tej pory Politechnika Krakowska kształciła doktorantów w ramach siedmiu dyscyplin naukowych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. 
 
Znakomite wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, przyznanie wyżej wymienionym dyscyplinom kategorii naukowej A oraz otrzymanie kategorii B+ (uprawnienia do nadawania stopnia doktora) dla dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja sprawia, że możliwości kształcenia doktorantów wkrótce zostaną rozszerzone. – Rozpoczęliśmy procedurę włączania do Szkoły Doktorskiej nowej dyscypliny z dziedziny nauk technicznych i inżynierskich, a mianowicie informatyki technicznej i telekomunikacji. W perspektywie oczywiście utworzenie i zatwierdzenie programu kształcenia dla doktorantów, a finalnie możliwość zaistnienia nowej dyscypliny w naszej Szkole Doktorskiej – tłumaczyła dyrektor SD dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. 
 
Inauguracja roku akademickiego 2022/23 w Szkole Doktorskiej. Przemawia dyrektor SD PK prof. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka Inauguracja roku akademickiego 2022/23 w Szkole Doktorskiej. Przemawia prorektor ds. nauki prof. Dariusz Bogdał Inauguracja roku akademickiego 2022/23 w Szkole Doktorskiej. Prezentacja prof. Marcina Furtaka Inauguracja roku akademickiego 2022/23 w Szkole Doktorskiej
 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, osoby aplikujące do Szkoły Doktorskiej PK wybierają tylko jedną z dyscyplin, ale w ramach programu kształcenia mogą dokonać wyboru przedmiotów modułowych niezwiązanych z dyscypliną podstawową. Kształcenie w Szkole Doktorskiej PK jest bezpłatne, trwa 6 lub 8 semestrów i jest realizowane na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Każdemu uczestnikowi SD PK przez 4 lata przysługuje stypendium doktoranckie.
 
Jak podkreślała podczas inauguracji dyrektor Szkoły, prof. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, w nowym roku akademickim kształcić będzie się łącznie 238 doktorantów, w tym 76 osób realizujących „Doktoraty wdrożeniowe” z IV, V i VI edycji tego ministerialnego programu. Jego celem jest wsparcie przygotowania rozpraw doktorskich, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej PK wprowadzono możliwość współpracy naukowej doktoranta z zatrudniającym go przedsiębiorcą. Z 76 osób przyjętych na rozpoczęty rok akademicki 2022/2023, aż 31 realizować będzie „Doktoraty wdrożeniowe”. Wśród politechnicznych projektów zakwalifikowanych do VI edycji programu, są m.in.: „Diagnozowanie anomalii w procesie produkcyjnym z wykorzystaniem uczenia maszynowego jako sposobu przewidywania awarii oraz problemów występujących zarówno w produkcie, procesie jak i sprzęcie” (wspólnie z Philogic Sp. z o. o.), „Program do optymalizacji prac konserwacyjnych i przeglądów lądowych i morskich farm wiatrowych poprzez zastosowanie inteligentnych systemów monitoringu i diagnostyki turbin wiatrowych” (z Energa Wytwarzanie S.A), „Opracowanie technologii robocasting dla druku 3D elementów na osnowie ceramiki tlenkowej” (z CREATEC Sp. z o.o.), „Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk elewacyjny o zwiększonej odporności kolorystycznej” (z Henkel Polska Sp. z o.o.), „System zarządzania przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w formule partneringu” (z Dampak Sp. z o.o.), „Wpływ wybranych czynników na ocenę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym” (z przedsiębiorstwem Wodociągi Miasta Krakowa S.A.). 
 
W swoim przemówieniu inauguracyjnym, dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK wspominała też o ważnej kwestii umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej: – W naszym gronie są nie tylko doktoranci z Polski. Mamy przyjemność gościć 14 osób zza granicy z takich krajów, jak: Ukraina, Turkmenistan, Białoruś, Chiny, Brazylia, Kazachstan, Syria, Afganistan, Indonezja i Turcja. Od tego roku zaczynamy kształcenie w języku angielskim i regularną już dla obcokrajowców rekrutację w tym języku. Warto podkreślić, że na nowy rok akademicki przyjętych zostało 8 osób zza granicy – najwięcej do tej pory. 
 
Tradycyjnie, ważnym punktem inauguracji było ślubowanie doktorantów. W uroczystości wzięli udział prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Wykład pt. „Nauka i praktyka w świetle doświadczeń Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego” wygłosił dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK – kierownik MLBE. 
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Zła pogoda, kontuzje oraz naprawdę silna konkurencja nie przeszkodziła lekkoatletom reprezentującym Politechnikę Krakowską podczas Akademickich Mistrzostw Polski, które w dniach 20-23 maja odbyły się w Bielsku-Białej, na zdobycie worka medali. Drużyna z PK wywalczyła III miejsce w klasyfikacji Uczelni Technicznych. 
 
amp1Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce stały na bardzo wysokim poziomie. Startowali w nich zawodowi sportowcy, którzy będą uczestniczyć wkrótce w igrzyskach w Tokio (niektórzy podczas AMP wypełnili olimpijskie minima!). Politechnikę Krakowską reprezentowała liczna grupa zawodniczek i zawodników – 13 pań i 27 panów. 
 
Nasi reprezentanci przystępowali do rywalizacji jako obrońcy tytułu Akademickich Wicemistrzów Polski. Mimo, że kilka dni przez zawodami drużyna została mocno osłabiona przez kontuzje oraz problemy zdrowotne, to jednak walka o każdy centymetr i każdą sekundę przełożyła się na worek medali. Uważam to za ogromny sukces, a do powtórzenia zeszłorocznego brakło niewiele – mówi Krzysztof Pszczółka, szef ekipy i przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego PK. 
 
Drużyna Politechniki Krakowskiej zdobyła brązowy medal w klasyfikacji Uczelni Technicznych. Uplasowała się również tuż za podium w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski.
 
 
Medale dla PK wywalczyli :
 
 
 • Monika Małek – II miejsce w biegu na 800 m w kategorii Uczelnie Techniczne
 
 • Filip Kostkiewicz – III miejsce w skoku wzwyż w klasyfikacji generalnej AMP (jednocześnie I miejsce w kategorii Uczelnie Techniczne, II miejsce w kategorii Klubów AZS) 
 
 • Filip Kostkiewicz – III miejsce w biegu na 110 m ppł w kategorii Uczelnie Techniczne 
 
 • Patryk Marmon – II miejsce w biegu na 800 m w kategorii Uczelnie Techniczne
 
 • Piotr Kidoń – III miejsce w biegu na 400 m ppł w kategorii Uczelnie Techniczne
 
 • Kamil Kubala (WIiT), Bartosz Osuch (WIŚiE), Jakub Stolarski (WM), Piotr Kidoń (WM) – III miejsce w sztafecie 4x100 m w kategorii Uczelnie Techniczne 
 
 • Jakub Stolarski (WM), Piotr Kidoń (WM), Patryk Marmon (WM), Filip Buliński (WIiT) – III miejsce w sztafecie 4x400m w kategorii Uczelnie Techniczne
 
 
Trenerkami sportowej ekipy z PK są Iwona Zięba i Agnieszka Słupska.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, drużyna z PK na podium / fot. KU AZS PK
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
W piątek, 21 października w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Jagiellońska 15) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, podczas którego prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. 
 
Prof. Józef Kuczmaszewski Prof. Józef Kuczmaszewski (na zdjęciu / źródło: Politechnika Lubelska) specjalizuje się w obszarze konstrukcji i technologii połączeń klejowych materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu lotniczego. Jest autorem pierwszego w Polsce skryptu dydaktycznego dotyczącego klejenia śmigłowców. Utworzył i rozwinął na Politechnice Lubelskiej, znaną w Polsce i poza jej granicami, szkołę naukową w zakresie technologii kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. Obszar zainteresowań naukowych prof. Józefa Kuczmaszewskiego dotyczy także obróbki skrawaniem stopów lekkich, zwłaszcza stopów aluminium i magnezu. Uchwałą z dnia 23 lutego 2022 r. Senat PK zdecydował o nadaniu uczonemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.
 
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski urodził się 23 września 1951 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (od 1977r. Politechnika Lubelska), którą ukończył w 1977 r. w specjalności technologia maszyn. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1981 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, natomiast stopień doktora habilitowanego (1996 r.) na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2007 r. prezydent RP nadał Józefowi Kuczmaszewskiemu tytuł profesora nauk technicznych. 
 
Prof. Józef Kuczmaszewski jest autorem lub współautorem 10 opracowań monograficznych, 113 recenzowanych publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych, 115 prac opublikowanych w materiałach z krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Kierował 10 projektami naukowymi uzyskanymi w postępowaniach konkursowych. Jest współautorem 9 patentów (jednego w Stanach Zjednoczonych) i 2 wzorów użytkowych. Wiele prac podejmowanych przez badacza (i jego zespół) w obszarach, w których się specjalizuje, było realizowanych dla przemysłu, zwłaszcza dla PZL Mielec.   
 
Aktywność naukowa i zawodowa prof. Józefa Kuczmaszewskiego związana jest z Politechniką Lubelską. Uczony sprawował funkcje: prodziekana Wydziału Mechanicznego (1993-1999), kierownika Zakładu Procesów i Systemów Technologicznych (1998-2000), kierownika Katedry Obróbki Ubytkowej (2000-2020), przekształconej w 2012 r. w Katedrę Podstaw Inżynierii Produkcji, a w latach 2002-2008 – rektora Politechniki Lubelskiej. Prof. Kuczmaszewski jest współorganizatorem kierunków studiów zarządzanie i inżynieria produkcji oraz inżynieria produkcji na PL. Autor licznych artykułów prasowych na temat kształcenia inżynierów, zwłaszcza w kontekście ochrony tytułu zawodowego inżyniera. 
 
Prof. Józef Kuczmaszewski od ponad trzydziestu lat aktywnie współpracuje z Politechniką Krakowską. W 1988 r. odbył na PK staż naukowo-dydaktyczny. Opracował recenzje pięciu rozpraw doktorskich, opinie w trzech postępowaniach habilitacyjnych i trzech postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Aktywnie wspierał Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w staraniach o uzyskanie pierwszych w kraju uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria produkcji. 
 
Prof. Józef Kuczmaszewski jest mocno zaangażowany w działalność różnych instytucji. Pełni i pełnił wiele ważnych funkcji, jak: przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN (od 2020 r.), członek Komitetu Budowy Maszyn PAN (2016-2019), przewodniczący Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu (2008-2018), członek Rady Fundacji Rektorów Polskich (2009-2022), wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (2005-2008), wieloletni członek i ekspert Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Komisji Inżynierii Powierzchni Oddziału PAN w Poznaniu (z wyboru, od 2 kadencji), członek Akademii Inżynierskiej w Polsce (od kwietnia 2022 r.), członek założyciel Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.
 
 
Program uroczystości – 21 października 2022 r.:
 • Otwarcie przez rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej;

 • Wystąpienie dziekana Wydziału Mechanicznego PK prof. dr. hab. inż. Jerzego A. Sładka;

 • Laudacja prof. dr. hab. inż. Sebastiana Skoczypca;

 • Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Józefowi Kuczmaszewskiemu;

 • Wystąpienie DHC PK prof. Józefa Kuczmaszewskiego;

 • Zakończenie uroczystości.

 

(bk)

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
W najbliższy czwartek, 27 maja rozpocznie się – przygotowany specjalnie dla kandydatów na studia – cykl wirtualnych spotkań z przedstawicielami uczelni pn. „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”. Podczas wywiadów prowadzonych „na żywo” przez pracownika Działu Promocji, osoby zainteresowane studiami na Politechnice Krakowskiej lepiej poznają ofertę dydaktyczną, a także zasady rekrutacji. W trakcie każdego odcinka będzie możliwość zadawania pytań gościom. Można je też wcześniej skierować za pośrednictwem Messengera. Cykl wirtualnych spotkań odbędzie się na Facebooku
 
Spotkania live
 
W pierwszym odcinku „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!” o architekturze i architekturze krajobrazu (również prowadzonych w języku angielskim) opowiedzą przedstawiciele Wydziału Architektury PK. Przybliżą też zasady egzaminu z predyspozycji artystycznych oraz kryteria, którymi należy się kierować przy przygotowywaniu portfolio. Spotkanie z WA odbędzie się 27 maja o godz. 12.00. Każde następne również zaplanowano w samo południe, w poniedziałki i czwartki zgodnie z poniższym harmonogramem:
 
 
Wirtualne spotkania z uczelnią będą prowadzone na Facebooku. Każdy z uczestników może w trakcie trwania rozmowy zadawać pytania w komentarzach pod filmem. Pytania do naszych gości można też przesyłać za pośrednictwem Messengera. 
 
Zapraszamy do śledzenia cyklu „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”.
 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Studenckie Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat” rozpoczęło świętowanie jubileuszu. Klub od 30 lat wpisuje się w życie kulturalne nie tylko Politechniki, ale całego Krakowa. W tym miesiącu przypada rocznica założenia tej instytucji. Z tej okazji odbyła się gala inaugurująca obchody jubileuszu, podczas której nagrodzono osoby zasłużone dla „Kwadratu” PK. 
 
Historia Klubu „Kwadrat”, w którym odbyło się m.in. wiele koncertów, dyskotek, imprez tematycznych, sylwestrów, przeglądów filmowych, kabaretów, wydarzeń sportowych, zaczęła się w 1992 r., a inicjatorami jego powstania w budynku stołówki działającej przy ul. Skarżyńskiego 1, byli studenci PK. Ambitne przedsięwzięcie otrzymało wsparcie władz uczelni z ówczesnym rektorem Józefem Niziołem i prorektorem Władysławem Ziobroniem na czele, a także wsparcie finansowe resortu szkolnictwa wyższego. 
 „Kwadrat” w grudniu 1992 r.  „Kwadrat” w grudniu 1992 r.  „Kwadrat” w grudniu 1992 r.
 
Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w Klubie „Kwadrat” był „Bal Beana” – impreza dedykowana studentom I roku. Od tego czasu miejsce regularnie gościło znanych muzyków, aktorów, satyryków i stand-uperów. Tu odbywały się m.in. wybory Najmilszych Studentów Politechniki Krakowskiej, czy Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej, organizowany przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK. W „Kwadracie” odbywały się również cykle spotkań z władzami uczelni, a także przedstawicielami świata polityki, m.in. Tadeuszem Mazowieckiem i Tomaszem Nałęczem. Od 20 lat klubem zarządza Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej. Obecnie to także tętniące studenckim życiem centrum kulturalne, a także miejsce, w którym studenci PK i innych krakowskich uczelni realizują projekty naukowe, kulturalne, dydaktyczne, społeczne. To właśnie w "Kwadracie" działał często sztab corocznej akcji "Studenci dzieciom - Mikołajki", to tu zbierane były dary dla uchodźców z Ukrainy.
 gala jubileuszowa z okazji 30 lat działalności Klubu „Kwadrat”  gala jubileuszowa z okazji 30 lat działalności Klubu „Kwadrat”  gala jubileuszowa z okazji 30 lat działalności Klubu „Kwadrat”
 
Jubileuszowe wydarzenia w ramach 30-lecia Studenckiego Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat” trwać będą przez cały rok akademicki. Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej planuje m.in. wystawę rysunków znanego satyryka, Andrzeja Mleczki, który studiował na Wydziale Architektury PK, realizację pierwszej edycji projektu budżetu studenckiego (na wzór budżetu obywatelskiego), w ramach którego studenci będą kreować projekty, głosować na nie, a następnie realizować wybrane. Planowane są także koncerty, wystawa fotograficzna, występy stand-uperów.
 gala jubileuszowa z okazji 30 lat działalności Klubu „Kwadrat”  gala jubileuszowa z okazji 30 lat działalności Klubu „Kwadrat”  gala jubileuszowa z okazji 30 lat działalności Klubu „Kwadrat”
 
Obchody jubileuszu 30-lecia działalności Klubu „Kwadrat” zostały zainicjowane w poniedziałek 17 października uroczystą galą. Uczestniczyli w niej założyciele „Kwadratu”, przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej prorektorzy Marek Bauer, Jerzy Zając i Dariusz Bogdał oraz władz zaprzyjaźnionych uczelni: rektor AWF Andrzej Klimek, prorektorzy UR i UEK, także przedstawiciele władz wydziałów i jednostek pozawydziałowych PK, Samorządu Studenckiego, byli i obecni pracownicy klubu studenckiego. Gospodarzem uroczystości był Paweł Domino, prezes Zarządu Fundacji Samorządu Studentów PK. Podczas wydarzenia wręczone zostały nagrody dla osób zasłużonych dla Studenckiego Centrum Kultury PK. Odebrali je: mgr inż. Krzysztof Korepta, mgr inż. Krzysztof Wykrota, Janusz Boś, prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Marcin Styrna.
 
 
(bk, mas)
 
 
 
Na zdjęciach, 1-3: „Kwadrat” w grudniu 1992 r.; 4-9: gala jubileuszowa z okazji 30 lat działalności Klubu „Kwadrat” (17.10.2022 r.) / fot. Jan Zych
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Trwają szczepienia przeciw COVID-19 realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień. Od 10 maja br. mogą się na nie rejestrować się wszystkie zainteresowane osoby. Akcji szczepień towarzyszy kampania #SzczepimySię do której przyłącza się Politechnika Krakowska. Uczelnia zachęca wszystkich studentów, a także pracowników do skorzystania z możliwości przyjęcia szczepionki. 
 
Do 19 maja studenci PK (za pośrednictwem Samorządu Studenckiego) oraz pracownicy uczelni mogli zgłaszać chęć zaszczepienia się w punkcie, który na początku czerwca zostanie zorganizowany przez uczelnię. Będzie to dodatkowe ułatwienie, ale nie jedyne rozwiązanie, by zabezpieczyć się przed koronawirusem. 
 
Szczepionka dobrowolna i darmowa
 
Od 10 maja Ministerstwo Zdrowia uruchomiło możliwość rejestracji na szczepienia dla wszystkich zainteresowanych. Zapisu można dokonać na kilka sposobów: 
 • za pomocą całodobowej i bezpłatnej infolinii pod numerem tel. 989

 • elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl

 • przez SMS o treści SzczepimySie, który należy wysłać na numer: 664 908 556 lub 880 333 333

 • bezpośrednio w punkcie szczepień (najlepiej telefonicznie)
  Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień
 
Do kampanii promującej szczepienia dołączyli ostatnio znani sportowcy i aktorzy. Przekonują, że warto poddać się szczepieniu, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, a tym samym przyspieszyć powrót do normalności. Pandemia mocno dała się we znaki wszystkim, również środowisku akademickiemu. Puste kampusy i sale wykładowe, zdalne nauczanie, niemożność korzystania z życia studenckiego. Mamy nadzieję, że wkrótce takie obrazki przejdą do historii. Jednym z elementów powstrzymania pandemii są szczepienia prowadzone w Polsce i na świecie. 
 
Szczegóły rejestracji na szczepienia i informacje na temat Narodowego Programu Szczepień dostępne są na stronie: www.gov.pl/szczepimysie
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Plakat akcjiTysiąc cebulek kwiatów – szafirków, krokusów, przebiśniegów, cebulic wiosennych, tulipanów, narcyzów i żonkili – posadzą w środę 19 października o godz. 12.00 studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej na kampusie głównym uczelni. – Już jesienią chcemy zaprosić wiosnę przed Wydział Architektury PK przy ul. Warszawskiej 24, dlatego zapraszamy na wspólne sadzenie cebulek kwiatów – zachęca dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, opiekun Koła Naukowego Krajobrazy „Landscapes”, które zainicjowało akcję. Posadzone w środę cebulki wiosną zakwitną na głównych skwerach kampusu PK i stworzą wielobarwne dywany kwietne. 
 
Sadzenie cebulek kwiatów na Politechnice poprzedza Międzynarodowy Dzień Krajobrazu, obchodzony 20 października. Hasło tegorocznego święta brzmi „Krajobraz – doświadczam w pełni”. – Doświadczajmy zatem – odkrywajmy krajobraz różnymi zmysłami i wzbogacajmy go o kolory i faktury nowych roślin – mówi prof. Katarzyna Hodor. 
 
1000 cebulek kwiatów, zakupionych przez uczelnię, zasadzonych zostanie na skwerach pomiędzy pomnikiem Tadeusza Kościuszki na kampusie głównym PK a budynkiem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Organizatorzy zapewniają sprzęt do sadzenia. Początek akcji w środę 19 października o godz. 12.00.
 
(mas)
 
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Agnieszka Mach, studentka fizyki technicznej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, zakwalifikowała się do programu MIRAI, koordynowanego przez japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uczestnicy programu odwiedzą Japonię. Wyjazd poprzedzają regularne sesje z japońskim środowiskiem akademickim w ramach kilku sekcji tematycznych. 
 
AMachProgram MIRAI (nazwa pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego „przyszłość”) jest rodzajem krótkiego wyjazdu studenckiego do Japonii. Adresatami przedsięwzięcia organizowanego przez MSZ Japonii są studenci z Europy, Azji Środkowej i Kaukazu. Głównym celem programu jest promowanie wzajemnego zrozumienia i intelektualnych dyskusji na ważne tematy dotyczące świata. Już teraz uczestnicy odbywają cykliczne spotkania on-line, podczas których prowadzone są wykłady na temat Japonii, m.in. kultury tego kraju, nauki i rozwoju, a także warsztaty z udziałem japońskiej społeczności akademickiej. 
 
Rekrutacja do programu przebiegała dwuetapowo. Zainteresowane osoby musiały przesłać m.in. dokument zawierający oceny ze studiów (wymagana była wysoka średnia), skan paszportu oraz napisać o swoich motywacjach związanych z udziałem w programie. Po kilku tygodniach z wybranymi kandydatami kontaktowała się Ambasada Japonii w Polsce. Drugi etap rekrutacji miał formę rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Studenci biorący udział w programie zostali podzieleni – w zależności od swojego wykształcenia i doświadczenia – na pięć grup tematycznych: Peacebuilding, Politics and Security, Economy and Business, Science and Technology, Arst and Culture
 
W mojej grupie, która zajmuje się nauką i technologią, przeważają osoby z Europy. Udało mi się poznać studentów informatyki, bioinżynierii czy też astronomii z różnych części naszego kontynentu. To fantastyczne, że możemy spotykać się i dyskutować o ważnych sprawach, mimo, że dzielą nas setki kilometrów. Na jednym ze spotkań skupialiśmy się np. nad Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Każdy z uczestników musiał przygotować krótką prezentację, a następnie przedyskutować swoje wnioski podczas trwania warsztatów – opowiada inż. Agnieszka Mach, uczestniczka programu i studentka II stopnia studiów na PK na kierunku fizyka techniczna (na zdjęciu / archiwum prywatne). 
 
Mam nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje moich planów i jesienią będą mogła odwiedzić Japonię. To będzie na pewno niezwykłe doświadczenie, które zostanie ze mną na długo – mówi Agnieszka Mach. Zainteresowania naukowe studentki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oscylują wokół pozyskiwania energii jądrowej. W swojej pracy magisterskiej Agnieszka planuje skupić się na zagadnieniach z pogranicza energii jądrowej i astrofizyki. W pracy inżynierskiej realizowanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Jałochy-Bratek, prof. PK (Katedra Fizyki WIMiF), obronionej w styczniu br., zajmowała się reakcjami syntezy jądrowej w gwiazdach. 
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Już po raz 22. przyznane zostały Nagrody Naukowe „Polityki” w ramach programu stypendialnego Fundacji Tygodnika „Polityka”, skierowanego do młodych naukowców. Z blisko 300 zgłoszeń Kapituła Profesorska, w której zasiadają wybitni przedstawiciele nauki, kultury i sztuki, wyłoniła piętnaście osób w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Wśród nich znalazła się dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Kapituła Społeczna, składającą się z osób mocno zaangażowanych w życie obywatelskie, wyłoniła laureatów, którym przyznano stypendia naukowe w wysokości 15 tys. zł. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 października w siedzibie redakcji „Polityki”.
 
Prof. Maria KurańskaNaukowczyni z Politechniki Krakowskiej otrzymała nagrodę finałową o wartości 5 tys. zł w kategorii nauki techniczne. Dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK pracuje w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jest absolwentką tego wydziału (kierunek technologia chemiczna). W 2010 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera (praca dyplomowa pt. „Spienione kompozyty poliuretanowe z włóknami naturalnymi”, promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak). W 2014 r. obroniła pracę doktorską „Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców naturalnych” (promotor: prof. Aleksander Prociak). W takcie studiów doktoranckich dwukrotnie nagradzana „Stypendium naukowym dla młodych doktorów Politechniki Krakowskiej”. Była też stypendystką programu „Doctus – Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów”. Odbyła dwa trzymiesięczne staże zagraniczne w Latvian State Institute of Wood Chemistry w Rydze. W związku z udziałem w międzynarodowym projekcie, realizowanym w latach 2013-2016, przebywała na miesięcznym stażu naukowym na National University of Mar del Plata w Argentynie.
 
W 2014 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. Od 2017 r. pracuje tam na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. W październiku 2021 r. Rada Naukowa Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK podjęła uchwałę w sprawie nadania Marii Kurańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna (osiągnięcie naukowe: „Recykling chemiczny oleju posmażalniczego i zastosowanie hydroksylowych pochodnych oleju odpadowego do wytwarzania pianek poliuretanowych o strukturze otwarto- i zamkniętokomórkowej”). 
 
Główne kierunki badań realizowanych przez dr hab. inż. Marię Kurańską, prof. PK dotyczą otrzymywania i badania właściwości kompozytów poliuretanowych z udziałem napełniaczy pochodzenia naturalnego oraz pianek poliuretanowych na bazie polioli syntezowanych z olejów roślinnych, w tym także zużytych olejów posmażalniczych. Badaczka opublikowała ponad 50 prac naukowych. W swoim dorobku ma ponadto współudział w kilku monografiach naukowych. Uczestniczyła w 11 projektach realizowanych w ramach programów badawczych krajowych i międzynarodowych. 
 
Prof. Maria Kurańska wielokrotnie była doceniana za swoją działalność naukową, m.in. w 2018 r. otrzymała wyróżnienie specjalne w 9. edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”. Została również wyróżniona przez tygodnik „Wysokie obcasy” i znalazła się na liście pięćdziesięciu kobiet, które zmieniają świat na lepsze. Jest laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości”. W 2021 r. zdobyła nagrodę internautów w plebiscycie organizowanym przez markę Lirene pn. „Kobieta. Innowacja. Natura. Eko-innowacje dla lepszego jutra”. Jest laureatką Nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora (2014 r.) oraz Nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego (2021 r.).
 
Laureatami Nagród Naukowych Tygodnika „Polityka” zostali: dr Karolina Ćwiek-Rogalska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, kategoria nauki humanistyczne), dr hab. Joanna Rak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kategoria nauki społeczne), dr n. med. i n. o zdr. Mateusz Spałek (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, kategoria nauki o życiu), dr inż. Małgorzata K. Włodarczyk-Biegun (Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kategoria nauki ścisłe), dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj (Politechnika Warszawska, kategoria nauki techniczne). 
 
Więcej o tegorocznych laureatach i finalistach Nagród Naukowych Tygodnika „Polityka”, w tym ich krótkie wideoprezentacje na stronie: www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe 
 
 
(bk)
 
 
 
Fot. Leszek Zych
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
47 studentów I roku ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami nagrody rektora uczelni pn. „Student Lider pierwszego roku”. Liderzy otrzymali finansowe wsparcie w wysokości 1 tys. złotych. 
 
O nagrodę w programie mogli starać studenci I roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był wysoki (nie niższy niż 150 punktów).
 
Studentami Politechniki Krakowskiej zostają najlepsi absolwenci szkół średnich w kraju. Świadczą o tym m.in. wyniki kandydatów osiągane w procesie rekrutacji oraz fakt, że nowi żacy znakomicie odnaleźli się w szkole wyższej i bez kłopotu poradzili sobie z pierwszym semestrem studiów – mówi rektor Politechniki, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Studenci Liderzy z symbolicznym czekiem na tysiąc złotych
 
By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek. W przypadku, gdy kilka osób zdobyło taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2020/21, dodatkowym kryterium była średnia ważona ocen uzyskana w pierwszym semestrze, obliczona zgodnie z obowiązującym na PK Regulaminem studiów. Na podstawie tych kryteriów wyłoniono 47 Liderów pierwszego roku studiów. Tytuł ten uzyskali:
 
Wydział Architektury
 • Aleksandra Dziadzio (kierunek: architektura)
 • Milena Pięta (kierunek: architektura)
 • Małgorzata Maślanka (kierunek: architektura)
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Jacek Godzicki (kierunek: informatyka)
 • Damian Mizera (kierunek: informatyka)
 • Tomasz Rolek (kierunek: informatyka)
 • Weronika Sadzik (kierunek: informatyka)
 • Aleksander Trzepizur (kierunek: informatyka)
 • Sebastian Zych (kierunek: informatyka)
 • Marta Chentosz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Zofia Ciałowicz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Małgorzata Kwapisz (kierunek: matematyka stosowana)
 • Kamila Sieczkoś (kierunek: matematyka)
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Łukasz Domijan (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Aleksandra Hołowińska (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Michał Klich (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Tomasz Osika (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)
 • Jakub Strykowski (kierunek: elektrotechnika i automatyka)
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 • Adriana Dąbrowska (kierunek: budownictwo)
 • Paweł Zagata (kierunek: budownictwo)
 • Beata Ożóg (kierunek: budownictwo)
 • Dawid Palak (kierunek: transport)
 • Paweł Gondek (kierunek: transport)
 • Krzysztof Kusak (kierunek: transport)
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 • Monika Iglar (kierunek: inżynieria materiałowa)
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Szymon Ługowski (kierunek: energetyka)
 • Dominika Guzior (kierunek: geoinformatyka)
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Paulina Bębenek (kierunek: biotechnologia)
 • Julia Grzebinoga (kierunek: biotechnologia)
 • Weronika Wałczyk (kierunek: biotechnologia)
 • Magdalena Frączyk (kierunek: technologia chemiczna)
 • Patrycja Jagielska (kierunek: technologia chemiczna)
 • Sylwia Więcław (kierunek: technologia chemiczna)
 • Julia Karweta (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Maciej Osika (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 • Damian Sala (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)
 
Wydział Mechaniczny
 • Maksymilian Kopeć (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Miłosz Kuczmierczyk (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Bartłomiej Mikulec (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Kamila Kopacz (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Alicja Strządała (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Maja Szymańska (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Łukasz Grech (kierunek: informatyka stosowana)
 • Jakub Haligowski (kierunek: informatyka stosowana)
 • Dorota Lelito (kierunek: informatyka stosowana)
 • Sylwia Ziemińska (kierunek: inżynieria produkcji)
 • Agnieszka Zybura (kierunek: inżynieria produkcji)

(bk)

 
 
Fot. materiały PK
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Od 1 października br., na mocy porozumienia szczegółowego zawartego pomiędzy rektorem Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem a przedstawicielami uczelnianych organizacji związkowych, pracownicy PK, których wynagrodzenie finansowane jest – w całości lub w części – z subwencji, zostają objęci podwyżkami. 
 
W imieniu Rady Uczelnianej ZNP porozumienie sygnował jej prezes mgr inż. Witold Trzaska, zaś w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PK – jej  przewodniczący dr inż. Jacek Wojs. Zgodnie z informacją, którą rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz przekazał w przemówieniu inauguracyjnym, na podwyżki zostaną w pełni przeznaczone środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki (ustalono obligatoryjny procent podwyżki w wysokości 4,4 proc.). Ponadto, decyzją rektora PK, ustalono kwotę dopłaty w wysokości 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika objętego porozumieniem. Pracownicy płatni ze środków innych niż subwencja oraz zatrudnieni w jednostkach samofinansujących się (z wyłączeniem etatów płatnych z subwencji) otrzymają regulację płac w ramach posiadanych przez te jednostki środków.
 
Z pełnym tekstem porozumienia można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej (załącznik do komunikatu Rektora PK).
 
(mas)
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska znalazła się wśród 15 czołowych polskich uczelni, które wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polską Akademią Nauk, zaangażują się we współpracę na rzecz przeciwdziałania suszy w Polsce. List intencyjny w sprawie kooperacji, koncentrującej się na przedsięwzięciach związanych z klimatem, a w szczególności zgłębiających zagadnienie suszy oraz powodzi w Polsce, podpisano w środę 19 maja br. podczas konferencji on-line.
 
Przelewająca się wodaSygnatariuszami listu są Minister Klimatu i Środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 szkół wyższych, w tym: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Współpraca w ramach porozumienia obejmować będzie współdziałanie w obszarze wykorzystania wzajemnej wiedzy i doświadczeń oraz wykorzystania potencjału naukowo-dydaktycznego. Ważnym jej elementem będzie praca nad nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami służącymi ograniczeniu skutków suszy oraz niedoboru zasobów wodnych w kraju.
 
Cieszymy się z udziału w tej wspólnej inicjatywie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz czołowych ośrodków naukowych kraju. Połączenie sił na poziomie badawczym oraz instytucjonalnym wzmocni działania w kierunku jeszcze bardziej efektywnego przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w Polsce. Przeciwdziałanie skutkom suszy, a także powodzi, adaptacja do coraz wyraźniejszych i dotkliwszych zmian klimatycznych, jest problemem wymagającym interdyscyplinarnego podejścia – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, który sygnował porozumienie w imieniu krakowskiej uczelni.
 
Jak podkreśla, Politechnika Krakowska od lat silnie angażuje się w rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką i inżynierią wodną, zarówno od strony badawczej jak i praktycznej: – Nasz dorobek, zwłaszcza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, to przede wszystkim badania i wdrożenia w zakresie ochrony przed powodzią, w tym m.in.: stworzenie pierwszych podstaw metodycznych oceny ryzyka powodziowego, a także opracowanie wojewódzkich studiów ochrony przed powodzią, a następnie regionalnego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Chociaż dotychczasowe doświadczenia koncentrowały się przede wszystkim na przeciwdziałaniu skutkom powodzi, to jednak główne rozwiązanie tych dwóch problemów, nadmiarów i niedoborów wody,  jest wspólne – to retencja. Łagodzenie skutków suszy i adaptacja do zmian klimatu to także opracowanie nowych rozwiązań w zakresie małej i mikro retencji, gospodarowania wodami opadowymi, błękitno-zielonej infrastruktury, wielofunkcyjnych miejskich terenów zielonych. W tych m.in. tematach specjalizują się eksperci Politechniki Krakowskiej.  
 
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślał podczas zdalnej konferencji z udziałem sygnatariuszy listu: – Dziękuję wszystkim przedstawicielom uczelni wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk za przyjęcie zaproszenia do współpracy przy wspólnych projektach badawczych. Wierzę, że wymiana doświadczeń przyczyni się do powstania wielu konstruktywnych rozwiązań i pomysłów służących przeciwdziałaniu niedoborom zasobów wodnych w Polsce. W trakcie spotkania szef resortu klimatu i środowiska zainaugurował również działanie platformy susza.gov.pl – pierwszej strony w Polsce ujmującej problematykę suszy w kraju w sposób skonsolidowany pod kątem działań administracji rządowej, jak i podległych jej jednostek.
 
Udział Politechniki Krakowskiej we współpracy w ramach podpisanego porozumienia koordynować będzie dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK.
 
(mas)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Projekt cmentarza komunalnego w województwie opolskim w miejscowości KrapkowiceMłodzi architekci z Politechniki Krakowskiej znów pokazali swoją pomysłowość. Absolwentki architektury krajobrazu – Zuzanna Cholewa, Katarzyna Blukacz, Aleksandra Pajdak – i student architektury Mateusz Binda, zdobyli ostatnio nagrody w prestiżowych konkursach. Panie zostały laureatkami konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepsze dyplomowe, zaś Mateusz Binda zdobył dwie nagrody główne w tegorocznej edycji „Architektury Ceglanej”. 
 
Absolwentki kierunku architektura krajobrazu, prowadzonego na Wydziale Architektury PK, zostały docenione w konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu, obronioną w roku akademickim 2020/2021. Tegoroczna edycja konkursu miała formę dwuetapową, na którą składały się faza regionalna oraz etap centralny. W etapie regionalnym, w poszczególnych oddziałach terenowych, wyłoniono 7 prac dyplomowych inżynierskich, 5 prac magisterskich o charakterze projektowym oraz 3 prace dyplomowe magisterskie studialne, które zostały zakwalifikowane do etapu centralnego konkursu.
 
W kategorii dyplomów inżynierskich I nagrodę zdobyła Zuzanna Cholewa za pracę pt. „Projekt cmentarza komunalnego w województwie opolskim w miejscowości Krapkowice”. Dyplom został wykonany w Katedrze Architektury Krajobrazu WA PK pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Łakomy, prof. PK. W kategorii prac projektowych magisterskich I nagrodę otrzymały Katarzyna Blukacz oraz Aleksandra Pajdak za dyplom „Projekt systemów zieleni Wyspy Stogi w Gdańsku”. Praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec, prof. PK z Katedry Architektury Krajobrazu.
 
W konkursie „Architektura Ceglana 2022”, organizowanym przez Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich, dwie nagrody główne zdobył Mateusz Binda, student Wydziału Architektury PK. W kategorii „Dom jednorodzinny” zdobył I nagrodę w wysokości 5 tys. zł za projekt pn. „Dom wieża na południu Hiszpanii”. Młody architekt otrzymał też I nagrodę (również o wartości 5 tys. zł) w kategorii „Budownictwo przyszłości” za projekt „Dom poetów w Krakowie”. W konkursie został wyróżniony także inny student Wydziału Architektury PK – Wojciech Dziaduła – którego projekt został wyróżniony trzecim miejscem w kategorii „Dom jednorodzinny”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 7 października w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie.
 
Ideą konkursu „Architektura Ceglana” jest budowanie świadomości piękna architektury ceglanej oraz propagowanie klinkieru jako najszlachetniejszego z materiałów elewacyjnych. Organizatorzy chcą pokazać umiejętności warsztatowe studentów kierunków architektonicznych szkół wyższych, w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji oraz budowanie świadomości piękna architektury ceglanej.
 
Projekt systemów zieleni Wyspy Stogi w Gdańsku Dom poetów w Krakowie Dziadua III nagroda
 
 
(bk, mas)
 
 
Grafiki użyte w tekście – wizualizacje nagrodzonych prac wykonanych przez studentów PK
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Politechnika Krakowska wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i Politechniką Gdańską organizują nowatorski kierunek studiów podyplomowych pn. „Archikultura – edukator architektoniczny”. Umowa o współpracy w tym zakresie została zawarta 13 maja br. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia PK jest dr inż. arch. Elżbieta Kusińska pracująca w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury. 
 
Archi 2 rekrutInicjatywa podjęta przez PK, UP, PG i NIAiU jest pierwszą tego typu w Polsce. Koncepcja studiów opiera się na założeniu interdyscyplinarnego dialogu między kierunkami pedagogicznymi i projektowo-architektonicznymi na rzecz tzw. powszechnej edukacji architektonicznej. Wszystko po to, by wykształcić kadrę edukatorów, mediatorów i nauczycieli przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni.
 
Pracownicy Wydziału Architektury PK będą aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu i prowadzeniu studiów „Archikultura – edukator architektoniczny”. Studia są dwusemestralne i – dzięki hybrydowej formule – mają zasięg ogólnopolski. Większość zajęć będzie prowadzona on-line, natomiast stacjonarny zjazd zaplanowano w drugim semestrze, równocześnie i maksymalnie w trzech lokalizacjach do wyboru: Krakowie, Warszawie i Gdańsku – tłumaczy dr inż. arch. Elżbieta Kusińska. – Zjazdy będą realizowane przy wsparciu partnerskich oraz zaprzyjaźnionych instytucji kultury i edukacji, m.in. Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie – mówi koordynator z PK. 
 
Studia „Archikultura – edukator architektoniczny” przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich), m.in. architektury, kierunków artystycznych, projektowych, humanistycznych, a także dla nauczycieli, wychowawców w świetlicach szkolnych, muzealników, pracowników domów kultury, animatorów kultury, osób pracujących w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Program obejmuje pięć modułów tematycznych: „Baukultur i powszechna edukacja architektoniczna (PEA)”, „Wstęp do architektury i urbanistyki”, „Metodyka”, „Mediacja. Partycypacja. Dostępność”, „Edukator/mediator PEA”. 
 
Uczestnicy studiów podyplomowych „Archikultura – edukator architektoniczny” zostaną przygotowani do opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej w instytucjach publicznych, ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich. Studia pozwolą poszerzyć wiedzę na temat środowiska zbudowanego, architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych. Dzięki rozbudowanemu zakresowi zajęć dotyczących metodyki, absolwenci otrzymają szeroki wachlarz praktycznych narzędzi oraz inspiracji do tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, programów i wydarzeń edukacyjnych z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej – dostosowanych do specyfiki wykonywanego zawodu i działań.
 
Rekrutacja na międzyuczelniane, interdyscyplinarne studia podyplomowe prowadzone wspólnie przez Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Pedagogiczny, Politechnikę Gdańską i Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 30 września br. Planowany termin rozpoczęcia studiów – 1 października br. 
 
Więcej informacji na temat tej inicjatywy, w tym rekrutacji, można znaleźć na stronach internetowych: niaiu.pl/archikultura i studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/archikultura-edukator-architektoniczny
 
(bk)
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
6 października wybitni absolwenci Politechniki Krakowskiej zostali uhonorowani wpisem do Złotej Księgi. Do grona „Złotych Wychowanków” dołączyli: dr inż. Aleksandra Burczyk, prof. dr hab. inż. Jan Burek, Tomasz Ćwikowski, dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH, Jakub Kliś, Andrzej Łazęcki, dr inż. Jacek Paś, Barbara Szczepańska-Herman, Jan Zuba. Ponadto, wpisu do politechnicznej Księgi dokonał wybitny reżyser filmowy, dramatopisarz, pisarz, scenarzysta i wykładowca – Janusz Majewski (Złoty Wychowanek 2016 r.). 
 
Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków PK. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem absolwentów uczelni, którzy osiągnęli wybitne sukcesy w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater. Wyboru Złotych wychowanków, spośród kandydatur zgłoszonych do SWPK, dokonuje Kapituła Złotej Księgi. Uroczystość wpisu do księgi towarzyszy tradycyjnie inauguracji roku akademickiego na PK.
 
6 października br. wpisu do Złotej Księgi Wychowanków dokonali:
 
Janusz Majewski
(absolwent Wydziału Architektury, Złoty Wychowanek 2016)
 
Janusz MajewskiJanusz Marian Majewski (pseud. Patrick G. Clark) – polski reżyser filmowy, dramatopisarz, pisarz, scenarzysta, wykładowca. Urodził się 5 sierpnia 1931 r. we Lwowie. W 1955 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Tematem jego pracy dyplomowej był projekt wytwórni filmów fabularnych, konsultowany przez wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej oraz znanego operatora Stanisława Wohla. Kolejne studia podjął na Wydziale Reżyserii łódzkiej „Filmówki”, które ukończył w 1960 r.
 
Janusz Majewski karierę rozpoczynał jako autor scenografii filmowych. W 1961 r. zrealizował swój pierwszy zawodowy film dokumentalny „Zabawa”, zaś fabularnie zadebiutował „Sublokatorem”. Wyreżyserował ponad 50 filmów fabularnych (także autor scenariuszy), m.in.: „Album Fleischera”, „Pojedynek”, „Czarna suknia”, „Lokis. Rękopis profesora Wittembacha”, „Zazdrość i medycyna”, „Zaklęte rewiry”, „Sprawa Gorgonowej”, „Lekcja martwego języka”, „C.K. Dezerterzy”, „Złoto dezerterów”, „Mała matura 1947”, „Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, „Czarny mercedes”. Wiele filmów Majewskiego zostało nagrodzonych na międzynarodowych festiwalach filmowych. 
 
Osobnym rozdziałem w reżyserskim dorobku Janusza Majewskiego jest teatr telewizji. Przygotował ponad 40 premier – przeniósł na scenę m.in. utwory Moliera, Mikołaja Gogola, Alberta Camusa, Agathy Christie, Zofii Nałkowskiej, Jerzego Szaniawskiego i własne. W 2001 r. ukazała się autobiograficzna książka „Retrospektywa”, zaś w 2006 r. „Ostatni klaps”. Od 2011 r. Majewski publikuje w wydawnictwie „Marginesy”, którego nakładem ukazały się jego książki „Mała matura”, „Fotografia smaku” (książka jest wspólnym dziełem J. Majewskiego i jego żony Zofii Nasierowskiej), „Siedlisko”, „Zima w Siedlisku”, tom opowiadań „Ekshibicjonista”, „Glacier Express 9.15”, „Czarny Mercedes”, „Ryk kamiennego lwa” i zbiór „Maleńka”.
 
Janusz Majewski w latach 1969-1991 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, a także gościnnie m.in. w Stanach Zjednoczonych. W latach 1983-1990 przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a w latach 1987-1991 był członkiem Komitetu Kinematografii. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Od roku 2012 rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej. Janusz Majewski otrzymał wiele nagród i odznaczeń: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kinematografii (2001), nagroda „Orzeł” w kategorii „Za Osiągnięcia Życia” (2012), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i działalności dydaktycznej (2013). 
 
 
Dr inż. Aleksandra Burczyk
(absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej)
 
Aleksandra BurczykDr inż. Aleksandra Burczyk na Politechnice Krakowskiej ukończyła najpierw specjalność technologia tworzyw sztucznych (2000 r.), by następnie zdobyć tytuł doktora nauk chemicznych w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Wiedzę zdobywała także w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Krakowskiej Szkole Biznesu i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z zakresu MBA i zarządzania jakością. Tak gruntowne wykształcenie z powodzeniem wykorzystywała w swojej zawodowej karierze – rozpoczęła od stanowisk pracownika naukowego i wykładowcy, by następnie podjąć działalność gospodarczą. 
 
W latach 2005-2020 pracowała w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zajmując się m.in. nadzorem nad badaniami i pomiarami, wykonywaniem badań o opinii dotyczących ruchu zakładu górniczego, czy też nadzorując działania w zakresie produkcji materiałów odniesienia. Na początku 2020 r. objęła posadę dyrektora Biura Jakości w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Równocześnie w 2020 r. Aleksandra Burczyk rozpoczęła pracę na stanowisku przewodniczącej Rady Nadzorczej Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Jastrzębie Zdrój.
 
Absolwentka PK wyróżniła się aktywną pracą zawodową w obszarze rozwoju sektora badań laboratoryjnych dla przemysłu, w tym głównie przemysłu wydobywczego, energetycznego oraz koksowniczego. Aleksandra Burczyk zdobyła uprawnienia ekspertki NCBR oraz wielu innych organizacji w zakresie oceny wniosków, jak i raportów dla sektora, w którym pracuje. Ma na swoim koncie 25 publikacji naukowych oraz 58 referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych. Zdobyła 7 certyfikatów zawodowych, w tym m.in. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością oraz Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością. Od stycznia 2021 r. Aleksandra Burczyk zasiada w Radzie Uczelni na PK.
 
 
Prof. dr hab. inż. Jan Burek
(absolwent Wydziału Mechanicznego)
 
Jan BurekProf. Jan Burek ukończył studia na Politechnice Krakowskiej w 1976 r. (specjalność: obrabiarki, narzędzia, technologia ogólna budowy maszyn). W 1985 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, by 10 lat później otrzymać tytuł doktora habilitowanego. W 2020 r. uzyskał tytuł profesora. Obecnie jest kierownikiem Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
 
Od początku pracy zawodowej, prof. Jan Burek zajmuje się sterowaniem i nadzorowaniem obrabiarek i procesów obróbkowych. Był kierownikiem 11 prac naukowo-badawczych. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych, a także autorem 2 monografii naukowych oraz 7 podręczników akademickich, w tym 2 w języku obcym. Autor lub współautor 11 patentów, w tym 7 patentów wdrożonych do przemysłu. Prof. Jan Burek jest od wielu lat członkiem Komitetu Naukowego Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Komitetu Naukowego Szkoły Obróbki Skrawaniem, Komitetu Naukowego Metrologii w Technikach Wytwarzania. Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego tych szkół. Jako profesor wizytujący w ramach kontraktów, prof. Burek uczestniczył w stażach naukowych, prowadząc wykłady na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Laureat wpisu do Złotej Księgi PK od kilkunastu lat jest członkiem Rady Programowej miesięcznika naukowo-technicznego „Mechanik”, jako specjalista w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności obróbka skrawaniem. Jest ekspertem Komitetu Badań Naukowych PAN Sekcji Technologii. Od wielu lat współpracuje z Katedrą Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
 
Prof. Jan Burek był przez trzy kadencje radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w latach 2002-2010 przez dwie kadencje piastował stanowisko wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, nadzorując rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Uczony był wielokrotnie wyróżniany Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Rektora Politechniki Rzeszowskiej, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał Medal Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej. 
 
 
Tomasz Ćwikowski
(absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, obecnie: Wydział Inżynierii Lądowej)
 
Tomasz ĆwikowskiTomasz Ćwikowski po ukończeniu w 1984 r. studiów na Politechnice Krakowskiej, rozpoczął własną działalność gospodarczą. Obecnie piastuje stanowisko prezesa spółki ERBET – znanej i cenionej sądeckiej firmy, świadczącej usługi w charakterze generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych. ERBET zrealizował ponad 300 poważnych zadań inwestycyjnych, takich jak: obiekty użyteczności publicznej, kompleksy przemysłowe, budynki infrastruktury turystycznej, centra handlowo-usługowe, budowle muzealne, sakralne, ochrony zdrowia, sportowe, inwestycje mieszkaniowe oraz wysoce specjalistyczne prace renowacyjne obiektów zabytkowych. Pod kierownictwem Tomasza Ćwikowskiego firma zaangażowała się również we współpracę z lokalną społecznością, np. przez popularyzację sztuki, promocję lokalnych artystów, czy mecenat przy organizacji Jesiennego Festiwalu Teatralnego w Nowym Sączu. Poza swoim wsparciem dla kultury, Tomasz Ćwikowski i ERBET finansują działalność sportową. 
 
Tomasz Ćwikowski od kilkunastu lat współpracuje z Wydziałem Inżynierii Lądowej, m.in. oferując studentom praktyki zawodowe. Dodatkowo, udziela się w Radzie Programowej Wydziału Inżynierii Lądowej, współuczestnicząc w tworzeniu programów studiów.
 
 
 
 
 
Dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH 
(absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej, obecnie: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)
 
Marek KarkulaProf. Marek Karkula ukończył w 1997 r. Wydział Inżynierii Elektrycznej, by następnie na sześć lat związać się zawodowo z Politechniką Krakowską. Zajmował się pracami badawczo-rozwojowymi na rzecz przemysłu w zakresie stosowania metod sztucznej inteligencji, niezawodności oraz logistyki. Kolejne lata w karierze zawodowej Marka Karkuli związane są z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w 2007 r. obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje w Katedrze Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania na Wydziale Zarządzania AGH.
 
Prof. Marek Karkula posiada bardzo bogate portfolio projektów realizowanych na rzecz nauki i przemysłu, współpracując z przedsiębiorstwami oraz jednostkami badawczymi zlokalizowanymi w zarówno w kraju, jak i za granicą. Prowadzi stałą współpracę m.in. z Logifact-Systems sp. z o.o., Quantum Software S.A., Grupa Maspex sp. z o.o., Tega Consulting GMbH, Optidata sp. z o.o. czy też IDS Scheer Polska. 
 
Prof. Marek Karkula, jako przedstawiciel AGH, współpracował z Wydziałem Inżynierii Lądowej w zakresie optymalizacji procesów logistycznych oraz opracowania modeli biznesowych dla transportu lądowego. Od 2014 r. prowadzi stałą współpracę naukowo-badawczą z Katedrą Systemów Transportowych PK w zakresie badań nad metodami optymalizacji systemów i procesów transportowych, m.in. jest wykonawcą i kierownikiem badań B+R w realizowanym z firmą DPK sp. z o.o. projekcie „Optymalizacja planowania zadań transportowych w komunikacji miejskiej pod kątem elektromobilności”, Ponadto Wydział Zarządzania AGH wraz z Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej planuje realizację projektu dla krakowskiego MPK. Celem takiego przedsięwzięcia byłoby opracowanie sposobu naprawy pakietów baterii w autobusach elektrycznych. 
 
 
Jakub Kliś
(absolwent Wydziału Mechanicznego)
 
Jakub KliśJakub Kliś ukończył studia na Politechnice Krakowskiej w 2006 r. Zaraz po studiach rozpoczął własną działalność gospodarczą. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, otworzył firmę, której oferta zawierała m.in. opracowanie dokumentacji organizacyjno-technicznej, doradztwo, szkolenia oraz wykonanie usług z zakresu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa. Działalność w tym zakresie prowadził z powodzeniem przez blisko 10 lat, współpracując w tym czasie z wieloma przedsiębiorstwami, zdobywając doświadczenie i rozwijając własną wiedzę teoretyczną i praktyczną. 
 
W 2013 r. rozpoczął współpracę z Polską Grupą Energetyczną, obejmując obowiązki inżyniera odpowiedzialnego za procesy i instalacje bezpieczeństwa w Elektrowni Wodnej Porąbka-Żar. Współpraca z PGE zacieśniła się, gdy Jakub Kliś objął stanowisko dyrektora Projektu w Departamencie Hydroenergetyki w PGE w Warszawie. Jego zakres działalności objął przygotowanie Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar do procesu kompleksowej modernizacji kluczowej w sektorze elektroenergetycznym. 
 
Od 2016 r. Jakub Kliś pracuje na stanowisku dyrektora Oddziału Zespołu Elektrowni Porąbka-Żar. Nadzorowany przez niego zakres realizowanych działań ze względu na swoją specyfikę hydroenergetyczną obejmuje zarządzanie całokształtem prac oddziału z realizacją wielu projektów – zarówno o charakterze technicznym, jak również organizacyjnym. Jaku Kliś, jako dyrektor oddziału Elektrowni, współpracuje z Politechniką Krakowską, m.in. z zespołem specjalistów uczelni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i oceny stanu technicznego Zbiornika Górnego Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar.
 
 
Andrzej Łazęcki
(absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, obecnie: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) 
 
Andrzej ŁazęckiPo ukończeniu w 1983 r. studiów na Politechnice Krakowskiej, Andrzej Łazęcki dołączył do wielobranżowej pracowni Biura Rozwoju Krakowa. Tam początkowo, przez osiem lat, pracując na stanowisku projektanta odpowiadał za sporządzanie projektów instalacji grzewczych, węzłów i sieci ciepłowniczych, a następnie objął funkcję starszego projektanta w Zespole Niskiej Emisji. Rozpoczął tu realizację Krakowskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji i Oszczędności Energii we współpracy z US Agency for International Development, US Department of Energy i Brookhaven National Laboratory, a także przez pięć lat kierował Programem Demonstracyjnym Oszczędności Energii i pracami w zakresie analiz ekonomicznych i prawnych oraz promowania zmiany systemu grzewczego. Jako kierownik Zespołu Studiów i Projektów Inżynieryjnych w Biurze Rozwoju Krakowa, kontynuował działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez udział  w realizacji Krakowskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i Oszczędności Energii. Przygotował i zrealizował program likwidacji kotłowni opalanych paliwem stałym, a także opracował plan realizacyjny ograniczenia niskiej emisji w stolicy Małopolski.
 
Andrzej Łazęcki dał się również poznać jako niezależny ekspert w obszarze projektowania infrastruktury energetycznej czy przeprowadzania audytów i doradztwa energetycznego. Zaprojektował infrastrukturę techniczną w ramach kilkudziesięciu studiów i planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, zrealizował szereg analiz, studiów wykonalności, audytów energetycznych oraz długoterminowych prognoz dla obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.
 
W 2016 r. Andrzej Łazęcki objął obowiązki zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, gdzie kierował pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem planu działań dla poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego i odwodnienia na terenie Miasta Krakowa oraz pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem planu adaptacji Krakowa do zmian klimatu do roku 2030. Od 2021 r. pełni obowiązki dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK. Jest odpowiedzialny m.in. za planowanie rozwoju gospodarki komunalnej, planowanie rozwoju systemów transportu, jak i nadzór nad zintegrowanym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych i utrzymaniem czystości oraz porządku w mieście. Jedną z jego inicjatyw jest udział Krakowa w programie Komisji Europejskiej „Cities Mission – 100 Climate-neutral and smart cities by 2030” („Misja miast – 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do roku 2030”). W 2006 r., jako członek zespołu, został uhonorowany nagrodą III stopnia Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki.
 
 
Dr inż. Jacek Paś
(absolwent Wydziału Mechanicznego)
 
Jacek PaśStudia magisterskie ukończone w roku 2000 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej były dla Jacka Pasia początkiem obfitującej w sukcesy zawodowe i edukacyjne ścieżki kariery. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, otrzymując tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport. Dodatkowo ukończył dwuletnie studia Master of Business Administration prowadzone przez Polish Open University z akredytacją Oxford Brookes University.
 
Wkrótce po ukończeniu studiów na Politechnice Krakowskiej Jacek Paś dołączył do zespołu Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów”. Jego zaangażowanie oraz wiedza ekspercka zostały dostrzeżone – najpierw w 2007 r. objął stanowisko członka Zarządu oraz dyrektora ds. techniki i rozwoju w „Bieżanowie”. Następnie w 2013 r. podjął pracę w polsko-hiszpańskiej spółce KZN & Tallegria, piastując stanowisko prezesa Zarządu i koordynując rozwój produktów dla kolei dużych prędkości w Polsce. Od 2018 r. jest dyrektorem ds. techniki i rozwoju w Track Tec KolTram Sp. z o.o. Jacek Paś jest autorem czterech patentów i jednego wzoru użytkowego. Dodatkowo, pełnił funkcję kierownika kilku projektów badawczych oraz badawczo-wdrożeniowych, w tym projektu realizowanego we współpracy z kadrą naukową Politechniki Krakowskiej pn. „Innowacyjna technologia produkcji i zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych”.
 
Jacek Paś w trakcie swojej kariery zawodowej nabył uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Jest również audytorem wiodącym międzynarodowej normy przemysłu kolejowego wydawanej przez Association of the European Rail Industry.
 
Absolwent PK angażuje się również w życie społeczne. Warto podkreślić pełnioną przez niego funkcję prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, którego członkami jest ponad 5100 osób. W Stowarzyszeniu na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego Jacek Paś jest Członkiem Komisji Rewizyjnej. Od przeszło 11 lat aktywnie angażuje się również w działalność Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, piastując w nim funkcję członka Zarządu i Skarbnika Stowarzyszenia.
 
 
Barbara Szczepańska-Herman
(absolwentka Wydziału Architektury)
 
Barbara Szczepańska-HermanBarbara Szczepańska-Herman jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1970) i Podyplomowego Studium Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym, jak również poetką, piosenkarką, autorką i wykonawczynią własnych tekstów. Już podczas studiów na PK angażowała się w działalność artystyczną i sceniczną. Należała do zespołu redakcyjnego kolumny studenckiej „Wykusz” przy czasopiśmie „Architektura”. Następnie w latach 80. występowała w krakowskiej Piwnicy pod Baranami, prowadziła autorski magazyn satyryczny „Chichot Wandzi” w Radiu Wanda, a także współpracowała z TV Wrocław przy realizacji programu „Ballada o drodze”.
 
W swojej twórczości współpracowała z wieloma znanymi kompozytorami, m.in. Ewą Kornecką, Leszkiem Długoszem, Andrzejem Zaryckim, Adamem Niedzielinem, Tadeuszem Leśniakiem, Robertem Obcowskim, Dawidem Sulejem Rudnickim, Krzysztofem Szwajgierem czy Jackiem Zielińskim. 
 
Barbara Szczepańska-Herman wydała 3 płyty z autorskimi piosenkami: „Czas dobrych słów”, „Namiętność” oraz „Zauroczenie”. Obecnie pracuje nad czwartym krążkiem „Kobiety, mężczyźni i jazz”. 
Piosenki z repertuaru Barbary Szczepańskiej-Herman wykonywane były przez takich twórców jak Antonina Choroszy, Jerzy Michał Bożyk, Tadeusz Woźniak, Jacek Zieliński (Skaldowie) oraz Łukasz Żelechowski i Szymon Wasiłowicz (laureaci Światowego Festiwalu Piosenki dla Niewidomych). Barbara Szczepańska-Herman dała się poznać jako autorka sztuk teatralnych i musicali, wśród których są m.in. takie tytuły jak „Kot, pies i jazz”, „Ucieczka z Posejdonii” czy „Sześć blondynek i zakonnica”. Jej artystyczna działalność obejmuje również poezję – 6 wydanych tomików wierszy. Barbara Szczepańska-Herman jest także autorką książek z wierszowanymi bajkami dla dzieci i bajek muzycznych dla dzieci. 
 
Barbara Szczepańska-Herman należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, Stowarzyszenia Artystyczno-Literackiego STAL, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich SPP oraz do Izby Architektów RP. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za swój artystyczny dorobek została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honoris Gratia przyznawaną przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla miasta. 
 
 
Jan Zuba
(absolwent Wydziału Mechanicznego)
 
Jan ZubaPo zakończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w 1985 r., Jan Zuba rozpoczął pracę w biurze konstrukcyjnym OBR Huta Stalowa Wola. Jego kolejnym zawodowym przystankiem był Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, gdzie jako nauczyciel zawodu dzielił się swoją inżynierską wiedzą. Jan Zuba dbał również o rozbudowę własnej edukacji, decydując się na studia podyplomowe „Informatyka” na Politechnice Warszawskiej, a także „Zarządzanie oświatą” na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 
W roku 1998 został wybrany na zastępcę burmistrza Kolbuszowej. Jego głównym obszarem odpowiedzialności było planowanie rozwoju gminy, pozyskiwanie Funduszy Przedakcesyjnych Unii Europejskiej oraz Funduszy Krajowych, a także za realizację inwestycji gminnych. Siedem lat później w 2005 r. objął fotel burmistrza Kolbuszowej, piastując to stanowisko nieprzerwanie do dziś. 
 
Działania na rzecz rozwoju Kolbuszowej realizowane przez Jana Zubę i jego zespół zostały dostrzeżone, a on sam dwukrotnie został uhonorowany tytułem Najlepszego Burmistrza Podkarpacia oraz otrzymał od czytelników dziennika „Nowiny” tytuł Osobowość Roku. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Medalem Uniwersytetu Rzeszowskiego, czy Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Za zasługi dla rozwoju gminy i Podkarpacia Jan Zuba otrzymał Złoty Krzyż Zasługi nadany przez prezydenta RP.
 
W uroczystości wpisu do Złotej księgu uczestniczył rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, a także prorektorzy i dziekani wydziałów. Gospodarzem wydarzenia było Stowarzyszenie Wychowanków PK z prezes Izabelą Paluch na czele.
 
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 
W dniach 14-16 maja br. odbyły się w Chorzowie i Katowicach Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach. W turnieju indywidualnym mężczyzn złoty medal zdobył reprezentant Politechniki Krakowskiej, Szymon Gumularz, student I roku matematyki stosowanej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. Zawodnicy Akademii Leona Koźmińskiego wygrali klasyfikację generalną zawodów. 
 
AMP 1W Akademickich Mistrzostwach Polski w szachach udział wzięli studenci reprezentujący 45 szkół wyższych z całej Polski. W ostatniej chwili, ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, organizatorzy musieli całkowicie zmienić plan rozgrywek. Początkowo całe zawody miały odbyć się w hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie, ale ostatecznie turniej indywidualny kobiet został przeniesiony do Katowic.
 
Na listach startowych było wielu szachowych arcymistrzów i mistrzów międzynarodowych, m.in. aż dwunastu reprezentantów naszego kraju na Akademickie Mistrzostwa Świata w sportach umysłowych, których Polska była gospodarzem w 2020 r. 
 
W turnieju indywidualnym mężczyzn najlepszy okazał się Szymon Gumularz – reprezentant Politechniki Krakowskiej, który ma na koncie wiele sukcesów związanych z królewską grą. W 2018 r. osiągnął mistrzostwo międzynarodowe, wielokrotnie zdobywał indywidualne i drużynowe medale oraz nagrody. 
 
W turnieju indywidualnym kobiet podczas AMP złoty medal zdobyła Alicja Śliwicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W turnieju drużynowym, a także klasyfikacji generalnej zwyciężyli szachiści z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
 
Organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski w szachach był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Cykl Akademickich Mistrzostw Polski współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Głównym sponsorem AMP jest Grupa LOTOS S.A.  
 
Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach
 
Klasyfikacja generalna
1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2. Politechnika Wrocławska
3. Uniwersytet Warszawski
 
Turniej indywidualny mężczyzn
1. Szymon Gumularz (Politechnika Krakowska)
2. Igor Janik (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
3. Marcin Molenda (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 
Turniej indywidualny kobiet
1. Alicja Śliwicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
2. Anna Kubicka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
3. Wiktoria Cieślak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
Turniej drużynowy
1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2. Politechnika Wrocławska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 

 (bk)

 

Fot. Michał Walusza

 

 

 

 

{fastsocialshare} 

 
 
Z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023 Politechnika Krakowska otrzymała gratulacje i życzenia, które nadesłali (poniższa lista będzie na bieżąco aktualizowana): 
 
 
 
Grzegorz Puda – minister funduszy i polityki regionalnej
 
Bogdan Klich – senator Rzeczypospolitej Polskiej
 
Urszula Augustyn – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
Barbara Bartuś – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
Urszula Nowogórska – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
Bogusław Sonik - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
Aleksander Miszalski – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
Marek Sowa – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 

Nadinsp. Michał Ledzion – komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

St. bryg. mgr inż. Paweł Knapik – komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 
Edyta Demby-Siwek – prezes Urzędu Patentowego RP
 
Prof. dr hab. Jacek Semaniak – prezes Głównego Urzędu Miar 
 
Agnieszka Szlubowska – dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
 
Roman Ciepiela – prezydent Tarnowa
 
Prof. dr hab. Włodzimierz Onyszczenko - rektor Narodowego Uniwersytetu Politechniki Połtawskiej im. Jurija Kondratiuka
 
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej
 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 
Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
Prof. dr hab. sztuk plastycznych Andrzej Bednarczyk – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 
Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof UWM - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – rektor Politechniki Warszawskiej
 
Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – rektor Politechniki Rzeszowskiej
 
Prof. dr hab. inż. Marek Adamski – rektor Politechniki Bydgoskiej
 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej 
 
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – rektor Politechniki Białostockiej
 
Dr hab. inż. Marcin Lorenc - rektor Politechniki Opolskiej
 
Płk dr hab. Piotr Płonka – rektor-komendant Akademii Wojsk Lądowych
 
dr Bianka Godlewska-Dzioboń – p.o. rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
 
Dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. ANS – rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
 
Dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH – rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej
 
Dr Paweł Trefler, prof. PWSW – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
 
Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
 
Prof. dr hab. Roman Cieślak – rektor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie
 
Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki – doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej
 
Ryszard Florek – prezes Fakro Sp. z o.o.
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Projekt realizowany przez studentów i doktorantów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, którzy angażują się w prace Sekcji Fotochemii Stosowanej (Koło Naukowe Chemików), otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki blisko 70 tys. zł dofinansowania w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Ministerstwo nagrodziło 128 projektów z całej Polski. 
 
Kolorowe probówki chemiczneCelem programu MEiN jest pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesieniu jakości ich działań oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach działalności kół naukowych do sfery gospodarczej. Laureaci zostali wyłonieni spośród 244 wnioskodawców. Łączna kwota dofinansowania zwycięskich projektów wynosi 6 590 695, 49 zł.
 
Studenckie prace prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej pn. „Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych”, realizowane przez Koło Naukowe Chemików – Sekcję Fotochemii Stosowanej, uzyskały wsparcie w wysokości 69 900 zł. 
 
Sekcja Fotochemii Stosowanej zrzesza studentów i doktorantów kierunków technologia chemiczna, biotechnologia oraz inżynieria chemiczna i procesowa. Jej opiekunem jest dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh. Młodzi chemicy prowadzą badania obejmujące wiele obszarów nauki. Są to m.in. badania fotochemiczne, biologiczne oraz badania procesów fotopolimeryzacji. Wielu studentów, którzy należą do Sekcji, jest wykonawcami oraz stypendystami projektów badawczych z zakresu innowacyjnych systemów fotoinicjujących oraz sensorów luminescencyjnych.
 
„Projekt i budowa nowego typu drukarki 3D VAT do druku fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych” to próba znalezienia alternatywy dla konwencjonalnego druku 3D. Fotopolimeryzacja znalazła szerokie zastosowanie w wielu obszarach badań. Dostępne aktualnie zaawansowane układy optyczne spowodowały, że techniki druku 3D – w szczególności oparte na technologii fotopolimeryzacji – stwarzają nowe możliwości dla nauki i przemysłu, a ich pole zastosowań rozszerza się. Niestety, ograniczony zakres fotoutwardzalnych polimerowych materiałów przeznaczonych do druku 3D wstrzymuje rozwój i potencjał tej technologii. Ponadto niezadowalająca jest rzeczywista rozdzielczość drukowanych obiektów, a także ich właściwości końcowe, np. wytrzymałość mechaniczna. Interesującą alternatywą dla konwencjonalnego druku 3D może być zastosowanie techniki fotopolimeryzacji do fotoutwardzania polimerowych materiałów kompozytowych, w tym materiałów nanokompozytowych. Nad takim rozwiązaniem pracują studenci z Politechniki Krakowskiej, których projekt został nagrodzony przez MEiN. 
 
Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” dostępna jest na stronie internetowej MEiN
(bk)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

 

14 tys. studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej rozpoczęło (w czwartek 6 października) 78. w historii rok akademicki. W tym gronie jest blisko 100-osobowa grupa studentów-uchodźców z Ukrainy. – Trafiliście do wyjątkowej wspólnoty, jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Politechnika Krakowska osiągnęła znakomite wyniki w ewaluacji dorobku naukowego. Mamy 7 dyscyplin w kategorii A i jedną ocenę B+. Plasujemy się w ścisłej czołówce polskich uczelni, a w grupie uczelni technicznych jesteśmy na 2. miejscu mówił do nowych studentów rektor Politechniki prof. Andrzej Białkiewicz. Podkreślał, że podobnie jak całe środowisko akademickie w Polsce, uczelnia stoi przed wyjątkowo trudnym czasem i jako priorytetowy cel w nowym roku wskazał szczególną troskę o pracowników i studentów. Władze Politechniki zdecydowały, że poza obligatoryjną podwyżką ministerialną o 4,4 proc., pensja każdego pracownika Politechniki zostanie dodatkowo podwyższona od 1 października ogłosił rektor PK.


Inauguracja roku akademickiego 2022/23Wojna w Ukrainie, globalny kryzys energetyczny i szalejąca w Polsce inflacja – z ich skutkami będą się mierzyć w tym roku polskie uczelnie, także Politechnika. – Ale w nowy rok akademicki wchodzimy z ambitnymi zamierzeniami. Nadzieję czerpiemy z sukcesów minionego roku i z wiary we wspólnotę, którą tworzymy. Społeczność Politechniki w godzinach prób staje do solidarnego działania. Udowodniła to i w czasie pandemii, i w chwili ataku Rosji na Ukrainę, gdy zaangażowała się w pomoc dla Ukraińców – podkreślał rektor PK. Specjalne słowa powitania skierował do studentów-uchodźców: – Wydział Inżynierii Lądowej stworzył specjalnie dla Was możliwość studiowania w j. ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport, byście byli gotowi do odbudowy swojego kraju, gdy przyjdzie na to czas. Stoimy wspólnie z Waszym narodem po stronie wartości cywilizowanego świata, świadomi wielkiej ceny, którą wasz kraj płaci za obronę wolności i bezpieczeństwa całej Europy.

 

Otwarcie bezpłatnych studiów w języku ukraińskim, które rozpoczęło na Politechnice Krakowskiej 98 młodych uchodźców z Ukrainy, jest jedną z wielu inicjatyw pomocowych uczelni. Od wybuchu wojny organizowała też zbiórki rzeczowe i finansowe, prowadziła kursy języka polskiego, gości w swoich obiektach uchodźców (w większości matki z dziećmi), umożliwia ukraińskim doktorantom kontynuację prac nad rozprawą doktorską, przyjęła do pracy kilkoro naukowców z objętego wojną kraju. Współpracuje też z firmami oraz organizacjami pozarządowymi przy programach stypendialnych dla najzdolniejszych ukraińskich studentów.


Udana ewaluacja czyli 7x kategoria A

Podsumowując osiągnięcia ostatniego czasu rektor Białkiewicz wskazał przede wszystkim na bardzo udaną dla Politechniki Krakowskiej ewaluację jakości działalności naukowej:  Osiągnęliśmy znakomite wyniki w ocenie osiągnięć za lata 2017-2021.  Poddaliśmy ewaluacji 8 dyscyplin nauki, wokół których koncentruje się działalność badawcza naszych pracowników. Bardzo wysoką kategorię A uzyskało aż 7 z nich: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Ponadto, informatyka techniczna i telekomunikacja, jedna z najmłodszych dyscyplin naukowych na Politechnice – otrzymała także wysoką kategorię B+.  To jeden z najlepszych wyników w kraju. Jest wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej, patentowej oraz w obszarze współpracy z przemysłem. Potwierdza, że to co robimy w nauce, ma ważny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Dzięki tak dobrym ocenom naszego dorobku mamy uprawnienia do nadawania stopni w ramach wszystkich 8 dyscyplin, które poddaliśmy ocenie – podkreślał rektor, dziękując pracownikom za zaangażowanie w pracę i zmiany na uczelni, które zaowocowały tak znacznym awansem naukowym.

 Inauguracja roku akademickiego 2022/23  Inauguracja roku akademickiego 2022/23  Inauguracja roku akademickiego 2022/23

 

Prof. Białkiewicz przypomniał, że pod przewodnictwem prof. Jana Kaziora, rektora ubiegłej kadencji, zainicjowany został proces reform Politechniki, które stworzyły właściwy grunt do owocnej pracy naukowej: – Skoncentrowaliśmy działalność badawczą w ramach 8 dyscyplin i wokół 8 wydziałów,  pozostawiając w rękach dziekanów zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. Staraliśmy się wspierać pracowników w ich wysiłku badawczym, publikacyjnym i patentowym, pozytywnie motywować i inspirować. Zwiększyliśmy finansowanie na procesy publikacyjne i patentowanie. Mamy programy nagród za osiągnięcia naukowe i publikacyjne, a także premie finansowe dla liderów naukowych dyscyplin. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które z jednej strony wzmocniło interdyscyplinarną współpracę zespołów badawczych, z drugiej wsparło indywidualny rozwój naszych naukowców. Liczymy, że wyniki ewaluacji będą miały wpływ na wysokość budżetowego wsparcia finansowego dla naszej uczelni – mówił rektor Politechniki.

 

Pracownik i student – w centrum uwagi

Wśród strategicznych celów w nowym roku wskazał uczynienie Politechniki jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do pracy i studiowania. W ostatnich miesiącach powołano na uczelni Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej  i wprowadzono Plan Równości dla PK.  – Te inicjatywy mają nam pomóc w pielęgnowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku i zapewnić równość szans funkcjonowania w społeczności akademickiej każdego jej członka i członkini – podkreślał rektor PK. – W strategii rozwoju uczelni wskazaliśmy pakiet działań, które mają wzmocnić pozycję pracowników, pomóc im w samorealizacji i podnoszeniu kwalifikacji. Obecnie  trwają prace m.in. nad zmianami w systemie motywacyjnym dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami. Pracujemy też nad kompleksowym systemem wsparcia pracowników w podnoszeniu kwalifikacji. Uruchomione już zostały programy mentoringu, tutoringu oraz superwizji akademickich, a także program wsparcia psychologicznego dla dydaktyków.

 
  


Większe podwyżki dla wszystkich pracowników, wsparcie dla studentów

Inauguracja roku akademickiego 2022/23W dobie konkurencji o specjalistów, inflacji, skokowego wzrostu cen musiał wybrzmieć na Politechnice temat akademickich wynagrodzeń. – Kwestia wzrostu płac w szkołach wyższych jest niezwykle ważna. W dialogu z Ministerstwem Edukacji i Nauki w tym zakresie reprezentuje nas i całe środowisko akademickie Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Mówimy jednym głosem, bo dzielimy wspólnie troskę o to, by zapewnić naszym pracownikom życiową stabilność. Niezbędną, by chcieli zostać na uczelni, uprawiać wysokiej jakości naukę i dydaktykę, z profesjonalizmem wywiązywać się z zadań administracji i obsługi – mówił rektor. 

 

PK otrzymała z ministerstwa nauki na podwyżki wynagrodzeń (o 4,4 proc. od 1 października) blisko 2 tysięcy pracowników nieco ponad 2,3 mln zł. – Władze uczelni zdecydowały, że poza obligatoryjną podwyżką, pensja każdego pracownika Politechniki Krakowskiej zostanie podwyższona od tego miesiąca o dodatkowe 200 zł – ogłosił rektor Białkiewicz. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, w przyszłym roku pensje na uczelniach mają wzrosnąć o ponad 7 procent. – Mamy nadzieję na bardziej zbliżony do inflacyjnych realiów scenariusz w tej kwestii – zaznaczył rektor PK.

 

Dodawał, że uczelnia chce też utrzymać  szeroki pakiet wsparcia dla studentów – wysokie stypendia socjalne i za wyniki w nauce, specjalne nagrody finansowe dla studentów I roku, stypendia z własnego funduszu dla aktywnych naukowo studentów i doktorantów, granty na innowacyjne projekty realizowane w ramach kół naukowych i FutureLab-a.


160 tematów inwestycyjnych i remontowychInauguracja roku akademickiego 2022/23

Zarządzanie wydatkami uczelni to teraz szczególnie odpowiedzialne zadanie. Rosną koszty utrzymania obiektów do badań i dydaktyki, kilkakrotnie większe mogą być rachunki za prąd, rosną koszty gazu, ogrzewania i usług. Musimy liczyć się z rosnącymi kosztami inwestycji i remontów – rektor wyliczał wyzwania na ten rok, a jak przekazywał uczelnia prowadzi obecnie ok. 160 mniejszych lub większych tematów inwestycyjnych i remontowych. – Wszystkie są przemyślane, niezbędne, kilka to inwestycje strategiczne dla naszej przyszłości. Budynek Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej już stoi, oddamy go do użytku w przyszłym roku. Zaczynamy prace nad Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. Gotowy jest też projekt budynku dla Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Czynimy bardzo intensywne starania o dofinansowanie dla tej inwestycji. Mamy już teraz w zasobach nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i badawczą, niezbędną do prowadzenia badań i współpracy z przemysłem. Jej utrzymanie kosztuje, ale staramy się tu działać w nowoczesny sposób – podkreślał rektor Białkiewicz. Przedstawiał laboratoria, które powstały w ostatnim roku na PK we współpracy wydziałów i uczelni z firmami (m.in. Laboratorium Internetu Rzeczy przy wsparciu firmy GlobalLogic, laboratorium Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej EduNet we współpracy z firmą Phoenix Contact czy unikatowe stanowisko badawcze do badań hydrotechnicznych dzięki kooperacji z firmą  Aqua-Tech). Nowe szaty zyskały też w ostatnim czasie studenckie przestrzenie na Wydziale Inżynierii Lądowej, dzięki wsparciu firmy Budimex.

 

– Wspólna aktywność naukowa i projektowa przynosi owoce naszym partnerom i nam. Przełożyła się nie tylko na wyniki ewaluacji, ale też obecność pracowników uczelni w prestiżowym rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Mamy laureatów nagród ministerialnych i środowiskowych oraz najliczniejszą na przestrzeni ostatnich lat grupę studentów-stypendystów ministra. Rośnie widoczność uczelni w międzynarodowych rankingach. Nasi naukowcy i studenci brylują też na zagranicznych wystawach wynalazków – podsumował prof. Andrzej Białkiewicz. W minionym roku akademickim Politechnika nawiązała wiele nowych partnerstw, m.in. przy inicjatywach związanych z energetyką wodorową, zrównoważonym transportem, metrologią, promocją innowacji.  


Wyróżnienia dla młodych naukowców i wydziału

Podczas inauguracji roku na PK wręczono wyróżnienia wybitnym młodym naukowcom. Nagrodę II stopnia imienia prof.  Zbigniewa Engela otrzymała dr inż. Olga Długosz z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej za cykl 16 artykułów prezentujących metody otrzymywania oraz modyfikacji nieorganicznych materiałów nanocząstkowych. Rozwiązania te pozwalają na wzrost efektywności procesów nanotechnologicznych oraz otrzymywanie materiałów o pożądanych i kontrolowanych właściwościach użytkowych.  Nagrodami Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej wyróżnieni zostali: mgr inż. Patrycja Środa, absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, mgr inż. Agnieszka Bąk, absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki i mgr inż. Mariusz Spyrka, absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

W tym roku po raz pierwszy przyznany został „Puchar prof. Izydora Stella-Sawickiego, założyciela i pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej” dla wyróżniającego się Wydziału Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Otrzymał go Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej.

 Inauguracja roku akademickiego 2022/23  Inauguracja roku akademickiego 2022/23  Inauguracja roku akademickiego 2022/23

 

Z okazji 78. inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej listy do społeczności uczelni skierowali m.in. prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości list premiera odczytał wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Wykład inauguracyjny pt. „Nowy pejzaż nauki polskiej” wygłosił prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki.  

 

Przemówienia do studentów wygłosili: Izabela Paluch, prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK, Marta Tyrka, przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studenckiego PK, Angelika Kopeć, przewodnicząca Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnościami i Paweł Domino, prezes Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej.

 Inauguracja roku akademickiego 2022/23  Inauguracja roku akademickiego 2022/23

 

Inauguracja roku akademickiego 2022/23 

 

W rozpoczętym właśnie roku akademickim na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej i ponad 30 kierunkach studiów kształcić się będzie 14 tysięcy polskich i zagranicznych studentów i doktorantów, w tym 4,2 tys. nowo przyjętych na studia I i II stopnia. W rekrutacji na studia I stopnia największą popularnością cieszyły się kierunki: informatyka, informatyka stosowana, architektura, budownictwo, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. PK otrzyymała w tym roku ponad 15 tys. zgłoszeń od kandydatów na studia. Kształcenie w nowym roku będzie prowadzone stacjonarnie, z elementami e-learningu.

 

(mas)

 

 

Fot. Jan Zych

 
 
 
 
 
{fastsocialshare}

 

19 maja ruszyła rekrutacja na kierunek architektura oferowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki rozpocznie się w czerwcu. Warto już teraz zapoznać się z harmonogramami i zasadami rekrutacji. Na przyszłych architektów czeka m.in. zdalny egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. Swoje umiejętności zaprezentują też zdalnie osoby zainteresowane inżynierią wzornictwa przemysłowego. Na większość kierunków rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od czerwca do połowy września.

 

Studenci PKRejestracja na Politechnikę Krakowską będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który zostanie udostępniony na Portalu Rekrutacyjnym. Na kandydatów tradycyjne czeka wiele atrakcyjnych kierunków, które gwarantują dobry start na rynku pracy. Oprócz wspomnianej architektury i inżynierii wzornictwa przemysłowego, także: budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, geoinformatyka, inżynieria i gospodarka wodna, środki transportu i logistyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna i wiele innych. W sumie uczelnia przygotowała ponad 30 kierunków studiów, w tym kierunki prowadzone w języku angielskim. Na PK w semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego czeka 4167 miejsc na studiach I stopnia.

 

Na większość kierunków oferowanych przez Politechnikę Krakowską rejestracja zaczyna się 7 czerwca i potrwa do 21 września (studia stacjonarne).

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

 

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) należy wnieść najpóźniej dzień po dokonaniu rejestracji. Wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów ma następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda na kierunkach artystycznych, gdyż w rekrutacji brane są pod uwagę dodatkowe kryteria. Inaczej też wygląda harmonogram.

 

 

Zdalny egzamin i portfolio na architekturę

 

Elektroniczna rejestracja dla kandydatów na te studia rozpoczęła się 19 maja i potrwa do 9 czerwca br. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) można wnosić do 10 czerwca. W dniach od 31 maja do 10 czerwca należy złożyć swoje portfolio w wersji elektronicznej. Tematy prac rysunkowych oraz ich kryteria zostały podane na stronie: rekrutacja.pk.edu.pl. Kandydaci a kierunek architektura powinni dołączyć do portfolio oświadczenie, że ich prace zostały wykonane samodzielnie (wzór oświadczenia).

 

Egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, który – ze względu na pandemię – odbędzie się zdalnie, został zaplanowany w terminie 14-15 czerwca. System rekrutacyjny ustali dla każdego kandydata w sposób losowy dzień oraz godzinę egzaminu. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o terminie za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie, nie później niż dwa dni przed egzaminem.


Egzamin będzie odbywał się za pośrednictwem platformy do komunikacji on-line. Możliwe jest rejestrowanie przebiegu egzaminu przez członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydaci muszą zapewnić sobie kamery i mikrofony oraz stabilne połączenie internetowe. Przed rozpoczęciem, egzaminowe osoby są zobowiązane m.in. do: okazania do kamery dowodu tożsamości; okazania dowodu opłaty za egzamin wstępny; ustawienia kamery w sposób umożliwiający WKR obserwację i ewentualną rejestrację przebiegu egzaminu. Kandydaci powinni być wyposażeni w: ołówki, gumki do mazania, deskę do przypięcia arkusza brystolu o odpowiednich wymiarach, klipsy do przypięcia arkusza, czarny pisak (grubość 0,7-2,0 mm) do wpisania numeru kodowego oraz jeden arkusz brystolu formatu B2 (50x70 cm).


Tematy egzaminu dla danej grupy będą losowane przed jego rozpoczęciem. Rysunki wykonuje się na zakodowanym przez kandydata arkuszu brystolu w technice ołówkowej czarno-białej. Indywidualny numer kodowy każdy kandydat otrzyma od członka WKR przed rozpoczęciem egzaminu. Numer kodowy powinien zostać zapisany trwałą techniką za pomocą czarnego pisaka w prawym górnym rogu arkusza. Zakodowanego arkusza brystolu nie wolno podpisywać ani oznaczać. Swoje prace należy przesłać w sposób wskazany przez WKR.

 

Szczegółowe zasady dotyczące zdalnego egzaminu na architekturę – sprawdź

 

Wyniki egzaminu wstępnego obejmującego ocenę portfolio i wynik egzaminu zdalnego zostaną ogłoszone 23 czerwca.

 

Sprawdź harmonogram rekrutacji na architekturę

 

 
Architektura krajobrazu – pamiętaj o portfolio

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, kandydaci na architekturę krajobrazu przekazują swoje portfolio elektronicznie. Elektroniczna rejestracja na ten kierunek rusza 7 czerwca i potrwa do 12 września. Opłatę rekrutacyjną (150 zł) należy wnieść do 8 lipca. Portfolio (informacje dotyczące nazw, formatu i parametrów plików graficznych, platformy i adresów na jakie należy je przesyłać oraz sposobu przesyłania, zostaną podane do wiadomości kandydatów w Portalu Rekrutacyjnym) będzie można składać od 28 czerwca do 8 lipca. Obowiązkowy zakres tematyczny prac to: drzewo w stanie bezlistnym, drzewo z liśćmi, drzewo iglaste i liściaste razem, okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów, most w krajobrazie, ulica z drzewami w małym miasteczku, wiadukt (most drogowy) w krajobrazie, krajobraz osiedla mieszkaniowego, krajobraz przyszłości, krajobraz historyczny. 

 

Zapoznaj się z zakresem wymagań i sposobem przeprowadzenia oceny portfolio

 

Pobierz wzór oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac do portfolio 

 

Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 12 lipca, jednak szansa na studia na kierunku architektura krajobrazu będzie jeszcze we wrześniu.

 

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji na architekturę krajobrazu

 

 

 
Inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin i portfolio

 

Elektroniczna rejestracja na ten kierunek będzie prowadzona od 7 czerwca do 12 lipca. Do 12 lipca należy również wnieść opłatę rekrutacyjną (150 zł). Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu, który składa się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin praktyczny odbędzie się 14 lipca o godz. 10.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. Kandydaci muszą zapewnić sobie kamerę, mikrofon oraz dostęp do Internetu. Egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań rysunkowych, które polegają na przedstawieniu obiektów spełniających określone funkcje. Rysunki wykonuje się na białym arkuszu papieru w technice ołówkowej czarno-białej. W związku z tym należy przygotować ołówki oraz gumki do mazania, a także cztery arkusze białego papieru formatu A4. Dwa arkusze papieru powinny być wykorzystane na egzaminie, dodatkowe dwa arkusze mogą być przeznaczone na brudnopis.

 

Po zalogowaniu się do aplikacji za pomocą której będzie przeprowadzany egzamin, kandydaci zobowiązani są do: okazania dowodu tożsamości, okazania dowodu opłaty za egzamin wstępny (w przypadku braku opłaty na wirtualnym koncie studenta). Tematy egzaminu zostaną przedstawione kandydatom przed jego rozpoczęciem. Po zakończeniu egzaminu kandydaci oznaczają arkusze rysunkowe, na których wykonywali zadania za pomocą czterocyfrowego kodu dostępnego w systemie rekrutacyjnym PK, a następnie skanują lub wykonują zdjęcie prac i zamieszczają w systemie rekrutacyjnym. Oryginały prac należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przesyłką poleconą na adres korespondencyjny Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego (al. Jana Pawła II 37 pok. A19, 31-864 Kraków). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego muszą do portfolio załączyć oświadczenie o oryginalności i samodzielnym wykonaniu prac (wzór oświadczenia). 

 

W drugiej części postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzana jest ocena portfolio – należy je przesłać do 13 lipca (przesyłka polecona na powyższy adres WKR WM, dopisek: „Portfolio”). Portfolio powinno zawierać własne prace w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii.

 

Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi na inżynierię wzornictwa przemysłowego

 

Sprawdź harmonogram

 

Kandydaci mogą kierować pytania związane z rekrutacją na PK za pośrednictwem Messengera oraz telefonicznie

 

 

(bk)

 

Fot. Jan Zych

 

 

 

 

{fastsocialshare}

 
 
Uczestnicy Biegu Trzech Kopców pozują do zdjęciaDrużyna amatorskich biegaczy z Politechniki Krakowskiej wzięła udział w 15. Biegu Trzech Kopców, który 2 października odbył się w Krakowie. Trzynastokilometrowa trasa wiodła pomiędzy trzema krakowskimi kopcami – Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. W biegu wystartowało 2709 osób z 17 krajów. 
 
Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim to impreza, której pierwsza edycja została zorganizowana w 2007 r. Pomiędzy kopcami Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego wiedzie trasa licząca 13 kilometrów, przy czym prawie 1/4 prowadzi ścieżkami o nieutwardzonej nawierzchni. Różnica poziomów sięga 160 m. Ze względu na zróżnicowanie terenu, w klasyfikacji międzynarodowej bieg został zaliczony jako „anglosaski”, ponieważ trasa prowadzi naprzemiennie w górę i w dół. W wersji „alpejskiej” w przeważającej części tylko się wznosi. 
 
W politechnicznej drużynie biegaczy znaleźli się dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK, dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs i dr inż. Tomasz Majka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz dr inż. Augustyn Lorenc z Wydziału Mechanicznego,  dr inż. Anton Pashkevich z Wydziału Inżynierii Lądowej i mgr inż. Dorota Markiewicz-Roszak z Centrum Transferu Technologii PK. Wszyscy zawodnicy z Politechniki zameldowali się na mecie. Pasjonaci biegania z PK już po raz kolejny pokazali wolę sportowej walki. Na początku września wzięli udział w sztafetowym biegu charytatywnym Poland Business Run. Teraz szykują się na 8. Cracovia Półmaraton Królewski, zaplanowany na 16 października.
 
(bk)
 
 
 
Fot. archiwum drużyny z PK
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, rektor Politechniki Krakowskiej w kadencji 2005-2008, ceniony ekspert i specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 13 maja br. podczas obchodów jubileuszu 68-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej. 
 
JGawlikLaudację na cześć prof. Józefa Gawlika (na zdjęciu / fot. Jan Zych) wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Prof. Gawlik został 17. doktorem honoris causa lubelskiej uczelni z którą od wielu lat współpracuje naukowo. W uroczystości nadania tytułu towarzyszyła mu małżonka, a także przedstawiciele Politechniki Krakowskiej: prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK i dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak (Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji WM PK). 
 
Prof. Józef Gawlik urodził się w 1948 r. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Z PK związał swoją pracę zawodową i naukową. Stopień doktora otrzymał w 1977 r., a habilitację uzyskał w 1989 r. Tytuł profesora nauk technicznych został mu nadany w 1998 r. 
 
Prof. Gawlik pełnił wiele ważnych funkcji na Politechnice Krakowskiej. Był m.in. dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na WM PK. W latach 1999-2005 prorektor uczelni, a w kadencji 2005-2008 – rektor Politechniki Krakowskiej. 
 
Uczony zajmuje się zagadnieniami z zakresu automatyzacji procesów wytwarzania, systemów jakości, diagnostyki procesów. Kierował m.in. kilkunastoma projektami badawczymi i wdrożeniowymi realizowanymi na zlecenie przemysłu. W dorobku naukowym Profesora znajduje się 11 monografii naukowych (część wydana w Niemczech) i ponad 250 publikacji (m.in. wydanych w czasopismach zagranicznych). Jest autorem lub współautorem 13 patentów, kierownikiem 14 prac wdrożeniowych i 5 projektów celowych. Promotor 12 rozpraw prac doktorskich. Opiekował się 220 pracami dyplomowymi. 
 
Prof. Józef Gawlik jest doktorem honoris causa Politechniki Koszalińskiej (2016), Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie (2006) oraz profesorem honorowym Uniwersytetu w Miszkolcu na Węgrzech (2008). 
 
Prof. Gawlik jest także członkiem kolegiów redakcyjnych i rad programowych wielu czasopism naukowych, w tym: „Advances in Manufacturing Science and Technology”, „Management and Production Engineering Reviev”, „Technical Transactions”, „Technologia Montażu i Zarządzanie Produkcją”.  
 
Jest lub był członkiem: Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji T07D Technologia, Automatyzacja Maszyn i Produkcji, Sekcji Metrologii w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN, wiceprzewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. 
 
Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Józef Gawlik otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym: nagrodę zespołową II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za wdrożenie w przemyśle narządzi azotowych jonowo i narzędzi nasiarczanych (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu projektów wymagań programowych dla studiów magisterskich i inżynierskich dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Odznakę Honorową „Za zasługi dla Wynalazczości” nadaną przez prezesa Rady Ministrów (2005), nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną (2006, 2007, 2008), Medal 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (2008), Srebrny Medal Technicznego Uniwersytetu w Berlinie (2008) oraz Medal 90-lecia Urzędu Patentowego RP (2008).
 
(bk)
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Są dziedziny, w których symulowanie jest nie tylko dobrze widziane, ale i pomaga w procesie projektowania. Wiedzą o tym „Chadowe Chłopaki”, czyli drużyna z Politechniki Krakowskiej, która dostała się do II etapu Symkatonu – konkursu dla pasjonatów kreatywnych rozwiązań inżynieryjnych i symulacji komputerowej. Już 29 września rozpocznie się finałowa rywalizacja. 5 drużyn będzie miało tylko 24 godziny na rozwiązanie zadania. Na najlepszych czeka nagroda w wysokości 12 tys. zł. 
 
Zespół Chadowe Chłopaki z PK pozuje przed Wydziałem Inżynierii i Technologii ChemicznejI edycja Symkatonu jest wspólnym przedsięwzięciem firmy Symkom sp. z o.o. oraz Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Konkurs składa się z II etapów, podczas których drużyny studenckie (2-3 osoby) rozwiązują zadania, które sprawdzają ich umiejętności w zakresie symulacji komputerowej i pracy pod presją czasu. W I etapie rywalizacji udział wzięło 16 drużyn, w tym zespół „Chadowe Chłopaki” z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, w składzie: Jan Sproch (lider), Piotr Marszalik, Mateusz Płaczek. Studenci PK są na co dzień członkami Koła Naukowego Chemików. 
 
Przed uczestnikami I etapu, który zakończył się 9 września, organizatorzy postawili zadanie polegające na opracowaniu projektu mieszadła spełniającego podane wymogi. Prace musiały zostać zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowanie Ansys, które – w przypadku licencji studenckich – udostępniane jest bezpłatnie. Projekt wraz z kompletem załączników, m.in. dowodem wykonania pracy w programie, którego Symkom jest certyfikowanym dostawcą, należało dostarczyć organizatorom. Następnie projekty były weryfikowane przez konkursowych ekspertów – drukowano je i testowano na specjalnym stanowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Autorzy 5 prototypów, które podczas testów podniosły lustro cieczy najwyżej, przeszli do finału. Jednym z najlepszych rozwiązań okazało się to, opracowane przez młodych chemików z Politechniki Krakowskiej. 
 
Finałowy, II etap zmagań w ramach Symkatonu, rozpocznie się 29 września. Drużyny poznają temat wyzwania konkursowego dopiero przed startem. Na rozwiązanie będą miały tylko 24 godziny. W realizacji projektu – podobnie, jak w I etapie – należy posłużyć się oprogramowaniem do symulacji komputerowych Ansys. Projekty należy wydrukować. Opracowane prototypy oceni jury konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone 30 września. Dla zwycięzców przewidziano nagrodę finansową na rozwój naukowy w wysokości 12 tys. zł. Wszyscy finaliści mogą liczyć na udział w szkoleniach dotyczących oprogramowania Ansys. 
 
Więcej informacji na temat konkursu: symkom.pl/symkaton
 
Warto dodać, że Politechnika Krakowska niedawno zacieśniła współpracę z firmą Symkom. 19 września została podpisana umowa pomiędzy PK a Symkom, która wzmacnia dotychczasową kooperację i otwiera drogę do nowych działań. Wspólne projekty będą dotyczyć m.in. organizacji inicjatyw naukowo-badawczych, warsztatów, szkoleń i konferencji w obszarze związanym z kompleksowymi analizami numerycznymi. W ramach umowy rozwijana będzie współpraca w zakresie wykorzystania oprogramowania Ansys do szkolenia pracowników i studentów PK oraz realizacji projektów inżynierskich i badawczych. Czytaj więcej
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, zespół „Chadowe Chłopaki” z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK / fot. Symkom
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Podpisanie porozumień szkół wyższych z Województwem Małopolskim13 maja br. Politechnika Krakowska i trzynaście szkół wyższych podpisało z Województwem Małopolskim porozumienia w sprawie długofalowej współpracy w obszarze pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w Małopolsce. Uczelnie wraz z samorządem wojewódzkimi będą m.in. ściśle współdziałać w realizacji Forum Gospodarczego w Krynicy-Zdroju. Uroczystość podpisania porozumień odbyła się o godz. 11.00 w Sali Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. 
 
Podpis pod porozumieniem z Politechniką Krakowską złożył rektor prof. Andrzej Białkiewicz i marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. 
 
Z radością przyjmujemy fakt, że współpraca Politechniki Krakowskiej z Województwem Małopolskim zacieśnia się. Uczelnia wspiera samorząd i lokalną społeczność w wielu obszarach, od rozwiązań dotyczących transportu i komunikacji, poprzez ochronę środowiska i gospodarkę odpadami, po zagadnienia urbanizacyjne, architektoniczne i ochronę zabytków. Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem pozwalającym Politechnice, a także innym małopolskim uczelniom na aktywne włączanie się w ważne sprawy dotyczące naszego regionu – mówi rektor PK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 
 
Porozumienie z Województwem Małopolskim zawarły – poza Politechniką Krakowską – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Akademia Ignatianum, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
 
Przedstawiciele małopolskich uczelni i samorządu wojewódzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
 
Podpisane porozumienia zakładają m.in. wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski poprzez wzmacnianie współdziałania między sferą nauki i gospodarki, wspieranie postępu technologicznego oraz rozwoju innowacyjności, inicjowanie i uczestnictwo w realizacji projektów z zakresu przedsiębiorczości, promocji gospodarczej oraz konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Politechnika Krakowska i inne uczelnie wspomogą Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w realizacji Forum Gospodarczego w Krynicy-Zdroju. Przedstawiciele szkół wyższych wejdą w skład Rady Naukowej Forum. 
 
Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy, jest początkiem bezprecedensowego przedsięwzięcia. Współpraca samorządu ze środowiskiem naukowym na szczeblu akademickim jest nie tylko szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie i podniesienie jego konkurencyjności. To także kolejny krok w przygotowaniach do Forum Gospodarczego, które odbędzie się już we wrześniu w Krynicy-Zdroju – wskazuje marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Podjęta współpraca dotyczy również wsparcia samorządu wojewódzkiego w organizacji wolontariatu podczas III Igrzysk Europejskich, których gospodarzem będzie w 2023 r. Kraków i Małopolska. Szkoły wyższe pomogą stworzyć bazy studentów, którzy podejmą się pracy w charakterze wolontariuszy podczas tego wydarzenia.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, 1) podpisanie porozumień szkół wyższych z Województwem Małopolskim; 2) przedstawiciele małopolskich uczelni i samorządu wojewódzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach / fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
Trwa rekrutacja na jesienną edycję Otwartego Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej. Jest to doskonała okazja zarówno dla początkujących pasjonatów, jak i fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności i pogłębić dotychczasową wiedzę. Zajęcia rozpoczną się 14 października br. i potrwają do lutego 2023 r. 
 
Baner Otwartego Studium Fotografii
 
Na kurs składają się wykłady i zajęcia praktyczne w pracowni fotograficznej, komputerowej oraz w plenerze. Prowadzą je uznani wykładowcy z Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików i pracownicy Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Kurs kończy wystawa fotografii uczestników.
 
Wszystkie szczegóły dotyczące Otwartego Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej można znaleźć na stronie internetowej foto.pk.edu.pl oraz na Facebooku
 
 
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
12 maja o godz. 11.00 na Politechnice Krakowskiej odbyło się Święto Szkoły, podczas którego zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane. Wydarzenie zostało zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, a każdy zainteresowany mógł w nim uczestniczyć za pośrednictwem transmisji on-line.
 
 

 Transmisja ze Święta Szkoły na PK

 

 
 
W czasie Święta Szkoły wykład pt. „Współczesne wyzwania uczelni technicznej. Wybrane refleksje” wygłosi prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Podczas uroczystości odbył się też pokaz filmu poświęconemu Rajdowi Politechniki Krakowskiej – najstarszej w Polsce imprezie turystycznej w klasie rajdów górskich. Film nosi tytuł „Szlakami Politechniki. Historia Rajdów PK”. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”.
 
 wito Szkoy 4  wito Szkoy 1 wito Szkoy 3 
 
Uroczystość była okazją do wręczenia pracownikom odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych przyznanych w 2020 r. oraz zaległych: 
 
Złoty Krzyż Zasługi
1. Dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)wito Szkoy 2
 
Srebrny Krzyż Zasługi
1. Dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK
2. Dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
 
Brązowy Krzyż Zasługi
1. Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, prof. PK
2. Dr inż. Anna Romańska-Zapała
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
2. Prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
3. Dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK
4. Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
5. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK
6. Dr hab. inż. Tomasz Baczyński
7. Dr inż. Marek Kowalski
8. Mgr Maria Sładek
9. Mgr Anna Zawrzykraj
10. Lic. Anna Gleń
11. Leszek Eliasz
12. Marzena Kozikwito Szkoy 5
13. Teresa Popiołek
14. Lidia Surowiec
15. Barbara Zając
16. Dr inż. Ryszard Mielnik (odznaczenie przyznane w 2018 r.)
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
2. Dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK
3. Dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
4. Dr inż. Władysław Egner
5. Dr inż. Marta Łapuszek
6. Mgr inż. Andrzej Kulig
7. Mgr inż. Łukasz Rodak
8. Dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
9. Dr inż. Anna Stankiewicz (odznaczenie przyznane w 2019 r.)wito Szkoy 6
10. Agnieszka Makuch (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
1. Prof. dr hab. Orest Artemovych
2. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
3. Dr hab. inż. Sergiy Fialko, prof. PK
4. Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
5. Dr inż. Anna Kiełbus
6. Dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
7. Mgr inż. Marek Tupta
8. Mgr inż. Sergiusz Lisowski (odznaczenie przyznane w roku 2019)
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej
1. Prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
2. Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
3. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowskiwito Szkoy 7
4. Dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK
5. Dr inż. Jan Gertz, prof. PK
6. Dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK
7. Dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK
8. Dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
9. Dr inż. Jerzy Jaworowski
10. Dr inż. Marian Świerczek
11. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
 
Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”
1. FAKRO Sp. z o.o.
2. Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
3. Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK
4. Dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
5. Mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
 wito Szkoy 8
Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej 
1. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak (odznaczenie przyznane w 2017 r.)
2. Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.) 
3. Dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK
4. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
5. Dr hab. inż. Mariola Kędra, prof. PK
6. Dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
7. Dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK
8. Dr inż. Mariusz Dudek
9. Dr inż. Renata Kozik
10. Dr Lech Sławik 
11. Mgr Marek Górski
12. Mgr Jacek Majka
13. Mgr Irmina Szkarłat
14. Mgr Małgorzata Wysopal
15. Barbara Woźniak
 
Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiejwito Szkoy 9
1. Prof. dr. hab. Piotr Zieliński (odznaczenie przyznane w 2018 r.)
2. Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK,
3. Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
4. Dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK
5. Dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
6. Dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK
7.Dr hab. inż. Elżbieta Skrzyńska-Ćwiąkalska, prof. PK (Pani Profesor zmarła w grudniu 2020 r.)
8. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
9. Dr inż. Mirosława Bazarnik
10. Dr hab. inż. Szczepan Bednarz
11. Dr inż. Aleksandra Faron
12. Dr Beata Kocel-Cynk
13. Dr inż. Kinga Korniejenko
14. Dr inż. Agnieszka Leszczyńska
15. Dr inż. arch. Robert Marcinkowski
16. Dr inż. arch. Agnieszka Ozimek
17. Dr inż. Marek Pańtak
18. Dr inż. Piotr Poznański
19. Dr Marcin Skrzyński
20. Dr inż. arch. Anna Staniewska
21. Dr inż. Robert Szczepanek (odznaczenie przyznane w 2019 r.) wito Szkoy 10
22. Dr inż. Krystian Woźniak
23. Dr inż. Sławomir Żaba (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
24. Mgr inż. Krzysztof Czajkowski
25. Mgr Renata Dudek
26. Mgr Justyna Firganek
27. Mgr Katarzyna Kawecka
28. Mgr inż. Krzysztof Lis
29. Mgr Maria Sładek (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
30. Mgr Andrzej Stachowski
31. Mgr Małgorzata Syrda-Śliwa
32. Mgr Elżbieta Świtalska
33. Mgr Ewa Targosz
34. Mgr Maciej Zając
35. Mgr inż. Paweł Zieliński
36. Barbara Bochnia
37. Bożena Kośmider
38. Teresa Wiśniewska (odznaczenie przyznane w 2019 r.) 
 Rajd
 
12 maja odbył się również finał 59. E-learningowego Rajdu Politechniki Krakowskiej.
 
Samorząd Studencki PK zorganizował wydarzenie on-line: o godz. 18.00 Rajdowy Przegląd Kapel, a o godz. 20.30 koncert gwiazdy wieczoru – zespołu „Dwa Sławy”. 
 
 
 
 
 
 (bk)
 
Fot. Jan Zych
 
 
 
 
{fastsocialshare}
 
 
We wtorek i środę, a więc 27 i 28 września w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 odbędzie się – organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – Krakowski Salon Maturzystów. Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele Politechniki Krakowskiej.
 
Stoisko PK będzie zlokalizowane w sali wystawowej na II piętrze gmachu przy Krupniczej. To okazja do lepszego poznania PK i jej oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji oraz tych aspektów, które przyszłych studentów interesują najbardziej. Ponadto, uczestnicy otrzymają materiały z przydatnymi informacjami dotyczącymi PK i kierunków studiów. Na tegorocznych maturzystów i wszystkich zainteresowanych czekać będą pracownicy Działu Promocji i Działu Kształcenia, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Stoisko Politechniki będzie dokładnie oznaczone. 
 
27 września o godz. 10.00 w inauguracji Krakowskiego Salonu Maturzystów (Duża Aula) weźmie udział rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. Wcześniej, o godz. 9.30 w Małej Auli Auditorium Maximum odbędzie się prezentacja dotycząca Politechniki Krakowskiej, jej oferty i możliwości, które uczelnia stwarza swoim studentom. Wystąpienie przygotował Dział Promocji PK. Prezentacja na temat Politechniki została zaplanowana także w drugim dniu – 28 września (godz. 9.30). 
 
Szczegóły dotyczące Krakowskiego Salonu Maturzystów, w tym plan stoisk, tutaj
 Krakowski Salon Maturzystów - otwarcie  Krakowski Salon Maturzystów - uczniowie przy stoisku PK