Politechnika Krakowska uruchamia nowe kierunki studiów. To odpowiedź na inżynierskie wyzwania współczesnego świata

  15 kwietnia 2024 r.

 

Biotechnologia przemysłowa na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz informatyka materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki to nowe kierunki na studiach I stopnia, które poszerzą ofertę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2024/2025. Na studiach magisterskich nowością będzie kierunek energetyka jądrowa, który powołany zostanie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Nowe propozycje Politechniki stanowią odpowiedź na potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz dynamiczny rozwój sektorów rynku, z którymi są powiązane. Bogatą ofertę uczelni, w której znajdzie się w nowym roku akademickim ponad 30 kierunków studiów I stopnia w j. polskim i angielskim, będzie można poznać podczas Dnia Otwartego PK w piątek 19 kwietnia 2024 r. Na uczestniczki i uczestników wydarzenia czekają prezentacje wydziałów i kierunków studiów, liczne warsztaty i konkursy, a także spotkania z wykładowcami i studentami Politechniki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Nowa siedziba Wydziału Informatyki i Telekomunikacji - ogłoszono konkurs architektoniczny Politechniki Krakowskiej i SARP

  11 kwietnia 2024 r.

 

Politechnika Krakowska we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Nowy budynek dydaktyczno-laboratoryjny (realizowany dwuetapowo) ma powstać na terenie kampusu PK w krakowskich Czyżynach (w rejonie pomiędzy al. Jana Pawła II, ul. prof. Michała Życzkowskiego i ul. Izydora Stella-Sawickiego). Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na wrzesień 2024 r. Zwycięzca otrzyma 65 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji na wykonanie projektu nowej siedziby wydziału dla politechnicznych informatyków i matematyków (nagrody finansowe przewidziano także za II i III miejsce oraz uczestnictwo w 2. etapie konkursu). Sądowi konkursowemu przewodniczy prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz.  >>> Więcej informacji

 

 

 

„Altana przyszłości” – nowy projekt Politechniki i MPO w Krakowie rozwiąże śmieciowe uciążliwości

  26  marca 2024 r.

 

Politechnika Krakowska i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie zaczynają nowy projekt pn. „Altana przyszłości”. W jego ramach studenci Politechniki – wspólnie z ekspertami z uczelni oraz specjalistami z MPO – wezmą na warsztat altany i wiaty śmietnikowe. W Krakowie to aż 15 tysięcy punktów odbioru odpadów. Codziennie odbieranych z nich jest 24 tysiące pojemników z odpadami, każdy o wadze nawet 200-300 kg. Aż tyle, bo przeciętny krakowian już teraz produkuje średnio blisko pół tony śmieci rocznie, a prognozy wskazują, że ilość wszystkich podwawelskich odpadów będzie systematycznie rosła. Altany śmietnikowe to kluczowy, pierwszy element skomplikowanego procesu gospodarowania odpadami w mieście. Tymczasem w Krakowie często są one niefunkcjonalne i dla mieszkańców, i dla służb komunalnych. Dlatego studenci Politechniki wspólnie ze specjalistami w zakresie gospodarki odpadami, architektury krajobrazu i transportu chcą pomóc w ich zmianie. Stworzą kompleksowe projekty modelowych altan, by pokazać jak rewitalizować istniejące już przestrzenie do odbioru odpadów i lepiej projektować nowe (w nowych budynkach i osiedlach).  
>>> Więcej informacji

 

 

 

Pobiegli po raz 46. w hołdzie dla Tadeusza Kościuszki. Politechnika uczciła 230. rocznicę insurekcji

 25  marca 2024 r.

 

25 marca 2024 r. kampus główny Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej ponownie stał się areną wydarzeń kościuszkowskich. Po raz 46. odbył się Bieg Kościuszkowski. W ten sposób uczelnia na sportowo upamiętniła swojego patrona – Tadeusza Kościuszkę. Wydarzenia sportowe poprzedziły uroczystości historyczne na Rynku Głównym w Krakowie. Odbył się także niecodzienny happening – uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju pięknie zatańczyli poloneza na kampusie PK. Uczestnikom wydarzeń nie przeszkodziła niełaskawa w tym roku pogoda.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Naukowcy z Politechniki bohaterami gali programu LIDER. Dostali granty na ważne badania

 21  marca 2024 r.

 

Wybitni, młodzi naukowcy z Politechniki Krakowskiej bohaterami uroczystej gali XIV edycji Programu „LIDER” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju! Mgr inż. Dagmara Słota (Szkoła Doktorska PK / Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki), dr inż. Przemysław Zaręba (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) oraz dr inż. Krzysztof Ostrowski (Wydział Inżynierii Lądowej) odebrali w czwartek, 21 marca 2024 r. w Warszawie pamiątkowe dyplomy i symboliczne czeki – każdy na blisko 1,8 mln zł – na realizację projektów o dużym wdrożeniowym potencjale. Badania naukowców z PK są dedykowane m.in. onkologii, implantologii oraz bezpieczeństwu ludzi i mienia. W wydarzeniu – z udziałem wicepremiera, ministra cyfryzacji dra Krzysztofa Gawkowskiego oraz wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. dra hab. inż. Marka Gzika – laureatom z PK towarzyszył rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Politechnika Krakowska, z 3 laureatami, znalazła się w czołówce podmiotów z największą liczbą uzyskanych grantów w tej edycji "Lidera" (zaraz po Politechnice Warszawskiej, 7 grantów). >>> Więcej informacji

 

 

 

Zrównoważona mobilność – wspólny cel Politechniki i Krakowskiego Centrum Technicznego BorgWarner

 20  marca 2024 r

 

Rozwój zrównoważonej mobilności w ramach wspólnych projektów naukowo-badawczych, organizacja wycieczek dydaktycznych, praktyk i staży dla studentów, wymiana specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, organizacja sympozjów, konferencji i szkoleń – to główne pola współpracy Politechniki Krakowskiej i Krakowskiego Centrum Technicznego BorgWarner. Umowę o współdziałaniu podpisali 20 marca 2024 r. rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK oraz Agata Marcinowska-Zaręba, członek zarządu BorgWarner eMobility Poland sp. z o.o. i Paweł Czernecki, Site Manager BorgWarner Kraków.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska wspólnie z branżowymi praktykami wykształci cyberspecjalistów od ochrony infrastruktury krytycznej w przemyśle

19  marca 2024 r

 

Politechnika Krakowska, w partnerstwie z firmami ANZENA sp. z o.o., DAGMA sp. z o.o. i Elmark Automatyka S.A., uruchamia unikatowe w skali kraju studia podyplomowe na temat bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i kluczowej w zakresie systemów przemysłowych Operational Technology (OT). Z nowymi partnerami uczelnia będzie też prowadzić wspólne projekty naukowo-badawcze, a także organizować praktyki studenckie, kursy, szkolenia i sympozja naukowe. Porozumienia w sprawie współpracy dydaktycznej i badawczej podpisali we wtorek 19 marca 2024 r. w Sali Senackiej PK prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej i dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK oraz przedstawiciele firm. >>> Więcej infomacji

 

 

 

 Na Politechnice pobito rekord w recytacji rozwinięcia liczby Pi!

14  marca 2024 r

 

2700 – to nowy rekord w recytacji rozwinięcia liczby Pi, ustanowiony w konkursie organizowanym tradycyjnie przez studentów Politechniki Krakowskiej podczas Dnia Liczby Pi. Na całym świecie świętuje się go 14 marca. Rekord ustanowił Dawid Wójcik, absolwent Politechniki Krakowskiej, obecnie informatyk z Wrocławia, pobijając wcześniejszy – także do niego należący – najlepszy wynik konkursu na PK (z 2022 r.). Drugie miejsce w tegorocznych zawodach zajął 14-letni Wiktor Komorowski, licealista z Redy (wymienił z pamięci 1121 cyfr), a trzecie 18-letnia Maja Brachowicz, uczennica XXVII LO w Krakowie (633). W konkursie bicia rekordu w recytacji cyfr z rozwinięcia liczby Pi (3,14) wzięło udział w tym roku 7 śmiałków.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Dzień Liczby Pi na Politechnice Krakowskiej – konkurs w recytacji jej rozwinięcia i układanie kostki Rubika na czas (czwartek, 14.03. 2024 r, Galeria Gil)

13  marca 2024 r

 

W czwartek 14 marca na całym świecie obchodzony będzie Dzień Liczby Pi (3,14). Do wspólnego świętowania tradycyjnie zapraszają studenci Politechniki Krakowskiej. Dla śmiałków przygotowali zawody w recytacji rozwinięcia liczby Pi (g. 10, Galeria GIL) oraz konkurs w układaniu kostki Rubika na czas. Jeszcze można się do nich zgłaszać. Od 2022 r. rekord w politechnicznym konkursie wymieniania z pamięci cyfr po przecinku wynosi 2254 i należy do Dawida Wójcika. >>> Więcej informacji

 

 

 

Stypendia Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe przyznane

12 marca 2024 r

 

Politechnika Krakowska - siódmy raz - nagrodziła aktywnych naukowo studentów i doktorantów, przyznając im - z Własnego Funduszu Stypendialnego  - stypendia za osiągnięcia naukowe. To kolejna odsłona politechnicznego programu wsparcia młodych naukowców. Pierwsze stypendia z niego uczelnia ufundowała w 2021 r. W sumie dotąd nagrodziła190 studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendia o łącznej wartości blisko 900 tys. zł. W rozstrzygniętej właśnie, edycji zimowej 2024 r. "Stypendia Politechniki Krakowskiej" otrzymało 18 wybitnych studentów i 5 doktorantów ze Szkoły Doktorskiej PK. 12 marca w Sali Senackiej rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer wręczyli laureatom gratulacyjne dyplomy stypendialne. Drugi konkurs w ramach własnego programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej zostanie rozstrzygnięty w czerwcu. W sumie w tym roku uczelnia ufunduje swoim aktywnym naukowo wychowankom stypendia o wartości ponad 300 tys. zł. A to nie jedyny na Politechnice Krakowskiej  program wsparcia wyróżniających się studentów i doktorantów. Uczelnia przyznaje też nagrody finansowe dla liderów I roku studiów, którzy najlepiej zaliczą pierwszą sesję egzaminacyjną. Studenckich wynalazców wspiera też poprzez granty FutureLab PK (laboratorium studenckich innowacji) i finansowanie bardzo prężnego na PK ruchu kół naukowych.
>>> Lista nagrodzonych, ich osiągnięć oraz galeria zdjęć

 

 

 

Politechnika i Polski Związek Narciarski – przez wspólne innowacje po medale
5 marca 2024 r

 

Politechnika Krakowska i Polski Związek Narciarski rozpoczynają współpracę naukowo-techniczną. List intencyjny o wspólnym prowadzeniu badań w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla sportów zimowych podpisali 5 marca 2024 r. w Krakowie Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego i Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN oraz prorektor Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK. Współpraca uczelni i PZN służyć będzie wsparciu szkolenia seniorskich i młodzieżowych reprezentacji Polski, na początek kadr skoczków narciarskich. Bazą do wspólnych działań będzie m.in. infrastruktura nowo otwartego Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej PK z unikatowymi narzędziami do badań z zakresu inżynierii wiatrowej.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Ruszyła rejestracja do kolejnej edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”

4 marca 2024 r

 

W Światowy Dzień Inżyniera, wystartowała rejestracja do XII edycji ogólnopolskiego konkursu Politechniki Krakowskiej „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Potrwa do 22 marca. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci mogą sprawdzić swoją wiedzę o dokonaniach wybitnego patrona Politechniki Krakowskiej i zdobyć atrakcyjne nagrody finansowe oraz rzeczowe. Uczniowie zdobywają też dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską.
>>> Więcej informacji

 

 

 
Politechnika Krakowska i Instytut Techniki Górniczej KOMAG będą współpracować

1 marca 2024 r

 

1 marca br. Politechnika Krakowska i Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Badawczy zawarły porozumienie o współpracy. Obydwa podmioty chcą wykorzystać swój potencjał m.in. do wspólnego prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, a także kształcenia inżynierów. Dokument został podpisany w Gliwicach, gdzie swoją siedzibę ma ITG KOMAG, przez rektora PK prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaratę i dyrektora Instytutu dr. hab. inż. Dariusza Prostańskiego, prof. ITG KOMAG. Prof. Szaracie towarzyszył dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, odpowiedzialny za realizację porozumienia z ramienia Politechniki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Czyżyny w przyszłości - zielona i otwarta wizytówka Politechniki i Krakowa

 28 lutego 2024 r


Politechnika Krakowska w liście otwartym rektora prof. Andrzeja Szaraty, przedstawia szeroką informację dotyczącą planów rozwoju uczelni, budzących zainteresowanie społeczne, zwłaszcza w części dotyczącej przyszłego zagospodarowania nieruchomości Politechniki w krakowskich Czyżynach. - Czyżyny – według naszej koncepcji – mają szansę i potencjał, by stać się unikatową wizytówką Politechniki i Krakowa. Uczelnia proponuje tam przemyślany i odpowiedzialny plan zagospodarowania, uwzględniający precyzyjnie rozpoznaną, rzeczywistą wartość historyczną i przyrodniczą tej przestrzeni. Plan PK zakłada, że w przyszłości powstanie w Czyżynach atrakcyjnie zagospodarowany, zielony kampus nowoczesnej uczelni technicznej, otwarty dla mieszkańców i gości Krakowa – wyjaśnia w liście otwartym rektor Andrzej Szarata. >>> Pełna treść listu otwartego rektora PK prof Andrzeja Szaraty

 

 

 

 Jaka przyszłość Mostu Grunwaldzkiego w Krakowie? Kulisy ważnej ekspertyzy specjalistów Politechniki Krakowskiej

 28 lutego 2024 r

 

- Most Grunwaldzki może bezpiecznie służyć mieszkańcom Krakowa do 2038 roku. Wtedy należy go rozebrać i zastąpić nowym. Choć wydaje się, że to dużo czasu, już teraz pora zacząć mówić o tym, jak taka wymiana miałaby wyglądać. Poza długością formalnych procedur, dochodzi kwestia wyjątkowej lokalizacji mostu. Jest położony w bliskości ważnych obiektów historycznych miasta, czyli Wawelu i Skałki, jego wygląd nie może być przypadkowy. Konkurs architektoniczny to najlepszy sposób na wybranie nowych szat mostu – mówi dr inż. Mariusz Hebda z Katedry Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, współautor (wspólnie z prof. Kazimierzem Furtakiem i mgr inż. Kazimierzem Piwowarczykiem) najnowszej ekspertyzy technicznej Mostu Grunwaldzkiego w Krakowie. W rozmowie zdradza więcej z kulis opracowania, które może mieć niezwykle ważne skutki dla miasta i jego mieszkańców. >>> Cała rozmowa z dr. inż. Mariuszem Hebdą

 

 

 

Prof. PK Janusz Bohatkiewicz powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 26 lutego 2024 r

 

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powołał z dniem 27 lutego 2024 r. dr. hab. inż. Janusza Bohatkiewicza, profesora Politechniki Krakowskiej, na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Prof. Bohatkiewicz jest pracownikiem Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej PK. >>> Więcej informacji

 

 

 Studenci Politechniki Krakowskiej projektują szynowe pojazdy przyszłości

 26 lutego 2024 r

 

Wagon dla fanów gier komputerowych, podróżnych pracujących zdalnie albo przygotowany specjalnie dla pasażerów ze zwierzakami. Jest też pociąg dla podróżników luksusowo zwiedzających świat w wagonie widokowym inspirowanym Orient Expressem albo sztuką Gaudiego. Jak mogą wyglądać w niedalekiej przyszłości nowoczesne pojazdy szynowe, by odpowiadały na potrzeby podróżnych? Na to pytanie już dziś odpowiadają studenci Politechniki Krakowskiej. Wystawę najnowszych projektów szynowych pojazdów przyszłości autorstwa studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego można oglądać w galerii Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny, al. Jana Pawła II 37). >>> Więcej informacji

 
 
 
 22 lutego 2024 r

 

Grupa Azoty oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zawarły ramową umowę o współpracy. Pozwoli ona nawiązać długoterminowe partnerstwo w zakresie prowadzenia prac naukowo-technicznych oraz kształcenia, w szczególności w ramach kierunków związanych ze zrównoważonym rozwojem. >>> Więcej informacji

 
 
 
22 lutego 2024 r
 
 
W tegorocznym zestawieniu „24 kobiety, które warto obserwować w 2024 roku” magazynu "Forbes Women" znalazła się mgr inż. Magdalena Bańkosz, pracowniczka Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej i doktorantka Szkoły Doktorskiej PK. Magdalena Bańkosz ma na swoim koncie wiele sukcesów, także międzynarodowych. Zajmuje się m.in. opracowywaniem materiałów opatrunkowych oraz nośników substancji leczniczych do terapii przeciwnowotworowych. Jeszcze w tym roku zaprezentuje wyniki swoch kilkuletnich badań dotyczących opatrunków hydrożelowych na bazie składników naturalnych, które wspomogą leczenie nowotworów skóry. >>> Więcej informacji
 
 
 
 
 16 lutego 2024 r

 

Doskonalenie nowoczesnych rozwiązań dla branży OZE oraz szerokie działania na rzecz rozwoju zielonej energii i przyśpieszenia transformacji energetycznej - to najważniejsze cele współpracy Politechniki Krakowskiej z firmą ALSEVA EPC sp. z o.o. Porozumienie o kooperacji badawczej i dydaktycznej podpisali prorektor ds. nauki PK prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, a – z ramienia ALSEVA EPC – Kacper Łazowski, członek Zarządu Spółki. W ubiegłym roku eksperci Politechniki Krakowskiej mieli udział w uruchomieniu jednej z największych wielkopowierzchniowych farm słonecznych w Polsce. Wykonawcą inwestycji w małopolskiej gminie Rzezawa była właśnie ALSEVA EPC. 
>>> Więcej informacji

 

 

 

Inżynieria dla rozwoju medycyny – Politechnika i GE Medical Systems wzmacniają współpracę

12 lutego 2024 r

 

Politechnika Krakowska i GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej GE HealthCare, podpisały porozumienie o współpracy naukowo-edukacyjnej. Będzie dotyczyć m.in. wspólnego prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych, szkoleń, praktyk i stażów dla studentów, a także wspólnego prowadzenia dyplomów inżynierskich. Umowa pieczętuje i pogłębia rozwijającą się już od kilku lat współpracę uczelni, zwłaszcza Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK z GE Medical Systems Polska. >>> Więcej informacji

 

 

 

 Nagroda dla doktorantki PK – za hybrydowy nośnik leków przeciwnowotworowych

8 lutego 2024 r

 

Doktorantka Politechniki Krakowskiej mgr inż. Karina Niziołek została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Ministerstwa Nauki. W XIV edycji konkursu wynalazczyni z PK zdobyła wspólnie z zespołem z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki jedną z 5 głównych nagród za rozwiązanie pt: „Sposób otrzymywania hybrydowego nośnika substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych i hybrydowy nośnik substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych”. Politechniczny pomysł na inteligentny biomateriał do zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych został doceniony w dużej konkurencji. Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 247 twórców z 21 polskich uczelni. Nagrodą w konkursie jest możliwość prezentacji swojego rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024 oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2024.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i MAN Trucks łączą siły

6 lutego 2024 r

 

Politechnika Krakowska i MAN Trucks Sp. z o.o., producent pojazdów ciężarowych, łączą siły. Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych i analiz technologicznych, wzajemnych szkoleń dla pracowników, stażów i praktyk dla studentów oraz innych inicjatyw dydaktyczno-badawczych podpisali 6 lutego 2024 r. w Sali Senackiej PK prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej oraz dr Richard Slovák, prezes zarządu MAN Trucks i Bogdan Lis, członek zarządu spółki ds. personalnych. >>> Więcej informacji

 

 

Politechnika Krakowska zawarła porozumienie o współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie

1 lutego 2024 r

 

Do grona instytucji kooperujących z Politechniką Krakowską dołączył Urząd Statystyczny w Krakowie. Przedstawiciele obydwu instytucji, rektor PK prof. Andrzej Szarata i Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, podpisali 1 lutego br. porozumienie o współpracy. Umowa zakłada realizację projektów badawczo-rozwojowych i naukowo-badawczych, podejmowanie działań na rzecz zwiększania zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością Politechniki Krakowskiej i Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz wspólnej pracy nad programami studiów. >>> Więcej informacji

 

 

Poznaliśmy laureatów międzynarodowego studenckiego konkursu „Łobzów Courtyard”

1 lutego 2024 r

 

30 stycznia rozstrzygnięty został międzynarodowy konkurs studencki „Łobzów Courtyard” na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1. Nadesłano łącznie 70 projektów. I nagrodę w wysokości 12 tys. zł zdobył Piotr Mazur, student Wydziału Architektury PK. Jury przyznało także II i III nagrodę, trzy wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. >>> Więcej informacji

 

 

Nowe Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej – potężny oręż do walki o czyste powietrze

30 stycznia 2024 r.

 

Na Politechnice Krakowskiej otwarto nowe Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. To unikatowe w skali światowej narzędzie do walki o czyste powietrze – nie tylko w Krakowie i Małopolsce, ale też innych regionach kraju. Nowatorska, autorsko zaprojektowana infrastruktura laboratorium pozwoli specjalistom Politechniki na prowadzenie badań z zakresu inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i inżynierii środowiska, dotyczących m.in. przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog, systemów wymiany i regeneracji powietrza. Laboratorium, którego sercem są imponujące tunele aerodynamiczne, posłuży też do analiz wpływów środowiskowych i klimatycznych (takich jak gwałtowny wiatr, nawalne deszcze czy obfity śnieg) na konstrukcje, budynki oraz bezpieczeństwo ludzi w nich. Będzie tu można testować innowacyjne rozwiązania dla energetyki wiatrowej, rynku materiałów i produktów budowalnych. Nowe centrum jest też gotowe do podejmowania niestandardowych wyzwań inżynierskich. Może służyć m.in. sportowcom czy służbom ratowniczym do treningu w zmiennych warunkach pogodowych. Współpracę z Laboratorium podjęły już firmy, samorządy i instytucje, m.in. polscy liderzy biznesu – firmy Fakro i Maspex oraz Polski Związek Narciarski. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wynalazcy z Politechniki przystosowali silnik spalinowy do zasilania wodorem (galeria zdjęć)

29 stycznia 2024 r.

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej stanęli w szranki z największymi koncernami motoryzacyjnymi świata i przystosowali tłokowy silnik spalinowy do zasilania wodorem. Swoje innowacyjne rozwiązanie zespół wynalazców z Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. Marka Brzeżańskiego zaprezentował po raz pierwszy publicznie 29 stycznia 2024 r. na Wydziale Mechanicznym PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i MCN „Cogiteon” zawarły porozumienie o współpracy

26 stycznia 2024 r.

 

Politechnika Krakowska i Małopolskie Centrum Nauki „Cogiteon” zawarły porozumienie o współpracy. W piątek 26 stycznia 2024 r. podpisy pod dokumentem złożyli rektor PK prof. Andrzej Szarata i Piotr Szymański, dyrektor MCN „Cogiteon”. Głównym celem współpracy jest wzajemna wymiana doświadczeń i wsparcie merytoryczne w zakresie szeroko pojętej popularyzacji nauki. Wcześniej Cogiteon” zawarł porozumienia z kilkoma wydziałania Politechniki Krakowskiej: Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziałem Mechanicznym. >>> Więcej informacji

 

 

 

Silnik spalinowy zasilany wodorem. W poniedziałek (29 stycznia) prezentacja innowacyjnego rozwiązania naukowców Politechniki Krakowskiej

26 stycznia 2024 r.

 

Jak rozwiązać problem zatruwających powietrze samochodów? Czy jedyną drogą jest kosztowna wymiana aut na bardziej ekologiczne? Naukowcy Politechniki Krakowskiej prowadzą badania nad salomonowym rozwiązaniem - przystosowali tłokowy silnik spalinowy do zasilania wodorem! Nad takimi rozwiązaniami pracują największe koncerny świata. Swoje innowacyjne rozwiązanie polscy naukowcy zaprezentują po raz pierwszy publicznie w poniedziałek 29 stycznia o godz. g. 11.30 na Wydziale Mechanicznym PK (kampus przy al. Jana Pawła II, bud. G, dojazd od ul. Życzkowskiego). Zapraszamy na prezentację ekologicznego silnika spalinowego, nad którym pracował zespół wynalazców z Katedry Pojazdów Samochodowych PK pod kierunkiem prof. Marka Brzeżańskiego. - Jeżeli produkcja wodoru z odnawialnych źródeł ruszy pełną parą, to w okresie przejściowym ewolucji motoryzacyjnej można stosować wodór do tłokowych silników spalinowych. Największą zaletą tego rozwiązania są korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska - brak emisji toksycznych składników spalin oraz brak emisji dwutlenku węgla – podkreśla prof. Marek Brzeżański. >>> Więcej informacji

 

 

 

Centrum edukacyjno-badawcze i szkolenia służb ratowniczych – współpraca dla bezpieczeństwa Małopolan

25 stycznia 2024 r.

 

10 instytucji – państwowych, samorządowych, naukowych, dydaktycznych oraz reprezentujących służby ratownicze – chce powołać w Krakowie „Centrum edukacyjno-badawcze i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce”. Centrum ma służyć bezpieczeństwu mieszkańców całego regionu. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. Andrzej Szarata oraz przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych. >>> Więcej informacji

 

 

 

Zaproszenie na otwarcie Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej - 30 stycznia 2024 r. (wtorek), g. 14, kampus Czyżyny

23 stycznia 2024 r.

 

W imieniu rektora prof. Andrzeja Szaraty i dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. PK Lucyny Domagały serdecznie zapraszamy na otwarcie nowego centrum badawczego Politechniki Krakowskiej - Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Uroczystość odbędzie się we wtorek, 30 stycznia 2024 r. o godz. 14 w sali konferencyjnej nowego laboratorium PK przy al. Jana Pawła II (kampus w Czyżynach, mapka dojazdu w załączeniu). Przed wydarzeniem - o godz. 13.30 - zapraszamy na krótki briefing prasowy z rektorem PK prof. Andrzejem Szaratą i przedstawicielami zespołu twórców laboratorium. Będzie możliwość szybkiego zwiedzenia laboratorium, nagrania wypowiedzi i wykonania zdjęć.

 

 

 

Inżynier z Politechniki Krakowskiej pilnie poszukiwany

20 stycznia 2024 r.

 

Blisko 6 tysięcy oferty pracy, stażów i praktyk złożyli w 2023 r. pracodawcy w Biurze Karier Politechniki Krakowskiej. Aż 77 proc. z nich to były ogłoszenia o pracy - wynika z dorocznego raportu Biura Karier PK. Firmy szukają inżynierów właściwie każdej specjalności, w której ksztaci krakowska uczelnia. Najwięcej ogłoszeń w minionym roku dotyczyło branży IT i budownictwa. W ostatnich trzech latach aktywnie ze swoich kont w bazie ofert, prowadzonej przez Politechnikę, korzystało aż 2090 pracodawców. >>> Więcej informacji

 

 

 

Postaw na swój rozwój! Na Politechnice Krakowskiej rusza rekrutacja na studia II stopnia

16  stycznia 2024 r.

 

Do 5 lutego 2024 r. trwa rekrutacja na studia magisterskie (II stopnia) na Politechnice Krakowskiej. W ofercie kierunków i specjalności jest kilka ciekawych nowości, m.in. kierunki matematyka stosowana, geoinformatyka czy specjalności energetyka jądrowa, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, technologie przemysłu 4.0 czy automatyzacja logistycznych systemów transportowych. Studia magisterskie specjalizują inżynierski warsztat, rozwijają też umiejętności miękkie i kompetencje biznesowe.  >>>  Więcej informacji

 

 

 

Wylicytuj sobie rektora na wycieczkę, betonowy kajak lub odwiedziny w areszcie - Politechnika Krakowska gra z WOŚP!

12  stycznia 2024 r.

 

Wycieczka do Ojcowa zabytkowym moskwiczem z 1970 r. z rektorem Politechniki Krakowskiej jako kierowcą i przewodnikiem? Własny betonowy kajak? A może sesja zdjęciowa z obsypanym nagrodami mistrzem fotografii? Chyba, że jazda pierwszym w Polsce symulatorem tramwaju z osobistym instruktorem? Albo odwiedziny - pod specjalnym nadzorem - w dawnym areszcie koszar Arcyksięcia Rudolfa. A może wszystko naraz! Politechnika Krakowska wystawiła pierwsze atrakcje na licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28 stycznia 2024 r. WOŚP w Polsce i wielu krajach świata zagra pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych.” >>> Więcej informacji

 

 

 

Akredytowane Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych otwarto na Politechnice Krakowskiej

11  stycznia 2024 r.

 

Politechnika Krakowska wzbogaciła się o nowe centrum badawcze. 11 stycznia 2024 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oficjalnie otwarto warte ponad 7 mln zł Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych (LMiUE). Mimo krótkiego stażu w strukturze uczelni ma już akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Nowe laboratorium prowadzi badania właściwości cieplno-fizycznych i mechanicznych nowoczesnych materiałów najbardziej zaawansowanymi technikami badawczymi. Wykonuje też – ważne dla ochrony środowiska - analizy chemiczne i oznaczenia zanieczyszczeń trwałych - m.in. pestycydów, hormonów i leków - w glebie, wodzie i powietrzu. Z szerokiej palety możliwości laboratorium i wiedzy eksperckiej specjalistów PK będą korzystać nie tylko naukowcy, ale też firmy. Nowa jednostka jest częścią Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących PK, które powstało na Politechnice Krakowskiej dzięki wsparciu ze środków unijnych. Należą do niego również dwie inne placówki badawcze uczelni (z Wydziału Mechanicznego). >>> Więcej informacji

 

 

Mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec nową kanclerz Politechniki Krakowskiej

3  stycznia 2024 r.

 

1 stycznia 2024 r. funkcję kanclerza Politechniki Krakowskiej objęła mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec. W grudniu minionego roku Senat PK – po przeprowadzonym konkursie na to stanowisko – pozytywnie zaopiniował jej kandydaturę. >>> Więcej

 

 

 

Eksperci alarmują: naturalne nocne niebo nad Polską już nie występuje

2  stycznia 2024 r.

 

W 2022 r. nie było w Polsce miejsca, które można byłoby uznać za wolne od zanieczyszczenia światłem. Aż 58 proc. ludności Polski nie ma szans, by dostrzec Drogę Mleczną, a dla 20 proc. populacji kraju nocne niebo jest tak jasne, że wzrok przez całą dobę pozostaje w dziennym trybie widzenia – alarmują autorzy raportu „Zanieczyszczenie światłem w Polsce. Raport 2023”. Dokument, którego współautorem jest m.in. dr hab. Tomasz Ściężor z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, został opublikowany przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Light Pollution Think Tank, w którym działa ekspert PK. >>> Więcej

 

 

 

Kondolencje dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Karola w Pradze

22  grudnia 2023 r.Rektor Politechniki Krakowskiej złożył kondolencje rodzinom ofiar i społeczności akademickiej Uniwersytetu Karola w Pradze w związku z tragicznymi wydarzeniami z 21 grudnia 2023 r. Politechnikę łączą z czeską uczelnią więzy współpracy naukowej i dudaktycznej. >>> Więcej

 

 

 

Ważne projekty metrologiczne będą prowadzone na PK

18  grudnia 2023 r.

 

Dwa projekty z udziałem Politechniki Krakowskiej – jeden, w którym będzie pełniła rolę lidera, drugi z udziałem PK jako partnera – otrzymały finansowanie w ramach programu „Polska Metrologia II”. Granty w wysokości blisko miliona złotych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało projektom: „Opracowanie metodyki badań i analiz SGP przedmiotów wykonanych z materiałów o różnej refleksyjności” oraz „Zastosowanie sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni”. Wyniki badań mogą mieć zastosowawie w wieli dziedzinach przemysłu, m.in. w technice medycznej, mechanice, optyce, optoelektronice, fotonice czy fotowoltaice, itp. >>> Więcej informacji

 

 

 

Cenna współpraca Politechniki z wadowicką firmą METCHEM

18  grudnia 2023 r.

 

O cenny sprzęt do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych ze studentami wzbogacił się Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Wszystko dzięki współpracy Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej WM PK z wadowicką firmą METCHEM. Przekazała ona laboratorium PK maszynę współrzędnościową Zeiss Eclipse 700. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wynalazcy z PK nagrodzeni medalami na prestiżowych azjatyckich targach innowacji - KIDE 2023

14  grudnia 2023 r.


Wynalazcy Politechniki Krakowskiej z medalami prestiżowych azjatyckich targów innowacji - Kaohsiung International Invention & Design EXPO (KIDE 2023) na Tajwanie. Złoty medal trafił do zespołu z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, który opracował inteligentny biomateriał do zastępowania tkanek twardych oraz uwalniania substancji czynnej bezpośrednio w obszarze dotkniętym chorobą. Srebrny medal zdobył interdyscyplinarny zespół badaczy z WIMiF oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, wynalazcy pianek geopolimerowych dla branży budowlanej, produkowanych z odpadów wydobywczych z węgla. >>> Więcej informacji

 

 

 

Uważaj! Tramwaj!” Eksperci PK autorami ważnej akcji edukacyjnej

14  grudnia 2023 r.

 

„UWAŻAJ! TRAMWAJ!” – to hasło przewodnie nowej akcji edukacyjnej, którą w grudniu rozpoczęła Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. – Kampania służy zwiększeniu świadomości pieszych i kierowców na temat bezpiecznych zachowań w ruchu miejskim w odniesieniu do tramwajów. Materiały edukacyjne już trafiają do osób przystępujących do egzaminów ma prawo jazdy w małopolskich ośrodkach egzaminacyjnych, wykorzystują je też inspektorzy ruchu krakowskiego MPK SA w ramach akcji „Wystarczy 1 metr”. Do naszej akcji promowania bezpieczeństwa w mieście może się przyłączyć każdy. Mamy nadzieję, że z Krakowa akcja rozszerzy się na całą Polskę – mówi dr Maciej Górowski z Politechniki Krakowskiej, jeden z inicjatorów akcji „UWAŻAJ! TRAMWAJ!”, pomysłodawca i współtwórca pierwszego w Polsce symulatora tramwaj NGT6, który działa na Politechnice Krakowskiej.

>>> Rozmowa z dr Maciejem Górowskim i materiały edukacyjne do pobrania

 

 

Politechnika Krakowska i amerykański Honeywell stawiają na współpracę

12  grudnia 2023 r.

 

Politechnika Krakowska i amerykański koncern Honeywell – globalny lider innowacji w zakresie lotnictwa i technologii kosmicznych, a także technologii stosowanych w budownictwie, zaawansowanych materiałów oraz bezpieczeństwa i produktywności, podpisały porozumienie o współpracy. W Krakowie powstaje właśnie nowe centrum badawczo-rozwojowe firmy, które ma potencjał, by stać się największym tego typu ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Krakowski hub będzie zajmował się technologiami lotniczymi, czyli najbardziej dynamicznym zakresem działalności prowadzonej obecnie przez Honeywell. Wsparcie merytoryczne dla nowego ośrodka zapewnią pracownicy Politechniki Krakowskiej. Rynkowy gigant liczy również, że studenci i absolwenci PK zasilą kadry Honeywell. Bliskość utalentowanych kadr inżynierskich był jednym z czynników, które zdecydowały o ulokowaniu w Krakowie ośrodka B&R międzynarodowej firmy.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Ruszyła rejestracja do konkursu „O Złoty Indeks PK”. Na maturzystów czekają dodatkowe punkty w rekrutacji

11  grudnia 2023 r.

 

11 grudnia rozpoczęła się elektroniczna rejestracja do 9. edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”. Uczniowie szkół średnich, którzy w 2024 r. przystąpią do egzaminu dojrzałości, mogą się w nim zmierzyć w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, chemii, informatyki oraz predyspozycji architektonicznych. Uczestnicy konkursu mają szansę na zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Rejestracja na konkurs trwa do 15 stycznia 2024 r. >>> Więcej informacji

 

 

 

Nowa metoda chemików z Politechniki Krakowskiej ratunkiem przy przedawkowaniu narkotyków

6  grudnia 2023 r.

 

Nową - bezpieczną i skuteczną - metodę usuwania narkotyków z organizmu odkryli naukowcy Politechniki Krakowskiej we współpracy z badaczami z innych polskich ośrodków naukowych – z Krakowa i Lublina. Proponują użycie sieci metaloorganicznych (Metal Organic Frameworks, MOF) jako nośników leków z grupy tzw. β-blokerów, stosowanych do detoksykacji organizmu z substancji odurzających. Efekty swoich prac nad innowacyjnym sposobem podawania propranololu przy przedawkowaniu mefedronu, zespół badawczy, kierowany przez prof. PK Przemysława Jodłowskiego z Politechniki Krakowskiej, opisał na łamach prestiżowego czasopisma „Chemical Engineering Journal” (IF 15.1). >>> Więcej informacji

 

 

 

Rozpoczyna się finał akcji „Mikołajki – Studenci Dzieciom 2023”. Już wiadomo, że zbiórka będzie rekordowa!

4  grudnia 2023 r.

 

Rozpoczyna się finał 36. edycji akcji charytatywnej studentów Politechniki Krakowskiej "Mikołajki - Studenci Dzieciom 2023". Studenci Politechniki odwiedzają dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych z Krakowa i innych miast Małopolski, by obdarzyć je prezentami zamówionymi w listach oraz przekazać dary, o które prosiły placówki. We wtorek 5 grudnia ok. godz. 10.30 odwiedzają Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie przy ul. Spadochroniarzy. Do ponad 200 podopiecznych Centrum przybędzie prawdziwy św. Mikołaj z bardzo liczną ekipą studenckich wolontariuszy i górą pięknie zapakowanych prezentów. Ten ośrodek dołączył do akcji już po jej rozpoczęciu, dzięki czemu liczba dzieci, objętych studenckim wsparciem, zwiększyła się do ponad 340 osób, a liczba ośrodków, do których dotrą studenci Politechniki Krakowskiej z prezentami, do 12. W akcję zaangażowanych jest 120 studentów PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika przystąpiła do „Paktu dla przestrzeni Krakowa”

29  listopada 2023 r.

 

Politechnika Krakowska przystąpiła do "PAKTU DLA PRZESTRZENI". To projekt, zainicjowany podczas tegorocznego kongresu ekonomii wartości Open Eyes Economy Summit, będący otwartą, inkluzywną i ewoluującą inicjatywą na rzecz działań w kształtowaniu miejskiej polityki przestrzennej Krakowa. W imieniu PK pod deklaracją podpisali się rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata i dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak. Wśród sygnatariuszy dokumentu są m.in. rektorzy uczelni wyższych, dziekani wydziałów architektury, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, stowarzyszenie krakowskich deweloperów SBDiM oraz eksperci i aktywiści. >>> Więcej informacji

 

 

 

Nowi LIDERZY na Politechnice – ich badania pomogą chorym onkologicznie i turystom w zagrożeniu

27  listopada 2023 r.

 

Mgr inż. Dagmara Słota (Szkoła Doktorska PK/Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki), dr inż. Przemysław Zaręba (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) oraz dr inż. Krzysztof Ostrowski (Wydział Inżynierii Lądowej) zostali laureatami XIV edycji programu "LIDER" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wszyscy otrzymają granty w wysokości blisko 1,8 mln zł na realizację projektów badawczych o dużym wdrożeniowym potencjale. Ich badania są dedykowane m.in. onkologii, implantologii i bezpieczeństwu. W tej edycji programu NCBiR wsparcie o łącznej wartości ponad 71 mln zł otrzyma 41 młodych naukowców z 25 jednostek badawczych. Politechnika Krakowska, z trzema laureatami, znalazła się w czołówce podmiotów z największą liczbą nagrodzonych. Dla naukowców z PK to nie pierwsze znaczące sukcesy – wszyscy są już laureatami prestiżowych konkursów czy programów stypendialnych dla wybitnych młodych badaczy. >>> Więcej informacji

 

 

 

NCN rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów PRELUDIUM i OPUS. Badaczki z PK wśród nagrodzonych

24  listopada 2023 r.

 

Ponad 338 mln zł otrzymają badaczki i badacze na realizację 407 projektów w polskich jednostkach w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 22 i OPUS 25. Wśród beneficjentów tego pierwszego są naukowcy z Politechniki Krakowskiej: mgr inż. Renata Górska, mgr inż. Anna Tekieli, mgr inż. Ewa Szymczyk. To tym więkzy sukces, że - jak informuje NCN - w tym rozdaniu konkursu wsparcie otrzyma tylko 1 na 10 projektów (współczynnik sukcesu 10,73). Konkurs PRELUDIUM umożliwia badaczom będącym na bardzo wczesnym etapie kariery, nabycie pierwszego doświadczenia w realizacji projektów badawczych. >>> Więcej informacji

 

 

Studenci z koła naukowego Krajobrazy „Landscapes” wygrali konkurs „EKOMASTERS”

20  listopada 2023 r.

 

Pomysł na ekokampus Politechniki Krakowskiej studentów architektury krajobrazu z Koła Naukowego Krajobrazy „Landscapes” na Wydziale Architektury PK okazał się najlepszy w konkursie „EKOMASTERS” spośród 78 zgłoszonych do rywalizacji z całej Polski. Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia w ramach programu edukacyjnego dla studentów i doktorantów, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt pn. „Eko Kampus Politechniki Krakowskiej – analiza środowiska i bioróżnorodności: praktyczne strategie i rozwiązania" to kompleksowa propozycja działań, które zmienią główny kampus Politechniki w miejsce ekologiczne i integrujące.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Prestiżowy grant dla PK - na badania nad innowacyjnymi systemami OZE

16  listopada 2023 r.

 

Projekt badawczy pt. „Hub Energii Odnawialnej z niskim śladem węglowym dla zrównoważonych systemów grzewczych budynków” zostanie zrealizowany na na Politechnice Krakowskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Paweł Ocłonia z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK. Na badania w ramach międzynarodowej kooperacji naukowców PK oraz Czech i Słowenii Narodowe Centrum Nauki przyznało środki finansowe w wysokości 1 582 100 zł.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Na Politechnice Krakowskiej zaczęła się Wampiriada. Studenci honorowo oddają krew, można do nich dołączyć

15  listopada 2023 r.

 

Dziś i jutro (15-16 listopada) na Politechnice Krakowskiej odbywa się jesienna edycja „Wampiriady”, akcji honorowego oddawania krwi . Dziś pierwsi darczyńcy podzielili się już tym cennym darem, w Galerii GIL na głównym Kampusie PK krew można oddawać do godz. 14 (ul. Warszawska 24). W czwartek 16 listopada Wampiriada przeniesie się na Wydział Mechanicznym PK (al. Jana Pawła II 37), honorowo będzie tu można oddać krew w godz. 9-14. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na uczelni będzie stacjonował sztab 32. Finału

14  listopada 2023 r.

 

Sztab 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie stacjonował na Politechnice Krakowskiej. 28 stycznia 2024 r. WOŚP w Polsce i wielu krajach świata zagra pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych.” Na Politechnice Krakowskiej będzie stacjonował jeden z mających najdłuższe tradycje w Polsce (ponad 20-letnie) sztabów WOŚP, a równocześnie jeden z największych sztabów Krakowie. Sztab WOŚP Kraków, zarejestrowany w tym roku pod numerem 3335, co roku gromadzi kilkuset wolontariuszy. Podczas Finału WOŚP w 2022 r. w jego działalność zaangażowało się aż 800 osób! Wszyscy, którzy chcą wesprzeć sztab, mogą od 13 listopada rejestrować się poprzez stronę. Warto się pospieszyć, bo liczba chętnych do pracy dla sztabu zazwyczaj przekracza liczbę miejsc. Politechnika Krakowska szykuje się też do wystawienia na rzecz WOŚP bardzo oryginalnych aukcji, które dostarczą zwycięzcom niezapomnianych doświadczeń i emocji. >>> Więcej informacji


 

 

 

Dokrotantka PK Judyta Rduch z nagrodą „Debiut naukowy 2023”

14  listopada 2023 r.

 

Znamy wyniki 13. edycji konkursu „Debiut naukowy 2023 – Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład”. I nagrodę zdobyła doktorantka Politechniki Krakowskiej mgr inż. arch. Judyta Rduch za pracę pt. „Rewitalizacja stref społecznie wykluczonych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast poprzemysłowych”. – Rewitalizacja jest skomplikowanym i wielopłaszczyznowym zjawiskiem niejednokrotnie traktowanym przez władze samorządowe bardzo powierzchownie […]. Celem procesów rewitalizacyjnych powinny być: wzmocnienie zdolności miast do zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Poza inwestycjami w infrastrukturę kluczowa w rewitalizacji miasta jest jego polityka społeczna – pisze w nagrodzonym artykule młoda architektka z PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ruszyła 36. mikołajowa zbiórka studentów Politechniki Krakowskiej

 6 listopada 2023 r.

 

Po raz 36. ruszyła charytatywna akcja studentów Politechniki Krakowskiej „Mikołajki – Studenci Dzieciom”. W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowało się aż 111 studenckich wolontariuszy. Przez miesiąc – do 6 grudnia - będą zbierać środki finansowe i dary rzeczowe na prezenty dla podopiecznych 11 ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z Krakowa i okolic. Dziś - jako pierwszy - datek do puszek pomocników św. Mikołaja wrzucił rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. Mikołajową akcję studentów może wspomóc każdy chętny, a sposobów jest kilka. >>> Więcej informacji

 

 

 

Nowa łąka kwietna i kolejne pół tysiąca wiosennych kwiatów – studenci PK zazieleniają kampus uczelni

 30 października 2023 r.

 

Studenci Politechniki Krakowskiej z Koła Naukowego Krajobrazy "Landscapes" posadzili kolejne pół tysiąca wiosennych kwiatów na głównym kampusie PK (przed budynkiem Wydziału Architektury) i stworzyli drugą łąkę kwietną na uczelni (obok budynku Działowni). Tak zakończyli drugą edycję akcji "Posadź z nami wiosnę tej jesieni". W jej ramach w październiku posadzili w sumie 1000 cebulek kwiatów, zbudowali też pierwsze glebarium na PK. >>> Więcej informacji


 

 

Prof. Wojciech Bonenberg Doktorem Honoris Causa Politechniki Krakowskiej

 27 października 2023 r.

 

W piątek 27 października, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej w Collegium Maius UJ, tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg z Politechniki Poznańskiej. 47. w historii PK doktor honorowy jest wybitnym naukowcem i dydaktykiem, a także cenionym architektem – nagradzanym projektantem i realizatorem wielu obiektów i zespołów urbanistycznych. Senat PK zdecydował o nadaniu prof. Wojciechowi Bonenbergowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej na mocy uchwały z dnia 22 lutego 2023 r. >>> Więcej informacji

 

 

 

„Cracovia Urbs Celeberrima” – już można wirtualnie oglądać wyjątkową wystawę z kolekcji „Cracoviana” Politechniki Krakowskiej

 26 października 2023 r.

 

Dlaczego Jan Matejko zrzekł się tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa? Co odpowiedział krakowski architekt na “złośliwe” pytanie? Skąd się wzięła nazwa plant? Co odkryto podczas kopania studni w Podgórzu? Czy w Krakowie są nadal latarnie umarłych? Czyj pomnik wywołał awanturę w mieście? Na te i inne pytania znajdą odpowiedź goście udostępnionej właśnie na stronach Politechniki Krakowskiej wirtualnej wystawy pt. „Cracovia Urbs Celeberrima - Różne odcienie miasta”. Ekspozycja powstała na podstawie kolekcji „Cracoviana” ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Kolekcja obejmuje 1286 publikacji książkowych (1494 woluminów) oraz 53 tytuły czasopism wydanych w Krakowie lub dotyczących Krakowa i jego najbliższej okolicy z lat 1745-1945. Stanowi nieocenione źródło wiedzy historycznej o dziedzictwie artystyczno-kulturowym miasta i regionu z XIX i pierwszej połowy XX w. >>> Więcej informacji

 

 

 

Pierwsze glebarium na Politechnice Krakowskiej – studenci stworzyli cenną przyrodniczo przestrzeń w centrum miasta

 20 października 2023 r.

 

Pierwsze na Politechnice Krakowskiej "glebarium" stworzyli na kampusie przy ul. Warszawskiej studenci uczelni z Koła Naukowego Landscapes Wydziału Architektury PK. W pracy pomagali im maturzyści z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej. W centrum Krakowa powstał ekologiczny dom dla niezliczonej masy mikroorganizmów, które pracują – niczym inżynierowie – na poprawę miejskiego ekosystemu. – Glebarium to miejsce specjalnie przeznaczone do dekompozycji biomasy, kompostowania, tworzenia cennej materii organicznej. Zwykle procesy te postrzega się jako mało atrakcyjne, brudne i wyrzuca z przestrzeni publicznej. A przecież są niezbędne w tworzeniu gleby i domykaniu cykli w przyrodzie. Nie możemy zapominać, że gleba odgrywa kluczową rolę w procesach przyrodniczych – mówi dr inż. arch. krajobrazu Kasper Jakubowski, specjalista w dziedzinie projektowania ekologicznych przestrzeni zieleni, znawca i popularyzator tematu „czwartej przyrody”, który poprowadził na PK warsztaty z tworzenia glebarium. >>> Więcej informacji

 

 

 

Porozumienie Politechniki Krakowskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej z Unibep SA

 18 października 2023 r.

 

Politechnika Krakowska i Wydział Inżynierii Lądowej rozpoczynają kolejną cenną współpracę, tym razem z firmą Unibep SA. Skorzystają na niej również studenci studiów w języku ukraińskim, prowadzonych na WIL PK. Porozumienie w tej sprawie sygnowali 18 października 2023 r. rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan WIL dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK oraz prezes Zarządu Unibep SA Dariusz Blocher. >>> Więcej informacji

 

 

Praktycznie o logistyce i spedycji – firmy Soneta i EX7 nowymi partnerami PK

 18 października 2023 r.

 

Współpraca naukowo-techniczna oraz w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych, a także ocen przydatności wdrażanych nowych rozwiązań technicznych – to główne obszary kooperacji Politechniki Krakowskiej z dwoma nowymi partnerami – firmami Soneta Sp. z o.o. i EX7 Sp. z o.o. Umowy o współpracy podpisali rektor PK prof. Andrzej Szarata oraz Robert Czuła, prezes zarządu Soneta Sp. z o. o. oraz Łukasz Krupczak i Tomasz Jaworski, członkowie zarządu EX7 Sp. z o.o. Dzięki porozumieniu, w ramach Katedry Systemów Transportowych, powstanie nowe laboratorium dydaktyczne, w którym studenci będą mogli praktycznie poznawać zagadnienia logistyki i spedycji. >>> Więcej informacji

 

 

 

INŻYNIERSKIE TARGI PRACY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ - rekordowe zainteresowanie firm (czwartek, 19 października, g. 10-15, Centrum Sportu i Rekreacji PK przy ul. Kamiennej 17)

17 października 2023 r.


W czwartek 19 października 2023 r. odbędą się Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Krakowskiej. W tym roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem pracodawców. W sumie oferty pracy, stażów i praktyk przedstawi aż 43 firmy. Wydarzenie, organizowane tradycyjnie przez Biuro Karier PK, to też okazja do sprawdzenia swojego CV, rozmów z rekruterami firm i udziału w prezentacjach pracodawców. Udział w Inżynierskich Targach Pracy jest bezpłatny, trzeba się tylko zarejestrować za pośrednictwem strony internetowej evenea.pl Honorowy patronat nad Inżynierskimi Targami Pracy 2023 objął rektor PK prof. Andrzej Szarata. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki Krakowskiej zwycięzcami Konkursu KoKoN za prace nad związakami o działaniu przeciwnowotworowym

16 października 2023 r.

 

Projekt studentów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej pn. „Małe cząsteczki w wielkiej bitwie – opracowanie związków o działaniu przeciwnowotworowym” zdobył główą nagrodę w kategorii Badania naukowe oraz nagrodę publiczności internetowej (FUT Favourite) w w ogólnopolskim Konkursie Kół Naukowych „KoKoN". Studenci, pod kierunkiem swoich opiekunów naukowych, pracują nad drobnocząsteczkowymi inhibitorami, wykazujących działanie przeciwnowotworowe na liniach komórkowych raka piersi oraz raka jelita grubego. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki posadzą 1000 kwiatów i stworzą glebarium - zaproszenie na powyborczy poniedziałek

13 października 2023 r.

 

Studenci z Koła Naukowego Landscapes Politechniki Krakowskiej wraz z opiekunami z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury zapraszają na nowe zielone akcje wspierające środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu Politechniki Krakowskiej. Już w najbliższy poniedziałek (16 października, g. 11, kampus główny PK) odbędzie się pierwsza część sadzenia 1000 kwiatów cebulowych na kampusie głównym uczelni. Studentom i pracownikom PK w sadzeniu pierwszych 500 cebulek pomagać będą dzieci z sąsiadującej z uczelnią Katolickiej Szkoły im. Świętej Rodziny w Krakowie. W piątek 20 października na PK odbędą się warsztaty z tworzenia „glebarium”, a 30 października druga część sadzenia kwiatów – kolejne 500 cebulek zostanie posadzonych na kampusie głównym Politechniki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Eksperci Politechniki Krakowskiej pomagają w krakowskich konsultacjach społecznych nt. Nowego Miasta

13 października 2023 r.

 

Pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK i dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK biorą udział w roli ekspertów w krakowskich konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII (tzw. Nowego Miasta). W czasie rozmów mieszkańcy i przedsiębiorcy skupią się na wypracowaniu kierunku, w jakim powinny rozwijać się południowo-wschodnie tereny Krakowa. >>> Więcej informacji

 

 

 

Nowe podejście do zdobywania wiedzy i jej weryfikacji. PK stawia na mikropoświadczenia

11 października 2023 r.

 

Politechnika Krakowska wkroczyła w nowy rok akademicki z licznymi planami, a do tych najważniejszych zaliczyć należy opracowanie mikrokursów i mikroszkoleń, które uzupełnią tradycyjny program kształcenia, zaś studentom – przyszłym ekspertom na których czeka rynek pracy, dadzą możliwość poświadczenia swojej specjalistycznej wiedzy za pomocą technologii rozproszonego rejestru, czyli blockchain. – Absolwent PK będzie mógł wskazać pracodawcy, że poza wiedzą uzyskaną w czasie studiów, nabył też dodatkowe umiejętności, o co zadbała nasza uczelnia. W ten sposób dyplom Politechniki oraz zweryfikowane i poświadczone w nowoczesny sposób umiejętności, czynią z naszego absolwenta naprawdę cenny nabytek dla przedsiębiorstw – mówi rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i Ministerstwo Infrastruktury wspólnie dla zrównoważonej mobilności w miastach

11 października 2023 r.

 

Współpracę w zakresie promowania koncepcji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zadeklarowały w podpisanym 11 października 2023 r. liście intencyjnym Politechnika Krakowska i Ministerstwo Infrastruktury. List sygnowali w Sali Senackiej PK minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. Krakowska uczelnia jest jednym z najmocniejszych w Polsce ośrodków eksperckich w obszarze transportu. Wiedzę i kompetencje specjalistów oraz ofertę kształcenia w ramach kilku kierunków i specjalności związanych z transportem uczelnia zintegrowała powołując w 2021 r. - unikatową w swojej formule - Szkołę Transportu Politechniki Krakowskiej. Teraz będzie ona partnerem merytorycznym dla Centrum Kompetencji ds. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, funkcjonującego w Ministerstwie Infrastruktury. Studenci PK skorzystają na współpracy w ramach praktyk i stażów, dzięki którym poznają największe inwestycje publiczne w Polsce. >>> Więcej infomacji

 

 

 

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej ponownie wśród TOP 2% najbardziej wpływowych na świecie

  6 października 2023 r.

 

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej ponownie znaleźli się w prestiżowym rankingu TOP 2% najczęściej cytowanych na świecie! Dwa najnowsze zestawienia najbardziej wpływowych ludzi nauki, opracowane na podstawie całości dorobku naukowego oraz na bazie cytowań w 2022 r., opublikowali właśnie analitycy z Uniwersytetu Stanforda i wydawnictwa Elsevier. W zestawieniu za 2022 r. najwyżej sklasyfikowanym autorem z PK jest dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji (w sumie jest w zestawieniu 15 przedstawicieli PK). W rankingu uwzględniającym całość dorobku naukowego najwyżej plasuje się prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK (w tym zestawieniu jest w sumie 14 przedstawicieli Politechniki Krakowskiej).
>>> Więcej informacji

 

 

 

Współpraca PK z Tianjin Chengjian University w Chinach wchodzi na nowy poziom

 6 października 2023 r.

 

Przedstawiciele Tianjin Chengjian University – rektor TCU prof. Bai Haili, prof. Huang Lingxiang, dziekan Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej oraz prof. Wang Li, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej TCU, gościli na Politechnice Krakowskiej. Celem wizyty było podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy Politechniką a Tianjin Chengjian University w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej (ang. International School of Engineering, ISE), pozwalającej chińskim studentom kształcić się pod okiem naukowców z PK (na kierunkach architektura i architektura krajobrazu) i otrzymywać podwójny dyplom. Rektorzy obydwu uczelni, prof. Andrzej Szarata i prof. Bai Haili, podpisali list intencyjny w sprawie poszerzenia zakresu kształcenia w ramach ISE oraz umowę bilateralną o wymianie studentów i nauczycieli akademickich, poszerzającą zapisy dokumentu, który obowiązywał od 2014 r. >>> Więcej informacji

 

 


Politechnika Krakowska i Krakowski Holding Komunalny wspólnie dla czystej energii

 5 października 2023 r.

 

Projekty badawczo-rozwojowe w zakresie optymalizacji pracy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, tworzenie systemu danych do monitorowania i prognoz zużycia energii elektrycznej dla Krakowskiej Grupy Zakupowej, wspólne występowanie w konkursach grantowych o krajowe i zagraniczne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe, staże i praktyki dla studentów, realizacja prac dyplomowych i doktorskich na tematy związane z działalności krakowskich spółek komunalnych – to najważniejsze obszary współpracy, którą podejmują Politechnika Krakowska i Krakowski Holding Komunalny S.A. Umowę o kooperacji podpisali w środę 4 października rektor PK prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK oraz Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK S.A. i Witold Śmiałek, członek Zarządu KHK S.A. ds. Rozwoju. >>> Więcej informacji

 

 

 

79. rok akademicki na Politechnice Krakowskiej rozpoczęty. Nowości w kształceniu i strategiczne inwestycje

 3 października 2023 r.

 

Politechnika Krakowska zainaugurowała 79. rok akademicki. Uroczystość w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” po raz pierwszy w roli rektora poprowadził prof. Andrzej Szarata. Przedstawiając liczne nowe inwestycje uczelni i edukacyjne nowości podkreślał: – Będzie to rok pełen wyzwań, żyjemy bowiem w bardzo trudnych czasach. Rozwój wiedzy powoduje, że coraz lepiej rozumiemy otaczający nas świat, a to stawia coraz wyższe wymagania w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych. Odczuwamy też duże oczekiwania społeczne, związane z nowoczesnym kształceniem. Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszych studentów w świecie, w którym coraz mocniej – ze wszystkimi blaskami i cieniami nowych technologii – rozpychają się takie narzędzia jak choćby sztuczna inteligencja. Do scenariusza inauguracyjnych uroczystości wrócił po pandemicznej przerwie pochód profesorów i studentów Politechniki Krakowskiej, który przeszedł ul. Warszawską z Bazyliki św. Floriana (tu odbyła się wcześniej msza św.) na główny kampus uczelni – do „Działowni’”.
>>> Więcej infomacji i galeria zdjęć z wydarzeń inauguracyjnych

 

 

 

3 października Politechnika Krakowska zainauguruje 79. rok akademicki

 1 października 2023 r.

 

3 października 2023 r/ Politechnika Krakowska zainauguruje uroczyście 79. rok akademicki. Wydarzenie odbędzie się o godz. 10.30 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” na kampusie głównym PK (ul. Warszawska 24). Poprzedzi je msza (o godz. 9) w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1. W tym roku Politechnika wraca do tradycji pochodu, który – na czele Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej – przejdzie, po zakończeniu mszy, z kościoła ul. Warszawską (chodnikiem) do budynku „Działowni”. W inauguracji weźmie udział wiceminister nauki prof. Włodzimiewrz Bernacki, ktory wręczy odznaczenia i medale państwowe.
>>> Szczegółowy program uroczystości

 

 

 

Różowe skrzyneczki na PK - ważna akcja społeczna

 29 września 2023 r.

 

10 różowych skrzyneczek ze środkami higieny osobistej dla członkiń społeczności Politechniki Krakowskiej - studentek i pracownic - zostało zamontowanych w budynkach uczelni.  "Różowa skrzyneczka" to akcja społeczna fundacji pod taką samą nazwą, walcząca z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym, a promująca powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej w przestrzeni publicznej. Politechnika dołącza do niej dzięki inicjatywie organizacji studenckiej Erasmus Student Network PK i pierwszej edycji "Budżetu studenckiego na PK", z którego skrzyneczki zostały sfinansowane. >>> Więcej informacji

 

 

 

Pięć politechnik chce uciszyć hałas na polskich drogach

26 września 2023 r.

 

Naukowcy z pięciu polskich politechnik będą rozwijać dotychczasowe sposoby i poszukiwać nowych – przyjaznych dla ludzi i środowiska – metod ochrony przed hałasem drogowym. Wyzwanie podejmują Politechnika Krakowska (lider konsorcjum) we współpracy z Politechnikami: Białostocką, Rzeszowską, Warszawską i Wrocławską – przy wsparciu finansowym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 1 października rozpoczynają realizację projektu „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania – INREH”. W finale prac zaproponują projektantom, wykonawcom i zarządcom dróg wytyczne i kompleksowe zestawy możliwych rozwiązań dla skutecznej ochrony przed hałasem, generowanym na drogach. – Innowacją projektu będzie też próba wprowadzenia nowego podejścia do wyboru rozwiązań ochronnych w drogownictwie – metod łączonych ochrony z uwzględnieniem tzw. krajobrazu akustycznego – zapowiada dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, kierownik projektu INREH.
>>> Więcej informacji

 

 

Pośmiertne nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowksiej prof. Jiříemu Jaromírowi Klemešowi 

22 września 2023 r.

 

22 września w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyła się kameralna uroczystość podczas której tytuł doktora honoris causa został nadany pośmiertnie prof. Jiřiemu Jaromírowi Klemešowi z Politechniki Brneńskiej. Zmarły w styczniu 2023 r. czeski naukowiec był o światowej renomy uczony w obszarze integracji procesów, zrównoważonych technologii i energii odnawialnej. Senat PK podjął decyzję o nadaniu Jiřiemu Klemešowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej na mocy uchwały z dnia 28 września 2022 r. W piątkowej uroczystości na PK wzięła udział rodzina śp. Profesora oraz jego współpracownicy z macierzystej uczelni.
>>> Więcej informacji

 

 

 

PK zawarła umowę o współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie

22 września 2023 r.

 

Wzajemna wymiana kadr eksperckich oraz wsparcie w obszarze kształcenia i podnoszenia kwalifikacji studentów i inżynierów budownictwa - to m.in. cele porozumienia o współpracy między Politechniką Krakowską a Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Umowę podpisali w piątek 22 wrześnoa 2023 r. rektor PK prof. Andrzej Szarata oraz przewodniczący Rady MOIIB Mirosław Boryczko. W spotkaniu uczestniczyła też dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Prof. Andrzej Szarata i PK z Nagrodą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

21 września 2023 r.

 

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata otrzymał wczoraj Nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Wręczenie tego ważnego wyróżnienia odbyło się podczas VII Gali Kultury Bezpieczeństwa Urzędu Transportu Kolejowego, którą zorganizowano w Gdańsku.
>>> Więcej informacji

 

 

20 września 2023 r.

 

Samochody poza centrum Krakowa? Tylko i wyłącznie, gdy miasto będzie dostosowane do takiego rozwiązania, a infrastruktura drogowa da kierowcom alternatywę wyboru wygodniejszej, mniej zakorkowanej trasy. Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej i specjalista w zakresie transportu rozmawiał o stanie infrastruktury drogowej w Polsce oraz o zrównoważonych rozwiązaniach korzystnych zarówno dla pieszych, jak i kierowców z Piotrem Tymczakiem z „Gazety Krakowskiej”. >>> Więcej informacji

 

 

 

Eksperci Politechniki na Targach TRAKO – największym wydarzeniu branży kolejowej w Polsce

19 września 2023 r.

 

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata oraz specjaliści z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM z jej kierownikiem dr hab. inż. Maciejem Szkodą, prof. PK na czele, uczestniczą w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2023, największym i najbardziej prestiżowym w Polsce wydarzeniu z branży transportu szynowego. Targi TRAKO w Gdańsku to także jedne z największych, obok berlińskich, targów kolejowych w Europie. Politechnika Krakowskiej to jeden z najmocniejszych w Polsce ośrodków eksperckich w obszarze transportu szynowego i inżynierii pojazdów szynowych. Specjaliści PK służą eksperckim wsparciem największym firmom z branży kolejowej oraz jednostkom samorządów i instytutów badawczych. Uczelnię łączą z nimi wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz inicjatywy edukacyjne. >>> Więcej informacji

 

 

 

Nowe centrum badawcze w Krakowie - Politechnika w kooperacji na rzecz bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem

18 września 2023 r.

 

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstało w Krakowie w ramach Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Będzie integrować wiedzę naukową z realnymi potrzebami przemysłu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem. W powstanie centrum i współpracę badawczą z wykorzystaniem jego potencjału zaangażowane są krakowskie uczelnie, w tym Politechnika Krakowska. W uroczystości otwarcia nowego ośrodka badawczego, unikatowego w skali kraju, uczestniczył rektor uczelni prof. Andrzej Szarata.
>>> Więcej informacji

 

 

Studentka Politechniki Krakowskiej z nagrodą w międzynarodowym konkursie

16 września 2023 r.

 

Katarzyna Jamioł, studentka architektury krajobrazu i architektury na Politechnice Krakowskiej, otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie dla studentów „ArchiDots – Award for Excelence in Architectural Design 2023”. Jej projekt pn. „Kossak Square”, będący rozwinięciem projektu semestralnego, uplasował się na II miejscu w kategorii Sophomore. To kolejne w ostatnim czasie wyróżnienie dla ambitnej architektki z PK.

>>> Więcej informacji

 

 

 

7. Wielka Lekcja Ekologii z udziałem Politechniki Krakowskiej już w niedzielę (17 września 2023 r.)

15 września 2023 r.

 

Kierunek Klimat! – to hasło tegorocznej edycji Wielkiej Lekcji Ekologii, która odbędzie się w niedzielę 17 września br. wokół TAURON Areny Kraków. To wielkie plenerowe święto dla małych i dużych, dedykowane tematom ekologii, ochrony środowiska oraz działań na rzecz czystego powietrza i rozważnego gospodarowania odpadami. A jeśli tak, to nie może na nim zabraknąć Politechniki Krakowskie! Wśród wielu atrakcji Wielkiej Lekcji Ekologii będą m.in. ciekawe miniwykłady specjalistów PK na temat idealnego transportu, ekologicznego mycia samochodów, segregowania odpadów, odziaływania klimatu na nasze zdrowie czy zanieczyszczenia światłem. Wśród prelegentów m.in. rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozszerzają współpracę – nowe porozumienie
13 września 2023 r.

Politechnika Krakowska i Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) rozszerzają współpracę. Porozumienie w tej sprawie podpisali we wtorek, 12 września br. rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata i mgr Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor ZDMK. Kooperację będzie koordynować dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK. Współpraca Politechniki i krakowskich jednostek miejskich, dbających o drogi, torowiska i obiekty mostowe ma wieloletnią historię. Miejskie służby korzystają z eksperckiej wiedzy specjalistów Politechniki m.in. przy prowadzeniu swoich projektów – inwestycji, remontów, bieżącego monitoringu infrastruktury miasta. Nowa umowa rozszerza pola współpracy, koncentrując się zwłaszcza na jej obszarach edukacyjnych, takich jak szkolenie kadr Zarządu Dróg Miasta Krakowa, praktyki studenckie i kształcenie inżynierów drogownictwa pod kątem potrzeb miast, wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze.
>>> Więcej informacji

 

 

 

"Powered by Politechnika Krakowska” - kosmetyki oparte na patentach naukowców PK w polskich i zagranicznych drogeriach

11 września 2023 r.


Odkryta na Politechnice Krakowskiej nowa pochodna lupeolu, innowacyjnie zmodyfikowanego składnika kory brzozy, wkrótce będzie mieć swój debiut na rynku kosmetycznym. Nowy związek, opracowany przez zespół dr inż. Magdaleny Malinowskiej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, posłuży do stworzenia naturalnych produktów kosmetycznych o działaniu antystarzeniowym, intensywnie pielęgnującym i odbudowującym skórę. Wynalazek wprowadzi na rynek spółka LUBA. Jej nowe produkty, oparte na opatentowanym rozwiązaniu z PK, będą premierowo sygnowane znakiem jakości „Powered by Politechnika Krakowska”. To nie pierwsze naturalne kosmetyki, które narodziły się w laboratoriach krakowskiej uczelni i trafiają na rynek. W polskich i zagranicznych drogeriach są już dostępne m.in. bezalkoholowe nanoperfumy czy produkty do makijażu, oparte na politechnicznych wynalazkach.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Eksperci PK wizytowali japońskie obiekty jądrowe

8 września 2023 r.

Eksperci Politechniki Krakowskiej wizytowali obiekty jądrowe w Japonii. Studyjna wizyta z udziałem przedstawicieli kilku czołowych polskich uczelni technicznych to element współpracy w ramach porozumienia na rzecz kształcenia kadr w obszarze energetyki jądrowej. Politechnika Krakowska przystąpiła do niego w maju br. Od nowego roku akademickiego uczelnia uruchomi specjalność energetyka jądrowa na studiach II stopnia na kierunku energetyka. W przyszłości zamierza kształcić w tym obszarze na studiach I i II stopnia.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Głos w ważnych kwestiach - eksperci Politechniki Krakowskiej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

 1 września 2023 r.

 

5000 gości, wśród nich przedstawiciele Politechniki Krakowskiej z rektorem prof. Andrzejem Szaratą na czele, 6 sesji plenarnych, kilkaset debat – tak zapowiada się XXXII edycja Forum Ekonomicznego, które pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” odbędzie się w Karpaczu w dniach 5-7 września. Eksperci Politechniki Krakowskiej zabiorą głos w debatach dotyczących kluczowych zagadnień i problemów współczesności, m.in. odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych, wpływu sztucznej inteligencji na naszą codzienność, ochrony zasobów wodnych oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Będą także wyznaczać kierunki dyskusji na temat idealnego transportu i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie. 
>>> Więcej informacji

 

 

 

Krakowskie uczelnie zacieśniają współpracę na rzecz cyberbezpieczeństwa

 24 sierpnia 2023 r.

 

Porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa podpisały Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nadrzędnym celem porozumienia jest stworzenie platformy współpracy i wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w regionie Małopolski, a także wzajemne wsparcie działań mających na celu ochronę danych, które gromadzone są na potrzeby rozwoju kapitału ludzkiego, przemysłu czy rolnictwa. Politechnika Krakowska realizuje liczne projekty naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie cyberbezpieczeństwa, kształci też cenionych specjalistów w tym obszarze.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Jak oczyścić wodę z metali ciężkich – badania naukowca PK z finansowaniem NCN

 23 sierpnia 2023 r.

 

Dr inż. Maciej Thomas z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej znalazł się wśród laureatów konkursu MINIATURA 7. Otrzyma wsparcie finansowe na projekt wstępnych badań nad syntezą politiowęglanu sodu i oceną możliwości jego zastosowania do usuwania wybranych metali ciężkich z roztworów wodnych. Rozstrzygnięcia czwartej rundy konkursu Miniatura przedstawiło Narodowe Centrum Nauki. W tym rozdaniu 71 naukowców przeprowadzi badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne o łącznej wartości niemal 2,7 mln zł. W grupie nauk ścisłych i technicznych plany badawcze zrealizuje 21 naukowców.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Zespół z PK liderem polsko-niemieckich badań nad bezpieczeństwem konstrukcji

22 sierpnia 2023 r.

 

Wyłoniono pierwszego laureata tegorocznej odsłony konkursu Weave-UNISONO. Zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Pamina z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zrealizuje projekt dotyczący projektowania bezpiecznych konstrukcji, pracujących w warunkach ekstremalnego obciążenia oraz zjawisk niestateczności materiałów.  Badania o wartości prawie 681 tys. zł będą prowadzone wspólnie z zespołem prof. dr. inż. Andreasa Menzela z TU Dortmund University (TUDo). O wynikach konkursu poinformowało Narodowe Centrum Nauki.
>>> Więcej informacji


 

 

Naukowcy PK zważą pojazdy w ruchu – dla ochrony użytkowników dróg i drogowej infrastruktury

7 sierpnia 2023 r.

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej w konsorcjum z Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Politechniką Częstochowską rozpoczynają prace nad stworzeniem koncepcji systemu ważenia pojazdów w ruchu. Oprócz systemu, który ma wyróżniać się wysoką dokładnością i stabilnością pomiaru, partnerzy projektu przeprowadzą także pilotażowe wdrożenie badawczej wersji rozwiązania. Projekt „System automatycznego ważenia pojazdów w ruchu” (WIM-PL) jest realizowany w ramach programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG. Partnerzy przedsięwzięcia podpisali z NCBR umowę na jego realizację w ciągu 3 lat.
 >>> Więcej informacji

 

 

 

Naukowczynie PK z medalami na wystawie wynalazków w Korei

27 lipca 2023 r.

 

Podczas Korea International Women's Invention Exposition zostały nagrodzone aż trzy wynalazki z Politechniki Krakowskiej. Innowacyjne pomysły członków Koła Naukowego Smart Mat zdobyły dwa złote i jeden srebrny medal. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Krakowska podpisały umowę o współpracy

25 lipca 2023 r.

 

W poniedziałek 24 lipca 2023 r. w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej została podpisana umowa o współpracy z Politechniką Krakowską. Uczelnie będą wspólnie prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz kształcić studentów i doktorantów. >>> Więcej informacji

 

 

 

Absolwentka PK Anna Tybor pierwszą kobietą na świecie, która zjechała na nartach z Broad Peak

21 lipca 2023 r.

 

Jako pierwsza kobieta na świecie zjechała na nartach z majestatycznego Broad Peak. Anna Tybor – skialpinistka, architektka i absolwentka Politechniki Krakowskiej (z roku 2017) – zapisała się na stałe w historii alpinizmu. 19 lipca 2023, ok. godziny 18.00 Anna Tybor i towarzyszący jej Tom Lafaille stanęli na szczycie Broad Peaku (8 051 metrów n.p.m.), a nastepnie zjechała z jednego najbardziej wymagających szczytów Himalajów. 20 lipca około godz. 14.00 lokalnego czasu dotarła do bazy. Samo wejście na szczyt także nie było łatwe. Broad Peak to dwunasta pod względem wysokości góra na świecie, położona na granicy Chin i Pakistanu. 
>>> Więcej informacji

 

 

 

W poszukiwaniu nowatorskiego biomateriału dla implantów – międzynarodowy projekt z PK z finansowaniem NCN

19 lipca 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs OPUS 24+ LAP dla projektów dwustronnych z udziałem naukowców z Austrii. Naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE. Laureatką konkursu została dr inż. Agnieszka Tomala z Politechniki Krakowskiej, która wraz z prof. Carstenem Gachotem z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu zrealizuje projekt pt. Przyszła generacja bioaktywnych strukturyzowanych laserowo biomateriałów na bazie Ti/HAp/MXene. Celem badań  polsko-autriackiego zespołu jest opracowanie nowatorskiego biomateriału kompozytowego, który znacznie poprawi biokompatybilność i trwałość implantów chirurgicznych, dzięki czemu możliwe będzie zminimalizowanie konieczności wykonania operacji ich usunięcia lub rewizji.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Architekt z PK nagrodzony w jednym z najważniejszych europejskich konkursów w branży nieruchomości

18 lipca 2023 r.

 

Dr inż. arch. Bartosz Dendura z Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zdobył nagrodę główną w plebiscycie European Property Awards 2023 w kategorii nieruchomości jednorodzinnych. To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów branżowych w Europie. Biorą w nim udział m.in. architekci, deweloperzy, projektanci wnętrz oraz pośrednicy na rynku nieruchomości. Jury, składające się z ponad 80 międzynarodowych ekspertów, doceniło architekta z PK i jego pracownię Studio4SPACE za projekt ekologicznego domu zlokalizowanego na krakowskiej Olszy. 
>>> Więcej informacji

 

 

 

Informatyka nie schodzi z tronu. Architektura, budownictwo, kierunki transportowe trzymają się mocno – Politechnika Krakowska podsumowała pierwsze postępowanie kwalifikacyjne na rok akademicki 2023/2024

12 lipca 2023 r.

 

Informatyka, architektura, budownictwo, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria medyczna, mechanika i budowa maszyn, matematyka stosowana - to kierunki, które cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w letniej rekrutacji na rok akad, 2023/2024. Nabór na Politechnikę trwa w trybie ciągłym do połowy września, cały czas można się rejestrować na studia.
>>> Więcej informacji

 

 

 

 Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej PK pomoże Krakowowi i Małopolsce w walce o czyste powietrze

 

7 lipca 2023 r.

 

Wsparcie starań Krakowa i Małopolski o czyste powietrze dla mieszkańców miasta i regionu – to jedno z zadań, które wypełniać będzie nowe Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (LAŚ) Politechniki Krakowskiej. Jego możliwości poznali wjuż prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i wojewoda małopolski Łukasz Kmita, którzy odwiedzili nowe centrum badawcze Politechniki w Czyżynach. Laboratorium, wybudowane przy wsparciu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Małopolskiego, jest przygotowywane do oficjalnego otwarcia (jesienią). Rozpocznie pracę w nowym roku akademickim.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Ponad 12 milionów euro dla sojuszu uniwersytetów europejskich STARS UE z udziałem Politechniki Krakowskiej!

4 lipca 2023 r.

 

Sojusz dziewięciu europejskich uczelni STARS UE z udziałem Politechniki Krakowskiej dołącza do rodziny Uniwersytetów Europejskich. Komisja Europejska przyznała mu grant w wysokości 12,4 mln euro w ramach prpgramu Erasmus+ Call 2023 European Universities. Sojusz STARS EU jest koordynowany przez Hanze University Groningen z Holandii, oprócz Politechniki Krakowskiej są w nm także uczelnie z Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Czech, Szwecji, Francji i Albanii.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika wesprze Ojcowski Park Narodowy w ochronie bezcennych dóbr narodowej przyrody

4 lipca 2023 r.

 

Politechnika Krakowska (PK) i Ojcowski Park Narodowy (OPN) rozpoczynają współpracę badawczą, edukacyjną i inżynierską. Jej celem jest wykorzystanie potencjału naukowego, intelektualnego i edukacyjnego uczelni dla wzmocnienia specjalistycznej ochrony cennego obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego, enklawy unikatowych wartości przyrodniczych, kulturowych, społecznych i edukacyjnych. Umowę o współpracy sygnowali rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Tomasz Gierat, przy koordynacyjnej współpracy dr hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK, prorektora ds. ogólnych uczelni. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ranking Perspektyw 2023: PK ma najlepszy kierunek w Polsce! Znaczny awans w zestewieniu uczelni ogólnoakademickich

30 czerwca 2023 r.

 

Kierunek architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy” 2023. W ogłoszonym właśnie zestawieniu najlepszych miejsc w Polsce do studiowania architektury, Politechnika Krakowska i jej Wydział Architektury okazały się najlepsze w gronie 16 ocenianych uczelni. Politechnika Krakowska znalazła się też na wysokim miejscu w rankingu z drugim prowadzonym na WA PK kierunkiem – architektura krajobrazu. W czołówkach zestawień najlepszych kierunków studiów w Polsce są też inne z oferty Politechniki Krakowskiej -  m.in. transport, budownictwo, informatyka czy inżynieria produkcji.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Prestiżowa Nagroda ABB dla dr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej

29 czerwca 2023 r.

 

Dr inż. Julia Radwan-Pragłowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej została laureatką Konkursu o Nagrodę ABB – Edycja 2022/2023. Otrzymała jedno z dwóch równorzędnych wyróżnień oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł za pracę doktorską, pt.: „Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych.” Promotorem pracy jest prof. Dariusz Bogdał.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzmacniają współpracę

23 czerwca 2023 r.

 

Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. W Krakowskiej Hucie Szkła porozumienie sygnowali w piątek 23 czerwca 2023 r. rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor Instytutu dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.
>>> Więcej informacji

 

 

User Experience & User Interface Design - nowe studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej

 21 czerwca 2023 r.

 

Politechnika Krakowska uruchamia studia podyplomowe z zakresu projektowania User Experience i User Interface. Słuchacze zdobędą wiedzę i doświadczenie o całościowym procesie twórczym produktu cyfrowego oraz pełen projekt do portfolio. Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i kompetencji z zakresu UX i UI mogą liczyć na starannie opracowany program i rozwijać się pod opieką wykwalifikowanej kadry. Zajęcia będą prowadzono w formule hybrydowej. Rekrutacja na nowe studia podyplomowe ruszy już 3 lipca br.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Korelacja między trzęsieniami ziemi a promieniowaniem kosmicznym – ważne odkrycie z politechnicznym udziałem

20 czerwca 2023 r.

 

Między globalną aktywnością sejsmiczną a zmianami natężenia promieniowania kosmicznego rejestrowanego przy powierzchni naszej planety istnieje wyraźna statystyczna korelacja. Co zaskakujące, wykazuje ona cykliczności umykające jednoznacznej fizycznej interpretacji – takiego odkrycia dokonali badacze uczestniczący w międzynarodowym projekcie CREDO, obserwującym promieniowanie kosmiczne. Biorą w nim udział m.in. naukowcy z  Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Politechniki Krakowskiej, AGH, Uniwersytetu Pedagogicznego, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytetu Jagiellońskiego i zagranicznych ośrodków badawczych (m.in. z Izraela, Chile, Hiszpanii, Ukrainy, Węgier, Włoch czy USA). Wyjaśnienie zależności, które odkryli, może pomóc w przewidywaniu trzęsień ziemi.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Nowe Miasto Kraków 2040 – prezentacja studenckich wizji przyszłości w krakowskim magistracie. Nagrody w konkursie TUP Kraków dla absolwentów PK

16 czerwca 2023 r.

 

Wystawa prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i uczelni partnerskich, podsumowująca międzynarodowe warsztaty i sympozjum "New City – the vision of Kraków 2040 ", prezentowana jest w holach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych. Towarzyszy jubileuszowej Konferencji Towarzystwa Urbanistów Polskich pt. „100 lat Towarzystwa Urbanistów Polskich na tle przeobrażeń Krakowa”.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Innowatorki z Politechniki Krakowskiej zmieniają świat - sukcesy w programach mentoringowych Innovations Hub Foundation

16 czerwca 2023 r.

 

Politechniczne zespoły studentek innowatorek z sukcesami w programach mentoringowych Innovations Hub Foundation – MedBiz Innovations Program i Green Innovations Challenge. Reprezentantki KN SmartMat: Magdalena Bańkosz, Katarzyna Sala, Dominika Wanat i Klaudyna Grzela zdobyły główną nagrodę i tytuł Najlepszych Młodych Innowatorów w MedBiz Innovations Program za projekt „Biohydrogels” - innowacyjnych opatrunków na trudno gojące się rany, oparty na naturalnych składnikach. W W finale rywalizacji znalazł się też interdyscyplinarny zespół AQUASPOT, złożony ze studentek Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Środwiska i Energetyki (Magdalena Kaleta, Kamila Kotnis, Joanna Waśko i Paulina Krajewska). Ich pomysł na funkcjonalne i estetyczne zbiorniki na deszczówkę zajął znakomite 6. miejsce wśród wszystkich finałowych projektów, a 3. wśród tych rozwijanych w ramach Green Innovations Challenge. Gala finałowa programów odbyła się 13 czerwca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W sumie w rywalizacji uczestniczyło 254 młodych innowatorów z 73 projektami. 
>>> Więcej informacji

 

 

 

Od ręki przetłumaczą każdą książkę na alfabet Braille’a – studenci PK autorami rewolucyjnego wyświetlacza

14 czerwca 2023 r.

 

Wyświetlacz  Braille'a z systemem przetwarzania znaków i rozpoznawania tekstu ze zdjęcia opracowali studenci Politechniki Krakowskiej Bartłomiej Szostak i Hubert Orlicki. Urządzenie, wykorzystujące m.in. sztuczną inteligencję, pozwoli na bieżące tłumaczenie książek na alfabet Braille’a, może też służyć osobom niewidomym do  nauki języka. Tani prototyp urządzenia jest  już rozwijany, tak, by mógł trafić do szerszego grona użytkowników. Problem z dostępem do dzieł literackich i podręczników dotyczy ogromnej rzeszy osób z niepełnosprawnością wzroku – szacuje się, że tylko 1 proc. książek na świecie został przetłumaczony na język Braille’a.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej z imieniem Stanisława Juchnowicza

13 czerwca 2023 r.

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej otrzymało imię swojego założyciela, wybitnego architekta i urbanisty, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, współprojektanta Nowej Huty – prof. Stanisława Juchnowicza. Uroczystość nadania imienia odbyła się w stulecie urodzin Profesora we wtorek 13 czerwca 2023 r. w siedzibie Centrum w Krakowie. W wydarzeniu udział wzięli m.in. córka i zięć prof. Juchnowicza, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata i wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk, prorektor PK dr hab. Inż. Jerzy Zając, prof. PK oraz dziekan Wydziału Architektury dr hab. Inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, a także liczne międzynarodowe grono słuchaczy MCK .
>>> Więcej informacji

 

 

 

W stulecie urodzin prof. Stanisława Juchnowicza Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej otrzyma Jego imię

12 czerwca 2023 r.

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej otrzyma imię wybitnego architekta i urbanisty, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa – prof. Stanisława Juchnowicza. Uroczystość nadania imienia odbędzie się we wtorek 13 czerwca o godz. 18 w siedzibie Centrum przy ul. Skarżyńskiego 1 w Krakowie. Dzień później, w Pałacu Krzysztofory zostanie otwarta wystawa prezentująca pamiątki związane z prof. Juchnowiczem.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska, AGH i UR w Krakowie – wspólnie na rzecz mądrego gospodarowania zasobami wodnymi

7 czerwca 2023 r.

 

 Rektorzy uczelni tworzących Związek Uczelni InnoTechKrak: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podpisali w środę 7 czerwca 2023 r. porozumienie w sprawie powołania Międzyuczelnianego Centrum Badawczego WODA. Będzie koncentrować swoje działania na jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku - racjonalnym gospodarowaniu zasobami wody.
>>> Więcej informacji

 

 

 

W sobotę (3 czerwca) odlotowe studenckie wynalazki na Naukowej Sesji Mistrzów

 

W sobotę, 3 czerwca o godz. 18.30, na Politechnice Krakowskiej odbędzie się Naukowa Sesja Mistrzów. Zaprezentują się najlepsze uczelniane koła naukowe – zdobywcy krajowych i międzynarodowych nagród – i ich odlotowe wynalazki. Będzie można zobaczyć. jak na drukarce 3D powstają ciasteczka, które zaserwuje Maribu czyli robot-kelner! Studenckie wynalazki z PK mogą też pomóc osobom z niepełnosprawnościami rąk i ułatwić czytanie … niewidzącym. Pomogą też leczyć trudne rany, a nawet tropić podwodnych agentów.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika przystąpiła do porozumienia na rzecz kształcenia w obszarze energetyki jądrowej

1 czerwca 2023 r.

 

Politechnika Krakowska przystąpiła do porozumienia o współpracy przy kształceniu kadr w obszarze energetyki jądrowej. Umowę w tej sprawie podpisał w środę 31 maja w Warszawie rektor PK prof. Andrzej Szarata. Już w najbliższym roku akademickim uczelnia uruchomi specjalność energetyka jądrowa na studiach II stopnia na kierunku energetyka. Docelowo zamierza kształcić w tym obszarze na studiach I i II stopnia. - Jesteśmy w kluczowym momencie światowej transformacji energetycznej, świadomi roli jaką odegrają w niej inżynierowie. Cieszymy się, że dołączamy do prestiżowego grona podmiotów, zaangażowanych w kształcenie kadr na potrzeby rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i Europie - podkreśla prpf. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Wielki zlot samochodów i motocykli w krakowskich Czyżynach - Politechnika Krakowska zaprasza na Festiwal Mechanika (niedziela, 4 czerwca, g. 12-18.30, Wydział Mechaniczny, al. Jana Pawła II 37

31 maja 2023 r.

 

Politechnika Krakowska zaprasza na II Zlot Samochodów i Motocykli w niedzielę 4 czerwca w krakowskich Czyżynach. Wielki zjazd pojazdów zabytkowych, sportowych, tuningowanych i specjalnych rozpocznie się o godz. 12 (parking przed Wydziałem Mechanicznym PK, al. Jana Pawła II 37). Jest częścią Festiwalu Mechanika, święta Wydziału Mechanicznego PK, tradycyjnie w czerwcu organizowanego przez studentów. Przyjazd do Krakowa zgłosiło już ponad 100 wystawców niezwykłych pojazdów (w tym Warszawy M20 GT!) , a spodziewanych jest drugie tyle (rejestracja otwarta do rozpoczęcia zlotu). Na gości, małych i dużych, w niedzielę w Czyżynach czekać też będą inne atrakcje: warsztaty robotyczne i wirtualnej rzeczywistości, otwarte laboratoria naukowe Wydziału Mechanicznego, konkursy i warsztaty plastyczne, pokazy kół naukowych i oczywiście strefa z grillem. Zaplanowano też panel dyskusyjny pt.: „Przyszłość motoryzacji” z udziałem ekspertów motoryzacji i znanych kierowców rajdowych.
>>> Więcej informacji

 

 

Na Politechnice Krakowskiej ruszyła rekrutacja na rok akad. 2023/2024. Zaczyna architektura

29 maja 2023 r.

 

W poniedziałek 29 maja rozpoczyna się rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej na rok akademicki 2023/2024. Jako pierwszy otwiera się nabór na kierunek architektura. Rejestracja na pozostałe kierunki ruszy 6 czerwca i potrwa do połowy września. W letniej rekrutacji na studia Politechnika Krakowska przygotowała na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) 4 tys. miejsc, w tym 3200 miejsc na bezpłatnych studiach stacjonarnych I stopnia. W sumie na wszystkich rodzajach i stopniach studiach uczelnia ma w ofercie 4,6 tys. miejsc. Oferuje 34 kierunki studiów, niektóre prowadzone także w językach obcych.

>>> Więcej informacji

 

 

 

Młode wizje krakowskich Parków Woźniców i Bonarka - zaproszenie na wernisaż prac studentów architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej

26 maja 2023 r.

 

W pasażu centrum handlowego M1 w Krakowie będzie można podziwiać studenckie projekty krakowskich Parków Woźniców i Bonarka. Otwarcie wystawy prac studentów architektury krajobrazu pt. "Krajobraz, o którym marzysz" odbędzie się we wtorek 30 maja o godz. 17. Prace powstały na zajęciach V semestru studiów inżynierskich na kierunku architektura krajobrazu w ramach współpracy Wydziału Architektury PK z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie. W jej ramach co roku studenci biorą na warsztat temat parków publicznych w innych miejscach. Przygotowując projekt przeprowadzają badania społeczne, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników parku, a także wpisać się w charakter miejsca.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Spacer dendrologiczny w Parku Bednarskiego z Politechniką i SKN Arboris – sobota, 27 maja, g. 12

25 maja 2023 r.

 

Politechnika Krakowska i Studenckie Koło Naukowe ARBORIS zapraszają mieszkańców Krakowa w sobotę 27 maja o godz. 12 na spacer dendrologiczny w Parku Bednarskiego (zbiórka przy głównej promenadzie). Spacer poprowadzi dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek z Katedry Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, dendrolog, międzynarodowej klasy ekspert w dziedzinie architektury krajobrazu, specjalizujący się m. in. w problematyce miejskiej zieleni, w tym oceny stanu i ochrony drzew. - Po rewitalizacji Park Bednarskiego zyskał nowe szaty, jest tam teraz wiele atrakcji, a my chcemy na nowo odkryć tajemnice bardzo cennego drzewostanu parku - zapowiada Wojciech Bobek, opiekun SKN Arboris.
>>> Więcej informacji

 

IoT i sztuczna inteligencja zoptymalizują procesy logistyczne. Projekt z udziałem PK

23 maja 2023 r.

 

Opracowanie systemu optymalizacji procesów logistycznych w oparciu o technologie Internetu Rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencję to główny cel projektu, realizowanego wspólnie przez Politechnikę Krakowską i firmę SKK S.A. Umowa w tej sprawie została podpisana w połowie maja br. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”, skierowanego do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Kraków – polską stolicą BIM. Prestiżowa konferencja o cyfrowej przyszłości branży budowlanej na Politechnice Krakowskiej

22 maja 2023 r.

 

Ponad 500 specjalistów z Polski i świata weźmie udział w infraBIM V4 Expo & Multi-Conference, która w dn. 23-25 maja odbywa w murach Politechniki Krakowskiej. To 5. edycja międzynarodowej multikonferencji, która od kilku lat jest w Europie Środkowo-Wschodniej najważniejszym wydarzeniem w poświęconym cyfryzacji branży budowlanej. W Krakowie można będzie poznać najnowsze technologie, które zmieniają sposoby planowania i realizacji inwestycji budowlanych oraz zarządzania infrastrukturą. Oprócz paneli dyskusyjnych, sesji plenarnych z prelekcjami, prezentacji i praktycznych warsztatów na kampusie Politechniki odbędzie się też studencki konkurs budowy mostów … z makaronu oraz pokazy dronów i buldożerów. Kongres współorganizują Europejskie Centrum Cyfryzacji BIM (EccBIM) i Politechnika Krakowska (Wydział Inżynierii Lądowej), przy wsparciu infraTEAM. Na studentów PK czeka 50 darmowych wejściówek na wydarzenie. >>> Więcej informacji

 

 

 

Badacze z Politechniki Krakowskiej wśród najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce

17 maja 2023 r.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę stypendystów programu START czyli 100 najzdolniejszych polskich naukowców przed trzydziestką. Znalazło się wśród nich trzech wybitnych przedstawicieli młodych badaczy z Politechniki Krakowskiej. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Mistrzowie mikstów – zwycięstwa studentów Politechniki Krakowskiej w zawodach betonowych kajaków w Holandii

16 maja 2023 r.

 

Betonowe kajaki studentów Politechniki Krakowskiej zrobiły furorę w międzynarodowych zawodach BetonKanoRace 2023 w holenderskim Delft. Ekipa studentów Politechniki z Koła Naukowego Footprint zdobyła w weekend (13-14 maja 2023 r.) dwa złote medale w wyścigach osad mieszanych (w nagrodę otrzymała m.in. … betonowe puchary), stanęła też na podium wśród kobiecych i męskich dwójek. We wtorek 16 maja na Politechnice Krakowskiej uroczyście powitano mistrzów w betonowych kajakach. Gratulacje im oraz ich opiekunom naukowym z Wydziału Inżynierii Lądowej PK złożył nowy prof. Andrzej Szarata. 
>>> Więcej informacji i galeria zdjęć

 

 

 

Doktorantki PK ze srebrnym medalem na wystawie wynalazków w Genewie

13 maja 2023 r.

Doktorantki Poliutechniki Krakowskiej mgr inż. Dagmara Słota i mgr inż. Magdalena Bańkosz zdobyły srebrny medal podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie. Ich nagrodzone medalem rozwiązanie ("Bioactive composite materials for bone tissue engineering") dotyczy opracowania biomateriału na implanty kości do zastosowań w medycynie regeneracyjnej.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

12 maja 2023 r.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata został wybrany nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. W wyborach uzupełniających, które odbyły się w piątek 12 maja 2023 r., dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej pokonał jedynego kontrkandydata – prof. Dariusza Bogdała. Nowy rektor obejmuje funkcję z dniem wyboru i będzie ją sprawował do końca trwającej obecnie kadencji 2020-2024 tj. do 31 sierpnia 2024 r. Wyboru rektora Politechniki Krakowskiej dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Podczas wyborów obecnych było 59 z 60 elektorów. Kandydaturę prof. Andrzeja Szaraty z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, od 2016 r. dziekana WIL, poparło 35 elektorów. Na prof. Dariusza Bogdała, obecnego prorektora ds. nauki PK, swój głos oddały 24 osoby.

>>> Więcej informacji i sylwetka nowego rektora Politechniki Krakowskiej

 

 

 

Bartosz Dendura wśród 40 najwybitniejszych młodych architektów Europy – międzynarodowe wyróżnienie dla pracownika WA PK

12 maja 2023 r.

 

Dr inż. arch. Bartosz Dendura, absowlent, a obecnie pracownik Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, znalazł się w gronie zwycięzców programu Europe 40 Under 40 ® na lata 2022-2023. To nagroda dla czterdziestu wschodzących gwiazd europejskiej architektury poniżej 40 roku życia. Nagrodę przyznaje Europejskie Centrum Architektury, Dizajnu i Studiów Miejskich oraz prywatne Muzeum Architektury i Dizajnu – Chicago Athenaeum wskazując projektantów, którzy wyróżniają się swoimi projektami i są najbardziej obiecującymi postaciami w dziedzinie architektury i wzornictwa. W tym roku wśród nagrodzonych znalazło się trzech Polaków. 
>>> Więcej informacji

 

 

 

Święto Szkoły na Politechnice Krakowskiej - odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

10 maja 2023 r.

 

10 maja w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Podczas wydarzenia zasłużeni pracownicy odebrali m.in. odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej i odznaczenia Politechniki Krakowskiej. Wręczono także wręczenie listy gratulacyjne dla pracowników PK, nagrodzonych za osiągnięcia naukowe oraz studentów, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki. Dyplomy odebrali także przedstawiciele szkół średnich - laureaci mini kursów e-learningowych oraz konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”.
>>> Zapis transmisji on-line ze Święta Szkoły
>>> Więcej informacji o święcie Szkoły szkoły - lista odznaczonych i nagrodzonych

 

 

 

Centrum Wsparcia Projektów rozpoczęło działalność na Politechnice Krakowskiej

10 maja 2023 r.

 

Na Politechnice Krakowskiej powołano Centrum Wsparcia Projektów (CWP). Pomoc w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym m.in. funduszy strukturalnych, programów międzynarodowych, środków krajowych w ramach NCBR, NAWA, MEiN, NCN (z wyłączeniem krajowych projektów badawczych NCN) – to główne zadanie nowej jednostki w strukturze organizacyjnej uczelni.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej trafiły do wybitnych studentów i doktorantów

24 kwietnia 2023 r.


23 młodych naukowców – studentów i doktorantów – Politechniki Krakowskiej zostało laureatami kolejnej edycji programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. Za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne laureaci otrzymają półroczne wsparcie finansowe, które pomoże im w dalszym rozwoju naukowym. Od startu uczelnianego programu stypendialnego do aktywnych studentów PK trafiło już z niego ponad pół miliona złotych.
>>> Więcej informacji

 

 

COSMO znów podbija kosmos - sonda studentów Politechniki Krakowskiej w udanej misji

24 kwietnia 2023 r.

Studenci Politechniki Krakowskiej z Koła Naukowego COSMO PK po raz drugi z sukcesem wysłali w stratosferę sondę HABSat. Tym razem miała za zadanie zbadać natężenie promieniowania kosmicznego na różnych wysokościach przelotu i sprawdzić stopień tłumienia tego promieniowania przez atmosferę. Do badań posłużył detektor promieniowania kosmicznego. Młodzi innowatorzy zWydziału Informatyki i Telekomunikacji nie spoczywają na laurach - już pracują nad sondą HABSat2, doskonalszą wersją urządzenia, ktore posłuży do jeszcze bardziej zaawansowanych badań.
>>> Więcej informacji

 

 

 

45. Bieg Kościuszkowski - areną kampus Politechniki Krakowskiej (25 kwietnia 2023 r.)

21 kwietnia 2023 r.

 

We wtorek, 25 kwietnia, główny kampus Politechniki Krakowskiej wypełni się biegaczami. Od rana rywalizować będą w 45. Biegu Kościuszkowskim, upamiętniającym Tadeusza Kościuszkę, patrona uczelni. Mający wieloletnią historię Bieg Kościuszkowski organizuje Politechnika Krakowska, Klub Uczelniany AZS PK oraz Centrum Sportu i Rekreacji PK. Areną tegorocznych sportowych zmagań studentów polskich uczelni, przedstawicieli służb mundurowych, uczniów szkół średnich, pracowników Politechniki oraz osób z niepełnosprawnościami będzie – podobnie jak w 2022 r. – kampus główny Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Linia startu znajduje się przy budynku centrum edukacyjnego „Działownia”. Rywalizacja toczyć się będzie w klasyfikacjach zespołowych i indywidualnych w kategoriach: bieg sztafetowy kobiet (4x1 okrążenie kampusu PK), bieg sztafetowy mężczyzn (5x1 okrążenie), bieg VIP-ów (1 okrążenie trasy), bieg sztafetowy osób z niepełnosprawnościami (4x1 okrążenie), bieg pracowników PK w ramach Memoriału im. Edwarda Surdyki (1 okrążenie).
>>> Więcej informacji

 

 

Złote Indeksy PK rozdane!

21 kwietnia 2023 r.


Politechnika Krakowska nagrodziła laureatów 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”, organizowanego przez uczelnię. Honorowe dyplomy i dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę trafiły do 103 uczniów szkół średnich. W konkursowym rankingu najlepszych szkół zwyciężyło w tym roku II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Tegoroczny konkurs wyróżniał się rekordową frekwencją i liczbą laureatów, a także niezwykle wysokimi wynikami. Uczestnicy rywalizowali w czterech dyscyplinach: matematyce, chemii, informatyce i - po raz pierwszy - predyspozycjach architektonicznych. W eliminacjach wzięło udział prawie 300 osób. Do finału zakwalifikowało się 131 maturzystów z 56 szkół z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Poziom wiedzy finalistek i finalistów był tak wysoki, że aż 103 z nich zdobyło tytuły laureatów I, II i III stopnia. Dwaj laureaci z przedmiotu matematyka – Jakub Kołotyło (I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach) i Daniel Nowak ((V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) rozwiązali bezbłędnie wszystkie zadania i uzyskali wynik 100 procent! 
>>> Lista wszystkich laureatów i galeria zdjęć z rozdania dyplomów

 

 

 

Dołącz do rodziny PK - Politechnika Krakowska zaprasza na dni otwarte (20 i 21 kwietnia)

19 kwietnia 2023 r.

 

Pod hasłem „Dołącz do rodziny PK” odbywają się w tym roku dni otwarte Politechniki Krakowskiej i to aż dwa! Wirtualnie można odwiedzić uczelnię już jutro (w czwartek, 20 kwietnia), a stacjonarnie w piątek (21 kwietnia). Będzie można poznać studentów i naukowców uczelni, zajrzeć do laboratoriów wszystkich ośmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej, spróbować sił w wirtualnym symulatorze tramwaju albo w tańcu z robotami, poznać inżynierskie kierunki studiów, które otwierają drzwi do udanej kariery zawodowej. Dniami otwartymi Politechnika Krakowska włącza się też w coroczną akcję „Dziewczyny na politechniki”. 
>>> Więcej informacji

 

 

 

Atlas Ward nowym partnerem Politechniki Krakowskiej

19 kwietnia 2023 r.

 

Atlas Ward, lider generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce, nowym partnerem Politechniki Krakowskiej. Współpraca w zakresie wymiany eksperckiej wiedzy i doświadczeń wpisuje się w strategiczne cele uczelni i firmy związane z wzmacnianiem relacji środowiska akademickiego i gospodarczego. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wojciech Buzała z VII LO w Krakowie zwycięzcą XI edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”

14 kwietnia 2023 r.

 

O Tadeuszu Kościuszko, patronie Politechniki Krakowskiej, nikt nie wie tyle ile oni! Uczniowie i studenci zmierzyli się w finale konkursu wiedzy „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, organizowanego od 2012 r. przez Politechnikę Krakowską. Bezapelacyjnym zwycięzcą 11. edycji konkursu został Wojciech Buzała z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Wykazał się imponującą wiedzą, odpowiedział na 14 z 15 arcytrudnych pytań, zadanych w teleturniejowej formule, na każde w mniej niż 15 sekund! Na podium stanęły także Anna Michalik, studentka architektury z Politechniki Krakowskiej oraz  Kinga Pawlik z Zespołu Szkół w Koniecpolu. Finał konkursu odbył się w piątek 14 kwietnia na Polotechnice Krakowskiej. Na zwycięzców i finalistów czekały atrakcyjne nagrody i dodatkowe punkty w rekrutacji na PK.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Koła naukowe PK tworzą innowacje - sukces studentów w ministerialnym programie

13 kwietnia 2023 r.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło konkurs w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. W jego trzeciej edycji MEiN wesprze finansowo 174 innowacyjne projekty kół naukowych z 62 uczelni. Wśród nagrodzonych znalazło się pięć projektów studenckich innowatorów z Politechniki Krakowskiej.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki Krakowskiej wodują nowe, betonowe kajaki - piątek, 14 kwietnia, Bagry

13 kwietnia 2023 r.

 

Plaża nad krakowskim zalewem Bagry to miejsce testu nowych betonowych kajaków, przygotowanych przez studentów Politechniki Krakowskiej z Koła Naukowego Footprint. Ich wodowanie to generalna próba przed majowym startem krakowskich studentów w europejskich zawodach betonowych kajaków w holenderskim mieście Delft.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki Krakowskiej wygrali konkurs na projekt nowego programatora modułów optycznych

13 kwietnia 2023 r.

 

Michał Pawlus i Jakub Kot, studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego na Politechnice Krakowskiej, zostali zwycięzcami konkursu „For Sustainable Networks” na projekt obudowy programatora modułów optycznych Smart Recode Device GBC Photonics. Konkurs zorganizowała firma Salumanus, lider branży telekomunikacyjnej. Nagrodą specjalną w konkursie uhonorowana została Maja Szymańska, także studentka inżynierii wzornictwa przemysłowego na PK, której projekt zdobył największe uznanie klientów firmy.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Wiosenne cięcie włosów na Politechnice Krakowskiej już 14 kwietnia

11 kwietnia 2023 r.

 

W piątek, 14 kwietnia, w godz. 10-16 Politechnika Krakowska znów zmieni się w wielki salon fryzjerski. Studenci PK organizują wiosenną edycję charytatywnej akcji „O włos od pomocy”, czyli oddawania włosów na peruki dla dzieci chorych onkologiczne. Elektroniczna rejestracja chętnych do ścięcia i oddania włosów właśnie trwa. W zamian za dar na rzecz podopiecznych stowarzyszenia "Mówimy NIEboRAKOWI", krakowscy styliści fryzur przeprowadzą wiosenne metamorfozy całkowicie za darmo.
>>> Więcej informacji

 

 

 

12 maja 2023 r. wybory uzupełniające rektora Politechniki Krakowskiej

6 kwietnia 2023 r.

 

12 maja 2023 r. odbędą się wybory uzupełniające na rektora Politechniki Krakowskiej. Senat PK na nadzwyczajnym posiedzeniu (5 kwietnia) podjął uchwałę w sprawie szczegółowego terminarza wyborów w kadencji 2020-2024. Zgłoszenia potencjalnych kandydatów na rektora zaplanowano w dn. 11-14 kwietnia, a wybory rektora ustalono na piątek 12 maja o godz. 11 w Sali Senackiej PK. Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów wyborów wraz z przewidzianymi na nie terminami zostały opisane w uchwale Senatu PK i opublikowane również na stronie głównej PK w specjalnej zakładce "Wybory Rektora 2023-2024". Wybory uzupełniające zostały zarządzone w związku ze śmiercią rektora prof. Andrzeja Białkiewicza, urzędującego od września 2020.

 

 

 

 Politechnika Krakowska i Grupa Tele-Fonika Kable podpisały umowę o współpracy

4 kwietnia 2023 r.

 

Politechnika Krakowska i Grupa TELE-FONIKA Kable S.A, światowy potentat w produkcji kabli i przewodów, rozpoczynają współpracę w obszarach badawczo-rozwojowym, innowacji i kształcenia. Porozumienie w tej sprawie podpisano we wtorek, 4 kwietnia 2023 r., w Sali Senackiej uczelni. We współpracy uczestniczyć będą cztery wydziały Politechniki Krakowskiej, z jej inicjatorem – Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – na czele.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Inkubator asystentów dla studentów ze spektrum zaburzeń autystycznych czeka na wolontariuszy z PK

31 marca 2023 r.

 

Studenci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) mogą liczyć na Politechnice Krakowskiej na szczególne wsparcie. To oferta indywidualnej opieki specjalisty-asystenta, pomagającego w codziennych wyzwaniach studenckiego życia. Uczelnia zaangażowała się w projekt „Asystent Studenta z ASD”, którego celem jest zwiększenie dostępności PK dla studentów neuronietypowych. Teraz w jego ramach powstaje „Inkubator Asystentów”, czyli sieć uczelnianych wolontariuszy – studentów i pracowników – którzy będą na co dzień pomagać studentom i doktorantom Politechniki ze szczególnymi potrzebami. Właśnie ruszył nabór wolontariuszy.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Po ewaluacji już wszystko jasne - Politechnika Krakowska w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce

31 marca 2023 r.

 

Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Właśnie oficjalnie ogłoszono, jakie kategorie minister edukacji i nauki przyznał dyscyplinom naukowym oraz artystycznym, uprawianym na wszystkich polskich uczelniach i w instytutach badawczych. Politechnika Wrocławska (4 kategorie A+ i 9 kategorii A), Politechnika Poznańska (2 A+ i 7A) oraz Politechnika Krakowska (1 kategoria A+ i 7 kategorii A) to jedyne uczelnie w Polsce, które uzyskały najwyższe kategorie – A+ i A – dla wszystkich dyscyplin nauki, które poddały ewaluacji. 
>>> Więcej informacji

 

 

 

Komunikat w sprawie p.o rektora Politechniki Krakowskiej i startu procedur wyborczych na PK

30 marca 2023 r.

 

W związku ze śmiercią Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza w dn. 22 marca 2023 r. , na podstawie art. 24 ust. 5 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 572, z późn. zm.) Przewodniczący Kolegium Elektorów Politechniki Krakowskiej prof. Dariusz Bogdał stwierdził wygaśnięcie mandatu Rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza z dniem Jego śmierci. Obowiązki Rektora w okresie od 23 marca 2023 r. do dnia wyboru nowego rektora pełni najstarszy członek Senatu Politechniki Krakowskiej ze stopniem doktora – dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK. Wybory nowego rektora PK zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurą opisaną w Statucie Politechniki Krakowskiej i Ordynacji Wyborczej, będącej jego częścią. Procedury wyborcze na PK rozpoczną się piątek 31 marca 2023 r. 
>>> Więcej informacji

 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Rektora prof. Andrzeja Białkiewicza w środę 29 marca 2023 r.

28 marca 2023 r.

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Rektora prof. dra hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza odbędą się w środę 29 marca 2023 r. Rozpoczną się mszą żałobną o godz. 12 w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Rakowickim rozpocznie się o godzinie 14.30 (od bramy głównej). Dla wszystkich, którzy z różnych względów nie będą mogą wziąć udziału w uroczystościach, przygotowana została transmisja na żywo mszy z Bazyliki Mariackiej. >>> Więcej informacji

* Organizacja uroczystości pogrzebowych

* Transmisja mszy żałobnej z Bazyliki Mariackiej

 

 

Zmarł prof. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej

23 marca 2023 r.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej. Z uczelnią był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Wcześniej był prorektorem Politechniki dwóch kadencji i wieloletnim kierownikiem Zakładu, a nstępnie Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK. Pracę naukową i dydaktyczną łączył z bogatą praktyką architektoniczną. Zmarł w środę 22 marca w godzinach późnowieczornych w Krakowie.

 

- Odejście Naszego Rektora jest niewyobrażalnie bolesnym ciosem dla całej społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej. Odchodzi wyjątkowy członek naszej wspólnoty, całkowicie oddany uczelni przez niemal pół wieku, współautor wielu naszych sukcesów i współtwórca nowej strategii dalszego rozwoju Politechniki – mówi w imieniu Kolegium Rektorskiego oraz pracowników i studentów PK prof. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki uczelni. – Musimy pożegnać Jego Magnificencję Rektora w połowie rektorskiej służby, w momencie naukowego i inwestycyjnego rozkwitu Politechniki, do którego tak mocno się przyczynił. Ciężko się z tym pogodzić. Tracimy nie tylko Rektora, ale też dociekliwego naukowca o ogromnej wiedzy, cenionego dydaktyka, utalentowanego twórcę. Przede wszystkim tracimy jednak bliskiego nam towarzysza w akademickim życiu, człowieka niezwykłej pracowitości, skromności i życzliwości, pokładającego wielką ufność w ludziach. Dla współpracowników i podwładnych, ale też dla studentów – zawsze wyrozumiałego, obdarzającego każdego szacunkiem. Jego odejście to ogromna strata nie tylko dla naszej uczelni, ale także dla środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski, a także świata polskiej nauki i architektury.

Pożegnanie Jego Magnificencji Rektora - na stronie głównej PK

 

 

 

„Perły nauki” są na Politechnice Krakowskiej 

16 marca 2023 r.


Dwie doktorantki Politechniki Krakowskiej mgr inż. Agnieszka Bąk oraz mgr inż. Dominika Krok zostały laureatakami pierwszej edycji programu MEiN „Perły nauki” na projekty grantowe, w których kierownikami są studenci. Na prowadzenie badań naukowych otrzymają one w sumie ponad 479 tys. złotych. Dominika Krok pracuje nad systemami inicjującymi do druku 3D hydrożeli o regulowanym przewodnictwie i właściwościach mechanicznych. Agnieszka Bąk prowadzi badania funkcjonalnych lekkich struktur porowatych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Demo Day Innowacji – nowe technologie z pięciu krakowskich uczelni w jednym miejscu

7 marca 2023 r.

 

Ponad 60 najnowszych wynalazków i innowacyjnych technologii z pięciu krakowskich uczelni zostanie zaprezentowanych podczas Demo Day Innowacji 4.0. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 9 marca, w Auditorium Maximum UJ (początek o godz. 10). Najwięcej, bo aż 18 rozwiązań, przedstawią naukowcy z Politechniki Krakowskiej. To m.in. innowacje z obszarów inżynierii biomedycznej, energetyki odnawialnej, inżynierii materiałowej, automatyki i robotyki, bezpieczeństwa, kosmetologii. Na Politechnice opracowano m.in. materiały dla stomatologii i implantologii o zaawansowanych właściwościach biologicznych (mogą wspierać naturalną regenerację kości); związki chemiczne o przeciwwirusowym potencjale (w kierunku SARS-CoV-2) wraz z "zieloną" metodą ich otrzymywania, fotoutwardzalne systemy polimerowe do nowej generacji wypełnień stomatologicznych, nowy typ cienkowarstwowych, dekoracyjnych ogniw fotowoltaicznych, polimerowy łańcuch kompozytowy, nieprzewodzący ładunku elektrycznego (m.in. do zabezpieczania szlaków turystycznych w wysokich górach), maszynę indukcyjną z cewką pomiarową do monitoringu i diagnostyki stanu silnika czy luminescencyjne powłoki do precyzyjnych pomiarów w tunelach aerodynamicznych.  
>>> Więcej informacji

 

 

 

Znamy wyniki Kościuszkonu! Zwycięzcy z aplikacją dbającą o dobrostan psychiczny

7 marca 2023 r.


Aplikacja „Emotions - pozwól o siebie zadbać”, stworzona przez wspólny zespół studentów Politechniki Krakowskiej i AGH, to najlepsze rozwiązanie pierwszej edycji „Kościuszkonu”, czyli hackathonu, organizowanego przez studentów Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Ponad 50 uczestników wydarzenia przez dwa dni (5-6 marca 2023) projektowało aplikacje, które mają pomóc w zwalczaniu popandemicznych problemów społecznych. Zwycięzcy turnieju programistycznego zaproponowali rozwiązanie, który pomaga dbać o dobrostan psychiczny użytkownika, może też być wykorzystywane przez terapeutów i ośrodki psychoterapeutyczne.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Od niedzieli pierwszy „Kościuszkon” w Krakowie - studencki maraton programowania weźmie na warsztat popandemiczne wyzwania

3 marca 2023 r.


Pierwsza edycja „Kościuszkonu” czyli hackathonu, organizowanego przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, odbędzie się w niedzielę i poniedziałek (5-6 marca) w Krakowie. Podczas trwającego bez przerwy 2-dniowego turnieju programistycznego studenci będą projektować aplikacje, które mają pomóc rozprawić się z popandemicznymi problemami społecznymi. Wydarzenie urozmaicą targi pracy, warsztaty, prelekcje ekspertów branży IT i inne atrakcje, przygotowane przez przedstawicieli firm IT i sektora bankowego oraz wykładowców krakowskich uczelni.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Innowacyjny materiał kościozastępczy z PK ze złotym medalem na targach innowacji w Tajlandii

2 marca 2023 r.

 

Wynalazki i innowacyjne technologie z całego świata zostały zaprezentowane podczas Targów IPITEx 2023 w Bangkoku. Uznanie międzynarodowego jury i złoty medal zdobyło rozwiązanie opracowane na Politechnice Krakowskiej. Wynalazek pn. Innowacyjne drukowane 3D nanokompozyty chitozanowe opracowali d. hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK i mgr inż. Krzysztof Stafin. To pomysł na nanokompozyty, które zawierają związki wspomagające regenerację tkanki kostnej i mogą być przetwarzane za pomocą druku 3D.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej na tropie leku na złośliwego raka piersi

28 lutego 2023 r.

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej pracują nad nowymi związkami chemicznymi, które mogą pomóc w walce z potrójnie negatywnym rakiem piersi. To jeden z najbardziej złośliwych kobiecych nowotworów (nierzadko dotykający też mężczyzn). Budząca nadzieje substancja, którą opracowują badacze z Krakowa, może wejść w skład celowanego leku, wykorzystywanego w chemioterapii do precyzyjnego uderzenia w receptory komórek nowotworowych i blokowania ich namnażania. – Taka celowana terapia będzie skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla pacjenta niż obecnie stosowane chemioterapeutyki – zapowiada Damian Kułaga z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Na projekt, którym kieruje (realizowany we współpracy z Instytutami Farmakologii PAN w Krakowie oraz Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu) otrzymał blisko 1,5 mln zł w ramach programu „Lider” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Zmarł prof. Witold Cęckiewicz – wybitny architekt, urbanista, naukowiec, nauczyciel akademicki, doktor honoris causa PK

21 lutego 2023 r.

 

Zmarł Profesor Witold Cęckiewicz (1924-2023) – wybitny architekt, urbanista, naukowiec, wykładowca akademicki Politechniki Krakowskiej i innych uczelni, twórca i projektant licznych dzieł architektonicznych i pomnikowych (hotel „Cracovia”, kino „Kijów”, biurowiec PKP w Krakowie, ambasada RP w Nowym Delhi, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, pomniki Zwycięstwa Grunwaldzkiego, Ofiar Faszyzmu w Krakowie), żołnierz AK (m.in. uczestnik akcji „Burza”). Był Członkiem Rzeczywistym PAN i Członkiem Czynnym PAU, honorowym przewodniczącym Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej, wychowankiem i wieloletnim wykładowcą uczelni, wychowawcą wielu pokoleń architektów i pracowników nauki, związanym z PK od 1945 r. (od czasu studiów na Wydziale Architektury).
>>> Więcej informacji

 

 

 

Naukowcy z PK oferują Turcji pomoc w zabezpieczeniu budynków po trzęsieniu ziemi

14 lutego 2023 r.

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej proponują Turcji wsparcie w zabezpieczeniu budynków po tragicznym trzęsieniu ziemi. Może w tym pomóc opatentowana na PK technologia polimerowych złączy podatnych, która pozwala wzmocnić konstrukcje budowli narażonych nawet na znaczne wstrząsy.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Kompozyty z laboratoriów PK w służbie implantologii i medycynie

9 lutego 2023 r.

 

Materiały kompozytowe do zastosowań w implantologii, zwłaszcza chirurgii i medycynie regeneracyjnej tkanki kostnej opracowuje doktorantka Politetchniki Krakowskiej mgr inż. Dagmara Słota wraz z zespołem badawczym z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Jej osiągnięcia naukowe: „Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty” oraz „Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa” zostały właśnie nagrodzone w XIII Ogólnopolskim Konkursie "Student-Wynalazca".
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska zaczyna strategiczną współpracę z ALSTOM ZWUS

8 lutego 2023 r.

 

Alstom ZWUS, lider w zakresie produkcji i instalacji systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, rozpoczyna strategiczną współpracę z Politechniką Krakowską. Porozumienie firmy z uczelnią dotyczy współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Pozwoli wzmacniać inżynierskie kompetencje studentów PK i realizować wspólne projekty badawczo-rozwojowe związane z systemami sterowania ruchem kolejowym.
>>> Więcej informacji 

 

 

 

Nowa Huta Pomnikiem Historii z politechnicznym udziałem

3 lutego 2023 r.

 

Historia zatoczyła koło. Prof. Stanisław Juchnowicz, zmarły w 2020 r. wybitny architekt, wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej i były dziekan Wydziału Architektury PK, był członkiem zespołu, który projektował Nową Hutę. Dziś ta dzielnica Krakowa – m.in. dzięki zaangażowaniu architektów krajobrazu z PK – została Pomnikiem Historii. 3 lutego prezydent Polski Andrzej Duda wręczył prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu rozporządzenie ogłaszające „Kraków – zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta” Pomnikiem Historii. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wziął udział prof. Zbigniew Myczkowski z PK, kierownik zespołu, który opracował wytyczne w zakresie ochrony i kszałtowania krajobrazu dzielnicy.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Rusza budowa Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych

17 stycznia 2023 r.

 

Rusza budowa Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych Politechniki Krakowskiej. Warte ponad 26 mln zł nowe centrum badawcze Wydziału Mechanicznego powstaje na terenie kampusu PK w Czyżynach. Będzie realizowane w ramach projektu Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej (NSMET), którego liderem jest Politechnika Krakowska.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska poznała ostateczne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej. Architektura i urbanistyka z prestiżową kategorią A+, 7 kategorii A dla pozostałych dyscyplin!

 

17 stycznia 2023 r.

 

Architektura i urbanistyka z prestiżową kategorią A+, siedem kategorii A dla pozostałych dyscyplin nauki, uprawianych na PK - Politechnika Krakowska otrzymała ostateczne decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. W wyniku odwołań złożonych przez uczelnię od lipcowych decyzji wyższe oceny otrzymały architektura i urbanistyka (awans z kat. A do A+) oraz informatyka techniczna i telekomunikacja (awans z kat. B+ do A). – Jesteśmy dumni ze znakomitych wyników ewaluacji naszej działalności naukowej. Dają nam pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Są wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej i patentowej. Potwierdzają też, że nasza praca badawcza ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. 
>>> Więcej informacji

 

 

 

Na PK powstało Wydziałowe Laboratorium Badawcze WIiTCh – ze światowej klasy infrastrukturą


16 stycznia 2023 r.

 

Politechnika Krakowska wzbogaciła się o laboratorium badawcze na najwyższym światowym poziomie. Warte blisko 7 mln zł Wydziałowe Laboratorium Badawcze powstało na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK (WIiTCh). Zostało wyposażone w najwyższej klasy sprzęt do prowadzenia badań fizyko-chemicznych w wielu obszarach nauki i przemysłu. Mogą z niego skorzystać nie tylko badacze i studenci WIiTCh, ale też innych wydziałów uczelni oraz zewnętrznych jednostek naukowych. Nowe centrum badawcze ma też bogatą ofertę dla partnerów przemysłowych.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Studia magisterskie czyli jak inżynier specjalista może podbić rynek pracy

16 stycznia 2023 r.

 

Wystartowała rekrutacja na studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej. Potrwa do 6 lutego (krócej, bo do 3 lutego na WA PK). To szansa dla inżynierów na specjalistyczne kompetencje i jeszcze szerzej otwarte drzwi do kariery  zawodowej w najbardziej prestiżowych i najlepiej płatnych sektorach gospodarki. Zimą Politechnika oferuje 27 kierunków studiów II stopnia (część w j. polskim i angielskim), a w ich ramach kilkadziesiąt nowoczesnych specjalności. Nowością jest prowadzony w języku angielskim kierunek "Environmental and Land Engineering (pol. Inżynieria i kształtowanie środowiska), ktorego absolwenci dzięki współpracy PK z Università di Cagliari (Sardynia, Włochy) mają możliwość uzyskanie podwójnego dyplomu ukończenia studiów i odbycia części kształcenia na Sycylii.
* Oferta studiów II studia na PK, harmonogram i zasady rekrutacji

* Environmental and land engineering - międzynarodowa nowość w ofercie PK

* Rynek pracy pilnie szuka abswolwentów kierunków technicznych

 

 

 

Pierwsze seminarium przedstawicieli polskich szkół doktorskich na Politechnice Krakowskiej (12-13 stycznia 2023 r.)

11 stycznia 2023 r.

 

Pierwsze seminarium przedstawicieli szkół doktorskich uczelni technicznych i uniwersytetów rozpocznie się w czwartek 12 stycznia na Politechnice Krakowskiej. Dwudniowe spotkanie kadr zarządzających szkołami doktorskimi - dziekanów, dyrektorów i kierowników – poświęcone będzie dotychczasowym doświadczeniom  z nowym modelem kształcenia kadr naukowych w Polsce, a zwłaszcza 4. rokowi edukacji w szkołach doktorskich i zbliżającej się ich ewaluacji. W wydarzeniu udział wezmą: przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki prof. Błażej Skoczeń, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz reprezentanci blisko 30 szkół doktorskich z całej Polski.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska odkryje cenne karty z historii Krakowa i jego mieszkańców

4 stycznia 2023 r.

 

Kolekcja „Cracoviana” ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej, zawierająca cenne zbiory historyczne dotyczące dziejów Krakowa, polityki ekonomicznej i społecznej miasta oraz życia codziennego i zwyczajów mieszkańców w XIX i pierwszej połowie XX wieku zostanie wkrótce publicznie udostępniona. W Bibliotece PK trwają prace nad udostępnieniem informacji o zbiorach, tworzących politechniczną kolekcję. Uczelnia przygotowuje się też do udostępnienia kopii cyfrowych wybranych książek spośród 1400 pozycji, należących do kolekcji. Dotąd były one niedostępne w internetowej przestrzeni informacyjnej.
>>> Więcej informacji

 

 

 

W poszukiwaniu recepty na kryzys klimatyczny - wspólny projekt PK i FH Münster University of Applied Sciences

2 stycznia 2023 r.

 

Redukcja emisji dwutlenku węgla z procesów energetycznych - to wyzwanie, które podejmą badacze Politechniki Krakowskiej we współpracy z naukowcami FH Münster University of Applied Sciences w . W polsko-niemieckim projekcie naukowym, któremu lideruje Politechnika Krakowska, uczestniczyć będą także zespoły badawcze z Uniwersytetu Jagiellońskiego i AGH. Narodowe Centrum Nauki przyznało właśnie na realizację badań nad nanoklastrami ZnTe o wielkości magicznej jako platformie wysokowydajnej redukcji chemicznej blisko 2 mln zł w konkursie OPUS 22 + LAP/Weave. W jego ramach polscy badacze realizują projekty w międzynarodowych kooperacjach.
>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska liderem europejskiego projektu transportowego za blisko 3 mln euro

23 grudnia 2022 r.

 

Politechnika Krakowska będzie liderem międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego NEXTLEVEL Parking, poświęconego zmianie zachowań transportowych mieszkańców miast Europy Środkowej. Zespół politechnicznych ekspertów, pod kierunkiem dr inż. Macieja Michneja z Katedry Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, będzie go realizował we współpracy 12 partnerów krajowych i zagranicznych w ramach unijnego programu „Interreg Europa Środkowa”. Całkowity budżet projektu to blisko 2,9 mln euro.
>>> Więcej informacji

 

 

Politechniczna architektura ponownie z akredytacją Royal Institute of British Architects

22 grudnia 2022 r.

 

Kierunek studiów architektura, prowadzony przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, ponownie otrzymał prestiżową akredytację Royal Institute of British Architects (Królewski Instytut Architektów Brytyjskich), RIBA . Absolwenci architektury na PK oprócz dyplomu ukończenia studiów krakowskiej uczelni uzyskują także dyplom RIBA, poważany na całym świecie. To wzmacnia ich pozycję na międzynarodowym rynku pracy. Niedawno na uczelni gościła komisja walidacyjna RIBA, która dokonała oceny działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej na wydziale i przedłużyła prestiżową akredytację na kolejne 5 lat. Wydział Architektury PK cieszy się nią od ponad 20 lat  - wciąż jako jedyny w Polsce. >>> Więcej informacji

 

 

 

Student Politechniki Krakowskiej napisał podręcznik dla studentów i uczniów szkół średnich. O elektrotechnice opowiedział tak jasno, że zrozumie nawet laik

21 grudnia 2022 r.Być może niektórzy studenci będą lekko zaskoczeni, gdy okaże się, że podręcznik z którego korzystają, napisał ich trochę starszy kolega. Maciej Gibas, student infotroniki na Politechnice Krakowskiej, sprawił taką niespidziankę swoim młodszym kolegom - napisał dla nich podręcznik z podstaw elektrotechniki. Młody inżynier z PK rozpoczął prace nad książką na początku swoich studiów! Publikacja – opracowana wspólnie z dr. inż. Konradem Hawronem – została napisana tak przystępnym językiem, że mogą z niej skorzystać także uczniowie szkół średnich. Ambitny student (obecnie infotroniki na II stopniu studiów) planuje już kolejne publikacje dydaktyczne. >>> Więcej informacji

 

 

 

Slalomem na uniwersjadę – Błażej Budz z Politechniki Krakowskiej w zimowej reprezentacji Polski studentów

15 grudnia 2022 r.
 
Błażej Budz, student I roku biotechnologii na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, został powołany do reprezentacji Polski na styczniową 31. Uniwersjadę Zimową w Lake Placid. – To dla mnie duże wyróżnienie – móc reprezentować kraj i uczelnię na tak prestiżowej imprezie sportowej, stanąć na starcie obok wielu utytułowanych zawodników. Bardzo się cieszę z tego powołania – mówi młody alpejczyk. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i PKP Intercity podpisały porozumienie o współpracy

7 grudnia 2022 r.

 

Staże i praktyki studenckie, wizyty studyjne, specjalistyczne wykłady, kursy i szkolenia, dualne kierunki i specjalności, a także wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz promocja ekologicznego podróżowania – to najważniejsze punkty umowy o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej pomiędzy Politechniką Krakowską a PKP Intercity S.A. Porozumienie podpisali w poniedziałek, 12 grudnia br. na PK rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz i członek zarządu spółki Krzysztof Świerczek. >>> Więcej informacji

 

 

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej z sukcesami w konkursach OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki 

7 grudnia 2022 r.


Projekty badaczy z Politechniki Krakowskiej otrzymały finansowanie w wysokości ponad 5,3 mln zł z Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Sukces odniosło pięcioro naukowców i doktorantów z Wydziałów Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Materiałowej i Fizyki. >>> Więcej informacji

 

 

Konkurs „O Złoty Indeks PK” z nowym przedmiotem. Już trwa elektroniczna rejestracja

6 grudnia 2022 r.


Rozpoczęła się elektroniczna rejestracja do 8. edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK” dla uczniów szkół średnich, którzy w 2023 r. przystąpią do egzaminu dojrzałości. Laueraci i finaliści mogą zdobyć dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. W tym roku rywalizacja toczyć się będzie w czterech dyscyplinach: matematyce, chemii, informatyce i – po raz pierwszy – predyspozycjach architektonicznych. Rejestracja do udziału w konkursie „O Złoty Indeks PK” trwa do 9 stycznia 2023 r. 14 stycznia online odbędą się eliminacje konkursu, finał stacjonarny na Politechnice 25 lutego 2023 r.  >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci szukają „genetycznych bliźniaków” - akcja rejestracji dawców szpiku na Politechnice Krakowskiej (5-11 grudnia 2022 r.)

5 grudnia 2022 r.

Od dziś przez cały tydzień w kilku punktach Politechniki Krakowskiej można dokonać rejestracji do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Wszystko w ramach 14. edycji projektu „HELPERS’ GENERATION” czyli wspólnej akcji studentów z całej Polski z Fundacją DKMS. Dzięki tej współpracy już ponad 140 tys. osób dołączyło do grona potencjalnych dawców szpiku, a ponad 1000 zostało faktycznym dawcą  - oddało cząstkę siebie dla pacjenta potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. W grudniową edycję akcji na Politechnice Krakowskiej zaangażowanych jest 30 studentów-wolontariuszy. Ich cel to znalezienie „bliźniaków genetycznych” dla pacjentów, dla których jedynym ratunkiem są przeszczepy. – Czekamy przez cały tydzień w kilku punktach uczelni – na kampusach w Czyżynach, w budynkach wydziałów PK przy ul. Warszawskiej i Podchorążych oraz w klubie studenckim „Kwadrat”. Na specjalnie stworzonych stanowiskach można bardzo prosto, w kilka minut  dokonać rejestracji. Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Krakowa  – mówi Dominika Wanat, liderka politechnicznej akcji.  >>> Więcej informacji   >>> Profil wydarzenia na FB

 

 

Sukces młodych badaczy z PK w XIII edycji programu „Lider”

28 listopada 2022 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki XIII edycji konkursu w ramach programu „Lider”, skierowanego do młodych naukowców. Finansowanie w wysokości blisko  6 mln złotych otrzymają 4 projekty, które będą realizowane na Politechnice Krakowskiej. Naukowcy z PK będą pracować nowymi materiałami ceramicznymi dla medycyny i implantologii, żywicami nowej generacji wraz z drukarką 3D na potrzeby protetyki stomatogicznej, inteligentym systemem oceny gleby i właściwego doboru sposobu jej nawożenia dla rolnictwa precyzyjnego oraz nowatorskim sposobem izolacji dźwięków w budynkach. >>> Więcej informacji

 

 

 

Prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej powołany przez Prezydenta RP do Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

22 listopada 2022 r.
 
W wtorek, 22 listopada br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Radę do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach Narodowej Rady Rozwoju (stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy prezydencie RP). W jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli świata nauki, w tym gronie dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. Uroczystość wręczenia nominacji oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyły się w Pałacu Prezydenckim. Przewodniczącym Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji został prof. Artur Hugo Świergiel. >>> Więcej informacji

 

 

Politechnika Krakowska opracowała „Standard klimatyczny” dla Krakowa

22 listopada 2022 r.

 

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zakończyli prace nad dokumentem pn. „Standard Klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie”. Opracowanie, stworzone zgodne z ideą zrównoważonego budownictwa, jest przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Sporządzenie dokumentu zleciła ekspertom Politechniki Krakowskiej miejska jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW). Na ręce Marka Bogackiego, zastępcy dyrektora KEGW, oficjalnie przekazał dokument dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK. – „Standard klimatyczny” to praktyczne narzędzie służące realizacji polityki klimatycznej miasta w sektorze budownictwa. Jest zbiorem wytycznych, wskaźników i zaleceń, uwzględniających różne kryteria, w oparciu o które można dokonać kategoryzacji stosowanych rozwiązań projektowych – mówi dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, prof. PK z WIŚiE, jeden z koordynatorów zespołu przygotowującego dokument.  >>> Więcej informacji

 

 

 

„Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatycznych” - konferencja Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Katedry Architektury Krajobrazu WA Politechniki Krakowskiej (14-15 listopada w Krakowie)

9 listopada 2022 r.Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa organizują w dniach 14-15 listopada II edycję konferencji pn. „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatycznych. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni”. Jak minimalizować negatywne skutki zmian klimatu na dziedzictwo kulturowe? Jak, w najmniej obciążający sposób, prowadzić inwestycje i remonty, w terenach zurbanizowanych i otwartych. Czy zieleń może efektywnie wspomagać walkę ze skutkami zmian klimatu w przestrzeni miasta zabytkowego? Te i inne tematy podejmą naukowcy podczas dwudniowej konferencji w Krakowie.  >>> Więcej informacji

 

 

 

„Trenuję i pomagam” – koszykarskie show i otwarty trening w szczytnym celu już 11 listopada na PK

9 listopada 2022 r.


11 listopada o godz. 16.00 w hali CSiR Politechniki Krakowskiej przy ul. Kamiennej 17 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie koszykarskie. Otwarty trening koszykówki dedykowany byłemu studentowi Politechniki i koszykarzowi uczelnianej drużyny Dawidowi Nowakowi, poprowadzi popularny promotor sportu, showman, motywator i trener Kacper Lachowicz Kacpa.online (znany m.in. ze współpracy z Marcinem Gortatem przy jego campach). Podczas charytatywnego treningu, otwartego dla fanów sportu w każdym wieku, będzie można wesprzeć zbiórkę na rzecz Dawida Nowaka, który w 2013 roku, wkrótce po ukończeniu studiów na PK, uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Porusza się na wózku inwalidzkim i stale potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Politechnika Krakowska wspólnie z AZS Politechniki Krakowskiej oraz uczelnianym Centrum Sportu i Rekreacji po raz drugi organizuje wydarzenie wspierające Dawida w jego walce o sprawność. >>> Więcej informacji

 

 

 

Charytatywna akcja „Mikołajki – Studenci dzieciom” już po raz 35. na Politechnice Krakowskiej – start w poniedziałek 7 listopada, o g. 12 na kampusie głównym PK

4 listopada 2022 r.

W poniedziałek 7 listopada - już po raz 35. - startuje mikołajowa zbiórka charytatywna studentów Politechniki Krakowskiej - "Mikołajki - Studenci Dzieciom". O g. 12 na kampusie głównym PK (ul. Warszawska 24) pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki zbiorą się studenccy wolontariusze i będzie można przekazać do puszek pierwsze datki na prezenty mikołajowe dla podopiecznych małopolskich domów dziecka. W tegoroczną akcję zaangażowanych jest już ponad 80 studentów. Będą zbierać środki na prezenty zamówione w listach do św. Mikołaja przez dzieci z 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych z Bochni, Olkusza, Kłaja, Skawiny, Radoczy, Dąbrowy Tarnowskiej,  Jasienia i Miękini.  >>> Więcej informacji

 

 

 

Dla bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju regionu – Politechnika Krakowska i województwo małopolskie zacieśniają współpracę

3 listopada 2022 r.

 

Województwo Małopolskie i Politechnika Krakowska zacieśniają współpracę. 3 listopada 2022 r. porozumienie o prowadzeniu wspólnych projektów inżynierskich, programów badawczych i dydaktycznych m.in. w zakresie infrastruktury komunikacyjnej Małopolski podpisali wicemarszałek Łukasz Smółka oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyły także prof. PK Lucyna Domagała, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK (ze strony uczelni będzie realizował umowę) oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja.  >>> Więcej informacji

 

 

 

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie przedpola Pałacu w Łobzowie. Powstanie tu park otwarty dla mieszkańców Krakowa

28 października 2022 r.

 

Politechnika Krakowska we współpracy we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiła wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych w Krakowie, obecnej siedziby Wydziału Architektury PK. Jury konkursowe, pod przewodnictwem dziekan Wydziału Architektury PK Magdaleny Kozień-Woźniak, przyznało I miejsce zespołowi projektantów firmy Wojciech Sumlet Architektura. Zwycięska koncepcja będzie podstawą dla stworzenia wokół Pałacu w Łobzowie ogólnodostępnego parku-ogrodu – otwartego dla studentów i pracowników Politechniki oraz wszystkich mieszkańców Krakowa. O współpracy miasta z uczelnią w tej sprawie poinformowali w piątek 28 października – uczestniczący w pracach sądu konkursowego – radny m. Krakowa Grzegorz Stawowy i Jarosław Tabor, wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, jednostki miejskiej, która ma być wykonawcą parku. Po to, by mógł powstać, uczelnia zamierza długoletnio użyczyć miastu Kraków teren wokół siedziby WA PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Muzeum Politechniki Krakowskiej w nowych szatach

28 października 2022 r.


Nowe przestrzenie Muzeum Politechniki Krakowskiej otwarto po generalnym remoncie. Mieszczące się w budynku dawnego aresztu koszar austro-węgierskich Muzeum PK zyskało nowe pomieszczenia wystawowe, a nawet kameralną salę koncertową. Jest już też w pełni  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję ogrodu-parku wokół Pałacu w Łobzowie - piątek, 28 października, g. 15

27 października 2022 r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków zapraszają na publiczne ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie, dawnej rezydencji królewskiej w Łobzowie.  Odbędzie się w piątek 28 października 2022 r. o godz. 15 w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie – w Galerii Wydziału Architektury PK (na parterze). >>> Więcej informacji

 

 

 

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej w zestawieniu najbardziej wpływowych na świecie

25 października 2022 r.

 

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zostali sklasyfikowani w najnowszej edycji prestiżowego rankingu TOP 2%, zawierającego nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opracowują analitycy z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategies. >>> Więcej informacji

 

 

 

Prof. Józef Kuczmaszewski Doktorem Honoris Causa Politechniki Krakowskiej

21 października 2022 r.

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej, były rektor tej uczelni, otrzymał w piątek 21 października tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Laureat jest wybitnym specjalistą w zakresie konstrukcji i technologii adhezyjnych połączeń metali oraz metod obróbki stopów i elementów lotniczych, przewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Od ponad 30 lat aktywnie współpracuje z krakowską uczelnią. Senat PK uhonorował dziś prof. Kuczmaszewskiego podczas uroczystego posiedzenia w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej – w lutym br. – podjął uchwałę o nadaniu mu honorowej godności.  Prof. Józef Kuczmaszewski jest znanym w świecie specjalistą z obszaru konstrukcji i technologii połączeń klejowych materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu lotniczego.. Utworzył i rozwinął na Politechnice Lubelskiej, znaną w Polsce i poza jej granicami, szkołę naukową w zakresie technologii kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. Zaproponowane przez niego i jego współpracowników rozwiązania mają aplikacyjny wymiar, służą m.in. bezpieczeństwu w lotnictwie i zastosowaniom inżynierii w medycynie. Za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. >>> Więcej informacji

 

XXII Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych rozpoczyna się na Politechnice Krakowskiej (19-21 października)

19 października 2022 r.


XXII Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych rozpoczyna się w środę 19 paździenrika 2022 r. na Politechnice Krakowskiej. Celem cyklicznego wydarzenia jest wymiana poglądów i doświadczeń na tematy związane z zarządzaniem administracyjnym i finansami szkół wyższych. W tym roku konferencja poświęcona będzie m.in. najbardziej palącym problemom środowiska akademickiego – rosnącym kosztom utrzymania szkół wyższych oraz polityce kadrowej uczelni wobec gróźb odpływu wysoko wykwalifikowanych pracowników.  Politechnika Krakowska po raz pierwszy jest gospodarzem Konferencji. >>> Więcej informacji

 

 

 

1000 cebulek kwiatów posadzą studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu

17 października 2022 r.

 

Tysiąc cebulek kwiatów - szafirków, krokusów, przebiśniegów, cebulic wiosennych, tulipanów, narcyzów i żonkili -  posadzą w środę 19 października o godz. 12 studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej na kampusie głównym uczelni. Akcja poprzedza Międzynarodowy Dzień Krajobrazu, obchodzony 20 października.   1000 cebulek kwiatów, zakupionych przez uczelnię, zasadzonych zostanie na skwerach pomiędzy pomnikiem Tadeusza Kościuszki na kampusie głównym PK, a budynkiem Wydziału Architektury. Akcję zainicjowało Koło Naukowe Krajobrazy "Landscapes"z WA PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Inżynierskie Targi Pracy PK - na studentów i absolwentów czekają renomowane firmy

17 października 2022 r.


Wielu pracodawców w jednym miejscu, możliwość rozmowy o rekrutacji do prestiżowych firm oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych, a także skonsultowania swojego CV z ekspertami –  studenci i absolwenci krakowskich uczelni  mogą liczyć na to wszystko podczas Inżynierskich Targów Pracy Politechniki Krakowskiej, które 20 października (godz. 10-15) odbędą się w hali Centrum Sportu i Rekreacji PK przy ul. Kamiennej 17. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest tylko wcześniejsza rejestracja. >>> Więcej informacji

 

 

 

 Od października podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Politechniki Krakowskiej

17 października 2022 r.
 
Od 1 października br., na mocy porozumienia szczegółowego zawartego pomiędzy rektorem Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem a przedstawicielami uczelnianych organizacji związkowych, pracownicy PK, których wynagrodzenie finansowane jest – w całości lub w części – z subwencji, zostają objęci podwyżkami. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wybitni wychowankowie Politechniki wpisani do "Złotej Księgi". Wśród laureatów słynny reżyser Janusz Majewski

6 października 2022 r.

 

10 wybitnych absolwentów Politechniki Krakowskiej zostało w 2022 roku wpisanych do Złotej Księgi Wychowanków uczelni, prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków PK.  W tym gronie znalazł się m.in. Janusz Majewski, wybitny polski reżyser filmowy i teatralny, twórca kilkudziesięciu fimów, w tym tak słynnych jak: „Zaklęte rewiry”, "C.K Dezerterzy", "Złoto Dezerterów", "Sprawa Gorgonowej", "Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy".  Do grona „Złotych Wychowanków PK” dołączyli w tym roku także: dr inż. Aleksandra Burczyk, prof. dr hab. inż. Jan Burek, Tomasz Ćwikowski, dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH, Jakub Kliś, Andrzej Łazęcki, dr inż. Jacek Paś, Barbara Szczepańska-Herman, Jan Zuba. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska rozpoczęła 78. rok akademicki: człowiek w centrum uwagi

 6 października 2022 r.

 

14 tys. studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej rozpoczęło (w czwartek 6 października) 78. w historii rok akademicki. W tym gronie jest blisko 100-osobowa grupa studentów-uchodźców z Ukrainy. – Trafiliście do wyjątkowej wspólnoty, jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Politechnika Krakowska osiągnęła znakomite wyniki w ewaluacji dorobku naukowego. Mamy 7 dyscyplin w kategorii A i jedną ocenę B+. Plasujemy się w ścisłej czołówce polskich uczelni, a w grupie uczelni technicznych jesteśmy na 2. miejscu – mówił do nowych studentów rektor Politechniki prof. Andrzej Białkiewicz. Podkreślał, że podobnie jak całe środowisko akademickie w Polsce, uczelnia stoi przed wyjątkowo trudnym czasem i jako priorytetowy cel w nowym roku wskazał szczególną troskę o pracowników i studentów. – Władze Politechniki zdecydowały, że poza obligatoryjną podwyżką ministerialną o 4,4 proc., pensja każdego pracownika Politechniki zostanie dodatkowo podwyższona od 1 października – ogłosił rektor PK.  >>> Więcej informacji

 

 

Politechnika Krakowska zaprasza na inaugurację roku akademickiego – czwartek, 6 października 2022 r.

3 października 2022 r.


Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz wraz ze społecznością uczelni serdecznie zapraszają na inaugurację roku akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w czwartek 6 października o godz. 10.30 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” (ul. Warszawska 24). Uroczystość będzie transmitowana na stronie głównej i profilu FB uczelni. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i Centrum Transferu Technologii PK zapraszają na konferencję „Partnerstwo dla Innowacji” – 29 września, Galeria GIL PK (ul. Warszawska 24)
 
Politechnika Krakowska i jej Centrum Transferu Technologii zapraszają w czwartek 29 września na konferencję „Partnerstwo dla Innowacji” (godz. 10-14, Galeria GIL PK). Wydarzenie uświetni jubileusz 25-lecia istnienia CTT PK. Będzie możliwość spotkania z twórcami innowacji z PK, którzy zaprezentują partnerom z biznesu technologie o wdrożeniowym potencjale.  Prezentowane będą także unijne programy wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, w tym nowy program unijny Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Rejestracja na konferencję trwa do środy 28 września. Więcej informacji

 

 

Politechnika Krakowska zaprasza: W dzień bez samochodu zostań motorniczym

20  września 2022 r.

 

Trwa Europejski Tydzień Mobilności. Z tej okazji Politechnika Krakowska zaprasza w czwartek 22 września, w Europejski Dzień bez samochodu, na przejażdżkę swoim symulatorem tramwaju. Każdy może w nim spróbować sił i poczuć się jak prawdziwy motorniczy. >>> Więcej informacji

 

 

 

Modułowe budownictwo dla rodzin i miast – recepta na trudne czasy

13  września 2022 r.

 

Szybko, bo w parę miesięcy, energooszczędnie, przystępnie cenowo i z troską o estetykę i środowisko – tak można stawiać budynki wielorodzinne w Polsce. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło wykonawcę projektu, który ma szansę stać się przełomem na rynku mieszkalnictwa i gotowym modelem do wykorzystania przez rodzime samorządy i firmy. Mowa o innowacyjnym, wielorodzinnym budynku zaprojektowanym w technologii modułowej 3D. Jego projekt stworzył zespół naukowców, projektantów i technologów skupionych w konsorcjum badawczo-rozwojowego DMD-M z udziałem spółki DMDmodular z podkrakowskiej Skawiny, Politechniki Krakowskiej oraz firmy Lightoffo. Pierwszy budynek mieszkalny ich pomysłu, tzw. Demonstrator Technologii, stanie w 2023 r. w Mysłowicach. Będzie spełniał wyśrubowane wymagania eksploatacyjne, m.in. pozyskiwał i oszczędzał energię i wodę do zrównoważonego wykorzystania. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i Główny Urząd Miar będą współpracować

2  września 2022 r.

 

Porozumienia o współpracy Politechniki Krakowskiej z Głównym Urzędem Miar podpisali w piątek 2 września 2022 r. prof. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej oraz prof. Jacek Semaniak, prezes GUM. To efekt udziału uczelni w  programie „Polska Metrologia”, w ramach którego na Wydziale Mechanicznym PK realizowane będą - we współpracy obu podmiotów - dwa projekty naukowe: „Opracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego” oraz  „Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych”. Wartość obu projektów to 1 999 899 złotych. >>> Więcej informacji

 

 

 

Nowa kanclerz Politechniki Krakowskiej

1  września 2022 r.

 

1 września br. obowiązki kanclerza Politechniki Krakowskiej objęła mgr inż. Sylwia Momot-Luzara.  W czerwcu Senat Politechniki Krakowskiej pozytywnie zaopiniował jej kandydaturę na stanowisko kanclerza PK (po przeprowadzonym wcześniej konkursie). >>> Więcej informacji

 

 

 

PK w gronie instytucji zaangażowanych w powstanie Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

25  sierpnia 2022 r.

 
Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstaje w Krakowie. We współpracę w jego ramach zaangażowana będzie m.in. Politechnika  Krakowska. W czwartek 25 sierpnia 2022 r. list intencyjny w tej sprawie podpisał rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Nowe centrum badawcze powstaje przy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oprócz Politechniki w jego powstanie i późniejszą współpracę zaangażowane będą także Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Województwo Małopolskie. >>> Więcej informacji

 

 

 

Rekrutacja na Politechnikę wciąż trwa. Czekają dobre studia na jednej z najlepszych uczelni w Polsce

17  sierpnia 2022 r.

 

Pierwsze indeksy rozdane, ale wciąż  można jeszcze  zostać studentem Politechniki Krakowskiej. Rekrutacja na studia I stopnia trwa do połowy września. Rejestrować można się m.in. na budownictwo, transport, informatykę stosowaną czy informatykę w inżynierii komputerowej, architekturę krajobrazu, gospodarkę przestrzenną, elektrotechnikę i automatykę, technologię chemiczną, inżynierią materiałową, inżynierię środowiska, inżynierię medyczną, mechanikę i budowę maszyn oraz inne kierunki z tegorocznej oferty PK. Kolejne postępowania kwalifikacyjne odbędą się we wrześniu, a elektroniczna rejestracja na nie jest cały czas otwarta. Informacje o wolnych miejscach i zasadach rekrutacji można sprawdzać na bieżąco w portalu rekrutacyjnym PK oraz w systemie elektronicznej rekrutacji na PK. Otwarta jest także rekrutacja na studia II stopnia, latem w ofercie są wybrane kierunki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Mocna reprezentacja Politechniki Krakowskiej wśród laureatów konkursu „Dyplom z Archicadem”

5  sierpnia 2022 r.

 

Młodzi architekci z Politechniki Krakowskiej rozbili bank z nagrodami w konkursie „Dyplom z Archicadem”, organizowanym przez firmę WSC. Aż 8 projektów inżynierskich i magisterskich obronionych na Wydziale Architektury PK zostało docenionych nagrodami oraz wyróżnieniami. Młodzi architekci podjęli m.in. tak ambitne wyzawania jak redefiniacja wieży-bunkra przeciwlotniczego, pierwsza kolonia marsjańska czy adaptacja ruin krakowskiego fortu w Cichym Kąciku. >>> Więcej informacji

 

 

 

SIEDEM POLITECHNICZNYCH DYSCYPLIN NAUKI Z KATEGORIĄ A! Znakomite wyniki ewaluacji działalności naukowej prowadzonej na PK

29  lipca 2022 r.

 

7 (z 8 ocenianych) dyscyplin z kategorią A, 1 z kategorią B+ - Politechnika Krakowska otrzymała decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. W siedmiu (z ośmiu ocenianych) dyscyplinach: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechnice Krakowskiej przyznano kategorię naukową A, zaś w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – także wysoką – kategorię B+. To jeden z najlepszych wyników oceny działalności naukowej w kraju. Politechnika Krakowska wypada znakomicie na tle innych polskich uczelni, w tym technicznych, na których uprawiane są te same dyscypliny naukowe, co na PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję ogrodu-parku wokół Pałacu w Łobzowie

26  lipca 2022 r.

 

Politechnika Krakowska we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie, siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1. Koncepcja  ma  uwzględniać  tradycję  i  rangę  miejsca,  jego tożsamość, rolę w skali miasta i regionu, a także rangę projektowanego obiektu i wartości jakie powinien wnosić. Zgłoszenia do konkursu (z pulą nagród 30 tys. zł)  do 15 sierpnia, składanie prac konkursowych do 19 października. Sądowi konkursowemu przewodniczy dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. >>> Więcej informacji

 

Politechnika Krakowska wprowadza Plan Równości

14  lipca 2022 r.

 

Politechnika Krakowska wprowadza Plan Równości na lata 2022-2025. Powstał w trosce o zapewnienie równych szans funkcjonowania w społeczności akademickiej każdego jej członka i członkini - każdego pracownika, studenta, doktoranta oraz słuchacza studiów podyplomowych i innych form kształcenia na PK. Dokument opiera się na założeniu, że równość jest prawem każdego człowieka i stanowi wartość chronioną prawnie, m.in. przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zaproponowanych w planie działań ma wpłynąć korzystnie na warunki pracy i kształcenia oraz umożliwić łatwiejsze łączenie obowiązków uczelnianych z rozwojem osobistym. >>> Więcej informacji

 

 

 

Informatyka konkuruje z mocnymi klasykami - Politechnika Krakowska podsumowała pierwszy cykl rekrutacji na studia

14  lipca 2022 r.

 

Informatyka, Informatyka stosowana, architektura, budownictwo, informatyka  w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna  – to kierunki, które cieszyły się największą popularnością kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w pierwszym cyklu letniej rekrutacji. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły kierunki w j. ukraińskim – budownictwo i transport, które dla uchodźców z Ukrainy przygotował w tym roku Wydział Inżynierii Lądowej PK (WIL). Rekrutacja na Politechnikę Krakowską trwa w trybie ciągłym do połowy września, cały czas można się rejestrować na studia. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechniczne sukcesy w konkursie "Kraków bez barier"

12  lipca 2022 r.

 

Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek, absolwentki studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, zostały laureatkami XV edycji konkursu „Kraków bez barier”. W kategorii „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze” zwyciężył ich projekt prototypu elektronicznej protezy dla baletnicy, który był przedmiotem obronionej na PK pracy inżynierskiej. W kategorii „Budownictwo dostępne” nagrodę główną otrzymał m.in. budynek Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego, zaprojektowany w ramach autorskich pracowni m.in. przez dr. hab. inż. arch. Mariusza Twardowskiego, prof. PK oraz dr inż. arch. Agnieszkę Żabicką, pracowników Wydziału Architektury PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i CBA będą współpracować

28  czerwca 2022 r.

 

Politechnika Krakowska i Centralne Biuro Antykorupcyjne będą współpracować. List intencyjny w tej sprawie podpisali w poniedziałek 27 czewrwca 2022 r. rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz i szef CBA Andrzej Stróżny. >>> Więcej informacji

 

 

 

Projekt z Politechniki Krakowskiej PK wśród nagrodzonych finansowaniem w konkursie OPUS 22 + LAP/WEAVE

24  czerwca 2022 r.


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE, w którym badacze mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE. Wyłoniono przedsięwzięcia prowadzone przez polskich uczonych z partnerami ze Słowenii. Wśród wspartych dofinansowaniem jest projekt z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pn.  „Diagnostyka i badania mechaniczne starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych”, którego kierownikiem ze strony polskiej jest prof.  Arkadiusz  Kwiecień. Projekt będzie realizowany we współpracy ze Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (kierownik David DeVallance). >>> Więcej informacji

 

 

 

By więcej wiedzieć o energii z wody – nowa infrastruktura badawcza na WIEiK PK

23  czerwca 2022 r.

Politechnika Krakowska wzbogaciła się o nową cenną infrastrukturę badawczą. W Laboratorium  Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej uruchomiono unikatowe na polskich uczelniach stanowisko laboratoryjne do badań hydroenergetycznych. Będzie służyć m.in. do  badań jazów, turbin wodnych oraz analiz odzysku energii z procesów  przemysłowych. - Dzięki nowemu laboratorium chcemy rozszerzyć pola badań, rozwinąć współpracę z otoczeniem przemysłowym i promować tematykę energetyki wodną małej mocy – mówi dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. >>> Więcej informacji

 

 

Projekty Politechniki Krakowskiej z finansowaniem z programu „Polska Metrologia”

21 czerwca 2022 r.
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło  pierwszy konkurs w ramach programu „Polska Metrologia”. Do finansowania zakwalifikowano 26 projektów o łącznej wartości ponad 21,2 mln zł, w tym trzy projekty Politechniki Krakowskiej (dwa koordynowane przez Wydział Mechaniczny i jeden realizowany w konsorcjum z Politechniką Poznańską). Wartość dofinansowania dla politechnicznych projektów to blisko 3 mln zł. >>> Więcej informacji

 

 

 

Alpaki na PK - ważna akcja studentów Politechniki Krakowskiej

9 czerwca 2022 r.


Takich gości Politechnika Krakowska jeszcze nie miała. W piątek 10 czerwca – na zaproszenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Krakowskiej – na kampus główny uczelni przy ul. Warszawskiej 24 w godz. 12.00-16.00 przybywają alpaki i kozy z mini zoo Jeziorkowo. Wydarzenie „Alpaki na PK” to część ogólnopolskiej akcji NZS „Studenci dla zdrowia”. W jej ramach żacy PK już zimą morsowali, potem podczas „Silent disco” poznawali zalety muzykoterapii, a teraz będą mogli spotkać się ze zwierzakami i ich opiekunami, by dowiedzieć się więcej o magicznych właściwościach zooterapii. – Tą akcją chcemy zwrócić uwagę na ważny problem studenckiego zdrowia, i fizycznego, i psychicznego. Pokazać, że z problemami zdrowotnymi nie musimy zostawać sami, jest wiele form wsparcia, także naturalnych, o których każdy młody człowiek może pomyśleć. Zwrócenie się o pomoc w sytuacji życiowych trudności nie jest wyrazem słabości, ale prawem każdego z nas – mówi Maksymilian Pach z NZS PK, koordynator akcji „Alpaki na PK”. >>> Więcej informacji

 

 

 

Dokąd zmierza transportowy Kraków i Polska? Na Politechnice Krakowskiej konferencja z udziałem komunikacyjnych ekspertów, praktyków branży i samorządowców

8 czerwca 2022 r.

 

Kraków będzie od jutra transportową stolicą Polski. Przez dwa dni (9-10 czerwca) w murach Politechniki Krakowskiej odbywać się będzie VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „MODELLING 2022 – Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu”. W pierwszym dniu obrad zespół ekspertów z Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej po raz pierwszy publicznie zaprezentuje wyniki swoich analiz dot. rozwoju układu transportowego Krakowa w kontekście poważnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta – budowy nowych tras, osiedli, dzielnic Krakowa. W otwierającej konferencję dyskusji panelowej wezmą udział m.in. Andrzej Kulig, wiceprezydent m. Krakowa i Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego (czwartek 9 czerwca, g. 10 Centrum Edukacyjno-Badawcze Działownia, ul. Warszawska 24). - Konferencja MODELLING 2022 to jedno z najważniejszych w Polsce forów wymiany eksperckiej wiedzy na temat planowania transportu, modelowania i prognozowani podróży oraz badań ruchu – mówi prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, głównego organizatora konferencji. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ruszyła główna tura rekrutacji na Politechnikę Krakowską

6 czerwca 2022 r.


W poniedziałek, 6 czerwca, wystartowała główna tura rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Na większości kierunków potrwa do połowy września. W ofercie uczelni jest ponad 30 kierunków studiów, w sumie PK przygotowała ponad 4,7 tys. miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia , w tym na bezpłatnych studiach inżynierskich (I stopnia) 3,2 tys. miejsc. Nowość w tegorocznej ofercie to studia w j. ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport. >>> Więcej informacji

 

 

 

Zielony plan dla Politechniki Krakowskiej

31 maja 2022 r.


„Politechnika 2100” – taką nazwę nosi koncepcja zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach, wpisująca się w wieloletnią perspektywę rozwoju uczelni. Koncepcja dla Czyżyn jest częścią długoterminowego „Zielonego Planu dla Politechniki”, czyli pomysłu na rozwój wszystkich kampusów uczelni, zaproponowanego w obecnej kadencji władz rektorskich. Jej ramowy kształt rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022, ostatnoo została zaś szczególów zaprezentowana m.in. Senatowi PK. Nad koncepcją „Politechnika 2100” pracował powołany przez niego zespół ekspercki pod przewodnictwem prorektora PK dr. hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wraca charytatywna akcja studentów Politechniki Krakowskiej „O włos od pomocy”. Trwa rejestracja chętnych do oddania włosów w szczytnym celu

24 maja 2022 r.

Studenci Politechniki Krakowskiej – po pandemicznej przerwie - wracają z akcją o „Włos od pomocy”. Już w najbliższy poniedziałek i wtorek (30 i 31 maja) w kampusach PK przy ul. Warszawskiej i Jana Pawła II powstaną wyjątkowe salony fryzjerskie, w których każdy będzie mógł oddać włosy na peruki dla dzieci walczące z chorobami nowotworowymi. Elektroniczna rejestracja chętnych do ścięcia włosów już trwa. W zamian za dar na rzecz podopiecznych stowarzyszenia "Mówimy NIEboRAKOWI", styliści fryzur całkowicie za darmo przeprowadzą metamorfozy uczestniczek i uczestników akcji. - Włosy na Politechnice może oddać każdy chętny. Minimalna długość powinna wynosić co najmniej 30 cm. Włosy mogą być farbowane, zbliżone kolorem do naturalnego odcienia, ale nie rozjaśnione, powinny być umyte, ale bez nałożonej odżywki. Podobnie jak w poprzednich latach fryzjerzy pomogą każdemu darczyńcy dobrać nową fryzurę – mówi Dominika Wanat , koordynatorka tegorocznej akcji „O włos od pomocy na PK”. – Podarowane włosy zostaną wykorzystane do utkania peruk, które współorganizator naszego wydarzenia – Stowarzyszenie Mówimy NIEboRAKOWI – przekaże dzieciom zmagającym się z chorobą nowotworową. >>> Więcej informacji na profilu FB akcji

 

 

 

Mens sana in corpore sano – na Politechnice Krakowskiej o studenckiej aktywności fizycznej. Eksperci biją na alarm

20 maja 2022 r.

 

Konferencja popularno-naukowa „Mens sana in corpore sano - edukacja prozdrowotna młodzieży” odbywa się na Politechnice Krakowskiej z inicjatywy  Centrum Sportu i Rekreacji PK (CSiR PK).  Główną ideą spotkania jest wymiana poglądów i przedstawienie nowych form edukacji prozdrowotnej młodzieży akademickiej. Z pierwszego dnia obrad wyłania się alarmujący obraz kondycji polskich studentów. Z badań, prowadzonych m.in.  przez specjalistów CSiR Politechniki wynika, że  problem ze studencką aktywnością fizyczną i ogólną sprawnością  jeszcze pogłębił się w pandemii. Eksperci uczestniczący w konferencji biją na alarm. Proponują nowe podejście do modelu prowadzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na uczelniach i przekonują, że w kwestii podnoszenia świadomości prozdrowotnej studentów da się zrobić więcej niż dotąd. >>> Więcej informacji

 

 

 

Niezwykły koncert w murach Politechniki Krakowskiej – zabrzmi muzyka Krzysztofa Pendereckiego

16 maja 2022 r.


W środę 18 maja 2022 r. w murach Politechniki Krakowskiej odbędzie się niezwykły koncert pt. „Krzysztof Penderecki in memoriam”. W Sali Senackiej zabrzmią m.in. I Kwartet smyczkowy i III Kwartet smyczkowy mistrza Pendereckiego w wykonaniu Kwartetu Dafô, jednego z najwybitniejszych wykonawców polskiej muzyki kameralnej. Koncert będzie pożegnalnym hołdem złożonym przez społeczność Politechniki zmarłemu w 2020 r. kompozytorowi oraz nawiązaniem do majowej rocznicy jego wizyty na PK i koncertu z 2013 r. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęła Elżbieta Penderecka, żona kompozytora i prezes zarządu Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. >>> Więcej informacji

 

 

 

Święto Szkoły 2022 – odznaczenia i nagrody dla pracowników PK

11 maja 2022 r.

 
11 maja o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Podczas wydarzenia zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane. Wręczono też m.in. dyplomy związane z nominacjami profesorskimi, nagrody Rektora, nagrody Lider 2022, dyplomy dla studentów PK, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022. W uroczystości uczestniczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita i małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer. Wykład pt. „Inżynieria, nauka i ludzie” wygłosił dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK z Wydziału Mechanicznego, członek Rady Uczelni. >>> Więcej informacji o nagrodach i wyróżnieniach oraz  filmowy zapis wydarzenia

 

 

 

Politechnika Krakowska obchodzi Święto Szkoły

11 maja 2022 r.

 

Święto Szkoły odbywa się 11 maja 2022 r. na Politechnice Krakowskiej. O g. 11 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Działownia rozpocznie się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki, podczas którego zostaną wręczone odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy gratulacyjne dla nowych profesorów, nagrody Rektora PK za osiągnięcia naukowe oraz odznaczenia uczelniane. Odznaczenia państwowe wręczy wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Zapraszamy do towarzyszenia uroczystości online za pomocą transmisji na stronie internetowej uczelni.

 

Udana misja stratosferyczna studentów PK. Następcy cel - Kosmos

9 maja2022 r.

 

Sukces niezwykłej misji studentów z Koła Naukowego Cosmo, które działa na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Wysłali do stratosfery zbudowaną przez siebie sondę o nazwie HABSat (ang. High Altitude Balloon Satellite) i na wysokości ponad 30 km nad ziemią przeprowadzili z sukcesem zaplanowane ekspertymenty. Start balonu odbył się w sobotę 7 maja w Wolbromiu, internauci mogli śledzić trasę przelotu na stronie internetowej projektu. Po kilkugodzinnym locie sonda wylądowała bezpiecznie na granicy województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, skąd odebrali ją twórcy. Lot do stratosfery to pierwszy krok do zbudowania na PK nanosatelity, który mógłby polecieć w Kosmos. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki Krakowskiej zbudowali sondę stratosferyczną

6 maja2022 r.

 

Studenci Politechniki Krakowskiej z Koła Naukowego Cosmo zbudowali sondę stratosferyczną, którą w sobotę 7 maja o godz. 12 wyślą z Wolbromia do stratosfery. Sonda o nazwie HABSat (ang. High Altitude Balloon Satellite) to urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi. Składa się z kilku modułów, które pozwolą na gromadzenie danych niezbędnych do bezpiecznego wysłania, a następnie odzyskania kapsuły, rejestrowania informacji bezpośrednio związanych z eksperymentem – np. wykonanie obrazowania Ziemi, stratosfery czy innych charakterystycznych dla przedsięwzięcia danych. Niezwykły projekt będzie też okazją do zdobycia doświadczania i wiedzy niezbędnej do realizacji celu, którym jest budowa nanosatelity. – Stratosfera z uwagi na warunki zbliżone do kosmosu, będzie nam służyła jako poligon treningowy – mówi Filip Zyga z KN Cosmo, koordynator grupy projektowej.

 

 

 

Politechnika Krakowska i Salumanus – nowy etap mariażu nauki z biznesem

 

29 kwietnia 2022 r.

Rozpoczyna się nowy etap współpracy Politechniki Krakowskiej i firmy Salumanus. Jeden z liderów branży telekomunikacyjnej startuje z nową edycją programu szkoleń dla studentów PK z kierunków informatycznych. Krakowska firma zaprasza też przyszłych inżynierów i inżynierki na staże oraz praktyki w ramach Laboratorium Kariery Salumanus. >>> Więcej informacji

 

 

 

Naukowcy znaleźli „zielony” sposób na brudną wodę z myjni samochodowych

28 kwietnia 2022 r.

 

„Zielony” sposób na oczyszczenie brudnej wody z myjni samochodowych z nieprzyjemnego zapachu i zanieczyszczeń, po to, by ją powtórnie wykorzystać, znalazł międzynarodowy zespół naukowców po kierunkiem dr. inż. Macieja Thomasa z Politechniki Krakowskiej. Badacze z  Krakowa, Warszawy, Katowic i Indii  zaproponowali, by wodę zanieczyszczoną bakteriami gnilnymi zdezynfekować paramagnetyczną solą żelaza – żelazianem potasu. To nowe zastosowanie dla związku zwanego „zielonym utleniaczem”, niezwykle obiecujące w walce o czyste środowisko. >>> Więcej informacji

 

 

 

Eksperci Politechniki będą wspólpracować z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR

25 kwietnia 2022 r.

 
 
Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej będzie współpracować z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR w zakresie realizacji projektów analitycznych i doradczych dotyczących taboru szynowego. Umowę ramową wyrażająca wolę inicjalnej współpracy podpisaliprof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, dziekan Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu oraz Adrian Furgalski i Jakub Klimkiewicz, odpowiednio prezes i wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.  >>> Więcej informacji

 

 


Laboratorium Katedry Zarządzania w Budownictwie WIL PK w nowych szatach

14  kwietnia 2022 r.
 
 Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej mogą już korzystać z odnowionego laboratorium naukowo–dydaktycznego Katedry Zarządzania w Budownictwie. Nowoczesne szaty uroczyście otwartej dziś (14.04 br.) przestrzeni komputerowej, która służy studentom kierunku budownictwo i naukowcom WIL, to owoc współpracy z firmą Piletest, specjalizującą się w pomiarach i badaniach fundamentów głębokich. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki Krakowskiej zbudowali PKanoe - betonowy kajak, który pływa

11  kwietnia 2022 r.

 

Dla studentów Politechniki Krakowskiej nie ma rzeczy niemożliwych! Udowadniają to członkowie Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint – twórcy PKanoe czyli ważącego pod 100 kg betonowego kajaka, który pływa. Pomyślne wodowanie łódki odbyło się na  Zalewie Bagry w Krakowie.  – Nasza radość, gdy kajak przepłynął pierwsze metry, a potem wsiedliśmy do niego, była niewyobrażalna – mówi Marcin Różycki, lider zespołu studenckiego. W czerwcu studenci Politechniki chcą wystartować swoim betonowym kajakiem w międzynarodowych zawodach takich innowacyjnych łódek w Niemczech. Betonowy kajak to jednak nie tyle projekt sportowy, co naukowy. Do jego stworzenia wykorzystano innowacyjny materiał budowlany. >>> Więcej informacji

 

 

 

W czwartek 7 kwietnia {Wirtualny} Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej i akcja "Dziewczyny na politechniki"

6  kwietnia 2022 r.

 

W czwartek, 7 kwietnia br., Politechnika Krakowska zaprasza na {Wirtualny} Dzień Otwarty, połączony w tym roku z akcją "Dziewczyny na politechniki" Wydarzenie, podczas którego będzie można poznać uczelnię, jej studentki i studentów, ofertę studiów oraz kulisy życia studenckiego i naukowego, odbywać się będzie online w godz. 10-13 na profilu społecznościowym Facebook. Więcej informacji na stronie głównej PK i profilu wydarzenia. "Wirtualny Dzień Otwarty PK" nie będzie jedyną okazją do poznania uczelni w tym miesiącu. 13 kwietnia studenci Politechniki zapraszają na wydarzenie "Poznaj PK oczami studentów". Odbywać się będzie w mieszanej formule - stacjonarno-wirtualnej. Więcej informacji na stronie https://poznaj.pk.edu.pl/ oraz na FB wydarzenia

 

 

 

Politechnika Krakowska i Muzeum Lotnictwa Polskiego podpisały porozumienie o współpracy

5  kwietnia 2022 r.

 

Wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, organizacja szkoleń, wykładów otwartych i wizyt technologicznych, projekty dydaktyczne i promocyjne, wsparcie naukowych ekspertów dla ochrony lotniczego dziedzictwa, a także zainicjowanie prac nad uruchomieniem kształcenia w obszarze lotnictwa i astronautyki – to pola współpracy, którą podejmą w ramach podpisanego dziś porozumienia Politechnika Krakowska i Muzeum Lotnictwa Polskiego. Umowę o długofalowej kooperacji sygnowali 5 kwietnia br. Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Tomasz Kapecki, prorektor Politechniki Krakowskiej. >>> Więcej informacji

 

 

 

 

Politechnika Krakowska zacieśnia współpracę z koncernem Toyota

23 marca  2022 r.


23 marca w murach Politechniki Krakowskiej gościli przedstawiciele firmy Toyota: Tomoo Nishino – Head of European Governmental Affairs, Chris O’Keefe – Head of London Office Toyota Motor Europe oraz Mikołaj Jeżak z Toyota Motor Poland. Uczelnię reprezentowali: rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek i kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański. Jednym z tematów spotkania była współpraca przy organizacji Światowego Kongresu SAE (Society Automotive Engineering) w Krakowie. >>> Więcej informacji

 

 

 

24 marca 2022 r. odbędzie się Bieg Kościuszkowski. Wraca po przerwie na zmienioną trasę

21 marca  2022 r.


Po przerwie, związanej z pandemią koronawirusa,  wraca do Krakowa impreza biegowa z wieloletnią tradycją - Bieg Kościuszkowski, organizowany przez Politechnikę Krakowską, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PK oraz Centrum Sportu i Rekreacji PK. W czwartek (24 marca 2022 r..) sztafety uczelniane, klubowe i mundurowe pobiegną na trasie wyznaczonej na głównym kampusie uczelni przy ul. Warszawskiej 24. Więcej informacji

 

 

 

Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę w sprawie solidarności z Ukrainą. Uczelnia wstrzymuje kontakty z rosyjskimi naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi

16 marca  2022 r.

 

Senat Politechniki Krakowskiej na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą, zaprzestaniu współpracy z Federacją Rosyjską i wstrzymaniu kontaktów z rosyjskimi naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi. Senat i rektor PK zadeklarowali w uchwale pomoc studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy oraz ich rodzinom. Uchwała Senatu Politechniki z 16 marca 2022 r. Krakowskiej

 

 

 

Drony w służbie bezpieczeństwa na drogach

10 marca  2022 r.


Stworzenie systemu wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego dzięki danym  z dronów – to cel rozpoczętego właśnie projektu badawczo-wdrożeniowego z udziałem naukowców Politechniki Krakowskiej. Rozwiązanie, oparte na proaktywnym podejściu do problemów bezpieczeństwa drogowego, będzie wspierać m.in. zarządców dróg oraz jednostki zarządzające ruchem w miastach. Projekt  o całkowitej wartości blisko 6,8 mln zł uzyskał finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Kierownikiem ds. badań i rozwoju  jest dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierujący Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu na Wydziale Inżynierii Lądowej. >>> Więcej informacji

 

 

 

Społeczność PK solidarna z Ukrainą – ruszyła zbiórka na pomagam.pl. Liczy się każda złotówka

7 marca  2022 r.

 

Politechnika Krakowska wraz z Fundacją Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej uruchomiła na portalu pomagam.pl zbiórkę na rzecz pomocy Ukraińcom, zarówno tym, którzy zostali w swoim kraju, jak i tym, którzy uciekli przed wojną. Każdy może wesprzeć ten cel poprzez dokonanie wpłaty. Liczy się każda złotówka. >>> Więcej informacji

 

 


Politechnika Krakowska będzie kształcić w języku ukraińskim / Краківська Політехніка буде навчати українською мовою

7 marca  2022 r.

 

Politechnika Krakowska zamierza uruchomić w nowym roku akademickim 2022/2023 bezpłatne studia inżynierskie w j. ukraińskim dla kandydatów narodowości ukraińskiej oraz uciekających przed wojną osób innych narodowości, posługujących się tym językiem. Na kierunkach budownictwo i transport będzie ich kształcił Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) PK. – Zniszczony wojną kraj będzie potrzebował wielu fachowców, którzy poprowadzą jego odbudowę. Chcemy pomóc w przygotowaniu takich kadr – deklaruje prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej (WIL) PK. Studia będą miały unikatową formułę, niespotykaną dotąd w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W jej przygotowanie i realizację są zaangażowani m.in. ukraińscy  nauczyciele akademiccy Politechniki, studiujący już na PK Ukraińcy oraz firmy partnerskie WIL PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska włączyła się w pomoc dla Ukrainy i jej obywateli

1 marca  2022 r.

Politechnika Krakowska włączyła się w akcję pomocy obywatelom Ukrainy, zarówno uchodźcom, jak i studentom. Na uczelni trwa zbiórka darów dla Ukraińców – tych, którzy zostali w swoim kraju oraz przybywających do Krakowa. Uczelnia wzmocniła wsparcie socjalne i psychologiczne dla studentów z Ukrainy. Oferuje też kurs języka polskiego dla uchodźców i współpracuje ze służbami państwa w zakresie lokowania w Krakowie osób przybywających z Ukrainy. Studenci PK włączają się wolontariacko w pomoc dla uchodźców. Ruszył też specjalny serwis na głównej stronie uczelni z aktualnymi informacjami m.in. o inicjatywach pomocowych. >>> Więcej informacji

 

 


Politechnika Krakowska solidarna z Ukrainą - list rektora prof. Andrzeja Białkiewicza

24 lutego 2022 r.

 

Rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz 24 lutego 2022 r, w dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę, wystosował list do Narodu Ukraińskiego. Napisał w nim m.in: "Drodzy Ukraińscy Przyjaciele! Tej nocy Federacja Rosyjska dokonała otwartego aktu agresji na Ukrainę. Ta brutalna, niczym nieusprawiedliwiona inwazja budzi w nas wielki niepokój. Społeczność Politechniki Krakowskiej pragnie wyrazić swoją solidarność z Narodem Ukraińskim. Potępiamy agresję na Waszą Ojczyznę i wyrażamy smutek z powodu dramatycznej sytuacji, w której znaleźli się Wasi bliscy." Czytaj więcej

 

 

Kierunek „budownictwo” na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia

22 lutego 2022 r.

 

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi „Budownictwo”, prowadzonemu na studiach I i II stopnia przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, - Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunkom”. - Certyfikat jest docenieniem przez firmy budowlane i projektowe naszego sposobu kształcenia i potwierdzeniem, że wpisuje się on zarówno w wymagania pracodawców, jak i dynamiczne zmiany w branży – mówi prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK. >>> Więcej informacji

 

 

Politechnika Krakowska nagrodziła stypendiami aktywnych studentów i doktorantów

14 lutego 2022 r.

 

250 tys. zł przeznaczy w tym roku Politechnika Krakowska na stypendia dla swoich aktywnych naukowo studentów i doktorantów. W rozstrzygniętej właśnie trzeciej edycji programu wsparcia z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelnia doceniła finansowo 27 młodych naukowców, nagradzając ich za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne. Dotąd w trzech edycjach programu uczelnia nagrodziła już stypendiami 90 studentów i doktorantów.>>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska w Śląsko-Małopolskiej Dolinie Wodorowej

8 lutego 2022 r.Politechnika Krakowska znalazła się wśród założycieli Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Powołane w Katowicach stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii pozyskiwanej z instalacji OZE oraz wykorzystanie go w energetyce, transporcie, infrastrukturze i przemyśle. Naukowcy PK od ponad 40 lat prowadzą badania nad wykorzystaniem technologii wodorowych w przemyśle i gospodarce. >>> Więcej informacji

 

 

 

Eksperci z PK wesprą Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Prof. Andrzej Szarata na czele Rady Naukowej

4 lutego 2022 r.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, został przewodniczącym Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Powołane w 2001 r. stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych i współpracy terytorialnej. Rada Naukowa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska będzie jego organem doradczym. W jej składzie znaleźli się eksperci z Politechniki Krakowskiej (prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata z Wydziału Inżynierii Lądowej, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, dr Jadwiga Środulska-Wielgus z Wydziału Architektury PK oraz dr inż. Justyna Górka z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), a także Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, AWF Katowice, Uniwersytetu Rzeszowskiego i PWSZ Jarosław. >>> Więcej informacji

 

 

 

Jak wykryć deepfake? Trafić wroga jego własną bronią! Naukowcy Politechniki Krakowskiej pracują nad detektorem fałszywych treści w przestrzeni publicznej

26 stycznia 2022 r.

 

Na Politechnice Krakowskiej trwają prace nad wykrywaczem deepfake’ów w treściach wideo, audio i obrazach. Rozprzestrzeniane m.in. w Internecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, fałszywe treści tego typu stają się coraz bardziej niebezpieczne. Mogą być narzędziem cyberprzestępstw, a także politycznych i społecznych manipulacji. Naukowcy Politechniki Krakowskiej do walki z deepfake’ami chcą użyć ich … własnej broni – nowoczesnych technik opartych na sieciach neuronowych i metodach uczenia głębokiego. Prace nad projektem pt. „Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wiadomości o charakterze deepfake” prowadzone są w ramach I konkursu „Infostrateg” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zespół z PK otrzymał na nie dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł. >>> Więcej informacji 

 

 

 

Politechnika Krakowska rozpoczyna rekrutację na studia magisterskie. Atrakcyjne kierunki i specjalności czekają

13 stycznia 2022 r.

 

17 stycznia 2022 r. Politechnika Krakowska rozpoczyna rejestrację na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterske). W ofercie 25 atrakcyjnych kierunki studiów, a w ich ramach kilkadziesiąt nowoczesnych specjalności, dzięki którym można poszerzyć inżynierskie kompetencje i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Na kandydatów czeka blisko 2,4 tys. miejsc, rejestracja odbywa się elektronicznie przez formularz dostępny w Portalu Rekrutacyjnym PK i trwa do początku lutego. >>> Więcej informacji

 

  

 

Studenccy wynalazcy ze wsparciem Politechniki Krakowskiej

22 grudnia 2021 r.

 

Blisko pół miliona złotych trafi do studentów Politechniki Krakowskiej na realizację innowacyjnych projektów naukowych w 2022 roku. Uczelnia wesprze grantami zwycięskie pomysły w rozstrzygniętej właśnie trzeciej edycji konkursu FutureLab-a Politechniki Krakowskiej, czyli działającego na PK od 2020 r. studenckiego laboratorium innowacji. W 2022 r. Politechnika będzie też kontynuować programy wsparcia aktywnych studentów w ramach własnego funduszu stypendialnego oraz projektu dedykowanego liderom I roku. - Co rok zwiększamy budżet na wsparcie studentów innowatorów, w pierwszym konkursie FutureLab-a było to blisko 300 tys. zł. Teraz to już 470 tys. zł. Chcemy w ten sposób doceniać pomysłowość naszych studentów i wspierać ich ponadprzeciętną aktywność. Konkurs na projekty studenckie w ramach FutureLab-a PK to jedna z wielu inicjatyw uczelni, wspierających studencką innowacyjność i osiągnięcia – mówi prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ruszyła rejestracja do konkursu „O Złoty Indeks PK”. Maturzyści mogą się sprawdzić w informatyce, matematyce i chemii

6 grudnia 2021 r.

 

6 grudnia rozpoczęła się elektroniczna rejestracja do nowej edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej”. Uczniowie szkół średnich, którzy w 2022 r. będą zdawać nmaturę, mogą się sprawdzić w matematyce, chemii i – po raz pierwszy w historii konkursu – informatyce. To szansa na zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. >>> Więcej informacji

 

 

 

Energetyka w chmurze na Politechnice Krakowskiej przy wsparciu ABB

3 grudnia 2021 r.
  
Studenci i doktoranci Politechniki Krakowskiej mogą poznawać przemysł 4.0 nie tylko w teorii. Wkrótce w ramach zajęć na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej zaczną tworzyć symulacje z wykorzystaniem cyfrowej rozdzielnicy, podłączonej do chmury obliczeniowej. Technologia, którą dostarczy firma ABB, posłuży m.in. do prowadzenia projektów badawczych na potrzeby sektorów energetyki zawodowej i przemysłu. To nowy obszar w trwającej już na wielu polach współpracy Politechniki Krakowskiej i ABB. >>> Więcej informacji

 

 

 

GlobalLogic wspiera studentów Politechniki Krakowskiej w nowoczesnym laboratorium Internetu Rzeczy

26 listopada 2021 r.


GlobalLogic IoT Lab otwarto w piątek, 26 listopada br. na Politechnice Krakowskiej. To nowocześnie wyposażone laboratorium dydaktyczne Internetu Rzeczy (IoT), ufundowane przez firmę GlobalLogic, lidera w branży usług inżynierii cyfrowej. Nowe laboratorium służyć będzie studentom PK, szczególnie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, do zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru Internet of Things, jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w branży usług informatycznych. Zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, którzy będą umieli tworzyć i obsługiwać inteligentne systemy i urządzenia jest ogromne. >>> Więcej informacji

 

 

 

Otwarcie GloblLogic IoT Lab na Politechnice Krakowskiej (zaproszenie)

25 listopada 2021 r.

 

Firma GlobalLogic, jeden z liderów w branży usług inżynierii cyfrowej wraz z Politechniką Krakowską/ Wydziałem Informatyki i Telekomunikacji otwierają na PK laboratorium Internetu Rzeczy - GlobalLogic IoT Lab. Zapraszamy na oficjalne otwarcie nowego laboratorium, które odbędzie się w piątek 26 listopada 2021 r. o godz. 9 w Galerii GIL Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 (I piętro). Otwarciu towarzyszyć będą prezentacje poświęcone technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things , IoT) oraz kształceniu kadr inżynierskich w tym obszarze. Wydarzenie będzie transmtowane w mediach społecznościwych PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Prof. Wojciech Radomski doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej

19 listopada 2021 r.

 

W piątek, 19 listopada br. prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Naukowiec jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie mostownictwa oraz badań materiałów i konstrukcji budowlanych, także uznanym praktykiem w obszarze inżynierii lądowej. Brał udział w projektowaniu wielu obiektów mostowych i tunelowych oraz licznych ekspertyzach obiektów budowlanych, jest jednym z prekursorów wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego. Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej 26 maja br. Uhonorował w ten sposób jego wybitny dorobek naukowy i projektowy oraz trwającą od ponad 40 lat współpracę badawczą, publikacyjną i organizacyjną z Politechniką, zwłaszcza jej Wydziałem Inżynierii Lądowej.  Opinie w sprawie wniosku wyraziły wcześniej Senaty Politechniki Gdańskiej i Wrocławskiej. Promotorem postępowania o nadanie tytułu był prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej w latach 2008-2016. Dziś (19 listopada) w Collegium Maius UJ prof. Wojciech Radomski został 44. doktorem honoris causa w historii Politechniki Krakowskiej. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej wygłosił wykład pt. „Most nad czasem i przestrzenią – moje związki z Krakowem i jego politechniką”. >>> Więcej informacji

 

 

 

Prof. Wojciech Radomski odbierze tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej

17 listopada 2021 r.

 

Światowej klasy specjalista w dziedzinie mostownictwa oraz badań materiałów i konstrukcji prof. Wojciech Radomski odbierze w piątek 19 listopada tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Uroczyste posiedzenie Senatu PK odbędzie się o godz. 11 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego i będzie transmitowane on-line za pośrednictwem politechnicznych mediów. Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu doktora honoris causa 26 maja br. Uhonorował w ten sposób jego wybitny dorobek naukowy i projektowy oraz trwającą od ponad 40 lat współpracę badawczą, publikacyjną i organizacyjną z Politechniką, zwłaszcza jej Wydziałem Inżynierii Lądowej. >>> Więcej informacji

 

 

 

Konferencja „Podziemny Kraków – hydrologia na obszarze historycznego miasta” – nauka dla rozwoju miast i ochrony zabytkowego dziedzictwa

10 listopada 2021 r.

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zapraszają na konferencję „Podziemny Kraków – hydrologia na obszarze historycznego miasta”. Jak pogodzić dynamiczny rozwój miast z obowiązkiem zachowania ich historycznego dziedzictwa, troską o zasoby wodne i zieleń? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć  badacze zajmujący się zagadnieniami geologiczno-inżynierskimi i hydrogeologicznymi, archeolodzy, architekci i konserwatorzy, przedstawiciele samorządu i specjaliści IT. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 listopada w Sali Miedzianej pałacu Krzysztofory - Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym. W interdyscyplinarnej konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie,  Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Małopolski i Wielkopolski, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wodociągów Miasta Krakowa. >>> Więcej informacji

 

 

 

 

„Fotowoltaika a obiekty historyczne”. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej zaprasza na III konferencję z cyklu „Zabytki i Energia"

3 listopada 2021 r.

 

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki  Krakowskiej w dn. 5-6 listopada br. organizuje  III konferencję z cyklu „Zabytki i Energia”. Konferencja poświęcona jest problematyce ochrony i konserwacji budynków historycznych, ich dostosowaniu do aktualnych wymogów użytkowych oraz zużyciu energii i bilansowi energetycznemu. Tegoroczny temat konferencji to „Fotowoltaika a obiekty historyczne”, odbędzie w trybie hybrydowym (zdalnie poprzez platformę clickmeeting, stacjonarnie  w siedzibie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK przy ul. Szlak 42). Wydarzenie jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja uczestników  (otwarta do 4 listopada). Wśród prelegentów m.in. Monika Bogdanowska, Dominika Długosz,  Marcin Furtak,  Zbigniew Myczkowski,  Krzysztof Wielgus, Andrzej Siwek. Konferencja organizowana jest w ramach projektu Krakowskich Konferencji Naukowych. >>> Więcej informacji

 

 

 

13 tysięcy książek z kolekcji Bohdana Paczowskiego w darze dla Politechniki Krakowskiej

11 pażdziernika 2021 r.

 

Niezwykła kolekcja 13 tysięcy książek z księgozbioru Bohdana Paczowskiego, wybitnego polskiego architekta, publicysty i fotografa wzbogaciła zbiory Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Kolekcja trafił do Politechniki jak dar zmarłego w 2017 r. architekta-absolwenta uczelni i jego małżonki Marii. We wtorek 12 października br. w Czytelni Profesorskiej Biblioteki PK (ul. Warszawska 24) odbędzie się wernisaż wystawy zatytułowanej „Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta”. Wystawę będzie można oglądać do 30 listopada. >>> Więcej informacji

 

 

 

Niezwykły projekt studenta Politechniki Krakowskiej - zaprojektował mamucią skocznię w … Szczawnicy!

7 pażdziernika 2021 r.

 

Mamucia skocznia narciarska w Polsce? Tak, to możliwe. Śmiałą wizję obiektu narciarskiego z pięcioma skoczniami, w tym skocznią mamucią o punkcie konstrukcyjnym K200 zaprojektował w swojej pracy magisterskiej Dominik Pacholik, student architektury na Politechnice Krakowskiej. Jego koncepcja centrum skoków narciarskich w Szczawnicy to pomysł na kompleks pełen całorocznych atrakcji. Oprócz kilku skoczni byłyby tu przestrzenie konferencje i wystawowe, najdłuższa w Polsce ścianka wspinaczkowa, kolejka do zjazdu trasą skoczka narciarskiego, restauracje, platformy widokowe z widokiem na Szczawnicę, Pieniny, Beskid Sądecki i Tatry. – Ten projekt to zaproszenie do publicznej dyskusji o możliwościach powstania w Polsce tak wyjątkowego obiektu – mówi jego autor, który w końcu września obronił z wyróżnieniem pracę magisterską na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Konsultantami studenckiej koncepcji byli polscy skoczkowie, m.in. Dawid Kubacki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wirtualny „Dzień Wynalazków na Politechnice Krakowskiej”

4 pażdziernika 2021 r.

 

W poniedziałek 4 października wystartował „Dzień Wynalazków 2021 na Politechnice Krakowskiej”. Tym razem wydarzenie, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowców Politechniki, ma wirtualną formę. Przez 2 tygodnie w kanałach informacyjnych uczelni i jej mediach społecznościowych prezentowane będą filmy poświęcone innowacjom, które powstały w ostatnim czasie na PK w ramach 8 dyscyplin naukowych, reprezentowanych na 8 wydziałach uczelni. Premiery filmów, które będą przedstawiać innowacyjne rozwiązania, mające zastosowanie w codziennym życiu i wspierające różne branże przemysłu, zaplanowano od poniedziałku do czwartku przed południem za pośrednictwem Facebooka oraz kanału na YouTube i stronie głównej PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska rozpoczęła 77. rok akademicki

2 pażdziernika 2021 r.

 

W sobotę 2 października 2021 r. Politechnika Krakowska zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczystość w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” miała hybrydową formę. – To symbol czasu – tego za nami i tego przed nami. Z powodu pandemii trudności zapowiadają się podobne jak przed rokiem, ale nasza społeczność akademicka jest już inna. Silniejsza doświadczeniami, które zebraliśmy. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę zapewnić – poradzimy sobie w każdych okolicznościach – mówił w wystąpieniu inauguracyjnym rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz. Podkreślił, że powody do większego niż przed rokiem optymizmu dają też osiągnięcia nauki w walce z pandemią. Nowy rok akademicki będzie stał na PK pod znakiem realizacji celów wyznaczonych w nowej strategii rozwoju uczelni, licznych programów prostudenckich, a także inicjatyw proekologicznych, w tym rewitalizacji wszystkich kampusów uczelni. >>> Więcej informacji

 

 

 

W sobotę 2 października Politechnika Krakowska inauguruje nowy rok akademicki. Studenci PK zapraszają krakowian na juwenaliową zbiórkę krwi oraz koncerty i piknik w Czyżynach

30 września 2021 r.

 

W sobotę 2 października o godz. 10.30 Politechnika Krakowska zainauguruje nowy rok akademicki 2021/2022. Ze względów bezpieczeństwa uroczystość w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” będzie miała charakter zamknięty. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w niej za pośrednictwem relacji on-line dostępnej przez serwis główny PK i kanał YouTube uczelni. W programie uroczystej  inauguracji roku akademickiego (2 października, Działownia, ul. Warszawska 24): • Wystąpienie prof. Andrzeja Białkiewicza, rektora Politechniki Krakowskiej • Immatrykulacja studentów I roku • Wykład dr. Rafała Świerczyńskiego, przewodniczącego Rady Uczelni, prezesa zarządu MPK w Krakowie pt. „Pojazdy autonomiczne – przyszłość komunikacji” • Wręczenie Nagrody im. Zbigniewa Engela oraz Nagród Fundacji Wspierania Młodych Talentów Prof. Janusza Magiery • Wpis do Złotej Księgi Wychowanków PKStudenci Politechniki zapraszają na Juwenalia Krakowskie z atrakcjami dla wszystkich mieszkańców Krakowa w „Strefie Kwadrat” przy ul. Skarżyńskiego 1 w Czyżynach. Więcej informacji: 

Więcej informacji: Strefa Kwadrat w Czyżynach na dobry początek

 

 

Innowacyjny materiał z polskich laboratoriów w drodze do sztucznej nerki

22 września 2021 r.


Polscy naukowcy z ośrodków w Krakowie i Lublinie opracowali nowatorskie materiały, które mogą przyśpieszyć prace nad sztuczną nerką. Wyniki swoich badań opublikowali właśnie w prestiżowym czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego „ACS Applied Materials & Interfaces”. – Zaproponowaliśmy wykorzystanie sieci metaloorganicznych do pochłaniania toksyn mocznicowych u chorych z niewydolnością nerek. Rozwiązanie mogłoby znaleźć zastosowanie w sztucznym organie, wszczepianym pacjentowi – mówi dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, koordynator prac zespołu badaczy z PK, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Akademii Górniczo-Hutniczej, Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, Instytutu Mechaniki Górotworu PAN oraz Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.  >>> Więcej informacji

 

 

Krzesło do walki z wirusami – pomysłowy wynalazek studentki Politechniki Krakowskiej

13 września 2021 r.

Samodezynfekujące się krzesło, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, w szczególności wirusa SARS-CoV-2 – na taki innowacyjny pomysł wpadła Angelika Kopcińska, studentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Prototyp wynalazku powstał w ramach jej – obronionej właśnie na PK – pracy magisterskiej na kierunku automatyka i robotyka. – Krzesło, które samo się dezynfekuje przy wykorzystaniu światła UV-C, można by wykorzystać szczególnie w miejscach użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, przychodnie lekarskie, szkoły, restauracje, tramwaje, pociągi, lotniska, biurowce i to nie tylko w czasie pandemii koronawirusa – mówi konstruktorka wyjątkowego krzesła. >>> Więcej informacji

 

 

 

Polski implant przepuklinowy pomoże pacjentom i lekarzom

7 września 2021 r.


Polscy naukowcy opracowali innowacyjny implant do chirurgicznego leczenia przepukliny pachwinowej. Nad pierwszą na świecie siatką przepuklinową 3D, dostosowaną do anatomii konkretnego pacjenta na podstawie badań tomografii komputerowej, pracowali medycy i inżynierowie z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Krakowskiej i łódzkiej firmy Tricomed SA. – Stworzenie implantu, który współpracuje z organizmem człowieka, było możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu obrazów tomografii komputerowej do opracowania modeli struktur anatomicznych ciała i zaprojektowania na ich podstawie kształtu implantu, a następnie form do jego produkcji – mówi dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK z Wydziału Mechanicznego, współtwórca wynalazku. 14 września br. w Toruniu, podczas warsztatów towarzyszących Kongresowi Towarzystwa Chirurgów Polskich, odbędzie się pierwsze na świecie wszczepienie pacjentowi spersonalizowanego implantu Optomesh 3D ILAM polskiej produkcji. >>> Więcej informacji

 

 

 

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zmieniają świat - zbliża się Dzień Wynalazków

6 września 2021 r.


Kreatywni, odważni, dostrzegający problemy, z którymi codziennie się zmagamy – tacy są naukowcy pracujący na Politechnice Krakowskiej. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej opublikował w sierpniu raport dotyczący patentów udzielonych w 2020 r., w którym PK zajęła wysokie, 8. miejsce. Już w październiku niektóre z rozwiązań opracowanych w ostatnim czasie przez badaczy z Politechniki zostaną zaprezentowane podczas wirtualnej odsłony Dnia Wynalazków – wydarzenia organizowanego przez spółkę INTECH PK i Dział Promocji. >>> Więcej informacji

 

 

 

Krakowscy motorniczowie szkolą się na symulatorze Politechniki Krakowskiej

30 sierpnia 2021 r.

 

W Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej rozpoczęły się szkolenia dla kandydatów na krakowskich motorniczych. Dzięki symulatorowi tramwaju NGT6 mogą w bezpieczny i praktyczny sposób poznać technikę prowadzenia pojazdu, jeszcze nim rozpoczną szkolenia na kursie realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. PK i MPK rozwijają wieloletnią współpracę - jazda politechnicznym wirtualnym tramwajem będzie wkrótce obowiązkowym elementem szkolenia motorniczych w Krakowie. >>> Więcej informacji

 

 

 

Są jeszcze wolne miejsca w rekrutacji na PK. We wrześniu też można zostać studentem

27 sierpnia 2021 r.

 

Na Politechnice Krakowskiej są jeszcze wolne miejsca na studiach na rok akademicki 2021/2022. WE wrześniu rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym. E-rejestracji można dokonywać cały czas poprzez formularz rejestracyjny na stronie rekrutacja.pk.edu.pl, tam też są wszelkie szczegóły związane z rekrutacją i wyborem kierunków, na których są jeszcze miejsca. To m.in. architektura krajobrazu w j. polskim lub w angielskim (obowiązuje portfolio) , budownictwo w j. polskim lub angielskim, inżynieria materiałowa, inżynieria wzornictwa przemysłowego (tu należy dostarczyć portfolio do 20 września i zdać zdalny egzamin), fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn w j. polskim i angielskim, transport, biotechnologia, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, mechanika i budowa maszyn, systemy i urządzenia przemysłowe, inżynieria czystego powietrza. >>> Więcej informacji

 

 

 

Informatyka znów najpopularniejsza wśród kandydatów na studia na Politechnice Krakowskiej

23 lipca 2021 r.


Informatyka, informatyka w inżynierii komputerowej, informatyka stosowana, architektura, budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, mechanika i budowa maszyn, biotechnologia, środki transportu i logistyka, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, energetyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria środowiska – to kierunki cieszące się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej. Rekordy popularności w rekkrutacji na rok akademicki 2021/2022 znów biła informatyka oferowana przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji. O jedno miejsce walczyło tam 12 osób. W tym roku rekrutacja na Politechnikę Krakowską odbywa się w trybie ciągłym i trwa aż do września. >>> Więcej informacji 

 

 

 

Innowacyjny pomysł chemików z Politechniki - kosmiczna technologia do badań konstrukcji budowalnych

16 lipca 2021 r.


Wykorzystanie farb czułych na ciśnienie typu PSP w testach aerodynamicznych i przystosowanie tej, stosowanej przez NASA technologii do badań konstrukcji budowlanych, m.in. wieżowców i mostów – takie prace prowadzi zespół naukowców, którym kieruje doktorant z Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Maciej Pilch. Badania realizowane są w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, koordynowanego przez Centrum Transferu Technologii PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Razem można więcej – Politechnika Krakowska i FAKRO zacieśniają współpracę

7 lipca 2021 r.


Politechnika Krakowska i FAKRO sp. z o.o. zawarły umowę o strategicznej współpracy w zakresie inicjowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych, związanych m.in z produktami oferowanymi przez sądeckiego lidera branży okiennej. Porozumienie, który stworzy też nowe możliwości dla studentów i doktorantów uczelni, podpisali w Krakowie w środę 7 lipca 2021 r. rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz i Sebastian Talarczyk, członek zarządu FAKRO sp.z o.o. do spraw rozwoju i zarządzania produktami. >>> Więcej informacji

 

 

 

„Ukryte ogrody Krakowa – Klasztor Karmelitów” - w koncepcjach studentów Politechniki Krakowskiej

 29 czerwca 2021 r.

 

Katedra Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej zaprasza w środę 30 czerwca o godz. 11 na wystawę prac studentów II roku kierunku architektura krajobrazu PK pt. „Ukryte ogrody Krakowa – Klasztor Karmelitów”. Wystawa plenerowa, na której zaprezentowane zostaną studenckie koncepcje rewaloryzacji ogrodowego założenia Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”, odbędzie się w ogrodach klasztornych przy ul. Karmelickiej 19 (wejście od dziedzińca). >>> Więcej informacji

 

 

 

PK podpisała umowę dotyczącą polsko-chińskiej Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej

22 czerwca 2021 r.


Politechnika Krakowska, Politechnika Białostocka i Uniwersytet Tianjin Chengjian w Chinach podpisały szczegółową umowę w sprawie wspólnego prowazenia Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej (ang. International School of Engineering). Dzięki niej chińscy studenci będą kształcić się pod okiem naukowców z Polski i otrzymają podwójny dyplom. Eksperci z PK zajmą się edukowaniem na kierunkach architektura oraz architektura krajobrazu, a dydaktycy z Białegostoku na budownictwie i inżynierii środowiska. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika podpisała porozumienie o współpracy ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa

2 czerwca 2021 r.

 

Politechnika Krakowska i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa zacieśniają współpracę. W środę 2 czerwca 2021 r. ramowe porozumienie w tej sprawie podpisali rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska we współpracy na rzecz przeciwdziałania suszy

20 maja 2021 r.

Politechnika Krakowska znalazła się wśród 15 czołowych polskich uczelni, które wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polską Akademią Nauk, zaangażują się we współpracę na rzecz przeciwdziałania suszy w Polsce. List intencyjny w sprawie kooperacji, koncentrującej się na przedsięwzięciach związanych z klimatem, a w szczególności zgłębiających zagadnienie suszy oraz powodzi w Polsce, podpisano w środę 19 maja br. podczas konferencji on-line. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ruszyła rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Jako pierwsza – architektura, w czerwcu pozostałe kierunki

19 maja 2021 r.

 

W środę 19 maja ruszyła rekrutacja na kierunek architektura oferowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Tak zaczyna się politechniczny nabór na studia roku akademickiego 2021/2022. W ofercie uczelni jest ponad 30 kierunków i 4167 miejsc na studiach I stopnia. Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki studiów na PK rozpocznie się 7 czerwca i potrwa do września. Na wielu pojawią się nowości w programach i formule kształcenia. Tak będzie m.in. na trzech politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem. Unowocześnieniu edukacji na nich służy powołanie Szkoły Transportu Politechniki Krakowskiej. Nabór kandydatów na wszystkie kierunki będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego Portalu Rekrutacyjnego Politechniki Krakowskiej. >>> Więcej informacji

 

 

 

Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej – nowa jakość kształcenia inżynierów

6 maja 2021 r.


32 kierunki studiów I stopnia zaoferuje w roku akademickim 2021/2022 Politechnika Krakowska. Na wielu pojawią się nowości w programach i formule kształcenia. Tak będzie m.in. na trzech politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem (transport; środki transportu i logistyka; pojazdy samochodowe). Unowocześnieniu edukacji na nich służy powołanie Szkoły Transportu Politechniki Krakowskiej, wspólnej inicjatywy Wydziałów Inżynierii Lądowej i Mechanicznego. Trwają też intensywne prace nad stworzeniem Szkoły Budownictwa i Architektury PK – z jej potencjału skorzystają studenci tych sztandarowych dla krakowskiej uczelni kierunków studiów. >>> Więcej informacji

 

 


Hub dostępności powstanie na Politechnice Krakowskiej

29 kwietnia 2021 r.


Centrum wiedzy o zasadach projektowania uniwersalnego w obszarze architektury, urbanistyki i budownictwa powstanie na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”. To przedsięwzięcie naukowców z Politechniki Krakowskiej realizowane w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską, a finansowane dzięki grantowi z programu „Dostępność Plus” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. PK pozyskała na te cel ponad 1,4 mln zł ze środków unijnych. Z zasobów politechnicznego huba będą mogli korzystać przede wszystkim nauczyciele akademiccy i studenci, ale też pracodawcy, przedsiębiorcy czy urzędnicy. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wynalazcy z PK ze wsparciem „Inkubatora Innowacyjności 4.0”

28 kwietnia 2021 r.


Czternaście nowatorskich projektów wynalazców z Politechniki Krakowskiej otrzyma wsparcie w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Jego celem jest dofinansowanie wyników badań naukowych charakteryzujących się dużym potencjałem wdrożeniowym, podniesienie ich poziomu TRL (ang. Technology Readiness Level) oraz dostosowanie do zapotrzebowania rynkowego. Politechnika Krakowska pozyskała na takie wsparcie swoich innowatorów ponad 1,7 mln zł dofinansowania unijnego z POIR i programu pozakonkursowego resortu nauki „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. Projekt „Inkubator Innowacyjności” na PK realizowany jest przez Centrum Transferu Technologii w partnerstwie ze spółką celową INTECH PK. >>> Więcej informacji 

 

 

 

Politechnika Krakowska wśród założycieli Krakow Universities Network

23 kwietnia 2021 r.

 

11 krakowskich uczelni, w tym Politechika Krakowska, powołało Krakow Universities Network/Sieć Uniwersytetów Krakowskich. Celem porozumienia jest promowanie oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich szkół wyższych w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie modelu współpracy Sieci Uniwersytetów Krakowskich z zagranicznymi partnerami oraz budowanie marki polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej. >>> Więcej informacji

 

 

 

Koszykarki AZS Politechniki Korony Kraków z medalem w I lidze 

19 kwietnia 2021 r.

 

Koszykarki AZS Politechniki Korony Kraków wywalczyły brązowe medale 1 Ligi Kobiet. To najlepszy wynik w sezonie 2020/2021 spośród męskich oraz żeńskich klubów w Małopolsce, a to region o wspaniałych koszykarskich tradycjach. W kończącym ligową rywalizację dwumeczu o miejsce na podium podopieczne trenera Wojciecha Downara-Zapolskiego pokonały MUKS Poznań. Wcześniej wygrały sezon zasadniczy rozgrywek i dotarły do półfinału w fazie play-off. Koszykarskie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie wparcie uczelni oraz grona parnerów biznesowych i sympatyków drużyny. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska wspiera studentów-innowatorów. Rozstrzygnięto drugi konkurs FutureLab PK

31 marca 2021 r.

 

Ławica podwodnych robotów, łazik planetarny, modułowy schron turystyczny, robot-kelner, pawilon wystawowy z butelek PET, system LED-ostrzeżeń na przejściach dla pieszych – to tylko niektóre projekty studentów Politechniki Krakowskiej, nagrodzone grantami w drugiej edycji konkursu FutureLab PK. Studenckie laboratorium innowacji powstało na Politechnice Krakowskiej w ubiegłym roku. Finansowo i organizacyjnie wspiera realizację projektów naukowych studentów PK, wyłonionych w ogólnouczelnianym konkursie grantowym. W 2021 r. uczelnia przeznaczy na wsparcie 20 innowacyjnych projektów studenckich blisko 400 tys. zł. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wirtualne Dni Otwarte Politechniki Krakowskiej 2021 – w najbliższy piątek i sobotę z koncertem online

23 marca 2021 r.

 

W piątek (26 marca 2021 r.) i sobotę (27 marca) tegoroczni maturzyści będą mogli lepiej poznać Politechnikę Krakowską. Uczelnia zaprasza na Wirtualne Dni Otwarte, które w tym roku odbędą się na facebookowych profilach PK i Samorządu Studentów PK. W piątek (26 marca) w godz. 9.30-15 ofertę studiów, stypendiów, stażów i praktyk studenckich, wyjazdów zagranicznych, rozwijania pasji sportowych i artystycznych przedstawią pracownicy i studenci PK. Sobotnie wydarzenie pn. „Poznaj Polibudę Krakowską” organizuje od godz. 17.30 na swoim FB i na kanale YouTube Samorząd Studencki PK. To okazja do wyjątkowych spotkań maturzystów ze studentami Politechniki. Wydarzenie uwieńczy koncert-niespodzianka online na żywo od godz. 20 z Klubu Kwadrat. Gwiazdą wieczoru będzie finalista The Voice of Poland.

Więcej o Wirtualnym Dniu Otwartym - 26 marca

Więcej o wydarzeniu Poznaj Polibudę Krakowską - 27 marca

 

 

 

Studentki Politechniki Krakowskiej zaprojektowały protezę dla baletnicy

4 marca 2021 r.

 

Zuzanna Gwiazdonik i Anna Wątek, studentki inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, skonstruowały elektroniczną protezę nogi dla baletnicy. Sterowany impulsami mięśniowymi prototyp wynalazku pozwala na zgięcie sztucznej stopy, co umożliwia tancerce wykonywanie różnych pozycji baletowych. Rozwiązanie powstało w ramach Koła Naukowego ABB, globalnego lidera technologicznego w zakresie automatyki i energetyki. Było też tematem obronionej na PK pracy inżynierskiej. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci i doktoranci Politechniki Krakowskiej nagrodzeni z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni za aktywność naukową

10 lutego 2021 r.

 

32 studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami pierwszej edycji nowego programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. Otrzymają półroczne stypendia za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne, które wzmacniają pozycję naukową Politechniki Krakowskiej. Wśród nagrodzonych są m.in. wynalazcy, laureaci międzynarodowych i krajowych konkursów architektonicznych, medaliści wystaw innowacji, autorzy publikacji w prestiżowych czasopismach, uczestnicy projektów badawczych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej, NCN i NCBiR, a także studenccy innowatorzy, którzy opracowali patenty lub  realizowali projekty w ramach współpracy z FutureLab PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Eko-słupki badają jakość powietrza na kampusie Politechniki Krakowskiej

5 lutego 2021 r.


Dwa eko-słupki badają jakość powietrza na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. Za pomocą kolorowego światła informują o o poziomie zanieczyszczeń. Mierzą stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu PM10, PM2.5, a także PM1.0 – rzadko weryfikowanych, najmniejszych cząstek pyłowych, stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia. Słupki mają budzić świadomość wagi problemu zanieczyszczenia środowiska, ale wyniki pomiarów są też wykorzystywane w badaniach naukowców z Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli WIL PK. Zajmują się oni m.in. wpływem zanieczyszczeń zewnętrznych (smogu) na środowisko wewnętrzne pomieszczeń edukacyjnych.  >>> Więcej informacji 

 

 

 

Wirtualny symulator spawania pomaga studentom Politechniki Krakowskiej

4 lutego 2021 r.


Nauka spawania, jednej z najbardziej rozpowszechnionych w pracy inżyniera technik łączenia materiałów, jest teraz na Politechnice Krakowskiej całkowicie bezpieczna, ekologiczna i łatwiejsza. Studentom PK od niedawna pomaga w niej nowoczesna pomoc dydaktyczna – symulator spawania „VRTEX 360”. Korzystają z niego głównie studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Wydziału Mechanicznego PK, a także uczestnicy studiów podyplomowych „Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik – IWE”. >>> Więcej informacji

 

 

 

W Polsce powstaje Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej - Politechnika Krakowska liderem projektu

2 lutego 2021 r.

 

Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej (NSMET) powstaje w Polsce. Cztery czołowe uczelnie techniczne: Politechnika Krakowska (lider konsorcjum) oraz Politechniki: Poznańska, Warszawska i Świętokrzyska tworzą naukową sieć i centrum badawcze światowej klasy. W jego ramach powstaną nowe obiekty - Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych w Krakowie oraz Multiskalowe Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej w Poznaniu. Dzięki unikatowej, specjalnie zaprojektowanej aparaturze badawczej będą w nich prowadzone najdokładniejsze pomiary współrzędnościowe świata, które posłużą wszystkim dziedzinom nauki i przemysłu – od zaawansowanej optyki, medycyny przez mechanikę, mechatronikę po energetykę. >>> Więcej informacji

 

 

 

Zmarł prof. Józef Nizioł, były rektor Politechniki Krakowskiej, doktor honoris causa trzech uczelni

27 stycznia 2021 r.

 

26 stycznia br., w wieku 83 lat, zmarł w Krakowie prof. dr hab. Józef Nizioł, rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1990-1996, doktor honoris causa trzech uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Iwanowskiego Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego (Rosja), profesor honorowy Politechniki Warszawskiej. Był uznanym autorytetem w dziedzinie mechaniki nieliniowej, wielokrotnie nagradzanym i odznaczanym za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 1 lutego 2021 r. o godz. 13.40 w kaplicy pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. >>> Więcej informacji

 

 

 

Magister inżynier więcej znaczy na rynku pracy

20 stycznia 2021 r.


20 stycznia rozpoczęła się zimowa rekrutacja na studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej. Fachowa kadra dydaktyczna, bogata oferta kierunków, wysokie stypendia i świetne perspektywy zawodowe po studiach - na to mogą liczyć absolwenci uczelni. Rekrutacja na II stopień studiów potrwa do początków lutego. Mogą w niej wziąć udział kandydaci z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera. >>> Więcej informacji

 

 

 

Chlorochina w terapii COVID-19 - badania polskich naukowców budzą nowe nadzieje

4 stycznia 2021 r.

 

Nowe nadzieje na wykorzystanie chlorochiny w leczeniu i zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi zakażenia COVID-19 dają badania zespołu polskich naukowców z Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk i AGH. Polacy zaproponowali nowy sposób podawania chlorochiny, dzięki któremu można uniknąć tak niebezpiecznych efektów ubocznych stosowania leku jak zaburzenia rytmu serca czy przerost tkanki mięśniowej serca. Publikacja przedstawiająca obiecujące wyniki polskich badań ukazała się właśnie w prestiżowym czasopiśmie naukowym Amerykańskiego Towarzystwa  Chemicznego „ACS Applied Materials & Interfaces”. >>> Więcej informacji

 

  

 

Nowe szaty królewskiej gry, czyli jak naukowiec z PK wymyślił szachy diagonalne

29 grudnia 2020 r.

 

Były już szachy dla trzech osób, w które grało się na szachownicy trójstronnej, i szachy dla czterech osób, na szachownicy liczącej 160 pól. Były też szachy rozgrywane na 80 lub 100 polach, a nawet heksagonalne szachy polskie z sześciokątnymi polami. Wydawało się, że w królewskiej grze w szachy wszystko już wymyślono. A jednak na zupełnie nowy pomysł wpadł wykładowca Politechniki Krakowskiej Zbigniew Kokosiński. Wymyślił szachy diagonalne. Jak w nie grać i dlaczego to propozycja dla każdego fana szachów - o tym więcej w grudniowym numerze miesięcznika "Nasza Politechnika"

 

 

 

Rozdano nagrody w konkursie „Gwiazdy Horyzontu 2020”

22 grudnia 2020 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, zlokalizowany na Politechnice Krakowskiej, przyznał nagrody dla najaktywniejszych uczestników kończącego się programu ramowego UE Horyzont 2020, w kategoriach: Uczelnia, Instytut badawczy, Przedsiębiorstwo, Nagrody indywidualne. Wśród laureatów znalazł się dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, który pozyskał i koordynuje realizację projektu badawczego RESHeat, polegającego na stworzeniu innowacyjnego zeroemisyjnego i autonomicznego systemu energetycznego, opartego tylko na instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenccy Mikołaje z Politechniki Krakowskiej – mimo pandemii - wyruszyli z prezentami

15 grudnia 2020 r.

 

Prezenty o wartości ok. 50 tys. złotych trafią w tym roku do dzieci z małopolskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w ramach finału 33. edycji akcji Politechniki Krakowskiej „Mikołajki – Studenci Dzieciom”. W tym roku – ze względu na pandemię – trzeba było nieco zmienić formy tradycyjnej, charytatywnej zbiórki studentów Politechniki, ale darczyńcy nie zawiedli i akcja znów okazała się sukcesem.  – Zainteresowanie akcją i liczba chętnych do osobistego przygotowania paczki okazały się tak duże, że musieliśmy przedłużyć zbiórkę, by każdy zdążył dostarczyć przygotowane przez siebie podarunki. Skala politechnicznej dobroczynności była ogromna i to mimo pandemii i związanych z nią trudności. Dzięki wielkim sercom naszych dobroczyńców możemy umilić ten czas dzieciom – mówi Olga Kowal ze sztabu koordynującego zbiórkę. Pierwsze paczki już zostały wręczone – w piątek 11 grudnia Mikołaje z PK odwiedziły Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Żmiącej/Ujanowicach koło Limanowej. 15 grudnia politechniczni Mikołaje odwiedzają Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie, a w piątek 18 grudnia Dom Dziecka w Jasieniu. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wystartowała rejestracja do konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” – na maturzystów czekają nagrody

8 grudnia 2020 r.


8 grudnia br.wystartowała rejestracja do 6. edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej”, potrwa do 7 stycznia 2021 r. Uczniowie szkół średnich, którzy w 2021 r. przystąpią do egzaminu dojrzałości, mają szansę na zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Najlepsi, gdy już zostaną studentami PK, mogą też liczyć na nagrody finansowe w ramach specjalnego programu PK - „Student Lider pierwszego roku”. >>> Więcej informacji

 

 

 

Badacze z Politechniki Krakowskiej w prestiżowym rankingu najlepszych naukowców na świecie

30 listopada 2020 r.

 
Nazwiska badaczy z Politechniki Krakowskiej znalazły się na TOP 2% – opracowanej przez Uniwersytet Stanforda prestiżowej liście najczęściej cytowanych na świecie naukowców. W rankingu brany jest pod uwagę cały dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. >>> Więcej informacji

 

 

 

Farmy balkonowe – lek na pandemiczną samotność

18 listopada 2020 r.

 

Projekt wertykalnej farmy miejskiej Julii Sierpień i Yaroslava Panasevycha, studentów Politechniki Krakowskiej, wygrał międzynarodowy konkurs architektoniczny pn. „24H Farmer”. Studenci z całego świata mieli w nim w ciągu doby przedstawić koncepcję miejskiego budynku, który może pełnić funkcję gospodarstwa rolnego. Pomysł studentów architektury PK zachwycił jury genialną w swojej prostocie uniwersalnością. Ich ideę farmy miejskiej można niedrogo zrealizować w każdym mieście na świecie. W czasach pandemii to może być skuteczny lek na potrzebę kontaktu z naturą i odbudowanie - nadwyrężonych izolacją - społecznych więzi. >>> Więcej informacji

 

 

 

Elektroniczna proteza dłoni z Politechniki Krakowskiej najlepszym Studenckim Projektem Roku w Konkursie „Pro Juvenes”

9 listopada 2020 r.

 

Prototyp elektronicznej protezy dłoni autorstwa Agnieszki Tkaczyk, studentki Politechniki Krakowskiej, został najlepszym Studenckim Projektem Roku i otrzymał Nagrodę „Pro Juvenes” w dorocznym konkursie Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. VIII Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” odbyła się w niedzielę 8 listopada br. w formule online. Była transmitowana ze Studenckiego Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat”. Nagrodą specjalną w kategorii „Prostudencki NGO” uhonorowano w tym roku Fundację Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej. >>> Więcej informacji

 

 

 

Absolwenci Politechniki Krakowskiej pewnie wchodzą na rynek pracy

9 października 2020 r.


Najnowsze badanie Biura Karier Politechniki Krakowskiej potwierdza mocną pozycję absolwentów PK na rynku pracy. 93,3 proc. osób, które ukończyły studia II stopnia w 2019 r. , pracuje do pół roku po obronie dyplomu. Większość badanych deklaruje znalezienie zatrudnienia już podczas studiów i wykonywanie pracy zgodnej z wykształceniem. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ruszyła budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej

7 października 2020 r.

 

Na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach ruszyła w środę, 7 października 2020 r. budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (LAŚ PK). To strategiczne dla uczelni, ale też Krakowa i Małopolski, centrum badań służące m.in. walce ze smogiem i poprawie jakości powietrza. Symbolicznego wbicia łopaty pod budowę dokonali rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i Andrzej Duda, prezes firmy Polbau Sp. z o.o., wykonawcy prac budowalnych. Budowa laboratorium ma się zakończyć do połowy 2022 r. Całkowita wartość projektu LAŚ to ponad 24,6 ml zł, z czego 17,7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. >>>Więcej informacji 

 

 

 

Politechnika Krakowska rozpoczęła rok akademicki 2020/2021

2 października 2020 r.

 

13,5 tys. studentów i doktorantów, w tym ponad 4 tysiące przyjętych na I rok studiów, rozpoczęło nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. Uroczystą inaugurację poprowadził nowy rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz, pierwszy w historii Politechniki architekt na tym stanowisku. - Będziemy podnosić poziom badań naukowych i kształcenia, aby być nowoczesną szkołą wyższą, rozpoznawalną w światowej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W tym sensie kadencja, którą rozpoczynamy, będzie czasem kontynuacji marzeń i planów moich poprzedników – zapowiedział w przemówieniu inauguracyjnym nowy rektor PK. Podczas uroczystości pojawiły się wątki nawiązujące do jubileuszu 75-lecia Politechniki Krakowskiej - z powodu pandemii koronawirusa nie udało się go świętować w maju. Także inauguracja miała skromniejszą formę, wzięła w niej udział ograniczona liczba gości, nie było tradycyjnego pochodu senatorów. Uroczystość była transmitowana w Internecie. >>> Więcej informacji

 

 

 

2 października Politechnika Krakowska zainauguruje 76. rok akademicki

30 września 2020 r.

 

W piątek 2 października br. o godz. 10.30 Politechnika Krakowska zainauguruje nowy rok akademicki 2020/21. Ze względu na środki bezpieczeństwa i ograniczenia związane z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 uroczystość będzie miała charakter zamknięty, weźmie w niej udział ograniczona liczba uczestników. Serdecznie zapraszamy do udziału w inauguracji za pośrednictwem transmisji online na stronie internetowej i w mediach społecznościowych uczelni. >>> Więcej informacji

 

 

 

Otwarto wspólne laboratorium firmy technologicznej ABB i Politechniki Krakowskiej

8 września 2020 r.

 

Firma technologiczna ABB otwiera z Politechniką Krakowską Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA). Wspólne laboratorium Politechniki i ABB powstało w Krakowie, jest wyposażone w unikatowe w skali kraju stanowiska badawcze do opracowywania, przetwarzania i testowania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych. W ramach podpisanej dziś (8 września br.) umowy o współpracy ABB obejmie także patronat nad prowadzonymi na Politechnice kierunkami studiów: inżynierią materiałową i infotroniką. >>> Więcej informacji

 

 

 

Prof. Andrzej Białkiewicz objął stanowisko rektora Politechniki Krakowskiej

1 września 2020 r.

1 września 2020 r. rozpoczęła się nowa kadencja władz Politechniki Krakowskiej. Stanowisko rektora objął prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 8 lipca br. został wybrany osiemnastym rektorem PK. Wraz z nim stanowiska na kadencję 2020-2024 obejmują nowi prorektorzy. Rozpoczyna się także 4-letnia kadencja nowego 40-osobowego Senatu PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Informatyka bije rekordy w rekrutacji na Politechnikę Krakowską

20 sierpnia 2020 r.

Informatyka, informatyka stosowana, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, architektura, budownictwo – to kierunki, które cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w pierwszej turze rekrutacji. Najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym naborze na rok akademicki 2020/2021 była – podobnie jak w poprzednich latach – informatyka. O jedno miejsce walczyło ponad 11 osób! 20 sierpnia na PK ogłoszenie wyników I tury rekrutacji. Kandydaci złożyli w niej zdecydowanie więcej podań o przyjęcie na kierunek podstawowy niż w ubiegłym roku. Chętni zainteresowani studiami na Politechnice Krakowskiej nadal mogą się rekrutować, jeszcze w sierpniu rozpocznie się drugi nabór. >>> Więcej informacji

 

 

 

Na PK będą realizowane doktoraty wdrożeniowe

30 lipca 2020 r.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło IV edycję programu „Doktorat wdrożeniowy”. W jej ramach do programu został zakwalifikowany wniosek Politechniki Krakowskiej, który dotyczy realizacji na PK – we współpracy z 19 przedsiębiorstwami – 30 doktoratów wdrożeniowych z 6 dyscyplin naukowych (najwięcej w ramach dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka). >>> Więcej informacji

 

 

 

Prof. Andrzej Białkiewicz nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

8 lipca 2020 r.

 

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz został wybrany rektorem Politechniki Krakowskiej na lata 2020-2024. W wyborach, które odbyły się w środę 8 lipca 2020 r., pokonał jedynego kontrkandydata – prof. dr. hab. inż. Jerzego Sładka. Nowy rektor obejmie funkcję 1 września, zastępując kończącego urzędowanie prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora. Wyboru dokonało 60-osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów. Kandydaturę prof. Andrzeja Białkiewicza z Wydziału Architektury PK, w ostatnich 8 latach prorektora ds. ogólnych uczelni, poparło 38 elektorów. Na prof. Jerzego Sładka z Wydziału Mechanicznego swój głos oddały 22 osoby. >>> Więcej informacji 

 

 

 

Studenci Politechniki Krakowskiej projektują nowe centrum Rabki Zdrój
2 lipca 2020 r.


Studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej projektują nowe centrum Rabki Zdrój. Pomysły młodych projektantów będą punktem wyjścia do dalszych dyskusji i właściwych prac projektowych dla władz uzdrowiska, które planują rewitalizację miejskich przestrzeni, tak, by przywrócić im blask i nadać nowe, konieczne do rozwoju Rabki funkcje. Temat prac studenckich „Projekt urbanistyczny centrum Rabki-Zdrój” został wybrany w porozumieniu i na zlecenie Urzędu Miasta Rabki Zdrój, z którym Politechnika Krakowska podpisała w ubiegłym roku porozumienie o współpracy. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska wśród najlepszych uczelni świata!

14 czerwca 2020 r.

 

Politechnika Krakowska w prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking! To już kolejna edycja rankingu czołowych szkół wyższych świata, w którym znalazła się PK. W tym roku w zestawieniu sklasyfikowano 15 polskich uczelni, a w sumie oceniono 5500 uczelni z całego świata. Na czele rankingu uczelnie amerykańskie. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ruszyła rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Na kandydatów czekają nowości

8 czerwca 2020 r.

 

W poniedziałek 8 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Krakowską. W letnim naborze uczelnia przygotowała blisko 4,8 tys. miejsc na wszystkich rodzajach studiów, w tym 4,1 tys. na studiach I stopnia. Na kandydatów czekają w tym roku nowe kierunki studiów inżynierskich oraz program stypendialny dla najlepszych maturzystów. Rejestracja odbywa się elektronicznie, z powodu epidemii koronawirusa w tym roku także egzaminy na kierunki artystyczne (architekturę, inżynierię wzornictwa przemysłowego) będą się odbywać zdalnie. Terminy rekrutacji na Politechnice uwzględniają zmieniony kalendarz matur. Pierwsza tura rekrutacji na większość kierunków trwa do drugiej połowy sierpnia. >>> Więcej informacji

 

 

 

Bramka z Politechniki Krakowskiej zbada i ochroni przed koronawirusem

28 maja 2020 r.

 

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zaczną się w piątek 29 maja br. testy niskobudżetowej bramki do automatycznego pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk z modułem transmisji danych wifi. Konstrukcja, stworzona przez naukowców z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, może wesprzeć bezpieczeństwo pracowników placówek medycznych, ale też urzędów, uczelni, firm produkcyjnych, szkół czy placówek kulturalnych w czasach koronawirusa. Bramkę z PK - wobec rozpoczętego odmrażania gospodarki - da się wykorzystać jako śluzę identyfikacyjno-dezynfekcyjna wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko infekcji wirusem dużych grup ludzi. Wyróżnia się nie tylko bardzo niskim kosztem produkcji (kilka razy mniejszym od rozwiązań komercyjnych). Zastosowane w niej rozwiązania pozwalają badać z równą dokładnością osoby o różnym wzroście i o różnym stopniu sprawności, także poruszające się na wózku inwalidzkim.  >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechniki zdały egzamin w walce z pandemią

20 maja 2020 r.

Politechnika Krakowska wzięła udział w wydarzeniu „Politechniki pomagają" z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza. Podczas telekonferencji, zorganizowanej z inicjatywy Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Studenckich Uczelni Technicznych, polskie politechniki zaprezentowały inicjatywy pomocowe, którymi wspierają medyków w walce z koronawirusem. Akcję #PKpomaga przedstawił rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska liderem projektu finansowanego w ramach programu Horyzont 2020! Wielki sukces krakowskich naukowców

8 maja 2020 r.

 

Innowacyjny zeroemisyjny i autonomiczny system energetyczny (RESHeat), oparty tylko na instalacjach wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii - jest przedmotem projektu badawczego konsorcjum z udziałem Politechniki Krakowskiej, (w roli lidera), który zdobył finansowanie w ramach prestiżowego Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Całkowita kwota wsparcia badań to ponad 2,4 mln euro. PK pełni w projekcie rolę lidera międzynarodowego konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Sapienza w Rzymie i Uniwersytetu Techniczny w Brnie, a także firm: OILON z Finlandii oraz F.H.U. „CZAMARA” s.c. i ELFRAN z Polski. Z ramienia Politechniki projekt koordynuje dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK z Katedry Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Na Politechnice Krakowskiej powstał prototyp respiratora

28 kwietnia 2020 r.

 

Prototyp respiratora, wyposażony w układ nawilżania i podgrzewania powietrza, powstał na Politechnice Krakowskiej. Sprzęt, stworzony przez naukowców PK we współpracy ze specjalistami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, przeszedł już pierwsze testy, podczas których samodzielnie „oddychał”. Do stworzenia konstrukcji wykorzystano standardowe podzespoły, które są dopuszczone do użytku medycznego oraz części własnego projektu inżynierów z PK, m.in. wydrukowane na drukarkach 3D. To połączenie gwarantuje szybkość i niski koszt produkcji całej konstrukcji, a może także znacząco skrócić drogę do jej certyfikacji urządzenia. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska przekazuje płyn ochronny własnej produkcji do placówek opiekuńczych i szpitali

21 kwietnia 2020 r.

Politechnika Krakowska przekazała do placówek medycznych i domów pomocy społecznej z Krakowa i okolic 300 litrów płynu do dezynfekcji rąk, wyprodukowanego w laboratoriach uczelni zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Główna część politechnicznej produkcji trafi – za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – do placówek sprawujących całodobową opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Krakowski MOPS koordynuje działalność kilkunastu domów pomocy społecznej, które teraz – w czasie epidemii koronawirusa – potrzebują szczególnego wsparcia. >>> Więcej informacji

 

 

 

Podwójna ochrona dla medyków z drukarek Politechniki Krakowskiej

21 kwietnia 2020 r.

Podwójne adaptery, które pozwolą podłączyć filtry medyczne do popularnych na rynku masek do snorkelingu (płytkiego nurkowania) zaprojektowali i wytworzyli metodą druku 3D wynalazcy z Politechniki Krakowskiej. Dzięki temu sprzęt dla amatorów nurkowania można wykorzystać jako maski chroniące ratowników medycznych i lekarzy przed koronawirusem. Pomysł pierwotnie pojawił się we Włoszech, ale krakowscy ratownicy potrzebowali bardziej zaawansowanej wersji, która pozwoli podłączyć do maski nie jeden, a dwa filtry równolegle, a przy tym nie ograniczy swobody poruszania się w ciasnym wnętrzu karetki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Więcej kamer z PK w krakowskich szpitalach

14 kwietnia 2020 r.


Do kolejnych dwóch krakowskich szpitali – Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i Specjalistycznego Szpitala im. Ludwika Rydygiera trafiły kamery termowizyjne Politechniki Krakowskiej. Mogą pomóc w pomiarze temperatury pacjentów z bezpiecznej odległości. Takie badanie pozwala personelowi medycznemu na szybką i bezpieczną ocenę wstępną, czy zgłaszający się do szpitala pacjent ma podwyższoną temperaturę. Gorączka to jeden z najważniejszych objawów infekcji koronawirusem. >>> Więcej informacji

 

 

 

 

Kamery z Politechniki Krakowskiej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie

8 kwietnia 2020 r.

 

Kamery termowizyjne Politechniki Krakowskiej stanęły w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – w uruchomionym właśnie punkcie triażu, czyli wstępnej oceny medycznej nowych pacjentów. Służą do pomiaru temperatury z bezpiecznej odległości. >>> Więcej informacji

 

 

 

Inżynier potrafi i pomaga - Politechnika Krakowska dla medyków

3 kwietnia 2020 r.

 

Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej włączyli się w akcję pomocy dla polskich medyków w czasie walki z koronawirusem. Na drukarkach 3D w różnych jednostkach uczelni oraz sprzęcie domowym pracowników PK powstają przyłbice ochronne dla medyków, przekazywane do szpitali zgodnie z zamówieniami płynącymi na PK z całej Polski. Do kilkunastu placówek medycznych, nie tylko z Krakowa, ale i Nowego Sącza, Bochni, Zamościa, Leśnicy Groń k. Zakopanego trafiło już 300 przyłbic z PK. Uczelnia przekazuje też do placówek medycznych kilka tysięcy rękawiczek oraz maseczki ochronne, także takie, które szyją pracownicy PK. Wsparcie będzie płynąć dalej - na PK drukowane są już kolejne partie przyłbic i rodzą się nowe pomysły na wsparcie medyków. >>> Więcej informacji

 

 

 

Społeczność Politechniki Krakowskiej wspiera walkę z koronawirusem

29 marca 2020 r.

 

Politechnika Krakowska wspiera lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny w walce z koronawirusem. Do krakowskich szpitali trafią przyłbice ochronne, wyprodukowane dzięki naukowcom z Wydziału Mechanicznego PK i współpracującym z nimi firmom: Studio 3D, COLOP Polska i Fiberlogy - filaments. W sobotę 28 marca br. do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dotarło pierwsze 50 sztuk przyłbic dla lekarzy i pielęgniarek. >>> Więcej informacji

 

 

 

Ponad 30 nowoczesnych kierunków studiów I stopnia. Oferta PK na nowy rok akademicki gotowa!

27 marca 2020 r.


Politechnika Krakowska przygotowała ofertę kształcenia na rok akademicki 2020/21. To ponad 30 nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb gospodarki kierunków studiów, a wśród nich szczególnie ciekawa nowość - geoinformatyka na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki! elektrotechnikę i automatykę, inżynierię czystego powietrza, inżynierię materiałową, inżynierię i gospodarkę wodną, pojazdy samochodowe. >>> Więcej informacji

 

 

 

Rozmowa z rektorem Politechniki Krakowskiej prof. Janem Kaziorem - o PK w czasie walki z koronawirusem

17 marca 2020 r.


- Staraliśmy się zachować rozsądek i spokój, ale przede wszystkim odpowiedzialność za całą społeczność Politechniki Krakowskiej. To blisko 16 tysięcy studentów i pracowników. Przyjęliśmy, że przynajmniej do Świąt Wielkanocnych będziemy toczyć walkę o powstrzymanie liczby zachorowań, wszelkimi możliwymi sposobami. Ograniczenie działalności uczelni w tradycyjnej formule jest jednym ze sposobów, który możemy wdrożyć w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności PK i bezpieczeństwo publiczne - mówi rektor PK prof. Jan Kazior w specjalnej rozmowie na temat działalnosci uczelni podczas walki z koronawirusem. >>> Cała rozmowa

 

 

 

Politechnika Krakowska zawiesza zajęcia dydaktyczne

11 marca 2020 r.


Władze rektorskie Politechniki Krakowskiej zdecydowały o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych na PK od dzisiaj, tj. od 11 marca 2020 r., od godz. 12.30. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych, Uniwersytecie III Wieku i w innych formach. Decyzja władz rektorskich PK wydana została w związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności PK oraz w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne. >>> Więcej informacji

 

 

 

Złote medale dla wynalazców z Politechniki Krakowskiej: za magnetyczne cząstki do walki z rakiem i inteligentne opatrunki uciskowe do leczenia blizn

19 lutego 2020 r. 


Innowacyjne rozwiązania, opracowane przez naukowców Politechniki Krakowskiej, zdobyły złote medale na Międzynarodowej Wystawie Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEx w Bangkoku. Nagrodzono m.in. współtworzone na PK rozwiązania dedykowane celowanej terapii antynowotworowej oraz produkty do leczenia blizn po oparzeniach i operacjach za pomocą presoterapii. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wynalazki z Politechniki Krakowskiej na DEMO Day Innowacji (20 lutego, Auditorium Maximum UJ w Krakowie, g.8.30-18.30)

18 lutego 2020 r.

 

38 innowacyjnych technologii z 5 krakowskich uczelni będzie można poznać w czwartek 20 lutego podczas DEMO DAY Innowacji w Auditorium Maximum UJ. To pierwsza wspólna prezentacja gotowych do wdrożenia wynalazków, opracowanych na Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, AGH, Uniwersytecie Rolniczym i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Badacze z Politechniki Krakowskiej zaprezentują  8 rozwiązań dedykowanych m.in. medycynie ( lawendowy preparat do leczenia oparzeń,  nowe środki do tamowania krwawień , technologia otrzymywania leków i substancji biokaktywnych w obecności ultradźwięków),  bezpieczeństwu (stolarka antywłamaniowa z użyciem polimerowych materiałów hybrydowych) i przemysłowi spożywczemu (urządzenie do osuszania  i kremowania miodu oraz obróbki produktów pszczelich). >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki Krakowskiej budują betonowy kajak

10 lutego 2020 r.

 

Studenci Politechniki Krakowskiej budują betonowy kajak, którym wystartują w zawodach w Utrechcie. Chcą wykorzystać do jego stworzenia innowacyjny materiał kompozytowy - beton tekstylny. W projekt zaangażowani są studenci budownictwa i architektury z Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych FOOTPRINT. Ich projekt wspiera FutureLab PK – studenckie laboratorium innowacji.  >>> Więcej informacji

 

 

 

FutureLab powstał na Politechnice Krakowskiej - wesprze studenckich innowatorów

28 stycznia 2020 r.

 

FutureLab – studenckie laboratorium innowacji powstało na Politechnice Krakowskiej. Będzie finansowo i organizacyjnie wspierać realizację planów i projektów naukowych studentów PK. Na początek rozda młodym innowatorom blisko 300 tysięcy złotych na realizację 16 projektów przyszłości o praktycznym potencjale  – od kajaka z innowacyjnego betonu, przez modułowe przystanki komunikacji publicznej, zespoły napędowe elektrycznego bolidu wyścigowego po uprawiane bez gleby roślinne filtry powietrza i ekologiczny minidom. >>> Więcej informacji

 

 

 

Tramwaj bez motorniczego w Krakowie

27 stycznia 2020 r./28 stycznia 2020


Tramwaj bez motorniczego jadący po krakowskich szynach? To nie science fiction, 28 stycznia 2020 r. w Krakowie odbył się oficjalny przejazd tramwaju z autonomicznym systemem sterowania. Pokaz towarzyszył podsumowaniu pierwszego etapu projektu naukowo-badawczego "Autonomizacja jazdy tramwajem jako narzędzie wspierające pracę motorniczych”, w którym uczestniczy Politechnika Krakowska, w tym Instytut Pojazdów Szynowych WM PK. Tramwaj typu 126N „Nevelo” w trybie sterowania autonomicznego przejechał na trasie Muzeum Narodowe Krakowa – Cichy Kącik. >>> Więcej informacji

 

 

 

Magister inżynier ma dobrą przyszłość

20 stycznia 2020 r.

 

23 kierunki studiów magisterskich (w tym 7 w j. polskim lub angielskim), a w ich ramach ponad 70 nowoczesnych specjalności – to zimowa oferta Politechniki Krakowskiej w trwającej właśnie rekrutacji na studia magisterskie.  II stopień studiów to szansa na zdobycie specjalistycznej wiedzy i  umiejętności, które inżyniera uczynią ekspertem w swojej branży. Na większość kierunków na PK można się rekrutować do początków lutego. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wielkie serca studentów Politechniki Krakowskiej

19 grudnia 2019 r.

 

Rozdali prezenty mikołajowe blisko 350 dzieciom z ośrodków opiekuńczych, wsparli projekt szpitalnego kina w Prokocimiu, oddali włosy na peruki i krew dla chorych, rejestrowali się w bazie dawców szpiku kostnego, a także zbierali karmę i posłania dla zwierzaków ze schronisk - studenci Politechniki Krakowskiej mają za sobą czas wielkiego pomagania. Teraz już mogą podsumować wielkie grudniowe pomaganie. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki i uczniowie z Suchej Beskidzkiej filmowo ostrzegą przed uzależnieniem od technologii

22 listopada 2019 r.

 

Tajniki produkcji filmowej i multimediów poznają dzięki studentom Politechniki Krakowskiej uczniowie z Suchej Beskidzkiej. Owocem ich wspólnej pracy będzie spot edukacyjny dotyczący coraz poważniejszego problemu społecznego – uzależnienia od technologii. Jego premiera już 27 listopada. Studencko-uczniowska współpraca odbywa się w ramach projektu pn. „Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. >>> Więcej informacji

 

 

 

W Krakowie rozpoczyna się Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii

22 listopada 2019 r.

 

Dziś (piątek 22 listopada 2019 r.) na Politechnice Krakowskiej rozpoczyna się Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii. W dwudniowych obradach wezmą udział młodzi aktywiści z całej Polski, w tym przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa. W pierwszym dniu kongresu będą uczestniczyć w panelach, prowadzonych przez naukowców Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej („Działownia”, w godz. 13.30-16.00) i zwiedzać laboratoria uczelni. W sobotę, w Urzędzie Miasta Krakowa, spotkają się z krakowskimi posłami i radnymi oraz będą pracować nad rekomendacjami młodych dla środowiska. >>> Więcej informacji

 

 

 

Innowatorzy energooszczędności nagrodzeni. Rozstrzygnięto I edycję konkursu PK i UMWM

20 listopada 2019 r.


Małopolskie gminy Słomniki, Skawina, Wolbrom i Rabka-Zdrój, firmy ML System, PalettenWerk i BT&SONS Kft oraz zespoły naukowe Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej – to laureaci I edycji konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”. Konkurs, organizowany przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, towarzyszył konferencji „Jakość powietrza a efektywność energetyczna – JPEE’19”. Laureaci zostali nagrodzeni podczas uroczystej gali na Politechnice Krakowskiej. >>> Więcej informacji

 

 

 

O jakości powietrza i efektywności energetycznej na PK (20-21 listopada 2019 r.). Finał I edycji konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”

18 listopada 2019 r.

 

Trzecia edycja konferencji "Jakość powietrza a efektywność energetyczna" odbędzie się w najbliższą środę i czwartek (20-21 listopada br.) na Politechnice Krakowskiej. Wydarzeniu po raz pierwszy towarzyszy konkurs „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”. Tytułami „Innowator w budownictwie 2019” wyróżnione zostaną samorządy, firmy i naukowcy, którzy opracowali lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania z dziedziny efektywności energetycznej i jakości powietrza. Do pierwszej edycji konkursu zgłoszono 29 rozwiązań, ogłoszenie zwycięzców w środę 20 listopada, a ich oficjalna prezentacja w czwartek 21 listopada na PK. >>> Więcej infomacji

 

 

 

Warto pomagać razem ze studentami Politechniki Krakowskiej

12 listopada 2019 r.

 

Listopad i grudzień na Politechnice Krakowskiej to czas bezinteresownego pomagania. Studenci PK zapraszają do wspierania ich charytatywnych akcji dedykowanych chorym dzieciom oraz podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Na PK będzie można się przyłączyć do mikołajkowej zbiórki na prezenty, podarować włosy na peruki oraz wspomóc bezdomne zwierzaki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla prof. Zbigniewa Myczkowskiego

29 października 2019 r.

 

Profesor Politechniki Krakowskiej Zbigniew Myczkowski został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Wyróżnienie, przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za całokształt pracy naukowej na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, odebrał podczas zorganizowanej na PK konferencji „Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu”. W Krakowie rozstrzygnięto także doroczny konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie w dziedzinie ochrony zabytków i muzealnictwa. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Politechniki Krakowskiej. >>> Więcej informacji

 

 

 

Prof. Alberto Molinari Doktorem Honoris Causa Politechniki Krakowskiej

28 października 2019 r.

 

Prof. Alberto Molinari z Uniwersytetu w Trydencie otrzymał w poniedziałek 28 października 2019 r. tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Włoski naukowiec jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej aktywnych badaczy na świecie w obszarze metalurgii proszków. Opracowane przez niego innowacyjne rozwiązania technologiczne są wykorzystywane w czołowych firmach przemysłowych do wytwarzania elementów maszyn i urządzeń. Senat PK uhonorował prof. Molinariego podczas uroczystego posiedzenia w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. >>> Więcej informacji 

 

 

 

Doktorat Honoris Causa dla prof. Alberto Molinariego - zaproszenie

23 października 2019 r.

 

Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zaprasza na uroczyste posiedzenie Senatu PK,  na którym prof. Alberto Molinari z Uniwersytetu w Trydencie otrzyma tytuł  Doktora Honoris Causa Politechniki Krakowskiej. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 28 października 2019 r. o godzinie 11  w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Jagiellońska 15). >>> Więcej informacji

 

 

 

Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Krakowskiej 2019

22 października 2019 r.

 

Ponad 30 wystawców zaprezentuje oferty pracy, praktyk i stażów podczas Inżynierskich Targów Pracy Politechniki Krakowskiej. Odbędą się w czwartek, 24 października 2019 r. w godz. 10-15 w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji PK przy ul. Kamiennej 17. Wstęp otwarty dla wszystkich zainteresowanych, nie jest wymagana rejestracja. Udział w targach wezmą przedstawiciele kilkunastu branż, m.in. IT, budownictwa, automatyki i robotyki, elektroniki, energetyki, mechaniki, outsourcingu, telekomunikacji, inżynierii produkcji. Sponsorem wydarzenia jest  firma ArcellorMittal oland. >>> Więcej informacji

 

 

 

Na Politechnice Krakowskiej otwarto Centrum Tenisowe

4 października 2019 r.


Politechnika Krakowska wzbogaciła się o nowy obiekt sportowy. W piątek 4 października otwarto oficjalnie Centrum Tenisowe uczelni. To nowoczesna hala sportowa z czterema kortami z nawierzchnią twardą, certyfikowaną przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF). Nowe centrum uzupełnia bazę sportową uczelni, w której są też m.in. dwie hale sportowe, otwarte korty tenisowe, ośrodek żeglarski oraz klub fitness. Tak bogata baza własnych obiektów oraz szeroka oferta zajęć sportowych dla studentów wyróżnia Politechnikę Krakowską na tle polskich szkół wyższych.  >>> Więcej informacji

 

Politechnika Krakowska zainaugurowała 75. rok akademicki

3 października 2019 r.

 

Ponad 13,5 tys. studentów i doktorantów, w tym 4 tysiące przyjętych na I rok studiów, rozpoczęło nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej.  – Świętujemy wyjątkową, bo 75. inaugurację roku na naszej uczelni, w wyjątkowym czasie – dynamicznych zmian w polskim szkolnictwie wyższym i w naszej uczelni – powiedział w przemówieniu inauguracyjnym rektor PK prof. Jan Kazior. W uroczystości uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Listy do społeczności PK skierowali prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego Politechniki Krakowskiej

30 września 2019 r.

 

Rektor i Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zapraszają na 75. inaugurację roku akademickiego. Odbędzie się 3 października 2019 roku o godzinie 10.30 w Międzywydziałowy Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” (Kraków, ul. Warszawska 24). Udział w uroczystości weźmie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Inauguracyjną uroczystość poprzedzi msza święta w Bazylice św. Floriana (g. 9). Po mszy pochód senatorów i studentów PK przejdzie ul. Warszawską i Szlak na kampus uczelni. >>> Więcej informacji

 

 

 

Na Politechnice Krakowskiej o czystym powietrzu w miastach

24 września 2019 r.

 

Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK zapraszają w czwartek 26 września br. na konferencję popularno-naukową pt. „Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa” (ul. Warszawska 24, Sala Senacka, I piętro budynku głównego). Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana nowatorska metoda przewietrzania miast, wykorzystująca wieże i kominy wentylacyjne do dynamicznego oddziaływania na warstwę przyziemną atmosfery. Pionierskie rozwiązanie zostało opracowane przez zespół naukowców Politechniki Krakowskiej. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wybitni naukowcy na Polskim Kongresie Mechaniki w Krakowie (8-12 września 2019 r.)

6 września 2019 r.

 

Ponad 500 światowej sławy specjalistów zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami mechaniki i fizyki bierze udział w 4. Polskim Kongresie Mechaniki, który odbywa się w Krakowie w dniach 8-12 września br. Wydarzenie będzie połączone z 23. Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych w Mechanice. Głównymi organizatorami PCM-CMM-2019 są: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński, pod auspicjami: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) oraz Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM). Zaproszenie do udziału w sesji inaugurującej Kongres (w poniedziałek 9 września, g. 9) przyjęli Prezydent RP Andrzej Duda, który objął wydarzenie Honorowym Patronatem oraz wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa szkolnego (przewodniczący Komitetu Honorowego Kongresu). >>> Więcej informacji

 

 

 

Student PK z międzynarodową nagrodą za projekt pierwszej kolonii na Marsie

28 sierpnia 2019 r.

 

Michał Ptak, student architektury na Politechnice Krakowskiej, zdobył drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie architektonicznym na projekt pierwszej kolonii na Marsie. Wyróżniona nagrodą w wysokości 5 tys. dolarów koncepcja pod nazwą "The One to three Shelter" zakłada stworzenie na Marsie modułowej i wielofunkcyjnej bazy mieszkalnej, która będzie bezpiecznym schronieniem, a także laboratorium do prowadzenia badań, miejscem ćwiczeń i odpoczynku. Projekt konkursowy stanowił część pracy magisterskiej Michała Ptaka, obronionej latem na Wydziale Architektury PK. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska będzie współpracować z Gminą Rabka-Zdrój

2 sierpnia 2019 r.

 

Politechnika Krakowska i Gmina Rabka-Zdrój  zawarły porozumienie o współpracy. 1 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Rabka-Zdrój podpisali je rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior i burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder. Jednym z głównych punktów porozumienia  jest wspólna realizacja projektu „Program ochrony powietrza dla uzdrowiska Rabka-Zdrój”, którego liderem naukowym będzie PK, a beneficjentem Rabka-Zdrój. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska wesprze Powiat Nowotarski

2 sierpnia 2019 r.


Organizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych, naukowo-badawczych i edukacyjnych m.in. w obszarach związanych z architekturą, budownictwem, gospodarką przestrzenną, inżynierią czystego powietrza, ochroną zabytków i transportem, to z kolei główne założenia umowy o współpracy, zawartej 30 lipca br. pomiędzy PK a Powiatem Nowotarskim. >>> Więcej informacji

 

 

 

Informatyka najpopularniejsza w rekrutacji na Politechnikę Krakowską

16 lipca 2019 r.

 

Informatyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, informatyka stosowana, transport, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, architektura, budownictwo, mechanika i budowa maszyn – to kierunki, które cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w I turze rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym naborze – podobnie jak w poprzednich latach – była informatyka, o jedno miejsce walczyło 11 osób. Kandydaci zainteresowani studiami na PK nadal mogą się rekrutować, trwa właśnie druga tura naboru (do 22 lipca). >>> Więcej informacji

 

 

 

Kraków zgłasza problem - studenci z całej Europy rozwiązują

11 lipca 2019 r.

 

Osiem nowatorskich rozwiązań, dedykowanych szczególnie pilnym problemom przestrzeni miejskiej i organizacji ruchu w Krakowie, przedstawią w piątek 12 lipca na Politechnice Krakowskiej studenci z 9 krajów Europy - uczestnicy 24. Międzynarodowych Warsztatów Studenckich „City &  Traffic 2019”. Na warsztat wzięli tematy wskazane przez władze miasta, m.in. ul. Krupniczą, trasę rowerową Śródmieście–Wieliczka,  al. Solidarności czy Rondo Mogilskie. Prezentacja projektów i dyskusja nad nimi odbędą się w piątek 12 lipca o godz. 10.30 w Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej (u. Warszawska 24). W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele jednostek miejskich Krakowa. >>> Więcej informacji

 

 

 

Laboratorium do walki ze smogiem i badań aerodynamiki środowiskowej na PK

5 lipca 2019 r.

 

Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej ruszy wkrótce na Politechnice Krakowskiej. 5 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uroczyście podpisano umowę w sprawie dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. >>> Więcej informacji

 

 

 

Kraków wobec zmian klimatu – seminarium ekspertów i praktyków na Politechnice (1.07.2019)

27 czerwca 2019 r.


Czy Kraków jest gotowy na zmiany klimatu? Jak radzi sobie z zabezpieczeniem przed powodzią? O tym m.in. będą dyskutować w poniedziałek 1 lipca 2019 r. na Politechnice Krakowskiej eksperci, przedstawiciele jednostek miejskich, wojewódzkich i samorządowych oraz wykonawcy projektów związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym w Krakowie. Na Wydziale Inżynierii Środowiska PK odbędzie się seminarium naukowo–techniczne „Adaptacja Miasta Krakowa do zmian klimatu. Bezpieczeństwo powodziowe Krakowa - działania planistyczne, projektowe i inwestycyjne.” Politechnika Krakowska jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków naukowych specjalizujących się w tematyce inżynierii i gospodarki wodnej, w tym roku oferuje kształcenie na nowym kierunku studiów I stopnia z tego obszaru. >>> Więcej informacji

 

 

 

10 czerwca rusza rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Na kandydatów czekają nowości

7 czerwca 2019 r.


W poniedziałek 10 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na Politechnikę Krakowską.  Na kandydatów czeka w tym roku wiele nowości – nowe kierunki studiów inżynierskich i wygodniejsze zasady rekrutacji, pierwszy na PK program nagród dla najlepszych maturzystów oraz nowy, interaktywny portal rekrutacyjny. W letnim naborze olitechnika przygotowała ponad 4,7 tys. miejsc na wszystkich rodzajach studiów, w tym 3,8 tys. na studiach I stopnia. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki Krakowskiej zwycięzcami prestiżowego konkursu „Renault Easy City. Design the Future”

6 czerwca 2019 r.

 

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej  Jakub Jedynak i Radosław Domżoł  zostali zwycięzcami prestiżowego konkursu „Renault Easy City. Design the Future”. Zaprojektowali sieć centrów przesiadkowych, wykorzystujących pojazd Renault EZ-GO do transportu tzw. „ostatniej mili”. >>> Więcej informacji

 

 

 

Światowi eksperci na PK debatują o rewolucji w transporcie

4 czerwca 2019 r.

 

Światowi eksperci w dziedzinie inteligentnego transportu będą obradować pod Wawelem (5-7 czerwca, Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” PK, ul. Warszawska 24). Na Politechnice Krakowskiej rozpoczyna się 6. Międzynarodowa Konferencja nt. Modeli i Technologii dla  Inteligentnych Systemów Transportowych. Weźmie w niej udział 120 specjalistów z 52 ośrodków naukowych świata. Wygłoszonych zostanie ponad 100 referatów, przygotowanych przez 350 autorów z 24 krajów. Będzie okazja do porównania doświadczeń autorów systemów zarządzania ruchem w Turynie, Londynie, Pekinie i Krakowie. Eksperci spotkają się  w bezpośredniej debacie podczas czwartkowej sesji panelowej pod patronatem prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki Krakowskiej laureatami stypendium Grupy Azoty S.A

3 czerwca 2019 r.


Przemysław Luty i Krystian Leski, studenci II stopnia studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, zostali laureatami szóstej edycji programu stypendialnego Grupy Azoty S.A. W poniedziałek, 3 czerwca br., w Willi Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie nagrodę wręczyli laureatom wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty S.A Witold Szczypiński oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. Nagrodzeni studenci otrzymują stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, gwarancję zatrudnienia w Grupie Azoty oraz możliwość uczestniczenia w projektach opartych na współpracy środowiska nauki z przemysłem. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska wykształci specjalistów od czystego powietrza

28 maja 2019 r.


Inżynieria czystego powietrza – to nowy kierunek studiów, który już od najbliższego roku akademickiego wprowadza do oferty dydaktycznej Politechnika Krakowska. – Odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy w kompleksowy sposób będą umieli działać na rzecz poprawy jakości powietrza – mówi dr inż. Piotr Beńko z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Pierwsza rekrutacja na studia inżynierskie startuje już 10 czerwca. Nowy kierunek, jedeyny taki w Polsce, będzie prowadzony od października 2019 r. wspólnie przez trzy wydziały PK: Inżynierii Lądowej, Mechaniczny oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.   >>> Więcej informacji

 

 

 

Zapraszamy na weekend z Politechniką - Święto Szkoły, Noc w Muzeum PK i atrakcje na Festiwalu Nauki

16 maja 2019 r.

 

Święto Szkoły, kolekcjonerski pokaz filatelistyczny „W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce” w Muzeum Politechniki Krakowskiej na początek piątkowej Noc Muzeów na PK i trzy dni naukowej zabawy na Rynku Głównym podczas Festiwalu Nauki i Sztuki - Politechnika Krakowska zaprasza na bogaty w atrakcje weekend (16-18 maja 2019 r.). >>> Więcej informacji

 

 

 

Niezwykłe widowisko studentów Politechniki Krakowskiej na Dzień Europy

7 maja 2019 r.

 

Studenci Politechniki Krakowskiej zapraszają w czwartek 9 maja o godz. 21 na Rynek Główny w Krakowie. Z okazji Dnia Europy na fasadzie Pałacu Krzysztofory przedstawią wyjątkowe widowisko - multimedialną podróż po krajach Unii  Europejskiej - w technice 3D mappingu. Spektakularny pokaz, łączycy sztukę z technologią, przygotowało Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej oraz Centrum Transferu Technologii PK. Widowisko, oparte na grze wyobraźni twórców i widzów oraz wspólnym rozumieniu symboli i historycznych odniesień, będzie niezwykłą kompozycją architektury, światła i dźwięku. >>> Więcej informacji

 

 

 

Licealistka z Krakowa wygrała konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”

26 kwietnia 2019 r.

 

Martyna Miśkiewicz, uczennica II klasy VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, wygrała VIII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”, organizowanego przez Politechnikę Krakowską.  W finale, który rozgrywany był w formule turnieju wiedzy, pokonała ośmioro innych finalistów konkursu, wyłonionych po eliminacjach on-line. Panie zdominowały tegoroczną rywalizację, zdobywając wszystkie miejsca na podium konkursu. >>> Więcej informacji

 

 

 

 

Konkursowa lekcja historii – finał konkursu wiedzy o patronie Politechniki

25 kwietnia 2019 r.

 

Politechnika Krakowska zaprasza w piątek, 26 kwietnia, o godz. 11 na nietypową lekcję historii.  W pawilonie konferencyjno-wystawowym „Kotłownia” (kampus PK przy ul. Warszawskiej 24) odbędzie się Wielki Finał VIII edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz”.  W finale, który rozgrywany jest w formule teleturnieju, zmierzy się 10 najlepszych po eliminacjach uczestników  konkursu - 5 uczniów i 5 studentów. Wstęp dla widzów otwarty. >>> Więcej informacji

 

 

 

Architektura w przestrzeni sztuk 2019 – zaproszenie na wernisaż

17 kwietnia 2019 r.

 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza na doroczną wystawę prac dyplomowych swoich absolwentów pt. „Architektura w przestrzeni sztuk 2019”. Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek 18 kwietnia o godz. 18 w Dolnym Pałacu Sztuki w Krakowie (pl. Szczepański 4). To już piąta edycja wydarzenia, prezentującego dorobek twórczy wychowanków Wydziału Architektury PK w krakowskim Pałacu Sztuki. >>> Więcej informacji

 

 

 

Konkurs na logo ośmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej

15 kwietnia 2019 r.

 

Politechnika Krakowska ogłosiła konkurs na opracowanie projektów znaków graficznych - logo 8 wydziałów uczelni.  Zwycięzca otrzyma w nagrodę  10 tys. zł  i może zostać zaproszony do dalszej współpracy przy kreowaniu pełnej identyfikacji wizualnej wydziałów PK. Prace można składać do 28 maja br. Zmiany w identyfikacji wizualnej jednostek towarzyszą reformom na  krakowskiej uczelni, związanym z nową ustawą  o szkolnictwie wyższym i nauce. Od nowego roku akademickiego Politechnika Krakowska zmieni swoją strukturę, będzie kształcić na 8 (a nie - jak dotąd - 7) wydziałach, co wynika z decyzji o skoncentrowaniu głównej części działalności badawczej wokół 8 nowo zdefiniowanych dyscyplin naukowych. W związku z tymi zmianami uczelnia postanowiła ujednolicić  identyfikację  wizualną  swoich ośmiu jednostek  wydziałowych. >>> Więcej informacji

 

 

 

Młodzi o bezpiecznym i inteligentnym transporcie – Konferencja KOKONAT 2019

9 kwietnia 2019 r.

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT odbywać się będzie 11-12 kwietnia br. na Politechnice Krakowskiej. Podczas dwudniowych obrad studenci i doktoranci z kilkunastu ośrodków naukowych wymienią się wiedzą i doświadczeniami z szerokiego spektrum zagadnień transportowych. Specjalne sesje poświęcą ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz przyjaznej pieszym i rowerzystom przestrzeni publicznej, transportowi kolejowemu, bezpieczeństwu ruchu drogowego i sterowaniu ruchem, infrastrukturze transportowej. W sumie zaplanowano blisko 50 wystąpień  referatowych, w tym sesję posterową, na której autorzy przedstawią m.in. nowe pomysły na ul. Warszawską w Krakowie, projekty rewitalizacji krakowskich pętli tramwajowych czy zagospodarowania przestrzennego Miechowa po zmianach w organizacji ruchu w mieście. >>> Więcej informacji

 

 

 

Studenci Politechniki projektują park przy Lubostroniu

3 kwietnia 2019 r.

 

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej – w ramach obchodów światowego miesiąca architektury krajobrazu – zaprasza na wernisaż prac studentów Wydziału Architektury PK pt. „Park przy Lubostroniu”. Wernisaż, prezentujący projekty parku publicznego przy ul. Lubostroń w Krakowie, odbędzie się w czwartek, 4 kwietnia br. o godz. 18.30 w Ośrodku Kultury Ruczaj (ul. Rostworowskiego 13). >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska i EDAG Engineering Polska będą współpracować

29 marca 2019 r.

 

Wspólne projekty badawczo-rozwojowe, organizacja specjalistycznych seminariów i konferencji, współpraca przy realizacji przez studentów prac dyplomowych i praktyk inżynierskich – to najważniejsze punkty umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a firmą EDAG Engineering Polska Sp. z o.o. Polska spółka jest częścią niemieckiego koncernu EDAG Engineering GmbH, specjalizującego się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i informatycznych największym i najbardziej uznanym koncernom motoryzacyjnym. Zatrudnia w 60 lokalizacjach na świecie 8,5 tysiąca pracowników. >>> Więcej informacji

 

 

 

W poniedziałek w Krakowie 43. Bieg Kościuszkowski

22 marca 2019 r.

 

W poniedziałek, 25 marca br., w  Krakowie odbędzie się 43. Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki. Tradycyjnie pobiegną w nim reprezentanci polskich uczelni i służb mundurowych z całej Polski. O godz. 12  męskie sztafety  wyruszą spod gmachu głównego Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24) na Kopiec Kościuszki. Wokół Rynku Głównego rywalizować będą kobiety, osoby niepełnosprawne oraz zaproszeni goście. >>> Więcej informacji

 

 

 

Poznaj Politechnikę Krakowską podczas Dnia Otwartego

18 marca 2019 r.

 

W najbliższą środę, 20 marca br., Politechnika Krakowska zaprasza na Dzień Otwarty. Uczelnia zaprezentuje nową ofertę edukacyjną, w której od roku akademickiego 2019/2020 będzie 30 kierunków studiów, prowadzonych na 8 wydziałach uczelni. Zasady rekrutacji, oferty stypendiów, wymiany międzynarodowej, stażów i praktyk, a także najciekawsze laboratoria Politechniki – to wszystko będzie można poznać podczas Dnia Otwartego. Z gośćmi spotkają się studenci i naukowcy uczelni, będą specjalne pokazy i konkursy z nagrodami. >>> Więcej informacji

 

 

 

14 marca Dzień Liczby Pi na Politechnice Krakowskiej

13 marca 2019 r.

 

Czy w Dzień Liczby π (Pi) padnie w Krakowie rekord w recytacji jej rozwinięcia? Wyzwanie podejmą w czwartek 14 marca uczestnicy konkursu w ramach obchodów Dnia Liczby Pi na  Politechnice Krakowskiej. To już ósma edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki. W tym roku święto najsłynniejszej liczby świata będzie szczególne, bo przypada w obchodzonym właśnie Jubileuszowym Roku Matematyki. Oprócz konkursu recytacji rozwinięcia liczby Pi oraz układania kostki Rubika w czwartek 14 marca na PK (ul. Podchorążych 1, WFMiI) od godz. 11 zaplanowano także wiele innych atrakcji: grę w planszówki, quizy z nagrodami, prezentacje kół naukowych, otwarte wykłady  oraz oczywiście degustację ciasta „Pi Pie”. >>> Więcej informacji

 

 

 

Politechnika Krakowska na drodze zmian

28 lutego 2019 r.

 

Politechnika Krakowska się zmienia. Od nowego roku akademickiego uczelnia wzbogaci się o nowy wydział, a dwa inne rozszerzą profil działalności i zmienią nazwy. Nowości pojawią się w ofercie i programach kształcenia studentów i doktorantów. Już od 1 marca br. w strukturze uczelni znajdzie się zaś nowy organ - Senat PK powołał właśnie pierwszą Radę uczelni. W najbliższym czasie na programy rozwojowe i inwestycje Politechnika przeznaczy blisko 140 mln zł. – Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym jest dla nas impulsem do zmian, niezbędnych, by w nowych realiach podnosić poziom badań naukowych i jakość kształcenia – mówi rektor PK prof. Jan Kazior. >>> Więcej informacji

 

 

 

Na Politechnice Krakowskiej powstanie Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej

15 lutego 2019 r.

 

Unikatowe w skali Europy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej powstanie na Politechnice Krakowskiej. Będzie nowoczesnym narzędziem do walki o czyste powietrze w regionie i kraju. Uczelnia pozyskała na ten cel blisko 18 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. >>> Więcej informacji

 

 

 

Symulator ruchu kolejowego powstał na Politechnice Krakowskiej

22 stycznia 2019 r.

 

Wyjątkowe w skali kraju Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego uruchomiła Politechnika Krakowska na Wydziale Inżynierii Lądowej. Inicjatywa została już wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego w III Konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Laboratorium, wyposażone w stworzony na PK symulator ruchu kolejowego, to jedna z niewielu takich pracowni dydaktycznych w Polsce, w której studenci oraz pracownicy firm kolejowych mogą w bezpiecznych warunkach uczyć się kierowania ruchem kolejowym, także w sytuacjach nadzwyczajnych. >>> Więcej informacji

 

 

 

Wynalazca spotyka biznesmena na PK

10 stycznia 2019 r.

 

Najciekawsze i najbliższe  wdrożenia technologie, które powstały w ostatnich dwóch latach na Politechnice Krakowskiej, zostaną zaprezentowane podczas konferencji „Partnerstwo dla Innowacji” we wtorek 15 stycznia 2019 r. w Galerii GIL PK (ul. Warszawska 24). Antybakteryjne barwniki tkanin, kuloodporne panele do ochrony ludzi i mienia, innowacyjny system skaningu laserowego budynków czy innowacyjna metoda oceny zagrożeń w pracy linii wysokich napięć – to tylko kilka z rozwiązań, które 18 twórców z PK zaprezentuje podczas konferencji partnerom biznesowym. >>> Więcej informacji

 

 

Trzecia misja Politechniki Krakowskiej

11 grudnia 2018 r.

 

Ponad 7,5 tysiąca dzieci, młodzieży i dorosłych (nauczycieli i rodziców) skorzysta do 2022 roku z przygotowanej przez Politechnikę Krakowską oferty zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, gier i konkursów promujących naukę oraz rozwój zainteresowań naukami technicznymi i ścisłymi. 10 autorskich projektów edukacyjnych Politechniki o wartości blisko 10 mln zł zrealizowanych zostanie w ramach konkursów „Trzecia Misja Uczelni”. PK pozyskała na nie dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród uczestników politechnicznych zajęć będą dzieci i młodzież z Małopolski i Podkarpacia, w tym –  w unikatowym projekcie „Jestem ZA wiedzą” ¬ – osoby z zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. >>> Więcej informacji

 

 

 

Mikołaje z Politechniki Krakowskiej wyruszyli z prezentami

5 grudnia 2018 r.

 

Studenci Politechniki Krakowskiej już od dziś (środa, 5 grudnia) rozdają prezenty dzieciom z małopolskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Pieniądze na podarki zbierali przez trzy tygodnie w ramach charytatywnej akcji „Studenci dzieciom - Mikołajki 2018”, prowadzonej na PK już po raz 31. W tym roku , dzięki zebraniu ponad 35 tysięcy zł, studenci obdarują blisko 350 dzieci. >>> Więcej informacji

 

 

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej zaprojektowali i testują energooszczędny dom na kołach

27 listopada 2018 r.

Energooszczędny dom na kołach to innowacyjny produkt, nad którym pracują wspólnie naukowcy z Zakładu Budownictwa i Fizyki Budowli Politechniki Krakowskiej oraz specjaliści z firmy MICCO w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Bony na innowacje dla MŚP. Prototyp domu, którego konstrukcję oraz energooszczędne rozwiązania, zaprojektowali eksperci z PK właśnie stanął na terenie kampusu głównego PK. Będzie tu poddany specjalistycznym testom. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia mobilnego domku w trakcie badań na PK. Więcej informacji >>>

 

 

 Dr inż. Agnieszka Kącka-Zych z PK wygrała konkurs ACK CYFRONET AGH na najlepszą pracę doktorską roku

21 listopada 2018 r.

 

Dr inż. Agnieszka Kącka-Zych z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej została laureatką pierwszej nagrody w tegorocznym konkursie ACK CYFRONET AGH na najlepszą pracę doktorską 2018 r. w obszarze szeroko rozumianych nauk obliczeniowych. Prace naukowe laureatki mają przełomowe znaczenie dla właściwego zrozumienia mechanizmu dekompozycji estrów kwasów karboksylowych. To kluczowy mechanizm m.in. dla opracowywania nowej generacji leków antynowotworowych. Więcej informacji >>>

 

 

 

Na Politechnice Krakowskiej wystartowała charytatywna akcja "Studenci dzieciom - Mikołajki 2018"

15 listopada 2018 r.

 

W czwartek 15 listopada br. wystartowała akcja charytatywna „Studenci Dzieciom – Mikołajki 2018”, organizowana przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej i Radę Osiedla Domów Studenckich PK. Już po raz 31. studenci Politechniki zbierają pieniądze na prezenty mikołajowe dla dzieci z małopolskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Więcej informacji >>>

 

 

 

Salumanus wspiera studentów Politechniki Krakowskiej

7 listopada 2018 r.

 

Dydaktyczne laboratorium sieciowe Salumanusa otwarto w środę 14 listopada 2018 r. na Politechnice Krakowskiej. Dzięki współpracy uczelni i firmy Salumanus Sp. z o.o , polskiego dystrybutora rozwiązań teleinformatycznych, studenci PK będą praktycznie poznawać nowoczesne technologie przesyłania danych. Więcej informacji >>>

 

 

 

III edycja akcji „O włos od pomocy” na Politechnice Krakowskiej

7 listopada 2018 r.

 

Studenci Politechniki Krakowskiej po raz trzeci organizują akcję „O włos od pomocy na PK”. We wtorek 13 listopada w g. 9-17 Politechnika znów zamieni się w salon fryzjerski, każdy będzie mógł oddać włosy na peruki dla dzieci po chemioterapii i poważnych operacjach. Zapisy chętnych już trwają, można ich dokonać elektronicznie. Więcej informacji >>>

 

 

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej na ratunek chorym z łuszczycą

29 października 2018 r.

 

Nowatorskie podejście do leczenia łuszczycy proponują naukowcy Politechniki Krakowskiej. Zespół chemików z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK pracuje nad biohybrydowymi materiałami hydrożelowymi, inkorporowanymi systemem nanośnik-lek. Krakowskie rozwiązanie ma chronić pacjentów z łuszczycą przed urazami mechanicznymi skóry i wydłużać  działanie podawanych miejscowo leków. To zmniejszy uciążliwości choroby i obniży koszty terapii. Więcej informacji >>>

 

 

 

Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Krakowskiej 2018

18 października 2018 r.

 

Blisko 40 wystawców z kraju i zagranicy weźmie udział w Inżynierskich Targach Pracy Politechniki Krakowskiej, które odbędą się we wtorek 23 października br. w godz. 10.00-15.30 w hali Centrum Sportu i Rekreacji PK (ul. Kamienna  17). Zaprezentują oferty pracy, stażów i praktyk w kilkunastu branżach. Wstęp otwarty i bezpłatny dla wszystkich chętnych,  nie jest wymagana rejestracja. Więcej informacji >>>

 

 

 

Radio "Nowinki" Politechniki Krakowskiej ma 60 lat!

11 października 2018 r.

 

Radio „Nowinki” Politechniki Krakowskiej obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. W czwartek 11 października 2018 r. jedna z najstarszych akademickich stacji radiowych w Polsce świętowała urodziny (Kampus PK, ul. Warszawska 24). Wśród atrakcji były m.in. audycja na żywo, tort i konkursy z nagrodami. Okolicznościowy program na placu przed galerią „Gil” poprzedził wernisaż wystawy dawnych radiowych sprzętów w Muzeum PK. Więcej informacji >>>

 

 

Politechnika Krakowska zainaugurowała nowy rok akademicki

3 października 2018 r.

Blisko 14 tysięcy studentów, w tym ponad 3,6 tys. na I roku studiów, rozpoczęło 74. rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. – Przed nami czas decyzji i działań, które zmienią naszą uczelnię – powiedział w przemówieniu inauguracyjnym rektor PK prof. Jan Kazior. Uczestniczący w uroczystości wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedział podwyżki płac akademików oraz przekazanie krakowskim uczelniom 300 mln zł w formie obligacji Skarbu Państwa na inwestycje i rozwój. Więcej informacji >>>

 

 

 

Jak chronić przed smogiem, wiatrem, śniegiem – międzynarodowa konferencja o wpływach środowiskowych na budowle i ludzi

2 października 2018 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja „Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi - obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort” odbędzie się w dn. 3-5 października br. w Opactwie Benedyktynów w podkrakowskim Tyńcu. Podczas obrad z udziałem kilkudziesięciu ekspertów z kraju i zagranicy, 4 października zaplanowany został specjalny panel poświęcony redukcji miejskiego smogu i przewietrzaniu miast, w czasie którego naukowcy Politechniki Krakowskiej - po raz pierwszy w międzynarodowym gronie - zaprezentują innowacyjną metodę walki ze smogiem przy użyciu wież i kominów wentylacyjnych. Więcej informacji >>>

 

 

 

Koszykarki Good Lodd AZS PK Kraków zaczynają nowy sezon

28 września 2018 r.

 

Koszykarki Good Lood AZS Politechniki Korony Kraków rozpoczynają rozgrywki w I lidze. Ich pierwszym rywalem w wyjazdowym meczu gr. B będzie w sobotę (29 września br.) KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec. We własnej hali (CSiR PK, ul. Kamienna) krakowianki zaprezentują się 7 października w starciu z MUKS Chrobrym Basket Głuchołazy (godz. 17.00). Krakowski zespół przystępuje do rozgrywek pod wodzą nowego trenera i wzmocniony wsparciem nowych sponsorów. Więcej informacji >>>

 

 

 

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej

27 września 2018 r.


Rektor i Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, ktora odbędzie się 3 października 2018 roku o godzinie 10.30 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” (Kraków, ul. Warszawska 24)
Udział w uroczystości zapowiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Inauguracyjną uroczystość poprzedzi msza święta w Bazylice św. Floriana (g. 9), którą odprawi arcybiskup Marek Jędraszewski. Po mszy pochód senatorów i studentów PK przejdzie ul. Warszawską i Szlak na kampus uczelni. Więcej informacji>>>

 

 

 

Studenci PK z europejską nagrodą za poprawę bezpieczeństwa w Krakowie

14 września 2018 r.


Studenci Politechniki Krakowskiej Sylwia Pogodzińska i Dawid Dudek zostali laureatami międzynarodowego konkursu Young Europeans Acting for Road Safety (YEARS). Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu nagrodziła ich projekt przebudowy niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Okulickiego w Krakowie. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 12 września br. w Brukseli. Młodzi Polacy znaleźli się w elitarnym gronie 4 wyróżnionych nagrodami zespołów z całej Europy. Więcej informacji >>>

 

 

Na Politechnice Krakowskiej o przyszłości motoryzacji – KONMOT 2018

12 września 2018 r.

 

O najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską i światową motoryzacją rozmawiać będzie w Krakowie ponad 200 ekspertów branży z Polski i zagranicy podczas organizowanej przez Politechnikę Krakowską konferencji naukowej KONMOT 2018 (13-14 września, Wydział Mechaniczny PK, al. Jana pawła II 37). Obradom, w trakcie których zostanie przedstawionych aż 160 referatów, towarzyszy prezentacja ekologicznych pojazdów miejskich, skonstruowanych przez studentów Politechniki Krakowskiej oraz pokaz i badania aut hybrydowych. Więcej informacji >>>

 

 

 

Energodom 2018 na Politechnice Krakowskiej – eksperci o energooszczędnym budownictwie

10 września 2018 r.

 

Energooszczędność w  budownictwie, technologie i produkty obniżające energochłonność budynków, aspekty projektowo-wykonawcze budownictwa, pozyskiwanie energii odnawialnej, technologie BIM – to tylko niektóre tematy XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energodom 2018”, która w dniach 11-13 września br. odbędzie się na Politechnice Krakowskiej. Rozpoczynająca się jutro konferencja to jedno z najstarszych i najważniejszych w Polsce forów wymiany wiedzy i doświadczeń na temat budownictwa energooszczędnego. Honorowy patronat nad obradami objęli marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Więcej informacji >>>

 

 

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej pomogą walczyć z nowotworami

4 września 2018 r.

 

Naukowcy Politechniki Krakowskiej pracują nad inteligentnymi nośnikami leków, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z chorobami nowotworowymi. Nanocząstki tlenkowe na bazie tlenków cynku i tytanu pozwolą celnie atakować nowotwór lekiem bez uszkadzania zdrowych tkanek i narządów. W wielu stosowanych dziś terapiach onkologicznych skutki uboczne podawania środków farmakologicznych są jednym z najpoważniejszych wyzwań dla lekarzy i chorych. Więcej informacji >>>

 

 

 

Dodatkowa rekrutacja na PK rusza 3 września 2018 r.
30 sierpnia 2018 r.

 3 września na Politechnice Krakowskiej startuje dodatkowa rekrutacja. Informatyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, elektrotechnika, biotechnologia, transport, mechanika i budowa maszyn – na tych i innych prestiżowych kierunkach studiów są jeszcze wolne miejsca. Można studiować za darmo, ale z rejestracją trzeba się pośpieszyć – trwa tylko do 12 września. Więcej informacji >>>
 


Trzy w jednym – oryginalny pomysł na rower z Politechniki Krakowskiej
12 lipca 2018 r.

Jak zwykłego składaka zamienić w stabilny rower trójkowy dla seniora albo przechyłową wyścigówkę dla nastolatka - pomysł na to ma student Politechniki Krakowskiej Wojciech Janas. Dzięki zaprojektowanym przez niego specjalnym nakładkom można zwykły jednoślad zamienić w całkiem nowy pojazd trójkołowy na zakupy albo ekstremalne przygody. Projekty powstały w ramach prac inżynierskiej i magisterskiej studenta Wydziału Mechanicznego PK pod opieką prof. dr. hab. inż. Witolda Grzegożka. Przechyłowy rower został zgłoszony do ochrony wzorem użytkowym w Urzędzie Patentowym RP. Więcej informacji >>>

 

 

 

Informatyka najpopularniejsza w rekrutacji na Politechnikę Krakowską
11 lipca 2018 r.

 

Informatyka, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, transport, inżynieria biomedyczna, architektura, budownictwo, mechanika i budowa maszyn - to kierunki, które cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej. W I turze rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 największym hitem - podobnie jak w poprzednich latach - okazała się informatyka, o jedno miejsce na tym kierunku walczyło nawet ponad 8 kandydatów! Dziś (11 lipca) na PK ogłoszenie wyników pierwszego naboru, dodatkowy nabór planowany jest w sierpniu i wrześniu. Więcej informacji >>>